т. (044) 332-8030, 228-7283, 228-7568
    e-mail: premiumservis@ukr.net

Премиумсервис

 ф.(044) 467-53-09, 228-72-85

Обзор

Состав Обновления Медок

15.01.2016-comment.10.01.094-10.01.095.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.095

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
Виправлене відображення даних в колонці «Користувач» для документів, створених Адміністратором програми.

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Згідно із Законом №909 від 24.12.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено зміни в розрахунок прибуткового податку з 1 січня 2016 року:
— прибрано шкалу 15 та 20 %, застосовується єдиний розмір 18% від загальної суми доходу;
— базова гранична сума доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги на 2016 р., складає 1930 грн;
— базовий розмір соціальної пільги у 2016 році становить 689 грн.
2.2.	Згідно із Законом №909 від 24.12.2015 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено зміни в методи розрахунку ЄСВ:
— прибрано утримання ЄСВ з доходу працівника;
— виконується єдине нарахування на фонд оплати праці у розмірі 22% (крім інвалідів);
— змінена максимальна величина місячного доходу, на який нараховується ЄСВ, яка становитиме 25 прожиткових мінімумів, а саме 34450 грн;
— прибрана дія понижуючого коефіцієнта.
2.3.	Розрахункова відомість
У зв’язку із змінами в законодавстві внесено зміни у звіт Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу з 01.01.2016.
2.4.	Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за грудень 2015р. - 100,7 %.

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлений Довідник НПП 2014 (Статистика).
2.	Оновлений довідник Назви статті 2015.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S3200307	1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації
S2700507	1-зерно (міс). Наявність і надходження зернових та олійних культур
S2701711	1-риба (річна). Добування водних біоресурсів
S2500112	1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства
S1100912	2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)
S3200553	1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності
S0404509	2K-П Анкета для промислового підприємства
S1001401	2K-П Анкета для промислового підприємства (інвестиції)
S2703601	2К-С Анкета для сільськогосподарського підприємства
S0703001	2К-Б Анкета для будівельного підприємства
S0603301	2К-Т Анкета для підприємства оптової і роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів
S2601101	2К-СП Анкета для підприємства сфери послуг
Без подачі в електронному вигляді:
S0403508	1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (річна)

Державна казначейська служба
FK0SHT12	Кошторис
FK0SHT14	Зведений кошторис
N0101013	Зведення показників спеціального фонду кошторису

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S1101209	1-відходи. Поводження з відходами
S1101012	3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)
S0301112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2702210	2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
S3000107	Фінансовий план підприємства
S3001307	Показники виконання фінансового плану

Державна казначейська служба
FLIM0001	Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування
FPLAN011	План використання бюджетних коштів
FPLAN012	Помісячний план використання бюджетних коштів
FPLANK11	План надання кредитів із загального фонду бюджету
FPLANS12	План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
FPLANZ12	Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
FPLSNZ12	Зведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
N0100201	Довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)
FZPLN012	Зведений план використання бюджетних коштів
FZPLNK01	Зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету
N0100303	Довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
N0100702	Довідка про зміни до помісячного розпису/плану спец.фонду бюджету
N0101202	Довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із заг. фонду бюджету
N0300111	План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
N0400111	Зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету13.01.2016-comment.10.01.093-10.01.094.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.094

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Виправлений алгоритм розрахунку у формах у рядку 10.2:
J0810101	Дод.1 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0810101	Дод.1 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин11.01.2016-comment.10.01.092-10.01.093.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.093

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Доопрацьований вибір значень з довідника в фільтрі в полі «Особа, яка склала документ» блоку «Документ».
1.1.2.	Виправлений вибір дат в полях фільтру «Інтервал» та «Створення/Отримання».
1.1.3.	Виправлена помилка, яка виникала при виборі значень з довідника в фільтрі в полі «Найменування» блоку «Контрагент».
1.1.4.	Доопрацьоване фільтрування реєстру за колонкою «Дата та час реєстрації».
1.1.5.	Виправлене дублювання графічного відображення ЕЦП в документах, отриманих з ЄРПН.
1.1.6.	Виправлене некоректне відображення ЕЦП при погодженні первинних документів контрагентом.
1.2.	Автоматична обробка документів
В блоці «Відправка первинних документів контрагенту» змінено назву параметра «Відправляти тільки зареєстровані ПН» на «Відправляти тільки зареєстровані РК».

2.	Модуль «Звітність» 
2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Виправлена відправка імпортованих звітів з частковою ліцензією.
2.1.2.	Виправлене шифрування пакетів на обраний сертифікат одержувача.
2.1.3.	Реалізоване відображення Квитанції №3 про розірвання Договору в протоколі прийому пошти та в системі відображення квитанцій на панелі інструментів.
2.1.4.	Закрито функції «Зашифрувати та зберегти» та групове підписання в демо-режимі.
2.1.5.	Виправлена помилка при підписанні проімпортованих звітів розміром більше 100 КБ в демо-режимі.

2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	Згідно зі змінами, внесеними Законом №909-VIII від 24.12.2015 р., з 01.01.2016 змінена максимальна величина місячного доходу, на який нараховується ЄСВ, яка становитиме 25 прожиткових мінімумів, а саме 34450 грн.
2.2.2.	Виправлене позиціонування рядка з помилкою/попередженням при перевірці звіту в Додатку 4 Таблиці 6.

2.3.	Універсальний імпорт
Виправлена помилка при імпорті шаблона.

3.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.	Реалізоване фільтрування за колонкою «Реєстрація в ЄРПН».
3.2.	Доопрацьоване проставлення дати отримання документа, прийнятого контрагентом.
3.3.	Виправлене проставлення дати отримання на вкладці «Отримані» для документів, отриманих з ДФС.

4.	Модуль «Зарплата»
4.1.	Розрахункова відомість > Кадрові дані
В розділі «Відпустки» додані нові функції, які виконують розрахунок коефіцієнту підвищення зарплати, що застосовується для автоматизованого розрахунку відпустки:
•	 Розрахувати коефіцієнти підвищення, крім внесених вручну – виконує розрахунок тільки відсутніх коефіцієнтів;
•	 Перерахувати всі коефіцієнти підвищення – виконує перерахунок всіх коефіцієнтів.
Розрахунок виконується шляхом ділення окладу, встановленого після підвищення, на оклад до підвищення
Функції викликаються кнопками на панелі інструментів.
4.2.	Звіти
Додане автоматичне заповнення звіту «Повідомлення про прийняття працівника на роботу» даними з модуля «Зарплата».
Звіт заповнюється даними по прийнятим працівникам за 4 дні після вказаної у звіті дати.
4.3.	Адміністрування > Налаштування > Види оплат
4.3.1.	На вкладці «Компенсаційні нарахування > Індексація доходів > Додаткові показники» додано параметр «Розрахунок від фактичної суми, якщо розмір основної оплати менше за прожитковий».
Якщо параметр встановлено, то буде виконуватись розрахунок індексації від фактично встановленої суми/тарифу в кадрових даних.
4.3.2.	В групі Компенсаційні нарахування доданий новий вид оплати «Простій з ініціативи роботодавця».

5.	Модуль «Адміністрування»
5.1.	Параметри системи
На вкладку Документообіг доданий параметр «Імпортувати дублюючі документи з ЄРПН за умови наявності таких в архівній базі».
Якщо параметр ввімкнено, то при імпорті документів з ЄРПН дублюючі документи, завантажені з ЄРПН, виділяються в реєстрі червоним кольором.
Якщо параметр вимкнено, то дублюючі документи з ЄРПН не завантажуються.

5.2.	Сертифікати
Доопрацьоване повідомлення про закінчення дії сертифікатів:
додане зазначення типів сертифікатів, термін дії яких закінчився.

5.3.	Управління користувачами
5.3.1.	Реалізоване додавання посади до картки користувача при створенні користувача з ACTIVE DIRECTORY.
5.3.2.	Виправлена зміна прав доступу користувача до підприємства при зміні підприємства.

6.	Режим «Корпорація»
6.1.	Виправлена помилка отримання квитанції від головного підприємства з сертифікатом співробітника.
6.2.	В «Параметри системи > Прийом та обробка звітності» доданий новий параметр «Дозволити редагування ПН/РК філій».
Реалізовані нові функції, призначені для корпорацій, у яких ЄДРПОУ головної установи та філій співпадають:
6.3.	Реєстр первинних документів
6.3.1.	В боковий фільтр додані нові параметри «Відображення документів філій» та «Код філії».
Фільтр дає можливість пошуку вихідних документів підзвітних установ.
6.3.2.	Реалізований імпорт ПН\РК з «Реєстру первинних документів» у відповідний період «Реєстру отриманих та виданих податкових накладних».
Після імпорту виконується заповнення колонок «Філія» та «ЄДРПОУ» з «Реєстру первинних документів».
Викликається за допомогою пункту меню «Файл > Заповнити Реєстр ПН».
6.4.	Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
6.4.1.	У фільтр доданий параметр «Філія», який дає можливість пошуку документів підзвітних установ.
6.4.2.	В «Наступних діях» додана нова функція «Заповнити звіт згідно первинних документів». Виконує імпорт ПН\РК філій з вкладки «Відсутні у реєстрі».
Функція працює, якщо увімкнений параметр «Відображення документів філій» в «Реєстрі первинних документів».

7.	Модуль «Журнал історії оновлень»
Виправлене зависання програми при переміщенні по записам журналу.

8.	Модуль «Служба підтримки» > Новини
Виправлена помилка, яка виникала при прокручуванні новин.

9.	Друк документів
Доопрацьований друк та друк в PDF документів.

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

Оновлений Довідник пільг (станом на 01.01.2016).

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S2701411	21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства
S2305206	12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами
S2105108	51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S1600211	2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту
S2400105	1-ПО (місячна). Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення
S2703110	6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства
S2702510	21-заг (рік). Реалізація сільськогосподарської продукції
S1100111	1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
S0600112	1-торг. Звіт про товарооборот

Міністерство економіки
S3000107	Фінансовий план підприємства
S3000307	Показники виконання фінансового плану
Перетяжка з форми S3000107 додатковою програмою обробки:
S3001107	Фінансовий план підприємства (основні фінансові показники)
Перетяжка з форми S3000307 додатковою програмою обробки:
S3001307	Показники виконання фінансового плану (основні фінансові показники)

Державна казначейська служба
Реалізований експорт в ДКУ:
F128		Ф №1 Баланс (бюджетний)
F2KD28		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KD28	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD28	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD28	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD28	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S28	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z28	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S28	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z28	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS28		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ28		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ28		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS28		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F2KM28		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM28	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM28	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM28	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FM917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
D0105017	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
D0106017	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F1515		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
FRD18009	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
 
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S1500111	3-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0900110	1-житлофонд. Житловий фонд
S1401111	1-туризм (юр.особа). Звіт про туристичну діяльність
S1401112	1-туризм (фіз.особа). Звіт про туристичну діяльність
S0800206	1-субсидії (ЖКГ). Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг30.12.2015-comment.10.01.091-10.01.092.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.092

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція 
J0100114	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
J0111604	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0111405	Додаток ЗП до рядка 16 ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0111504	Додаток ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0112802	Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0111705	Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0111802	Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0111304	Додаток ПЗ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток
J0110604	Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств 
J0110306	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0108102	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0181602	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181402	Додаток ЗП до рядка 16 ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0181502	Додаток ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0182802	Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0181702	Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0181802	Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0181302	Додаток ПЗ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0180602	Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0180302	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0100514	Податкова декларація з податку на прибуток підприємств
J0151604	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0151405	Додаток ЗП до рядка 16 ЗП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0151504	Додаток ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0152802	Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0151705	Додаток ВП до рядків 27-30, 32-34, 36-38 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0151802	Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0151304	Додаток ПЗ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0150604	Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
J0150305	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств29.12.2015-comment.10.01.090-10.01.091.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.091

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Зарплата» > Розрахункова відомість
Змінений розрахунок індексації доходів з грудня 2015 року згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», яка набула чинності 15.12.2015 г., застосовується з 01.12.2015 р.

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
F0103305	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця (квартальна)
F0103403	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця (річна)
J0303601	Податкова декларація з транспортного податку
J0302104	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
J0312104	Додаток до податкової декларації з податку на нерухоме майно
J0602005	Податкова декларація з плати за землю
F0602005	Податкова декларація з плати за землю
J0301206	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301206	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0303504	Податкова декларація туристичного збору
F0303504	Податкова декларація туристичного збору
J0302002	Податкова декларація екологічного податку
J0320102	Дод.1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
J0320202	Дод.2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
J0320302	Дод.3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
J0320402	Дод.4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
J0320502	Дод.5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання
J0320602	Дод.6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
F0302002	Податкова декларація екологічного податку
F0320102	Дод.1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
F0320202	Дод.2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти
F0320302	Дод.3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
F0320402	Дод.4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
F0320502	Дод.5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання
F0320602	Дод.6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
J0800103	Податкова декларація з рентної плати
J0810101	Дод.1 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0810201	Дод.2 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
J0810301	Дод.3 Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
J0810401	Дод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
J0810501	Дод.5 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води
J0810601	Дод.6 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
J0810701	Дод.7 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
J0810801	Дод.8 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
J0810901	Дод.9 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
J0811001	Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
J0811101	Дод.11 Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
F0800103	Податкова декларація з рентної плати
F0810101	Дод.1 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0810201	Дод.2 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
F0810301	Дод.3 Розрахунок з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
F0810401	Дод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
F0810501	Дод.5 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води
F0810601	Дод.6 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
F0810701	Дод.7 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики
F0810801	Дод.8 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування
F0810901	Дод.9 Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
F0811001	Дод.10 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
F0811101	Дод.11 Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
F0100108	( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0111103	Дод.Ф1. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів
F0111203	Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
F0111303	Дод.Ф3. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України
F0111403	Дод.Ф4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою
F0100208	( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0121103	Дод.Ф1. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів
F0121203	Дод.Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами
F0121303	Дод.Ф3. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України
F0121403	Дод.Ф4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

Міністерство соціальної політики

P128		Ф №1 Баланс (бюджетний)
P0106017	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
P0105017	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
PRD34S09	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PRD34Z09	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
P1515		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
P917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
PRD14009	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PRD18009	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PRD20008	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
PRD21008	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
PRD22008	Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
PRD23008	Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
PRD24009	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PRD25009	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PRD26009	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PRD27008	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
PRD30009	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PRD32009	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PRD03007	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
PRD13009	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
P7KD1Z28	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PRD33S22	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD33Z22	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
P7KDS28		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ28		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P43KD128	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_1KD28	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD28	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD28	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P2KD28		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
PRD28009	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської
PRD29010	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PRD31S09	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD31Z09	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів

Міністерство культури
K128		Ф №1 Баланс (бюджетний)
K0105017	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K0106017	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
KRD34S09	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD34Z09	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
K1515		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
K917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
KRD14009	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KRD18009	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KRD20008	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
KRD21008	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
KRD22008	Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
KRD23008	Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
KRD24009	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KRD25009	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KRD26009	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KRD27008	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KRD30009	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KRD32009	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KRD03007	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
KRD13009	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KRD37009	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
K7KD1Z28	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S28	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
KRD33S22	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD33Z22	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
K7KDS28		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ28		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K43KD128	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K4_1KD28	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD28	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD28	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD28	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K2KD28		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
KRD28009	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KRD29010	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KRD31S09	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD31Z09	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD35009	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

МОЗ України
F2KDMN28	Ф №2д (інші міністерства Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP28	Ф №4-1д (депозитні суми) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL28	Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL28	Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43_IM28	Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM28	Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33MZ6	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Укроборонпром
UOP00107	Фінансовий план підприємства

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану
PE001212	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

Міністерство культури
MK881001	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882001	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK884001	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885001	Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

МОЗ України
FOZ24D03	Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів24.12.2015-comment.10.01.089-10.01.090.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.090

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
Виправлена помилка при завантаженні витягів.

2.	Модуль «Звітність»
2.1.	Реєстр звітів
Для відправки «Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису» (J1391102, F1391102) необхідно спочатку підписати його підписами всіх осіб, вказаних в Повідомленні, а потім підписом директора з комплекту підписів, налаштованого в «Параметрах системи».
2.2.	Єдиний внесок
Подовжено дію існуючих сум прожиткового мінімуму та максимуму на 2016 рік.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна казначейська служба
F7KDB28		Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD19009	Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
FRD13009	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
F7KMB28		Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZKSDSA8	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA8	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ15	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG15	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSDP15	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP15	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FRD20018	Додаток 20 (варіант №2) Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
FZS33R22	Додаток 33 (Зведена) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F2KDV28		Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVR2D007	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVR41D07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42D07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR43D07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR4_3D7	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVR71DS7	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR71DZ7	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7DS07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7DZ07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV2D007	Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVR4107	Зведена форма Ф Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVR4207	Зведена форма Ф Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZVR43D7	Зведена форма Ф Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVR71S7	Зведена форма Ф Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR71Z7	Зведена форма Ф Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR7S07	Зведена форма Ф Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVR7Z07	Зведена форма Ф Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV4_3R7	Зведена форма Ф Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FDOV2005	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FDOV4105	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV4205	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4305	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FDOV4315	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FDOV4405	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FDOV70S5	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV70Z5	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV71S5	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV71Z5	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FMDOV205	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FMDOV415	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FMDOV425	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FMDOV438	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FMDOV439	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FMDOV7S8	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FMDOV7S9	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7Z8	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FMDOV7Z9	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FVR2M007	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVR41M07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42M07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR43M07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR4_3M7	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVR71MS7	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR71MZ7	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7MS07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7MZ07	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV2M007	Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVM4107	Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVM4207	Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_317	Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVR43M7	Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZRN71S7	Зведена форма Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZRN71Z7	Зведена форма Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR7MS7	Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVR7MZ7	Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НААН
U2UKD28		(УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41VAL28	(УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U41UKD28	(УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42VAL28	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42UKD28	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD28	(УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD28	(УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U7UKDZ28	(УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDS28	(УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
N2000210	Додаток Б форма 4 - наука
FZNDR015	Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
US702112	Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств
U3_104		(УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ
 
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
F128		Ф №1 Баланс (бюджетний)
D0106017	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
D0105017	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
F917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD34S09	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD34Z09	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD37009	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
F1515		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
FRD18009	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
F7KDB28		Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD20008	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
FRD21008	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
FRD22008	Додаток 22 Реєстр про залишки коштiв загального та спецiального фондiв державного (мiсцевого) бюджету
FRD23008	Додаток 23 Реєстр залишків коштiв загального та спецiального фондiв державного (мiсцевого) бюджету на реєстрацiйних (спецiальних реєстрацiйних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FRD24009	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FRD25009	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FRD26009	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FRD27008	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
FRD30009	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FRD32009	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FRD03007	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
FRD14009	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
FRD13009	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FM917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRES7S03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FRES7Z03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FREM7S03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FREM7Z03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FREM2111	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FREM4111	(для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM4211	(для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM4311	(для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FTER2011	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FTER4111	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER4211	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER4312	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER4313	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER4402	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER70S2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER70Z2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER71S2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER71Z2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZFIN41		Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42		Інформація про фінансовий стан установи 2
FRES2111	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES4111	(для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4211	(для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4311	(для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4411	(для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
F7KD1S28	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z28	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD33S22	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33Z22	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33S23	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRD33Z23	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F7KDS28		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ28		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F43KD128	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD28	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD28	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD28	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD28	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F2KD28		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FRD28009	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRD29010	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRD35009	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FRD31S09	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD31Z09	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам
F7KM1S28	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z28	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRM33Z22	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRM33S22	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRM33Z23	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRM33S23	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F7KMS28		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ28		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F43KM128	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень
F4_1KM28	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM28	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM28	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F2KM28		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FRM28009	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRM29010	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості17.12.2015-comment.10.01.088-10.01.089.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.089

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Звірка з реєстраційним лімітом ДФС
Реалізована відправка нового запиту:
J1301206	Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні

2.	Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
Закрите створення запиту:
J1602501	Запит про відповідність/невідповідність даних щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії і номера паспорта та прізвища, імені, по батькові фізичної особи даним Державного реєстру

3.	Модуль «Зарплата» > Звіти
У звіті «Розрахункова відомість нарахувань та утримань з авансу» колонка «Єдиний внесок на ФОП» поділена на 2 частини: «без урахування корегуючого коефіцієнту» та «з урахуванням коефіцієнту».

4.	Модуль «Адміністрування» > Менеджер архіву програми
Виправлене відкриття «Менеджера архіву програми» після зміни пароля користувача.

5.	Сертифікати
Реалізоване автоматичне завантаження сертифікатів Укрзалізниці.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Мінпаливенерго
PE301009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
PE000106	Фінансовий план підприємства16.12.2015-comment.10.01.087-10.01.088.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.088

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Виправлене виконання перерахунку ПН при додаванні нових рядків після експорту з відкритого документа.
1.1.2.	Додана перевірка імпортованих ПН (клавіша F4) на заповнення колонок 9-12 нулями.
	Якщо в файлі імпорту колонки 9-12 заповнені нулями, то нулі будуть відображатись в документі.
	Перед відправкою на реєстрацію ПН, імпортованої з іншої облікової системи, потрібно обов’язково перевіряти документ на правильне заповнення граф (відсутність нулів)!
1.1.3.	Доопрацьоване роздільне підписання групи документів.
1.1.4.	Доопрацьоване присвоєння статусу ПН з умовним ІПН 100000000000 при груповій відправці контрагенту.
1.1.5.	Реалізована заміна статусу первинного документа при роздільному затвердженні.
1.1.6.	Виправлене відображення статусу документа на вкладці «Наступні дії».
1.1.7.	Доопрацьовано перевірку доступності файлу при додаванні вкладення, якщо файл відкрито в іншій програмі.
1.1.8.	Реалізоване проставлення значення «Дата та час реєстрації» з квитанції «Документ збережено, але не прийнято» для ПН/РК за старі періоди.
1.1.9.	Виправлений автоматичний експорт в PDF квитанцій для ПН/РК.
1.1.10.	Прибране відображення некоректних дій на вкладці «Наступні дії» після імпорту ПН.
1.1.11.	Виправлена помилка при затвердженні контрагентом ПН/РК, які були попередньо затвердженні та зареєстровані в ДФС.
1.1.12.	Оптимізоване фільтрування реєстру за параметром «Дата створення/отримання».
1.1.13.	Для параметра фільтра «Статус» додане значення «Очікування квитанції №2».

1.2.	Звірка документів з ЄРПН
Виправлене врахування документів від продавця-нерезидента у вхідних документах при виконанні звірки.

1.3.	Шаблони первинних документів
Виправлений розрахунок ПДВ у документі:
101	Зворотна накладна від покупця

2.	Модуль «Звітність»
2.1.	Реєстр звітів
Видалене зайве відображення ЕЦП у звітах:
J1391004	Договір про визнання електронних документів
F1391004	Договір про визнання електронних документів

2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	Виправлене графічне відображення підписів в документах «Перелік таблиць» всіх Додатків.
2.2.2.	Виправлена помилка створення Таблиці 6 при використанні понижуючого коефіцієнту.

3.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.	Виправлене копіювання ПН/РК в інший період.
3.2.	У розділ «Відсутні у реєстрі» додані нові колонки: «Реєстрація в ЄРПН», «Дата та час реєстрації в ЄРПН».

4.	Модуль «Банківський модуль» > Банківські виписки
Виправлено відновлення вкладень при відновленні резервної копії.

5.	Модуль «Зарплата» > Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за листопад 2015р. - 102,0 %.

6.	Модуль «Довідники» > Картка підприємства
Виправлене збереження даних в полях «Мобільний» на вкладці «Керівництво».

7.	Модуль «Адміністрування»
7.1.	Параметри системи
В розділ налаштувань «Авторизація» додане налаштування посиленого захисту авторизації в програмі.
7.2.	Сертифікати > Заявки на сертифікат
У довідник вибору сертифікатів при заповненні повідомлення про реєстрацію додані колонки «Початок дії», «Закінчення дії».
7.3.	Журнал подій
До параметрів додані нові події: «Завантаження сертифікату», «Видалення сертифікату», «Зміна пароля секретного ключа».
7.4.	Планувальник завдань
Доопрацьована відправка повідомлень про помилки на пошту.

8.	Експорт
Реалізований експорт нового поля «SOFTWARE» у формат «Для подачі у контролюючий орган» для звітів, що входять в групу «Державна служба статистики», «Єдине вікно».

9.	«Моніторинг користувачів»
Виправлене відображення в «Мониторингу користувачів» підключень користувачів, які увійшли до програми з використанням Active Directory.

10.	Прийом пошти
Виправлене запам’ятовування шляху до печатки філії.

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 
Оновлений Довідник КОПФГ «Класифікація організаційно-правових форм господарювання».

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
J1301206	Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні
J1401206	Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні
F1301206	Запит щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні
F1401206	Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні
J1302301	Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку
J1402301	Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку
F1302301	Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку
F1402301	Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку

Міністерство економіки
S2840304	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840404	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840504	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840524	Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість
SM100304	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100404	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100504	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100524	Інформація про кредиторську заборгованість
UOP05203	Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість
UOP04003	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

ДЦЗУ
C0302902	Форма №1-ПА . Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S1001011	10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001309	13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
S1904412	4-мтп (рік). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
S0400116	1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства
S0403417	1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства
S0800306	1-субсидії (паливо). Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
S0500509	5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
S0200308	2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

Державна казначейська служба
Доопрацьований експорт в ДКУ:
F7MDS13	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ13	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Укроборонпром
UOP05002	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP00306	Показники виконання фінансового плану
UOP00106	Фінансовий план підприємства03.12.2015-comment.10.01.086-10.01.087.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.087

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
1.1.	Виправлене підтвердження РК, отриманої від контрагента. Помилка виникала на локальній версії та мережевій при використанні Embedded Firebird.
1.2.	Прибрано некоректне попередження про невірно заповнену графу 8.01.12.2015-comment.10.01.085-10.01.086.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.086

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Реалізоване відображення в РК ЕЦП всіх підписантів.
1.1.2.	Виправлене відображення ЕЦП в Актах після відновлення резервної копії.
1.1.3.	Виправлений експорт в таблицю Excel записів у кількості більше 70 тисяч.
1.1.4.	Виправлена помилка відкриття архівних вхідних документів.
1.1.5.	Відновлена робота функції «Згруповані документи» в меню «Вигляд».
1.1.6.	Виправлена помилка підтвердження первинних документів.
1.1.7.	Виправлене фільтрування реєстру за колонкою «Дата та час реєстрації».
1.1.8.	Виправлене некоректне проставлення помилкового статусу при відправці групи документів.
1.1.9.	Для ПН/РК з умовним ІПН 100000000000 реалізоване автоматичне заповнення колонки «Платник ПДВ» значенням «Ні».
1.1.10.	Виправлене відображення помилкового статусу ПН в реєстрі у випадку отримання декількох квитанцій.
1.1.11.	Доопрацьований імпорт підписаних документів з DBF: реалізоване відображення ЕЦП та протоколу дій.
1.1.12.	Виправлена групова заміна автора документа при підписанні.
1.1.13.	Доопрацьований протокол для Квитанції 1.
1.1.14.	Виправлена помилка прив’язки підписів, що відображаються в первинних документах, після відновлення підприємства з резервної копії.

1.2.	Звірка документів з ЄРПН
Реалізована нова перевірка наявності актуальних звітів (запиту та витягу):
звіт вважається неактуальним, якщо значення «Дата створення» звіту дорівнює значенню «На дату» (тобто, звіт створюється сьогодні на сьогоднішній день).

1.3.	Шаблони первинних документів
1.3.1.	Вигляд кнопки «Копіювати» на панелі інструментів та в головному меню змінений на стандартний.
1.3.2.	Реалізовані нові поля POSNAME {№}, в які автоматично підтягується посада підписанта із сертифікату відповідальної особи.

2.	Модуль «Звітність»
2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Змінений принцип вибору ПІБ для графічного відображення ЄЦП:
обирається ПІБ для відображення з сертифікатів ЄЦП.
2.1.2.	Прибране відображення зайвого вікна при очищенні фільтру за колонкою у вікні створення звітів.
2.1.3.	Прибрана можливість «Зашифрувати та зберегти» для звітів, які не подаються в електронному вигляді.
2.1.4.	Виправлене відображення ЕЦП у Податкової декларації ПДВ.
2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	Виправлена помилка імпорту Додатків 5, 6, 7, в яких немає Переліку таблиць звіту.
2.2.2.	Реалізоване відображення індикатора виконання процесу при імпорті з DBF Додатку 4.

2.3.	Додатки ПФУ
Відновлена доступність створення Додатків ПФУ.

3.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.	Виправлене копіювання РПН із опцією порядку імпорту «Додати рядки».
3.2.	Виправлене видалення від’ємних РК з вкладок «Отримані», «Видані».
3.3.	Оптимізоване виконання універсального експорту в Excel з вкладок «Отримані», «Видані» записів у кількості більше 400 тисяч.
3.4.	Виправлений механізм універсального експорту для полів:
«Кількість»  дозволено експортувати 6 символів після коми;
«Ціна за одиницю товару»  дозволено експортувати 12 символів після коми.
3.5.	Виправлене вивантаження порожніх колонок при універсальному експорті.

4.	Модуль «Банківський модуль» > Монітор повідомлень про відкриття/ закриття рахунків
Виправлене підписання документів з вкладки «Наступні дії».

5.	Модуль «Зарплата» > Звіти
5.1.	Виправлено помилку у звіті «Довідка про доходи для отримання субсидії» за наявності співробітників, прийнятих в поточному або майбутньому місяці.
5.2.	Виправлене відображення суми нарахованого доходу «Військовий збір» в розділі 2 звіту «Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)».

6.	Модуль «Довідники»
6.1.	Картка підприємства
Виправлене збереження даних в картці українською мовою.
6.2.	Підрозділи
Відновлена можливість створення підрозділів за допомогою пункту головного меню «Файл > Створити підрозділ».
6.3.	Співробітники
Реалізована можливість групового заповнення даних. Виконується за допомогою меню «Правка > Групова заміна полів».
6.4.	Довідник контрагентів
Виправлене відкриття довідника контрагентів з великою кількістю записів.

7.	Модуль «Адміністрування»
7.1.	Параметри системи
Реалізований новий розділ налаштувань «Авторизація».
Дозволяє встановити використання налаштувань та прав користувачів з ACTIVE DIRECTORY.
7.2.	Управління користувачами
Додана можливість додавання користувачів та груп користувачів з ACTIVE DIRECTORY за умови відповідних налаштувань в Параметрах системи.
7.3.	Сертифікати
В таблицю розділу «Встановлені сертифікати» додана нова колонка «Строк дії, дні», в я кій відображається кількість днів до закінчення строку дії сертифікатів.

8.	Оновлення програми
8.1.	Доопрацьована обробка помилок, що виникають під час завантаження оновлень.
8.2.	Оптимізований запуск програми після оновлення.

9.	Сертифікати
Виправлений механізм визначення часу закінчення дії сертифікату:
дія сертифікату закінчується о 24:00 останнього дня дії.

10.	Оптимізована робота системи відображення квитанцій на панелі інструментів.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики 
S2703206	1-виноград. Переробка винограду на виноматеріали

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Реалізовано перевірку на заповнення графи 8 (20%), яка дорівнює значенню графи 6 х графу 7:
J1201007	Податкова накладна
F1201007	Податкова накладна

Державна служба статистики
S1101209	1-відходи. Поводження з відходами
S1501007	КН. Картка обліку кандидата наук
S1500405	Дод.1 до КН. Список змін до картки кандидата наук
S1502007	ДН. Картка обліку доктора наук
S1500605	Дод.1 до ДН. Список змін до картки доктора наук
S1500655	Дод.2 до ДН. Список докторів наук, які вибули у звітному періоді
S2202305	2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року
S2204104	1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури
S0300106	7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві
S2000806	8-нк. Звіт про діяльність музею
S2000905	9-нк. Звіт про діяльність театру
S2000005	12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу
S0601312	1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану24.11.2015-comment.10.01.084-10.01.085.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.085

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність» > Річна персоніфікація
Відновлена доступність кнопки «Створити» на вкладці «Індивідуальні відомості (ІНДАНІ).»

2.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Виправлена помилка імпорту додатних РК, в яких заповнена графа 13 та вказаний код «Податкові зобов'язання» 81 або 83.

3.	Модуль «Банківський модуль»
3.1.	У зв’язку із виходом наказу № 721 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів»:
реалізована обробка відповідей від ДФС в zip-форматі.
Посилання на наказ:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1058-15/page
Для коректної роботи прийому квитанцій в zip-форматі обов’язково потрібно встановити дозвіл на прийняття файлів у форматі zip в поштових клієнтах!
3.2.	Змінений номер наказу:
•	в налаштуваннях за шляхом «Банківський модуль/ Налаштування / Експорт»;
•	при експорті файлу відповіді.

4.	Модуль «Зарплата» > Звіти
Внесено зміни до звіту «Довідка на отримання субсидії»:
4.1.	Виправлена помилка формування звіту.
4.2.	Формування звіту неможливе для працівників, у яких в кадрових даних не вказана дата прийому.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
PD700100	Форма №1-ЗЕД, Додаток 1

Податкова інспекція
J1391004	Договір про визнання електронних документів
F1391004	Договір про визнання електронних документів
J1391102	Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391102	Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису

Міністерство соціальної політики
FFIN2802	ЗВІТ про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
FFIN2812	ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом
FFIN2822	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Реалізоване відображення «0» у графах 7-12 у випадку безоплатного постачання товарів в формах:
J1201007	Податкова накладна
F1201007	Податкова накладна

Укроборонпром
UOP00106	Фінансовий план підприємства
UOP00306	Показники виконання фінансового плану16.11.2015-comment.10.01.083-10.01.084.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.084

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»

1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Відновлено відкриття довідників в ПН клавішею F3.
1.1.2.	Виправлене дублювання даних про підписантів при копіюванні підписаного документа з вікна документа.
1.1.3.	В налаштуваннях бокового фільтру змінена назва поля «Автор документу» на «Особа, яка склала документ».
1.1.4.	Виправлене відображення даних про контрагента у вкладці «Відправлено» при відправці ПН/РК з реєстру та заміні даних контрагента даними з ЄДК.
1.1.5.	Виправлена доступність універсального експорту для неархівних документів після додавання певних документів до архіву.

1.2.	Монітор обміну документами
Виправлена помилка входу в модуль «Монітор обміну документами».

1.3.	Автоматична обробка документів
1.3.1.	Додана нова операція «Автоматична звірка з ЄРПН». Виконує автоматичне формування та відправку запитів щодо отримання відомостей з ЄРПН.
Більш детально див. в новому розділі довідки: Модулі програми > Первинні документи > Автоматична обробка документів > Налаштування автоматичної обробки документів > Автоматична звірка з ЄРПН.
1.3.2.	Виправлений підрахунок документів на початку виконання операції «Імпорт документів з диску».

1.4.	Звірка документів з ЄРПН
Внесені зміни у відображення модуля при встановленій мінімальній роздільній здатності дисплея.

2.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
2.1.	Виправлена помилка створення «скасовуючої» таблиці для Додатку 8.
2.2.	Виправлена відправка Додатку 4 при ліцензії «ЄСВ повна».

3.	Модуль «Зарплата» > Розрахункова відомість
Виправлене заповнення годин в блоці «Нарахування» у звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів».

4.	Модуль «Довідники» > Картка підприємства
Реалізована перевірка на введення коректних символів та довжину коду інспекції в «Довіднику податкових інспекцій».

5.	Модуль «Адміністрування» > Журнал подій
До параметрів додана нова подія «Автоматична звірка з ЄРПН».

6.	Доопрацьовано роботу ПЗ «Консультант (M.E.Doc)»:
•	змінена назва робочого вікна на «Консультант (M.E.Doc)»;
•	додано окреме поле «Ваш номер клієнта»;
•	реалізовано запам’ятовування коду клієнта під час з’єднання з центральним сервером Розробника та серверами партнерів для ПК. За замовчуванням код клієнта зберігається на протязі 8 годин для ПК та запам’ятовується при перезапуску клієнта ПЗ «Консультант (M.E.Doc)».

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Оновлено xsd-схеми:
J1301501	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб –платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій
J1301601	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів

Державна казначейська служба
Доопрацьований експорт в ДКУ:
F2KM27		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1KM27	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM27	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM27	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KMZ27		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7_1KMZ27	Ф №7-1м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7_1KMS27	Ф №7-1м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ13		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDS13		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1Z13	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1S13	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Державна служба статистики
S0400408	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
S0400802	6-тп (ес). Звіт про роботу електростанції
S0700610	1-буд. Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва
S0701111	1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт
S1002007	2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S1000212	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S0401111	11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію
S2702009	9-б-сг. Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів
S2702908	29-сг. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду
S2702610	10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах
S1100209	2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства
S1600311	2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
S1605108	51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S1616006	31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення
S1500208	1-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0800107	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
S0600111	1-торг. Звіт про товарооборот
S0600314	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S0600715	7-торг. Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства
S0601224	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для фізичних осіб)
S0601214	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для юридичних осіб)
S1904107	4-мтп (міс). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти
S1901110	11-мтп. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
S1901210	11-ер. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії
S1911108	11-мтп (паливо). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт
S1921109	11-мтп (вер). Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
S0603205	1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту
S0700408	1-ціни (буд). Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
S0700503	1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла
S0210109	1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами
S1900610	1-торги. Звіт про здійснення державних закупівель
S0500908	9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S0401207	1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції
S1802507	25-вод. Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)
S1805106	51-вод. Звіт про продукцiю морського (рiчкового) флоту, який знаходиться в експлуатації
S1803107	31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв
S1802606	Додаток до 25-вод. Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)
S2702610	10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських
S2702209	2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
S2701506	1-зерно (півр). Наявність та надходження зернових культур
S2700410	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S2702806	29-сг (меліорація). Збір урожаю сільськогосподарських культур
S2702410	24-сг (міс). Стан тваринництва
S2702310	24. Стан тваринництва


09.11.2015-comment.10.01.082-10.01.083.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.083

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»

1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Виправлене відображення старих форм РК у всіх періодах.
1.1.2.	Виправлене проставлення часу реєстрації при отриманні РК від контрагента.
1.1.3.	Виправлене отримання підтвердження/відхилення прийняття актів та рахунків.
1.1.4.	Доопрацьоване оновлення реєстру при закритті протоколу виконання зовнішніх функцій.

1.2.	Шаблони первинних документів
1.2.1.	Оновлений шаблон «UGV01».

2.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
Виправлена помилка імпорту звітів ЄСВ, в яких немає Переліку таблиць звіту.

3.	Модуль «Зарплата» > Звіти
Доданий поділ прибуткового податку на 15 и 20% у звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів».

4.	Клієнт серверна частина.
Виправлена помилка зупинення служб в режимі кластера.

5.	Для розробників бухгалтерських систем!
Виправлена помилка відправки пошти СОМ-методами.

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

Оновлений Довідник територіальних органів ДФС.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
PD100207	Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

 Укоборонпром
UOP00306	Показники виконання фінансового плану

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану

Укоборонпром
UOP90901	Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу03.11.2015-comment.10.01.081-10.01.082.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.082

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»

1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Відновлене відображення індикатора виконання процесу при архівуванні первинних документів.
1.1.2.	Доопрацьована перевірка заповнення поля «Дата договору» в ПН/РК.
1.1.3.	Виправлене заповнення одиниці виміру в первинних документах при виборі номенклатури, створеної через документ.
1.1.4.	Виправлене вивантаження даних при виконанні функції «Експортувати в DBF дані про реєстрацію в ЕРПН».
1.1.5.	Виправлене фільтрування за колонкою Реєстрація в ЄРПН документів, відправлених в ДФС.
1.1.6.	В боковому фільтрі змінена назва полів в блоці «Напрямок» з «Вхідний/Вихідний» на «Виданий/Отриманий».
1.1.7.	В контекстному меню реєстру та в меню Файл всі функції по створенню документів на основі перенесено в папку «Створити на основі».
1.1.8.	Прибрана можливість повторної відправки покупцю зареєстрованого від’ємного РК.
1.1.9.	Поновлена робота кнопки «Відмінити» у вікні конфігуратора таблиці.
1.1.10.	Виправлено помилкове подвійне відображення вкладки «Відхилено контрагентом».
1.1.11.	Додана можливість масового створення РК на основі групи обраних ПН:
на кожну з обраних ПН створюється РК.
1.1.12.	Реалізована доступність функції «Зашифрувати та зберегти» з вкладки «Наступні дії» для всіх документів.
При виборі цієї функції для від’ємних РК не буде доступна функція відправки в ДФС. 
1.1.13.	Змінено умови відображення документів у таблиці Реєстру:
якщо документ, присутній у Реєстрі, як Вхідний документ, надісланий Контрагентом на узгодження (очікує відповіді: не узгоджений, не відхилений), то він буде замінений документом, завантаженим з ЄРПН. Статус документу – «Зареєстровано в ЄРПН».
1.1.14.	Реалізований перехід документа в статус «На підпис…» при відміні підписання закритого документа.
1.1.15.	Змінено назву колонки «Дата реєстрації» на «Дата та час реєстрації». Додано відображення у колонці часу реєстрації.
Час реєстрації фіксується для нових документів.
Для документів, які зареєстровані у попередніх версіях програми, проставляється час реєстрації «00:00».
1.1.16.	Доопрацьована фільтрація за полем «Особа, яка склала документ» в блоці «Документ» на панелі фільтрів:
додана можливість фільтрації документів за декількома авторами.
1.1.17.	Реалізоване збереження налаштувань ширини колонок в модулі.
1.1.18.	Відновлений друк копії старих форм ПН.
1.1.19.	Доопрацьоване проставлення номера та дати реєстрації в ПН/РК.
1.1.20.	Виправлене автоматичне відхилення документів, якщо не було отримано відповіді від СДО.

1.2.	Автоматична обробка документів
1.2.1.	Перенесено в фоновий режим перевірку контрагентів для відповіді на ПН/РК.
1.2.2.	Виправлене сортування за датою при оновленні таблиці.
1.2.3.	Додана колонка «АЦСК» у вікні вибору сертифікатів.
1.2.4.	По причині відсутності офіційних роз’яснень від ДФС щодо трактування поняття «зменшення компенсації вартості» в РК:
призупинено Автоматичну обробку РК, в яких одночасно заповнені графи із ставками ПДВ 20%, 7% і 0% та РК, в яких заповнено графу із ставкою «Без ПДВ», значеннями, одне з яких від’ємне.

1.3.	Звірка документів з ЄРПН
1.3.1.	Додано умови пошуку актуальних витягів: у «Запиті щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» поля «видані» та «отримані» мають бути обов’язково заповнені.
В іншому випадку витяг на такий запит не буде вважатись актуальним та інформація у модулі «Звірка документів з ЄРПН» буде не актуальна.
1.3.2.	Виправлено відображення подій в журналі модуля: відображаються лише події, пов’язані із звіркою з ЄРПН (створення та відправка запиту, оновлення інформації тощо).
1.3.3.	Додана можливість відкриття для перегляду Витягу з ЄРПН з модуля за допомогою кнопки в наступних діях.

2.	Модуль «Звітність»

2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Виправлене графічне відображення колонок в файлі Excel при експорті даних за допомогою функції «Експорт таблиці в Excel».
2.1.2.	Виправлене відображення сертифікатів при виборі цих сертифікатів з довідника в формах:
J1391101	Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391101	Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
S1391101	Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
2.1.3.	Виправлена помилка при збереженні раніше створеного звіту:
FPERV026	Інвентаризаційний опис необоротних активів

2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	Прибрана можливість видалення звітів з відкритого вікна документа для таблиць: E0400I01, E0500I01, E0600I01, E0700I01.
2.2.2.	Прибрана функція «Перемістити в корзину» в наступних діях відкритого вікна документа для всіх таблиць Додатку 4, Додатку 5, Додатку 6, Додатку 7.
2.2.3.	Виправлена помилкова відправка документів при неповній ліцензії.

2.3.	Річна персоніфікація
Дозволено вносити декілька видів пільг одному номеру ІНН.

3.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

3.1.	Закрита можливість відправки в ЄРПН:
J1201107	Додаток 1 до податкової накладної
F1201107	Додаток 1 до податкової накладної
3.2.	Виправлене відображення суми у виділеній комірці.

4.	Модуль «Зарплата»

4.1.	Розрахункова відомість
4.1.1.	Виправлений розрахунок фіксованої індексації.

4.2.	Звіти
4.2.1.	У «Довідці про доходи для отримання субсидії» додана можливість створення довідки за будь-який період в 12 місяців.
4.2.2.	Додане автоматичне заповнення довідки даними з модуля:
PD010905	Довідка про доходи

5.	Модуль «Довідники»

5.1.	Картка підприємства
Збільшена довжина поля «Повна назва» до 230 символів.
5.2.	Співробітники
5.2.1.	У таблицю модуля додані колонки «Без сплати внесків», «Підрозділ».
5.2.2.	Реалізована перевірка на коректність заповнення даних у вікні імпорту реєстру співробітників.
5.2.3.	Реалізована перевірка імпорту одного і того ж файлу при імпорті реєстру співробітників.

5.3.	Довідник контрагентів
5.3.1.	Внесені зміни в перелік обов’язкових для заповнення полів: поле E-mail на вкладці «Адреси» не є обов’язковим для заповнення.
5.3.2.	Відновлене додавання нової групи контрагентів у вікні вибору при переміщенні контрагента до іншої групи.
5.3.3.	Заборонений імпорт контрагентів без назви або ЄДРПОУ.

6.	Модуль «Адміністрування»

6.1.	Сертифікати
Реалізоване завантаження сертифікатів через Інтернет з сайтів АЦСК «Україна» та АЦКС ІДД ДФС.
6.2.	Управління ролями > Доступ до бланків
Доданий пошук бланків, що викликається кнопкою Знайти запис на панелі інструментів або комбінацією клавіш Ctrl+G.
6.3.	Планувальник завдань
Виправлене створення резервної копії модуля «Зарплата».

7.	Виправлене відкриття квитанцій всіх звітів для перегляду з системи відображення квитанцій на панелі інструментів.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
PD600300	Перелік лісокористувачів, яким видано лісорубні квитки у ___ кварталі 20 ___ року
PD600301	Перелік лісокористувачів, яким видано лісові квитки у _____ кварталі 20 ___ року

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Реалізована можливість введення від’ємного значення при перерахунку в періоді повернення податку у формах:
J0500105	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Пенсійний фонд
Додані та змінені деякі контролі та попередження в Додатку 4:
E0404I01	Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
E0406I01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам


26.10.2015-comment.10.01.080-10.01.081.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.081

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
1.1.	Виправлене повторне погодження ПН з квитанцією, якщо документ був відправлений з однієї філії до іншої.
1.2.	Реалізована можливість вибору адресата для РК (FJ1201207), в якому присутні ставки ПДВ 0% та Без ПДВ.

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Розрахункова відомість
Додана можливість редагування середньоденної заробітної плати при додаванні нарахування «Військові збори».
2.2.	Звіти
2.2.1.	Виправлений розрахунок середньоспискової чисельності у звіті:
S0301009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
2.2.2.	Виправлене відображення суми та відсотків прибуткового податку в розмірі 20% у звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів (по періодам)».
2.2.3.	Виправлено відображення суми бази у розділі «Фонди» у звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів».

 НОВІ ФОРМИ 

Інформаційна довідка
J1301702	Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
F1301702	Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
J1401702	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
F1401702	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Внесені зміни у відображення кадастрового номеру:
J0138101	Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Первинні документи
Виправлена назва форми:
PD011602	Акт приемки-передачи предоставления работ (услуг)

Міністерство оборони
MOU31009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Укоборонпром
UOP00306	Показники виконання фінансового плану
UOP31009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)


16.10.2015-comment.10.01.079-10.01.080.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.080

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
Оновлений Довідник пільг (станом на 01.10.2015).

ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
Виправлено заповнення поля «код КОАТУУ об'єкта (для електронного бланка)» у формі:
S0700610	1-буд. Інформація про об'єкт, на який отримано документ на виконання будівельних робіт з нового будівництва

Первинні документи
Виправлено друк форми:
PD010112	(ПЗ M.E.Doc IS) Рахунок-фактура

15.10.2015-comment.10.01.078-10.01.079.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.079

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Реалізована можливість вибору адресата для РК (FJ1201207), в якому заповнені графи за двома ставками з додатним та від’ємним значенням.
1.1.2.	Відновлене відображення повної назви контрагента при наведенні курсора на колонку «Найменування».
1.1.3.	Виправлена робота верхнього фільтру за колонками при введенні некоректних символів в значення фільтру.
1.1.4.	Виправлений автоматичний розрахунок суми в полі «У тому числі ПДВ» у первинному документі:
	102	Повернення постачальнику

2.	Модуль «Звітність» 

2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Виправлена відправка звітів при зміні сертифікатів АЦСК «ІДД ДПС» на сертифікати інших АЦСК.
2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	В Таблицю 6 (E0406I01) Додатку 4 доданий контроль ручного вводу типів нарахувань в залежності від періоду формування звіту.

3.	Модуль «Зарплата»

3.1.	Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за вересень 2015р. - 102,3 %.

4.	Модуль «Адміністрування» > Сертифікати

4.1.	Виправлена помилка, яка виникала при перевірці сертифікатів на відповідність кореневому сертифікату.
4.2.	Реалізоване формування за замовчуванням заявок на сертифікати АЦСК «Україна» за наявності у системі сертифікатів інших АЦСК.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Виправлено період подання форм:
J0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
F0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей

Реалізована можливість вибору рахунку із Довідника рахунків:
J0209407	Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)

Доопрацьована перевірка між Декларацією та Додатками, якщо в пакеті звітності більше двох Додатків:
J0103802	Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
J0138101	Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи

Встановлено ознаку «Може повторюватись в межах періоду» для можливості подання форми кожного дня протягом заданого періоду:
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Для зручності роботи додане системне поле вибору інспекції у наступних формах:
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Міністерство економіки
S2801114	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2840203	Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
S2840303	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840403	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840503	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840703	Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840803	Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
S2840913	Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
S2840933	Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Міністерство культури
MK300106	Фінансовий план підприємства
MK300306	Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони
MOU31112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану

Укоборонпром
UOP31112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)07.10.2015-comment.10.01.077-10.01.078.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.078

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
Виправлена помилка перенесення значення номера рахунка із картки підприємства (вкладка «Рахунки») у первинні документи.

2.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
2.1.	Відновлене підписання та відправка звітів ЄСВ при повній ліцензії та використанні ключів «ІДД ДПС».
2.2.	Виправлена помилка перенесення значення номера рахунка із картки підприємства (вкладка «Рахунки») у Таблицю 1 (E0401I01) Додатку 4.

3.	Модуль «Зарплата» > Звіти
3.1.	У звіт «Розрахунково-платіжна відомість форма № П-6» додано нові рядки та сума по ним:
	1)	Вхідний залишок;
	2)	Вихідний залишок.
3.2.	Виправлене відображення суми Бази у розділі «Утримання» звіту «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів».
3.3.	Виправлене відображення значення рядків 6020, 6030 звіту «1-ПВ квартальній» при заповненні звіту з модуля Зарплата.


06.10.2015-comment.10.01.076-10.01.077.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.077

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Виправлене виникнення помилки «Клієнт не є відправником документу» при повторному погодженні вхідної ПН з Квитанцією 1 від контрагента.
1.1.2.	Додана повторна відправка РК в статусі «Доставлено контрагенту» з контекстного меню, з меню Файл та кнопкою на панелі інструментів.
1.1.3.	Відновлена можливість збереження приміток у підписаних вхідних документах.
1.1.4.	Доопрацьована одночасна відправка тих самих документів з різних станцій.
1.1.5.	Відновлена робота автоматичного заповнення дати отримання документа контрагентом.
1.1.6.	Виправлене роздільне підписання вхідних РК різними користувачами.
1.1.7.	Доопрацьований експорт таблиці в Excel з урахуванням налаштувань верхнього фільтру за колонками реєстру.
1.1.8.	Відновлена доступність функції «Зашифрувати та зберегти» для вихідних та вхідної мінусової РК. Функція викликається з меню «Файл».
1.1.9.	У таблицю модуля додана нова колонка «Додано в РПН», в якій відображається період реєстру податкових накладних, в який додана ПН/РК.
Реалізований експорт таблиці в Excel з урахуванням фільтрування за колонкою «Додано в РПН».
1.1.10.	Доопрацьований механізм універсального експорту у формат Excel.
1.1.11.	У таблицю модуля додана нова колонка «Примітка». Відображення колонки налаштовується у конфігураторі таблиці. За замовчуванням параметр вимкнений.
1.1.12.	Виправлена робота фільтру у колонці «Архів».
1.1.13.	Реалізоване відображення повідомлення про неможливість відправки документа при неповній ліцензії та використанні ключів не АЦСК «Україна».
1.1.14.	Доопрацьоване підтвердження первинних документів сертифікатами АЦСК ІДД Міндоходів.
1.1.15.	Виправлений підпис з реєстру ПН від імені головної організації при відправці контрагенту.
1.1.16.	Виправлене звернення філії до ліцензії головної організації при друці документів.
1.1.17.	Реалізована можливість вибору основного чи додаткового рахунка з довідника «Рахунки в СЕА ПДВ» при створенні запитів:
J1301205	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
F1301205	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
Функція необхідна сільгосппідприємствам, яким відкрито додаткові рахунки в СЕА ПДВ.

2.	Модуль «Звітність»
2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Виправлене копіювання звіту, що не редагується:
доопрацьована доступність кнопки Перевірити звіт у вікні скопійованого документа.
2.1.2.	Доопрацьоване вивантаження малюнків в документі при друці в pdf для бланків, які містять декілька малюнків.
2.1.3.	Доопрацьована робота функції «Експорт 7-х форм в форматі ДКУ».
У вікні експорту додане поле КПКВ. Якщо код КПКВ введений вручну, то експортуються звіти тільки по цьому коду.

2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	Доопрацьоване відкриття звітів з великою кількістю рядків для Таблиці 6 (E0406I01) Додатку 4.
2.2.2.	Для Додатку 4 та Додатку 6 з контекстного меню для таблиць прибрано зайві пункти, які помилково з’являлись при відкритій таблиці.
2.2.3.	Прибрані зайві пункти контекстного меню для Таблиці 3 (E0603I01) Додатку 6.
2.2.4.	Виправлене відображення року в деяких найменуваннях в довіднику «Тип нарахувань» для Таблиці 6 (E0406I01) Додатку 4.

3.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.	Доопрацьований автоматичний імпорт до реєстру виданих РК із незаповненим полем Податкові зобов’язання:
для РК із заповненими графами «оподатковуються за основною ставкою» та «оподатковуються за ставкою 7 %» в поле Податкові зобов’язання автоматично проставляється код «5» (для РК до ПН, створених до 01.02.2015) або код «51» (для РК до ПН, створених після 01.02.2015).
3.2.	На вкладці «Отримані» виправлене відображення іконок для ПН, зареєстрованих в ДФС.
3.3.	Доопрацьована відправка контрагенту Додатку 1 разом із ПН.

4.	Модуль «Зарплата» > Звіти
Доданий новий звіт «Довідка про заробітну плату (для звільнених працівників)».

5.	Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
Виправлене видалення запиту з відкритого вікна документа.

6.	Модуль «Довідники»
6.1.	Картка підприємства
На вкладці Підприємство змінена назва поля р/р ел. адмін.ПДВ на Рахунки в СЕА ПДВ.
Додана можливість внесення додаткового рахунку в довідник «Рахунки в СЕА ПДВ». Функція необхідна сільгосппідприємствам, яким відкрито додаткові рахунки в СЕА ПДВ.
6.2.	Довідник контрагентів
6.2.1.	Прибрано кнопку «Завантажити сертифікат» на вкладці Загальні.
6.2.2.	Внесені зміни в перелік обов’язкових для заповнення полів:
поля Індекс, Вулиця та E-mail на вкладці «Адреси» є обов’язковими для заповнення.

7.	Модуль «Адміністрування»
7.1.	Параметри системи
7.1.1.	Доданий комплект підписів «Банківські виписки» на вкладці Підпис.
7.1.2.	Прибрано поле вибору АЦСК на вкладці Підпис.
При налаштуванні комплектів підписів при виборі підписанта відображається перелік всіх сертифікатів всіх АЦСК. При виборі будь-якого сертифіката відбувається вибір підписанта, а не сертифіката.
7.2.	Сертифікати
Реалізована робота зі всіма сертифікатами поточної організації незалежно від АЦСК-видавця.
В переліку Встановлені сертифікати відображаються всі завантажені сертифікати поточної організації.
При накладанні підписів також відображаються сертифікати всіх АЦСК-видавців (згідно налаштувань підписів в Параметрах системи).
7.3.	Управління ролями
7.3.1.	Виправлене налаштування ролі при зміні доступів.
7.3.2.	Змінено надання доступу до ЄСВ: доступ до бланків ЄСВ надається на рівні модуля.
7.3.3.	Додана можливість налаштування відображення бланків, які вже не діють.
Налаштовується за допомогою позначки Актуальні бланки в меню Вигляд. За замовчуванням позначка встановлена.
7.4.	Менеджер архіву програм
7.4.1.	Реалізовано виведення попередження про необхідність окремого архівування бази при створенні архіву, якщо база знаходиться на іншому комп’ютері.
7.4.2.	Виправлено створення архіву програми для клієнт-серверної версії при недоступності бази.
7.5.	Архівування документів
Реалізовано вивантаження з РК до фізичного архіву полів Дата ПН, Номер ПН, Причина коригування.

8.	Модуль «Служба підтримки» > Новини
Змінено інтерфейс модуля «Новини».
Реалізовано відображення новин в системі оповіщень  на панелі інструментів. 

9.	Сертифікати
Доопрацьоване відображення інформації про строк дії сертифіката, яким було зашифровано вхідні документи. Інформація відображається у випадку, коли користувач приймає пошту іншим сертифікатом.

10.	Реалізована можливість підключення до робочого столу клієнта за допомогою дистанційного помічника «Консультант (M.E.Doc)», ярлик якого створюється на робочому столі після встановлення оновлення.
За допомогою «Консультант (M.E.Doc)» фахівці технічної підтримки компанії, яка вас обслуговує, зможуть у режимі дистанційного доступу допомогти у вирішенні питання, що виникло.
«Консультант (M.E.Doc)» використовується тільки як клієнт.
Після його запуску необхідно обрати з переліку вказаний консультантом сервер для підключення та повідомити ваш номер клієнта.
 
11.	Покращена стабільність роботи служби сервера M.E.Doc IS.

12.	Підключений новий Акредитований центр сертифікації ключів «Укрзалізниця».

13.	Для розробників бухгалтерських систем!
•	Доданий новий метод App.ReceiveCorrespondence(), який дозволяє виконати функцію «Отримати повідомлення».
•	Оновлена інструкція "Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc IS»", знаходиться за посиланням:
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/formaty_import-export.doc

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 
Оновлений Довідник територіальних органів ДФС.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Реалізований універсальний імпорт, кодування DOS 866-ukr:
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу01.10.2015-comment.10.01.075-10.01.076.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.076

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	Розрахункова відомість
Уточнений розрахунок індексації зарплати, якщо працівник був у відрядженні, в залежності від розрахунку відрядження.
1.2.	Адміністрування > Налаштування >Таблиця входжень
Реалізована перевірка створення циклічних розрахунків.
1.3.	Адміністрування > Налаштування >Вигяд
Виправлено відображення вікна «Значення за замовчанням» для Шаблонів документів.

2.	Оновлено відео-інструкції для модулів:
«Реєстр звітів»:
•	Як підписати документ із реєстру
•	Як підписати звіт у відкритому документі
«Інші відеоінструкції»:
•	Як відправити договір до ДФС?

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
J0103506	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0803404	Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
F0803404	Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
J0834102	Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1
F0834102	Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1
J0834202	Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)
F0834202	Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)
J0600502	Ф.№2-ТП (водгосп) Звіт про використання води
F0600502	Ф.№2-ТП (водгосп) Звіт про використання води

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
Реалізоване вивантаження в файл Excel для наступних форм:
S0100308	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0103352	Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0104007	Ф4. Звіт про власний капітал
S0106004	Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
Додані поля Код області та код району:
S2702410	24-сг (міс). Стан тваринництва
Змінено шкалу заробітної плати:
S0301112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Пенсійний фонд
Додані нові контролі в Додатку 4:
E0406I01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

 Форми, до яких додано підказки 

Пенсійний фонд
E0500I01	Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
E0600I01	Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до фіскальних органів
E0700I01	Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання22.09.2015-comment.10.01.074-10.01.075.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.075

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок > Додаток 4, Додаток 5
Згідно Закону «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати)» № 704-VIII від 17.09.2015 змінено значення суми прожиткового мінімуму з 1218,00 грн. на 1378,00 грн., максимуму - з 20706,00 грн. на 23426,00 грн.

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Адміністрування > Налаштування > Довідники
2.1.1.	Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за серпень 2015р. - 99,2 %.
2.1.2.	Оновлено довідник «Мінімальна заробітна плата». Додано значення з 01.09.2015 р. - 1 378 грн.
2.1.3.	Оновлено довідник «Прожитковий мінімум». Додано значення з 01.09.2015 р. - 1 378 грн.
2.1.4.	Оновлено довідник «Максимальний ФОТ для оподаткування». Додано значення з 01.09.2015 р. - 23426 грн.
2.2.	Адміністрування > Налаштування > Види оплат
В групу «Відпустки» додана «Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей».

 НОВІ ФОРМИ 

Державна казначейська служба
FPERV026	Інвентаризаційний опис необоротних активів
FPERV027	Інвентаризаційний опис запасів
FPERV028	Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання
FPERV029	Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів
FPERV030	Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів
FPERV031	Інвентаризаційний опис необоротних активів
FPERV032	Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності
FPERV033	Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій
FPERV034	Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами
FPERV035	Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання
FPERV036	Довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув
FPERV037	Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків
FPERV038	Протокол інвентаризаційної комісії

Первинні документи
PD011104	Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 1)
PD011105	Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 1)(з двома дес. знаками)

 Форми, до яких додано підказки 

Податкова інспекція
J0200116	Податкова декларація з ПДВ
F0200116	Податкова декларація з ПДВ17.09.2015-comment.10.01.073-10.01.074.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.074

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Виправлена помилка імпорту суми ПДВ 20% з документу ПН. 
Увага! Для отриманих податкових накладних, які було проімпортовано з помилковою сумою ПДВ 20% необхідно такі записи видалити з вкладки «Отримані» та повторно проімпортувати з вкладки «Відсутні у реєстрі». 

2.	Оновлена інструкція до модуля Зарплата.


17.09.2015-comment.10.01.072-10.01.073.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.073

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Доопрацьоване заповнення колонки Підписант для документів, отриманих з ЄРПН.
1.1.2.	Доопрацьоване створення акту на основі рахунку 1С77РАХ.
1.1.3.	Додана нова функція «Створити на основі > Зведену Податкову накладну на основі вибраних рахунків».
Функція дає змогу створити ПН на основі декількох вихідних рахунків, створених на основі системних шаблонів рахунків (1С77, 1С82).
Більш детально див. в розділі довідки: Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Як створити документ на основі існуючого.
1.1.4.	В ПН збільшено довжину поля Особа (платник податку) - покупець для коректного відображення даних в полі при друці в PDF.
1.1.5.	Відновлена можливість друку експорту/імпорту в реєстрі первинних документів.
1.1.6.	Виправлена перевірка сертифіката відповідальної особи при подачі ПН філією від імені головної установи.
1.1.7.	Виправлене відкриття первинного документа з архівної бази.
1.1.8.	Прибрано дублювання вкладки «Відправка дубліката» при спробі повторної відправки контрагенту від’ємного РК через сервер ДФС.
1.1.9.	Виправлена помилка експорту в таблиці Excel значень колонок «Граничний термін реєстрації» та «Кількість днів прострочки».

1.2.	Автоматична обробка документів
Для операції «Відправка ПН/РК на реєстрацію в ДФС» виправлена перевірка статусу платника, у якого ІПН містить ведучі нулі.

1.3.	Налаштування обміну документами
Додана можливість відслідковування роботи автообробника за допомогою відправки повідомлень на електронну пошту.
Відправка повідомлень на електронну пошту встановлюється в блоці налаштувань «Відправляти помилки на пошту».

1.4.	Шаблони первинних документів
1.4.1.	Оновлений шаблон PIK_RAH1. Виправлений підрахунок сум.
1.4.2.	Доопрацьоване збереження налаштування «Відображати у всіх підприємствах» при редагуванні користувацького шаблону.
1.4.3.	Відновлена можливість редагування користувацького шаблона, створеного за допомогою функції «Створити запис».

2.	Модуль «Звітність»
2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Виправлене запитування підпису печатки при підписанні документа, якщо комплект підписів підприємства не містить печатки:
S1391101	Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
2.1.2.	Виправлене формування xml для додатків декларацій ПДВ при роздільному підписанні в реєстрі звітів на клієнт-сервері Medoc IS.

2.2.	Єдиний внесок
В Таблиці 1 (E0401I01) Додатку 4 змінений алгоритм розрахунку рядків 6.4 та 7.4 у зв’язку із листом Пенсійного фонду від 21.08.2015 №39425/05-10.

3.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
3.1.	Виправлена помилка копіювання ПН з «Видані» в «Отримані».
3.2.	Доопрацьований імпорт виданих Додатків 2 (J1201207, F1201207) без кодів «Податкового зобов'язання» за допомогою функції «Заповнити звіт згідно первинних документів» на вкладці «Наступні дії».
3.3.	Доопрацьований імпорт отриманих ПН із незаповненими полями Код кредиту та Код зобов'язання за допомогою функції «Заповнити звіт згідно первинних документів» на вкладці «Наступні дії».

4.	Модуль «Банківський модуль» > Банківські виписки
4.1.	Закрито відображення банківських виписок в переліку нових повідомлень за відсутності ліцензії на модуль «Банківські виписки».
4.2.	Реалізоване відображення індикатора виконання процесу при ручному імпорті банківських виписок.

5.	Модуль «Зарплата»
5.1.	Розрахункова відомість
5.1.1.	Виправлений розрахунок суми при продовженні старого лікарняного працівнику із почасовим графіком роботи.
5.1.2.	Виправлений розрахунок оплати за роботу у вихідні дні працівнику із поденним графіком роботи.

5.2.	Звіти
5.2.1.	При створенні документа «Особовий рахунок з розрахунковими листами по заданим рокам» виправлено заповнення рядків «Відпрацьовано днів» та «Відпрацьовано годин».
5.2.2.	Доданий новий звіт Довідка про заробітну плату для виплат соціальне страхування.
5.2.3.	У наступних звітах доопрацьоване заповнення: час відрядження враховується як робочий час.
S0301009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0301112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

5.3.	Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлений довідник Свята та перенесення. Доданий святковий неробочий день 14 жовтня «День Захисника України».

6.	Модуль «Довідники»
6.1.	Картка підприємства
Виправлена помилка при виборі значення в полі Орган управління на вкладці «Підприємство».
6.2.	Співробітники
Доопрацьоване введення апострофа в полях Прізвище, Ім’я, По батькові.
6.3.	Довідник контрагентів
6.3.1.	Внесені зміни в перелік обов’язкових для заповнення полів:
поля Номер договору и Дата договору на вкладці «Додатково» не є обов’язковими для заповнення.
6.3.2.	Виправлена помилка при введенні некоректної дати договору на вкладці «Додатково».
Реалізовано виведення повідомлення «Невірний формат дати».

7.	Модуль «Адміністрування»
7.1.	Параметри системи
Виправлена помилка відкриття параметрів системи після збереження налаштувань на вкладці «Звітність філій».
7.2.	Сертифікати
Оптимізовано роботу модуля «Документи від розробника». Зменшено навантаження на БД.
7.3.	Планувальник завдань
Виправлена помилка при створенні архіву з планувальника.
7.4.	Архівування документів
Доопрацьоване створення архіву за період та вірне розташування документів у періодах.

8.	Обмін документами з СОТА
Змінена адреса сервера, за якою відбувається обмін M.E.Doc IS з СОТА.

9.	Оновлення програми
На робочій станції у вікні повідомлення про наявність оновлень кнопка «Так» замінена на кнопку «Зберегти».

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
J0103802	Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи
J0138101	Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи
Згідно рекомендацій контролюючих органів платникам єдиного податку четвертої групи пропонується:
•	подати уточнюючі податкові декларації з фіксованого сільськогосподарського податку на 2015 рік (усіх декларацій, поданих у 2015 році) із заповненням розділу «нараховано до зменшення податкового зобов’язання», що унеможливить виникнення штучного податкового боргу та умовно нарахованих штрафних санкцій;
•	подати «звітну» декларацію платника єдиного податку четвертої групи на 2015 рік за формою, затвердженою наказом № 578. Граничний термін подання декларацій платника єдиного податку четвертої групи - до 10 жовтня 2015 року.
Посилання на рекомендації:
http://kyivobl.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/214898.html

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S1001011	10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
Міністерство економіки
S3000306	Показники виконання фінансового плану

 Форми, до яких додано підказки 

Пенсійний фонд
E0400I01	Перелік таблиць звіту
E0401I01	Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску
E0402I01	Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
E0403I01	Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу
E0404I01	Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
E0405I01	Таблиця 5. Відомості про трудові відносини застрахованих осіб
E0406I01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0407I01	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0408I01	Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
E0409I01	Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу07.09.2015-comment.10.01.071-10.01.072.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.072

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	 Реєстр первинних документів
1.1.1.	Відновлене групове відхилення РК.

1.2.	Автоматична обробка документів
1.2.1.	Виправлено запит зайвих підписів шифрування під час запуску автообробника в підприэмствах, де присутні декілька сертифікатів печатки шифрування з однаковим ЕДРПОУ.

2.	Модуль «Звітність» > Реєстр звітів
Виправлена відправка в демонстраційному режимі наступних форм:
J1391003	Договір про визнання електронних документів
F1391003	Договір про визнання електронних документів

3.	Оновлені інструкції до модулів:
	•	Початок роботи в системі > Додавання підприємства
	•	Основні робочі процедури > Підписання документів ЕЦП та відправлення їх електронною поштою
	•	Банківський модуль > Банківські виписки
	•	Первинні документи > Реєстр первинних документів
	•	Первинні документи > Автоматична обробка документів

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
PD800304	Книга обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість)02.09.2015-comment.10.01.070-10.01.071.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.071

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»

1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Реалізована функція копіювання з «Виданих» в «Отримані» зареєстрованих ПН/РК, складених отримувачем послуг від нерезидента для відображення податкового кредиту.
Копіювання виконується за допомогою пункту контекстного меню «Скопіювати зареєстровані вихідні ПН/РК у вхідні».
Скопійовані ПН/РК мають напрямок «Вхідний» та статус «Дублікат».
1.1.2.	Виправлено помилкову можливість зміни даних в отриманому підписаному первинному документі.
1.1.3.	Заборонено зміну вручну обраного з довідника значення поля «ЄДРПОУ» через наступну невірну відправку документа.
1.1.4.	Видалено повідомлення про застарілу версію бланку звіту при експорті та друці вхідних ПН.
1.1.5.	При допідписанні документа доопрацьоване відображення статусів згідно комплекту підписів, налаштованому в шаблоні документа.
1.1.6.	Доопрацьована робота фільтру за полем «Найменування» в блоці «Контрагент», якщо назва контрагента містить кому.
1.1.7.	Виправлена помилка відображення в реєстрі граничного терміну реєстрації.
1.1.8.	Відновлена функція «Перемістити в архів» для зареєстрованих ПН/РК, виписаних на неплатників податків.
1.1.9.	Додана кнопка відправки документа на панель інструментів реєстру після перевірки документа.
1.1.10.	Виправлене відображення вхідних/вихідних документів згідно прав доступу, налаштованих для ролі.
1.1.11.	Виправлено надання прав доступу до функцій реєстру первинних документів, якщо користувачу надано декілька ролей.
1.1.12.	Доопрацьовано відображення печатки «Документ прийнято/ Документ не прийнято» для документів, переміщених в архів.
1.1.13.	Виправлене допідписання документів кнопкою на панелі інструментів та командою з контекстного меню.

1.2.	Звірка з реєстраційним лімітом ДФС
1.2.1.	Змінені умови підрахунку суми ліміту в калькуляторі користувача:
до розрахунку не включаються РК з умовними ІПН 100000000000, 200000000000, 300000000000, 400000000000, 500000000000, у яких дата виписки ПН <01.07.2015.
1.2.2.	Доопрацьований перерахунок суми ліміту в калькуляторі користувача при вході в модуль після видалення в корзину зареєстрованих документів, які брали участь в розрахунку.

1.3.	Шаблони первинних документів
На панель інструментів модуля доданий фільтр пошуку, який вмикає/вимикає фільтрування за колонками реєстру.

2.	Модуль «Звітність»

2.1.	Реєстр звітів
2.1.1.	Реалізований вибір декількох значень з довідника в полі «14 Додаткові вміння, знання, навички працівника» для форми:
C0302502	Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
2.1.2.	Реалізоване позиціонування рядка обраного звіту при відправці, експорті до контролюючого органу, шифруванні та збереженні для форм:
C0100224	Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
C0101408	Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
2.1.3.	Реалізоване закриття вкладки звіту при його видаленні.
2.1.4.	Реалізовано відкриття скопійованого документа та автоматичне проставлення наступного номера при копіюванні запиту:
J1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1300103	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

2.2.	Єдиний внесок
2.2.1.	Для Додатку 5 (E0500I01) додана можливість створення Початкового звіту на основі раніше створених таблиць з типом «Призначення пенсії» або «Ліквідаційна» за допомогою кнопки Створити на панелі інструментів.
2.2.2.	При додаванні рядка в Таблиці 5 (E0405I01) Додатку 4 реалізоване порожнє значення в колонці «Договір ЦПХ» замість неактивної ознаки.

3.	Модуль «Банківський модуль» > Банківські виписки
Доопрацьовано перевірку доступності файлу при додаванні вкладення, якщо файл відкрито в іншій програмі.

4.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Виправлена помилка при виконанні універсального експорту документів підзвітних організацій в режимі «Корпорація».

5.	Модуль «Адміністрування»

5.1.	Сертифікати > Документи від розробника
Виправлено створення «Листа до АЦСК «Україна» про скорочену назву».
Виправлено назви пунктів головного меню, контекстного меню та кнопки на панелі інструментів «Створити > Лист до АЦСК «Україна» про скорочену назву».
5.2.	Управління ролями
В налаштуваннях прав доступу ролі для підсистеми «Первинні документи > Реєстр первинних документів» додане налаштування «Переміщення документів в архів». За замовчуванням параметр встановлений для всіх ролей.
5.3.	Журнал подій
До параметрів додана нова подія «Переміщення документів в архів».
5.4.	Планувальник завдань
Додана можливість вибору мережевого каталогу при створенні резервної копії: шлях до каталогу збереження резервної копії можна вказати вручну з клавіатури.

6.	Модуль «Довідники»

6.1.	Довідник контрагентів
6.1.1.	Доопрацьоване відображення списку контрагентів, проімпортованих з xml-файлу.
6.1.2.	Доопрацьовані пошук та фільтрування контрагентів при кількості записів більше 20000 у програмі під управлінням СКБД Oracle.
6.1.3.	Реалізовано попередження при спробі оновити дані поточної організації в ЄДК.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S2601001	1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)
S0423110	1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0423111	1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0400408	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
S0301112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)25.08.2015-comment.10.01.069-10.01.070.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.070

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи».
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Оптимізована робота в реєстрі з великою кількістю документів.
1.1.2.	У таблицю модуля додана нова колонка «Тип причини», в якій відображається тип причини, за якою ПН не видається отримувачу (покупцю) товарів/послуг. Відображення колонки налаштовується у конфігураторі таблиці. За замовчуванням параметр вимкнений.
1.1.3.	Виправлене групове копіювання документів з різною датою виписки при встановлених параметрах «Як в оригіналі» та «Дата виникнення зобов'язання співпадає з датою виписки».
1.1.4.	Для вхідних ПН реалізоване відображання всієї історії змін статусу на панелі вкладок, на вкладці «Протокол».
1.1.5.	Доопрацьований опис стану документа на вкладці «Наступні дії» при отриманні повідомлення про доставку.
1.1.6.	Доопрацьований протокол передачі даних з 1С до M.E.Doc IS.
В протоколі виводиться інформація про успішно передані документи (Успішно відправлені документи) та про документи, передача яких не була виконана (Помилки відправки).
1.1.7.	При перевірці ПН/РК реалізована перевірка налаштованих комплектів підписів.
За відсутності налаштованих комплектів підписів з’являється інформаційне повідомлення та вікно параметрів системи для подальшого налаштування підписів.
1.1.8.	Реалізовано створення нового документа з відкритого вікна первинного документа (за допомогою пункту меню «Файл/ Створити» або кнопки «Створити» на панелі інструментів).
1.1.9.	Виправлено помилкове відображення попередньо введеної причини редагування при редагуванні вхідного первинного документа.
1.1.10.	Внесені зміни в механізм підрахунку граничного терміну реєстрації ПН/РК із датою виписки із 01.07.2015 по 30.09.2015 включно:
1) для дати виписки із 01 по 15 число місяця граничний термін реєстрації буде 30 (або 31) число того ж місяця (останнє число місяця);
2) для дати виписки із 16 по 30 (або 31) число місяця граничний термін реєстрації буде 15 число наступного місяця включно.
1.1.11.	Доопрацьоване фільтрування реєстру:
- за колонкою «Статус»;
- за колонкою «Дата».
1.1.12.	Доопрацьовано фільтрацію за полем «Автор документу» в блоці «Документ» на панелі фільтрів.
1.1.13.	Доопрацьоване фільтрування первинних документів в корзині за періодом їх створення.
1.1.14.	Доопрацьоване автоматичне створення контрагента у випадку, якщо в документі не вказане ЄДРПОУ контрагента, а самого контрагента немає у довіднику контрагентів.
1.1.15.	Доопрацьоване автоматичне відхилення РК при обміні через сервер ДФС по причині розбіжності ІПН у документі і картці підприємства.
1.1.16.	Доопрацьоване виконання функції «Створити на основі».
У створений документ переноситься «Одиниця виміру» та «Код одиниці виміру».
1.1.17.	Доопрацьоване відображення даних в колонці «Підписант» для документів, підписаних ключами АЦСК ІДД ДПС.
1.1.18.	Виправлено помилку при друці квитанцій ПН/РК.
1.1.19.	Доопрацьовано імпорт ПН/РК з DBF-файлу. Додано повідомлення при імпорті дублів документів.
1.1.20.	Доопрацьована повторна групова відправка ПН/РК в ДФС.
1.1.21.	Додана можливість видалення з кошика ПН/РК в статусі «Дублікат».
1.1.22.	Додано графічне відображення ЕЦП на імпортованих підписаних документах.
1.1.23.	Доопрацьовано роботу кнопки  (Очистка фільтру) в блоці Фільтр.
1.1.24.	Закрито виконання імпорту документів, у яких ІПН продавця або ІПН покупця не співпадає з ІПН поточного підприємства.
Якщо у картці підприємства поле «Номер плат. ПДВ» не заповнено, то імпорт також не виконується.
1.1.25.	В меню доданий параметр «Правка > Показувати попередження при перевірці документів», який вмикає виведення попереджень при виконанні перевірки в реєстрі первинних документів.
За замовчуванням параметр вимкнений.
1.1.26.	Доопрацьовано імпорт звітів через Реєстр первинних документів.
1.1.27.	Виправлене некоректне відображення статусу документа в реєстрі після перегляду документа.

1.2.	Автоматична обробка документів
1.2.1.	Для операції «Імпорт банківських виписок» додана можливість видалення обраних каталогів та шаблона кнопками  праворуч від полів.
1.2.2.	Реалізоване відображення індикатора процесу виконання автоматичного імпорту банківських виписок.
1.2.3.	Доопрацьована відправка ПН із включеною перевіркою відповідності підписанта та сертифіката. Якщо не був введений пароль для відповідного сертифіката, то відправка ПН відкладається до наступного запуску автообробника, що дає можливість виконати перевірку документів в ручному режимі.
1.2.4.	В налаштування операції «Відправка ПН, РК на реєстрацію в ДПС» додано налаштування «Відправляти Дод.2 тільки за наявності зареєстрованих ПН».
Якщо позначка встановлена, то РК будуть відправлятися тільки за умови наявності для них ПН, зареєстрованих в ДФС.
1.2.5.	В журналі автоматичної обробки доопрацьоване сортування в порядку виконання подій, виконаних протягом однієї секунди.
1.2.6.	Виправлена помилка, яка виникала при виконанні операції «Відправка первинних документів контрагентам» при ввімкненій перевірці статусів платників ПДВ.

1.3.	Звірка документів з ЄРПН
Виправлено відображення у рядку «Вхідні» зареєстрованих ПН з умовним ІПН «200000000000» або «500000000000».

1.4.	Шаблони первинних документів
1.4.1.	Виправлено помилку підписання комплектом підписів, налаштованим в шаблоні «UGV01», при відправці документа з контекстного меню.
1.4.2.	Доопрацьовані шаблони для відображення скороченої назви одиниці виміру замість повної:
13	Акт наданих послуг
103	Рахунок-фактура
101	Зворотна накладна від покупця
102	Повернення постачальнику
1С77АВР	Акт
1С77АВРБ	Акт (без ПДВ)
1С77ВН	Видаткова накладна
1С77ВНБ	Видаткова накладна (без ПДВ)
1С77РАХ	Рахунок
1С77РАХБ	Рахунок(без ПДВ)
1С82АВР	Акт (ціна з ПДВ)
1С82АВР0	Акт (ціна без ПДВ)
1С82АВРБ	Акт (без ПДВ)
1С82ВН	Видаткова накладна (ціна з ПДВ)
1С82ВН0	Видаткова накладна (ціна без ПДВ)
1С82ВНБ	Видаткова накладна (без ПДВ)
1С82РАХ	Рахунок (ціна з ПДВ)
1С82РАХ0	Рахунок (ціна без ПДВ)
1С82РАХБ	Рахунок (без ПДВ)
VN001	Видаткова накладна
АВН	Видаткова накладна
АВНБ	Видаткова накладна (без ПДВ)
АРАХ	Рахунок
АРАХБ	Рахунок (без ПДВ)

2.	Модуль «Звітність»
2.1.	Реєстр звітів
Доопрацьовані експорт, підписання та відправка звітів великих обсягів. Зменшено використання пам’яті при виконанні цих процесів.
2.2.	Єдиний внесок > Додаток 4
Для Таблиці 5 (E0405I01) та Таблиці 7 (E0407I01) додана можливість створення таблиці з типом «Скасовуюча» на основі створеної таблиці з типом «Додаткова».
2.3.	Єдиний внесок > Додаток 5, Додаток 6
Відновлене відображення створених та поданих Додатків 5 та 6 попередньої версії «Н» у періоді 2015 р.

3.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Оптимізовано перенесення документів з «Відсутні у реєстрі» до «Отримані»/ «Видані».

4.	Модуль «Банківський модуль» > «Банківські виписки»
4.1.	В модулі реалізована панель вкладок «Наступні дії», на якій в залежності від статусу документів можуть бути доступні вкладки «Наступні дії», «Властивості», «Протокол», «Вкладення».
4.2.	В боковий фільтр доданий новий блок «Контрагент», який містить поля «Найменування», «ЄДРПОУ», «ІПН».
4.3.	Додана можливість експортувати записи модуля в таблицю Excel.
Експорт виконується за допомогою команди Файл/ Експорт/ Експорт таблиці в Excel. До файлу потрапляють виписки, які відображаються в модулі відповідно до встановленого фільтра.
4.4.	У вікні імпорту банківських виписок додана можливість вибору типу імпорту: вибір потрібних файлів вручну або імпорт всіх файлів з обраного каталогу.
4.5.	Для вхідних листів з вкладенням реалізована функція Відправка на довільну адресу, яка доступна з вкладки «Наступні дії», з контекстного меню (команда Відправити) та з панелі інструментів (кнопка Відправити).
На виконання функції спочатку виконується підпис листа, після чого відкривається вікно вибору адресата з довідника контрагентів.
4.6.	Реалізований Конфігуратор таблиці, який дозволяє налаштувати відображення колонок в модулі. Викликається кнопкою  на панелі інструментів або з меню Вигляд/ Конфігуратор таблиці.

5.	Модуль «Зарплата».
5.1.	Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за липень 2015р. - 99,0 %.
5.2.	Розрахункова відомість
Уточнено розрахунок середньої для розрахунку суми лікарняних.
Якщо тривалий лікарняний почався до змін у законодавстві та розрахований по-старому, і при вводі нового лікарняного обирається, що він є продовженням попереднього, то розрахунок і нарахування проводяться за старим порядком.
Якщо лікарняний не є продовженням попереднього - то розрахунок виконується згідно нового порядку.

6.	Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка > Універсальний експорт
Додано можливість експорту для форми:
J1401902	Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401902	Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ

7.	Сервіс «ЄДК»
Виправлена помилка відправлення даних установи в ЄДК по поштовому з’єднанню, якщо збережено пароль шифрування протягом сеансу роботи.

8.	Модуль «Довідники» > Картка підприємства
Реалізовано відображення вікна відправки даних в ЄДК одразу після внесення та збереження змін в картку підприємства.

9.	Модуль «Адміністрування»
9.1.	Сертифікати
Реалізоване збереження групи сертифікатів із зазначенням в назвах файлів призначення та типу сертифіката:
Призначення:
•	D - Директор
•	B - Бухгалтер
•	F – Фізична особа
•	S - Співробітник
•	"" (пусто) - Печатка
Тип:
•	С - Шифрування
•	S - Підписання
9.2.	Управління ролями
Виправлено налаштування доступу до функцій:
•	Доступ до бланків > Податкова інспекція > J0500105 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку;
•	Доступ до підсистем > Адміністрування > Архівування документів;
•	Доступ до підсистем > Адміністрування > Отримати повідомлення.

10.	 Майстер створення підприємства
В майстер створення підприємства, в Налаштування електронної пошти додано ознаку «Використовується виключно програмою M.E.Doc IS».
Якщо встановити цю ознаку, система буде автоматично видаляти з поштового сервера ті повідомлення, що не стосуються встановленої електронної звітності підприємства.

11.	Оптимізоване виконання процесу оновлення програми.

12.	Виправлена помилка друку в PDF, яка виникала при прийманні пошти, якщо в параметрах системи був обраний експорт в PDF.

13.	Уніфікований час логування подій згідно формату UTC.

14.	Доопрацьована робота з крипто-бібліотеками для Windows Server 2012.

15.	Для розробників бухгалтерських систем!
Змінено метод App.GetDocSender.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Інформаційна довідка
У наступній формі до поля «назва, номер та дата прийняття нормативно- правового акта» підключений довідник, що редагується користувачем:
J1300304	Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів19.08.2015-comment.10.01.068-10.01.069.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.069

 ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція
Згідно Листа ДФС України від 07.08.2015 №29168/7/99-99-19-03-02-17 «Щодо особливостей заповнення звітності з ПДВ за липень 2015 року» відключений контроль наявності Додатку 2 (JF0215207), починаючи зі звітності за звітні періоди липень/ІІІ кв. 2015р, для декларацій:
J0200116	Податкова декларація з ПДВ
F0200116	Податкова декларація з ПДВ
Посилання на лист ДФС:
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63868.html


 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Оновлено відео-інструкції для модуля «Облік ПДВ»:
	- Як створити податкову накладну у РПН
	- Як створити пакет податкових документів
	- Як відправити пакет звітів в ДПІ
	- Як створити та відправити пакет звітів
	- Розшифровка показника у Декларації
	- Розшифровка показника у Додатку 5


17.08.2015-comment.10.01.067-10.01.068.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.068

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок > Додаток 4
В Таблиці 1 (E0401I01) та Таблиці 6 (E0406I01) доопрацьовані розрахунки для типів нарахування 2 і 3.

2.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів

2.1.	Доопрацьований процес реєстрації від’ємних РК: всі від’ємні РК реєструються покупцем, незалежно від дати складання ПН. 
Зміни, пов’язані із процесом реєстрації РК, будуть діяти для РК, створених або отриманих у програмі, починаючи з версії 10.01.068.

2.2.	Згідно Листа ДФС України від 07.08.2015 №29163/7/99-99-19-03-02-17 «Про зміни в порядку складання та реєстрації податкових накладних»:
для ПН із типом причин 04, 08, 09, 13 реалізовано заповнення графи «Умовне позначення» значенням за замовчуванням «грн».
Посилання на лист ДФС:
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63867.html

3.		Оновлено відео-інструкції для модуля «Облік ПДВ»:
Як створити податкову накладну
Як відправити податкову накладну контрагенту
Як отримати податкову накладну від контрагента
Як зареєструвати ПН у Єдиному реєстрі


12.08.2015-comment.10.01.066-10.01.067.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.067

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність» > Реєстр звітів.
В комплект бланків «Фізичні особи» до первинних документів додана довідка:
PD010905 	 Довідка про доходи

2.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
Доопрацьовано обробку некоректних імен файлів під час імпорту ПН з файлу формату «Для подачі у контролюючий орган» до локальної версії програми.

3.	Модуль «Адміністрування» >Параметри системи > Документообіг
Доопрацьоване відображення полів налаштувань для ОС Windows XP при розподільчій здатності монітора 1280х1024.

4.		Оновлено відео-інструкції:
Як створити заявку на сертифікат
Як завантажити сертифікати з каталогу
Як завантажити сертифікати з Інтернету
Як відкликати/заблокувати сертифікати

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлений Довідник територіальних органів ДФС.

 НОВІ ФОРМИ 
Мінпаливенерго
PE100308	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Міністерство оборони
MOU00306	Показники виконання фінансового плану

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану
PE001212	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

Укроборонпром
UOP00106	Фінансовий план підприємства
UOP00306	Показники виконання фінансового плану


09.08.2015-comment.10.01.065-10.01.066.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.066

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Відновлено роботу функції «Показати документ» для квитанцій з відкритого та закритого документа в модулях «Реєстр звітів», «Реєстр первинних документів», «Інформаційна довідка».

2.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
2.1.	Доопрацьована послідовність накладання підписів на від’ємні РК при відправці в ДФС.

3.	Для розробників бухгалтерських систем!
•	Розширено метод GetPrimaryReestr. Додане поле Reg_num з типом varchar(15).
•	В електронну форму документа додано поле Exdocid, в яке вноситься ідентифікатор документа в обліковій системі.05.08.2015-comment.10.01.064-10.01.065.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.065

 НОВІ ФОРМИ  

Інформаційна довідка
J1301402	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1301402	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J1401402	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
F1401402	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

ДСЗУ
C0200406	Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням


04.08.2015-comment.10.01.063-10.01.064.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.064

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Інтерфейс
У всіх реєстрах реалізована можливість копіювання табличних даних за допомогою комбінації клавіш CTRL+C.

2.	Модуль «Банківський модуль»

2.1.	Змінено назву модуля з «Банківські рахунки» на «Банківський модуль».
2.2.	Доданий новий модуль «Банківські виписки», призначений для обміну банківськими виписками банків з контрагентами. 
Більш детально див. в новому розділі довідки: Модулі програми > Банківський модуль > Банківські виписки.

3.	Модуль «Первинні документи».

3.1.	Реєстр первинних документів
3.1.1.	Доопрацьоване видалення оброблених квитанцій з папки incoming/SW за шляхом встановлення програми.
3.1.2.	Реалізоване збереження налаштувань користувача для інтерфейсу реєстру (колонок таблиці, фільтрів).
3.1.3.	У реєстр первинних документів на ліву панель фільтрів в блок «Контрагент» доданий новий фільтр «Група». При виборі групи блокується фільтрування за полями «Найменування», «ЄДРПОУ», «ІПН».
3.1.4.	Реалізоване відображення індикатора процесу виконання при імпорті ПН/РК та інших первинних документів.
3.1.5.	Виправлено погодження вхідних ПН з контекстного меню реєстру.
3.1.6.	Доопрацьовано відображення нульової суми реєстраційного ліміту ДФС з Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ. Якщо у Витягу сума не зазначена, то в реєстрі відображається «0,00».
3.1.7.	Відновлено відображення статусу РК «Зареєстровано в ЄРПН» при отриманні повідомлення про доставку контрагенту після отримання квитанції про реєстрацію.
3.1.8.	Виправлена прив’язка автоматично отриманої квитанції про реєстрацію РК в ЄРПН до дубля документа.
3.1.9.	Для раніше відправлених через сервер ДФС РК реалізована перевірка імені документа на дублікат.
При відправці дубліката документу присвоюється статус «Дублікат». Для такого документа доступне зняття підписів для повторної відправки.
3.1.10.	Внесені правки в підписання ПН/РК філії від імені головної установи в реєстрі.
3.1.11.	Доопрацьоване створення архіву документів за періодом «Місяць» та їх вірного розташування у періодах.
3.1.12.	Виправлено відображення в реєстрі дати останньої операції в полі «Ост. Опер.» для скопійованого документа.
3.1.13.	Доопрацьоване одночасне фільтрування за двома параметрами: «Інтервал» та «Створення/ Отримання».
3.1.14.	Доопрацьоване проставлення дати експорту в реєстрі первинних документів при передачі документів в 1С.
3.1.15.	При друці в PDF прибрано вікно вибору «Оригінал/ Копія» для форм:
J1201007		Податкова накладна
F1201007		Податкова накладна
J1201207		Додаток №2
F1201207		Додаток №2
3.1.16.	Доопрацьовано зміни статусу отриманих ПН/РК при роздільному підписанні.
3.1.17.	Реалізований експорт даних в таблицю Excel в тому ж вигляді, як у реєстрі: тільки обраних в конфігураторі таблиці колонок, відфільтрованих в тому ж порядку.
3.1.18.	При виконанні операцій «Зашифрувати та зберегти» вилучено запам’ятовування не існуючого каталогу з’ємного\мережевого носія.
3.1.19.	Відновлено отримання покупцем відкоригованого попередньо неприйнятого ДФС від’ємного РК.
3.1.20.	Виправлена помилка зазначення дати доставки контрагенту у повідомленні про доставку для РК, які надсилаються через ДФС.
3.1.21.	Виправлена помилка, яка виникала при груповій відправці ПН контрагенту великої кількості ПН.
3.1.22.	Реалізована робота верхнього фільтру по сумам, введеним вручну.
3.1.23.	Доопрацьоване відображення ЕЦП в зареєстрованій ПН після відновлення резервної копії.
3.1.24.	Дозволено видалення ціни в картці номенклатури та збереження документа з порожнім полем ціни.

3.2.	Автоматична обробка документів
3.2.1.	Змінено інтерфейс модуля.
3.2.2.	Додана нова операція «Імпорт банківських виписок». Виконує масовий імпорт документів із вкладеннями до модуля «Банківські виписки».
3.2.3.	До операції «Відправка первинних документів контрагенту» додана відправка банківських виписок. Для відправки виписок потрібно в полі Типи документів обрати «Банківська виписка».
3.2.4.	Виправлене збереження причин відхилення при відправці відхилених первинних документів та ПН/РК автообробником відправки первинних документів контрагенту.

3.3.	Звірка документів з ЄРПН
3.3.1.	Реалізовано відображення повідомлення «Не вказаний номер платника ПДВ у карточці підприємства. Продовжити?» при формуванні запиту в ЄРПН при відсутньому ІПН в картці підприємства.

3.4.	Звірка з реєстраційним лімітом ДФС
3.4.1.	Змінені умови підрахунку ліміту в калькуляторі користувача:
ліміт розраховується за наявними в програмі зареєстрованими ПН та РК із датою виписки >=01.07.2015.
3.4.2.	Форми Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ, з якого береться сума реєстраційного ліміту ДФС, замінені на форми J1401205, F1401205.

3.5.	Шаблони первинних документів
3.5.1.	Доопрацьоване використання комплекту підписів, налаштованого в шаблоні користувача, при копіюванні вхідного чи імпортованого документа.
3.5.2.	Змінене розміщення підпису та печатки на бланку «Видаткова накладна».
3.5.3.	Відновлена можливість відправки з вкладки «Наступні дії» відкритого та закритого документа при налаштованому комплекті підпису шаблона документа.

4.	Модуль «Звітність»

4.1.	Реєстр звітів
4.1.1.	Реалізовано опцію «Зберігати ім’я імпортованого файла», яка дозволяє відправляти/ експортувати у форматі контролюючого органу імпортовані звіти з тими ж іменами, які були при імпорті звіту.
4.1.2.	Доопрацьоване виконання операцій «Зашифрувати та зберегти», «Експорт», «Імпорт», «Відправити звіт на реєстрацію» з великими звітами з квитанціями.
4.1.3.	Виправлена помилка копіювання звіту з відкритого вікна звіту:
J3001001		Повідомлення про прийняття працівника на роботу
4.1.4.	Виправлене підписання звітів:
J1391101		Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
F1391101		Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису
4.1.5.	Доопрацьований підпис пачки документів при зміні комплекту підписів під час підписання.
4.1.6.	Для нових звітних та уточнюючих звітів «1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» оптимізована робота групового заповнення даних у колонці «Ознака (0,1)».
4.1.7.	Виправлена помилка відправки проімпортованих звітів до контролюючих органів для ліцензій на декілька систем після закінчення строку дії ліцензії «Звітність».
4.1.8.	Виправлена помилка друку та друку в pdf звітів великих розмірів.

4.2.	Єдиний внесок
4.2.1.	Реалізовано збереження налаштувань ширини стовбців у всіх таблицях.
4.2.2.	Доопрацьоване підписання звітів ЄСВ при збереженні пароля протягом сеансу роботи.
4.2.3.	Виправлене некоректне вивантаження номерів сторінок в таблицях Додатку 4.
4.2.4.	Виправлено відображення печатки в таблицях Додатку 4.

5.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

5.1.	Виправлена помилка встановлення дати отримання РК в Реєстрі виданих та отриманих ПН.
Для нових РК дата отримання встановлюється автоматично і дорівнює даті отримання документа контрагентом.
Для створених раніше РК дату отримання потрібно встановити вручну.
5.2.	Виправлена помилка прив’язки вхідних ПН/РК до рядків реєстру після відновлення резервної копії.

6.	Модуль «Адміністрування»

6.1.	Параметри системи > Вкладка «Загальні»
6.1.1.	Доданий новий параметр «Зберігати ім’я імпортованого файла (не рекомендується)».

6.2.	Параметри системи > Вкладка «Документообіг»
6.2.1.	Реалізовано можливість вибору сервера відправки Додатків 2. 
Параметр «Відправка Дод.2 тільки через сервер ДФС» змінено на блок «Для відправки Додатків 2 використовувати», який містить поля:
- Сервер ДФС - відправка Додатків 2 контрагентам відбувається виключно через сервер ДФС. За замовчуванням параметр встановлено.
- СДО - відправка Додатків 2 контрагентам відбувається за прямим з’єднанням або електронною поштою.
Обраний спосіб відправки використовується для всіх організацій, зареєстрованих в базі програми!
6.2.2.	При натисканні на кнопку «Перевірити з’єднання» виконується перевірка з’єднання з СДО та з сервером ДФС.
6.2.3.	Прибрано поле «Змінити маршрут обробки документа після неузгодження документа контрагентом через <> днів» через використання довільних маршрутів.
6.2.4.	Налаштовано збереження параметра «Відображати в журналі автоматичної обробки події всіх користувачів» при повторному вході в програму.

6.3.	Параметри системи > Вкладка «Резервне копіювання»
6.3.1.	Виправлена помилка при зміні шляху в полі «Розташування резервних копій».

6.4.	Планувальник завдань
6.4.1.	Виправлене відображення назви виділеної задачі в календарі.

6.5.	Менеджер архіву програми
6.5.1.	Доопрацьовано запуск менеджера архіву програми на локальних версіях з розділу Адміністрування.

7.	Модуль «Довідники»

7.1.	Картка підприємства
7.1.1.	Виправлена помилка збереження картки підприємства при внесенні змін на вкладці «Додатково».

7.2.	Довідник співробітників
7.2.1.	Виправлений друк довідника.

7.3.	Довідник контрагентів
7.3.1.	Виправлене переміщення великої кількості контрагентів з однієї групи до іншої.
7.3.2.	Виправлена помилка збереження нуля на початку № свідоцтва платника ПДВ контрагента при оновленні даних контрагента з ДФС.
7.3.3.	Прибрано збереження порожнього рядка адреси при створенні картки нового контрагента, відсутнього в ЄДК, при перевірці ПН/РК.
7.3.4.	Доопрацьовано оновлення картки контрагента, відсутнього в ЄДК. Назва контрагента підтягується з бази платників ДФС, а не з сертифікату контрагента.
7.3.5.	Доданий параметр перевірки наявності ліцензії на модуль «Банківські виписки» - поле «Ліц.банк.вип.».

8.		Сертифікати
8.1.	Доопрацьована транслітерація в заявках на сертифікати.

9.		Довідка до програми
В довідці, що відкривається з меню Довідка > Технічна підтримка, замінено посилання в розділі Сайт розробника програми.

10.	Для розробників бухгалтерських систем!
•	Виправлені помилки при відправці документів методом App.GetDocSender().
•	Додано метод App.GetDictionary() для роботи з довідниками.
•	Змінено метод GetPrimaryReestr().
•	Оновлена інструкція "Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc IS»", знаходиться за посиланням: 
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/formaty_import-export.doc


 НОВІ ФОРМИ  

Інформаційна довідка
J1301205	ЗАПИТ щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість
F1301205	ЗАПИТ щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість
J1401205	ВИТЯГ з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401205	ВИТЯГ з системи електронного адміністрування ПДВ
J1301302	Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (СумаНакл), за рахунок суми залишку від’ємного значення попередніх (звітних) податкових періодів
F1301302	Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (СумаНакл), за рахунок суми залишку від’ємного значення попередніх (звітних) податкових періодів
J1401302	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1401302	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
J1301902	ЗАПИТ щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
F1301902	ЗАПИТ щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
J1401902	Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401902	Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ
Відкрита можливість відправки філією від імені головної установи:
J1301204	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
F1301204	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку


31.07.2015-comment.10.01.062-10.01.063.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.063
 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлений Довідник пільг станом на 01.07.2015.
 НОВІ ФОРМИ 
Інформаційна довідка
F1301801	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків* для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій
F1401801	Витяг на запит про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи/декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій
Первинні документи
PD800303	Книга обліку доходів (для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість)
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Податкова інспекція
Реалізований автоматичний розрахунок рядка 22.1:
J0200116	Податкова декларація з ПДВ
F0200116	Податкова декларація з ПДВ


29.07.2015-comment.10.01.061-10.01.062.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.062
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Зарплата»
Виправлена помилка при відновленні з резервної копії, яка виникала під час відновлення даних заробітної плати.
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Податкова інспекція
Виправлене відображення зайвих нулів у Податкових накладних:
J1201007	Податкова накладна
F1201007	Податкова накладна
Міністерство економіки
S2830306	Показники виконання фінансового плану


27.07.2015-comment.10.01.060-10.01.061.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.061
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
Модуль «Зарплата».
Оновлено порядок розрахунку лікарняних та декретних виплат працівникам згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 р. № 439. Нова редакція Порядку діє з 4 липня 2015 р. 
Починаючи с 04.07.2015 середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нараховано ЄСВ / або обов’язкові страхові внески, на кількість календарних днів зайнятості в такому розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.
 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 
Оновлений Довідник територіальних органів ДФС.
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Податкова інспекція
Додано перевірку на заповнення рядків Ґ1 та Ґ2 Розділу Ґ для форм:
J0209502	Декларація акцизного податку
F0209502	Декларація акцизного податку22.07.2015-comment.10.01.059-10.01.060.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.060
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Первинні документи».
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Відновлено відправку зареєстрованих ПН/РК контрагентам. 
1.1.2.	Виправлено відправлення вхідного від’ємного РК на реєстрацію, який отриманий методом COM. 
1.1.3.	Оптимізована робота мережевого варіанту програми під управлінням СКБД Oracle.  
1.2.	Звірка з реєстраційним лімітом ДФС 
1.2.1.	Доповнено текст повідомлення у випадку відсутності Витягів з системи електронного адміністрування ПДВ.
Додано посилання «Відправити запит» для автоматичного формування «Запиту щодо отримання відомостей про стан рахунку».
1.2.2.	Додано функцію експорту до xls-файлів переліку документів, що враховуються у підрахунку ліміту в калькуляторі користувача.
2.	Модуль «Зарплата».
2.1.	Адміністрування > Налаштування >Довідники
Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за червень 2015р. - 100,4%.
2.2.	Розрахункова відомість
Додано нову колонку «Донараховано до мін. ЗП», в якій відображається сума різниці між мінімальною заробітною платою та фактично нарахованою за поточний розрахунковий період.
Для відображення колонки потрібно відкрити Адміністрування > Налаштування > Вигляд, обрати групу полів для відображення Утримання, в цій групі  поле «Донараховано до мін. ЗП» та кнопкою  додати поле до відображуваних. Натиснути на кнопку  для збереження налаштувань.
3.	Модуль «Адміністрування».
3.1.	Параметри > Підпис
В перелік центрів сертифікації ключів, з якими працює програма, доданий Держінформ’юст, підключений як ІВК. 
3.2.	Журнал подій
Додано подію «Оновлення ліміту» для ручного оновлення суми ліміту користувачем. За замовчуванням збереження події в журналі ввімкнене. 
4.	Модуль «Банківські рахунки».
Виправлена робота автоматичної обробки документів. 
5.	Клієнт серверна частина > утиліта ConnectionSetup.exе.
Виправлено незавершення процесу при зупинці служби на Windows 8 та Windows Server 2012. 
6.	В рахунках на купівлю програми додана можливість виписки рахунку на модуль Електронний документообіг (Обмін документами з контрагентами). 
7.	Для розробників бухгалтерських систем!
•	Доданий новий метод COM CertToCache (), який дозволяє записати в кеш програми шлях до сертифікату, секретного ключа та пароля до нього.
•	Змінений принцип роботи GetDocSender(): якщо у списку отримувачів один адресат  відправляє відразу, без запиту на підтвердження відправки.
•	Доповнено опис методів GetPrimaryReestr() та GetDocSender().
•	Оновлена інструкція "Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc IS»", знаходиться за посиланням: 
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/formaty_import-export.doc
8.	Оновлено відео-інструкції:
•	Як створити заявку на сертифікат
•	Як завантажити сертифікати з каталогу
•	Як завантажити сертифікати з Інтернету
•	Як відкликати/заблокувати сертифікати
 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 
Оновлений бюджетний довідник ТКВМБ.
 НОВІ ФОРМИ 
Первинні документи
PD010905	Довідка про доходи
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Інформаційна довідка
Доопрацьована автонумерація при створенні запитів:
J1301204	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
F1301204	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
Податкова інспекція
Встановлено ознаку «Може повторюватись в межах періоду» для можливості подання форми кожного дня протягом заданого періоду: 
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
Первинні документи
PD010112	(ПЗ M.E.Doc IS) Рахунок-фактура
PD010113	(сертифікати АЦСК "Україна") Рахунок-фактура $SN
PD010115	Рахунок-фактура


14.07.2015-comment.10.01.058-10.01.059.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.059

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність» > Єдиний соціальний внесок > Додаток 4
Для Таблиці 6 (E0406I01) у скасовуючих та початкових звітах в періоді з 01.07.2011 по 01.10.2013 помилка про незаповнення полів «Місяць» та «Рік» замінена на попередження.

2.	Модуль «Первинні документи».
2.1.	Реєстр первинних документів
2.1.1.	Реалізовано можливість «Погодити» та «Відхилити» РК, що відправлені контрагенту через сервер ДФС.
2.1.2.	Реалізовано можливість реєстрації від’ємних РК покупцем із нульовою ставкою ПДВ або без ПДВ.
2.2.	Звірка з реєстраційним лімітом ДФС
2.2.1.	Змінено назву модуля з «Реєстраційний ліміт» на «Звірка з реєстраційним лімітом ДФС». 
2.2.2.	Змінено інтерфейс модуля. Додано колонку сум показників за даними ДФС для порівняння з даними програми та з даними, введеними користувачем.

 НОВІ ФОРМИ 

Інформаційна довідка
J1491001	Протокол помилок обробки інформації з Повідомлень про прийняття працівника на роботу у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
F1491001	Протокол помилок обробки інформації з Повідомлень про прийняття працівника на роботу у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
J1301901	Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ
F1301901	Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ
J1401901	Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ
F1401901	Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Відкрита подача форм в електронному вигляді:
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу10.07.2015-comment.10.01.057-10.01.058.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.058

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Підключений новий Акредитований центр сертифікації ключів ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України.

2.	Модуль «Первинні документи».
2.1.	Реєстр первинних документів
2.1.1.	Доопрацьована відправка ПН/РК контрагенту з вікна відкритого документа для ліцензії «Обмін документами + Подача звітів у головну установу».
2.1.2.	Доопрацьована функція «Помістити в Архів» із контекстного меню для документів у статусі «Затверджено» або імпортованих з ЄРПН.
2.1.3.	Додано перевірку на ІПН Покупця для ПН/РК, виписаних на послуги нерезидента.
2.1.4.	Пришвидшено відправку ПН/РК контрагентам.

2.2.	Звірка документів з ЄРПН
2.2.1.	Виправлений підрахунок документів при звірці «На дату» у випадку, якщо номери документів складаються більше ніж з одної частини і їх перша частина співпадає.
2.2.2.	При виконанні звірки «За списком» виправлене включення архівних документів до підрахунку.

2.3.	Реєстраційний ліміт
2.3.1.	Оптимізовано підрахунок документів по реєстраційному ліміту у програмі під управлінням СКБД Oracle.
2.3.2.	В реєстрі первинних документів доопрацьовано відображення нульової суми ліміту за даними ДФС.
2.3.3.	На вкладці «За даними ДФС» доповнено текст повідомлення у випадку відсутності Витягів з ЄРПН. Зазначено назву «Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку (FJ1301204)», який необхідно відправити для отримання Витягу.

3.		Для розробників бухгалтерських систем!
Оновлена інструкція "Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc IS»", знаходиться за посиланням:
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/formaty_import-export.doc

4.	Оновлено відео-інструкції:
•	Як створити звіт
•	Як перевірити документ
•	Як відправити звіт із відкритого документу
•	Як імпортувати документ

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлений Довідник територіальних органів ДФС.

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
J1300404	Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ
F1300404	Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ
J1301701	Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
F1301701	Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
J1310105	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
F1310105	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J1400404	Довідка з Реєстру платників ПДВ
F1400404	Довідка з Реєстру платників ПДВ
J1401701	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
F1401701	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Державна казначейська служба
Змінене вивантаження в формат DBF для форми:
F127	Ф №1 Баланс (бюджетний)


03.07.2015-comment.10.01.056-10.01.057.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.057

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Виправлена помилка відправки податкових накладних при використанні embedded Firebird.

2.	Доопрацьовано механізм імпорту Витягів.

3.	Модуль «Зарплата».
3.1.	Розрахункова відомість
Виправлено застосування понижуючого коефіцієнту до суми донарахованого єдиного внеску. 
3.2.	Звіти
Виправлено помилку при створенні звіту «Довідка про доходи для отримання субсидії».

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу

02.07.2015-comment.10.01.055-10.01.056.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.056

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Первинні документи».
1.1.	Доданий новий модуль «Реєстраційний ліміт».
Реалізовано новий модуль Реєстраційний ліміт, який призначений для розрахунку ліміту за зареєстрованими Податковими накладними та Додатками 2, наявними в програмі, та відображення ліміту за даними ДФС з Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ.
Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку для отримання Витягу може відправлятись необмежену кількість разів на день.
Створений як окремий модуль у Первинних документах, а також викликається із меню Сервіс > Реєстраційний ліміт.
Довідка по роботі з модулем Реєстраційний ліміт викликається по F1 у відкритому модулі.
1.2.	Введено новий метод відправки Додатків 2 контрагентам через сервер ДФС. Даний функціонал включено за замовчуванням в модулі «Адміністрування > Параметри системі > Документообіг»  параметр «Відправка Дод.2 тільки через сервер ДФС».
Відправка виконується за наступною схемою:
	1.	Якщо поле відмічено, то відправка виконується виключно через сервер ДФС.
	2.	Якщо поле не відмічено, то:
		•	спочатку виконується спроба відправки через сервер ДФС;
		•	якщо з’єднання з сервером ДФС не доступне, то:
		•	спочатку виконується відправка за прямим з’єднанням з СДО;
		•	якщо пряме з’єднання з СДО недоступне, то виконується відправка електронною поштою.
Результати відправки відображаються в протоколі для вихідних/вхідних документів в полі Спосіб відправки/ Спосіб прийому.
Після отримання контрагентом документа в протоколі для вихідних документів з’являється повідомлення про доставку документа адресату.
1.3.	В папці incoming за шляхом встановлення програми (за замовчуванням C:\ProgramData\MedocIS\MedocIS) при перевірці пошти буде автоматично створена папка SW, в яку поміщаються документи розрахунків коригування з сервера ДФС.
1.4.	Реєстр первинних документів
1.4.1.	На панелі інструментів модуля реалізовано відображення суми ліміту, який розраховано в програмі, а також ліміту ДФС, з посиланнями для перегляду у новому модулі Реєстраційний ліміт. 
1.4.2.	Оптимізовано роботу БД по збереженню графічного зображення ЕЦП.
1.4.3.	Виправлена помилка неповного накладання підписів на документи в процесі групової відправки (на деяких документах не зберігалися попередньо накладені ЕЦП після відміни підпису печаткою).
1.4.4.	Усунене дублювання Додатків 2 з від’ємними сумами, відправлених на реєстрацію в ЄРПН та отриманих по Витягу.
1.4.5.	Виправлене невірне відображення статусів документів, що були відправлені електронною поштою в ДФС.
1.4.6.	Виправлена некоректна зміна статусів ПН/РК та дати реєстрації після переміщення їх в архів.
1.4.7.	Із РПД відновлена можливість відправки в ДФС у закритому вигляді Додатків 2 з від’ємними сумами для умовних ІПН 200000000000 та 500000000000 (послуги нерезидента).
1.4.8.	Доопрацьовано оновлення поля «Дата експорту» в Реєстрі після виконання експорту в форматі ДФС.
1.4.9.	Реалізована перевірка за умовним ІПН для зареєстрованих податкових накладних та Додатків 2.
Дозволена відправка контрагенту документів з умовним ІПН 400000000000, для всіх інших умовних ІПН (100000000000, 200000000000, 300000000000, 500000000000) відправка заблокована.
1.4.10.	Для імпортованих документів з умовним ІПН 100000000000 реалізовано заміну значення поля Особа (платник податку)-покупець на «Неплатник». Функція викликається через меню «Сервіс > Умовний ІПН в НН та Дод.2».
1.4.11.	Заблоковано копіювання Податкових накладних та Додатків 2, отриманих від контрагентів.
1.5.	«Шаблони первинних документів» > Реєстр шаблонів документів
1.5.1.	Доопрацьований дизайнер шаблонів документів. Додана можливість накладання графічних ЕЦП розширеним комплектом підписів.
1.5.2.	Оновлений шаблон «UGV01».
1.6.	Автоматична обробка документів
1.6.1.	Додана можливість відправлення контрагентам зареєстрованих в ЄРПН Додатків 2 з від’ємними сумами.
1.6.2.	При роботі модулю Накладання підпису печатки та подача звітності виправлене відображення кількості відправлених документів у Журналі автоматичної обробки та в індикаторі процесу відправлення.

2.	Модуль «Звітність»
2.1.	Єдиний соціальний внесок > Додаток 4 > Таблиця 1
2.1.1.	Додано контроль на застосування коефіцієнту.
2.2.	Єдиний соціальний внесок > Додаток 4 > Таблиця 6
2.2.1.	Додано контроль в Таблиці 6 по взаємозв’язку з Таблицею 5.
2.2.2.	Скасовані перевірки для минулих періодів при створенні скасовуючих та початкових таблиць.
2.2.3.	Скасовано обов’язковість заповнення поля «Місяць» та «Рік» для скасовуючих таблиць до 07.2011 р.
2.3.	Щомісячна персоніфікація
2.3.1.	Виправлене створення форм з типом «скасовуюча» за 2010 рік.
2.4.	Реєстр звітів
2.4.1.	Для нових звітних та уточнюючих звітів «1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» реалізована можливість групового заповнення даних у колонці «Ознака (0,1)». Виконується за допомогою меню «Правка > Групова заміна полів».

3.	Модуль «Адміністрування»
3.1.	Параметри системи
3.1.1.	У вкладку Документообіг додані нові параметри:
•	Відображати стан рахунку платника ПДВ»  включає відображення лімітів (за даними розрахунку в MEDOC та даними ДФС) в Реєстрі первинних документів;
•	«Відправка Дод.2 тільки через сервер ДФС» - включає відправку Додатків 2 контрагентам через сервер ДФС.
3.2.	Сертифікати
3.2.1.	Виправлена транслітерація при створенні заявок на сертифікати для осіб, у яких використовується серія та номер паспорта замість ІПН.
3.3.	Менеджер архіву програми
3.3.1.	Виправлене «зависання» служб при створенні архіву програми, якщо використовується кластер сервісів.

4.	Модуль «Довідники»
4.1.	Співробітники
Виправлена помилка імпорту довідника співробітників із DBF файлів.
4.2.	Картка підприємства
4.3.	«Контрагенти» > Довідник контрагентів
4.3.1.	Виправлена помилка при оновленні даних контрагентів при обміні документами між контрагентами.
4.3.2.	Виправлене редагування записів довідника з документів та реєстрів.
4.4.	Загальні довідники
Внесено зміни в бюджетний довідник Коди відомчої класифікації видатків КВК.

5.	Модуль «Інформаційна довідка»
5.1.	Виправлена помилка імпорту інформаційної довідки при прийманні електронної пошти.
5.2.	Доопрацьований протокол імпорту, деталізовані помилки при імпорті довідок у разі їх наявності.
5.3.	Додана можливість універсального експорту в Excel наступних документів:
J1400103	Витяг з єдиного реєстру податкових накладних
J1401203	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
J1401301	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних

6.	М.Е.Doc IS Інформер
Виправлена помилка при виклику налаштувань Інформера.

7.	Модуль «Банківські рахунки»
7.1.	Доопрацьований прийом файлів-відповідей: під час автообробки банківських рахунків до системи буде проімпортовано лише файли, які стосуються відкриття\ закриття банківських рахунків; усі інші документи будуть оброблені програмою після натискання клавіші F9.
7.2.	На робочій станції відновлене збереження налаштувань для експорту файлів-відповідей у процесі Автоматичної обробки.

8.	Сервіс «ЄДК»
8.1.	Додано можливість роботи з іншими модулями програми під час завантаження поштою Історії з ЄДК в картку організації.

 НОВІ ФОРМИ 

Інформаційна довідка
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413 додані нові форми без подачі в електронному вигляді:
Для юридичних, осіб розташовано в «Реєстр звітів > Податкова звітність > Інші»
J3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
Для фізичних осіб, розташовано в «Реєстр звітів > Податкова звітність > Звітність фізичних осіб»
F3001001	Повідомлення про прийняття працівника на роботу
Нові форми запитів/витягів в ДФСУ:
J1301204	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
F1301204	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку
J1401204	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401204	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Первинні документи
PD010112	(ПЗ M.E.Doc IS) Рахунок-фактура
PD010115	Рахунок-фактура

Податкова інспекція
В розрахунках коригування до податкових накладних, створених після 01.02.2015 року, в полі «Податкові зобов’язання» за замовчуванням проставляється код 51
F1201207	Додаток №2
J1201207	Додаток №2

Державна служба статистики
S0301112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
UOP00106	Фінансовий план підприємства


26.06.2015-comment.10.01.054-10.01.055.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.055

 ЗМІНИ у ФОРМАХ 

Податкова інспекція
У формах «Декларацій з ПДВ» реалізований автоматичний розрахунок суми ПДВ у рядку 9.1: 

J0200116	Податкова декларація з ПДВ
J0209407	Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)
J0209008	Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
F0200116	Податкова декларація з ПДВ (фо)22.06.2015-comment.10.01.053-10.01.054.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.054

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність»
1.1.	Єдиний внесок > Додаток 4 
1.1.1.	Таблиця 6 (E0406I01)
Згідно Листа Пенсійного фонду України "Зміна контролів Таблиці 6 Додатка 4" від 19.06.2015 р:
ПФУ прийнято рішення змінити контроль графи «Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць» по рядках з типом нарахувань 10, а саме - дозволити різницю в одну копійку.

1.1.2.	Таблиця 1 (E0401I01)
Виправлена помилка, пов’язана з нарахуванням по інвалідах, з типом нарахувань 2 і 3.
В рядок 6.1.1 помилково попадала сума нарахувань по інвалідах, яка була відображена в р. 6.1.1 та 6.1.4. 
В рядок 7.1.1 помилково попадала сума нарахувань по інвалідах, яка була відображена в р. 7.1.1 та 7.1.4. 
В результаті виникало задвоєння суми нарахувань.

1.1.3.	Виправлена помилка відображення назви установи в бланках Таблиці 6 та Таблиці 8 після накладання ЕЦП. 
Помилка виникала у Таблицях, які були скопійовані або імпортовані у програму.17.06.2015-comment.10.01.052-10.01.053.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.053

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок > Додаток 4
Виправлена помилка в Таблиці 1, пов’язана з нарахуванням лікарняних та допомоги по вагітності та пологах.
В рядок 3.5.5 помилково попадала сума нарахувань за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах, яка була відображена в р. 3.3.1 та 3.3.4. 
В результаті виникало задвоєння суми нарахувань.

2.	Для розробників бухгалтерських систем!
	У методі GetPrimaryReestr був змінений перелік docType.
	Оновлена інструкція "Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc IS»", знаходиться за посиланням: 
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/formaty_import-export.doc

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Оновлено текст Квитанцій № 1 та № 2
J1499101 	Квитанція № 1
F1499101	Квитанція № 1
J1499201	Квитанція № 2
F1499201	Квитанція № 216.06.2015-comment.10.01.051-10.01.052.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.052

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність» > Єдиний соціальний внесок

1.1.	Відновлене подання Додатків 4, 5, 6, 7, імпортованих з pfz файлів, у програмі з ліцензією «Обмін документами з контрагентами» (ЕДО). 
1.2.	Додаток 5
1.2.1.	Виправлений друк звітів додатку для ФОП, у яких використовується серія та номер паспорта замість ІПН. 
1.2.2.	Відновлений прийом на приймальному шлюзі ДФС Додатка 5 та Додатка 6 для ФОП, у яких використовується серія та номер паспорта замість ІПН.
1.2.3.	Дозволене створення декількох таблиць типу "Ліквідаційна"/"Призначення пенсії" в одній пачці Додатку 5.  
1.3.	Додаток 4
1.3.1.	Відновлений експорт на диск пачок звітів попередніх версій. 
1.3.2.	Розроблена нова перевірка звіту після імпорту Додатка 4 з pfz-файлів, якщо використовується понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску. Коефіцієнт враховується при перевірці обох Таблиць – 1 та 6. 
1.3.3.	Реалізована можливість перерахунку Таблиці 6 у програмі. Виконується одним із способів:  
•	командою Правка >Перерахувати документ,
•	за допомогою функціональної клавіші F6,
•	кнопкою  на панелі інструментів.
Дане доопрацювання виконане для перерахування сум за єдиною методикою і виконується у всіх рядках для колонок:
•	«Сума у межах максимальної величини»,
•	«Сума утриманого єдиного внеску»,
•	«Сума нарахованого єдиного внеску».
Зверніть увагу! 
Якщо Ви імпортуєте звіт з DBF файлів та використовуєте понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску, обов’язково створіть та відкрийте Таблицю 1.
Проставте у шапці таблиці позначку у полі «Застосування коефіцієнта» та внесіть розмір коефіцієнта у однойменному полі.
Після цього перерахуйте звіт.
Для убезпечення від помилок при поданні звіту радимо виконати перерахунок! 
1.3.4.	Виправлена помилка створення скасовуючих/додаткових форм за періоди 2011, 2012 р. 

2.	Клієнт серверна частина > утиліта ConnectionSetup.exе. 

2.1.	В налаштуванні Кластера сервісів окремо виділені параметри для Автоматичної обробки документів.
•	«Кількість служб автообробника» - вказується кількість дочірніх служб для автоматичної обробки.
•	«Використовувати динамічний вибір портів» - кількість служб для автоматичної обробки необмежена, але порти для служб вибираються динамічно.
2.2.	Додана довідкова опція «Перевірка портів» - за допомогою однойменної кнопки перевіряється стан портів (вільні, зайняті).

3.	Сервіс «ЄДК».

3.1.	Реалізована можливість редагування даних своєї організації в ЄДК і по електронній пошті. 
3.2.	Виправлена помилка відправлення даних установи в ЄДК, якщо повна назва установи містить більше 250 символів.

4.	Модуль «Первинні документи»

4.1.	Реєстр первинних документів
4.1.1.	Доопрацьовані статуси при переміщенні документів в архів. 
4.1.2.	У реєстр первинних документів на ліву панель фільтрів додано новий фільтр «Дата реєстрації». 
4.1.3.	Виправлена робота фільтру у колонці таблиці «Походження документа».
4.1.4.	Доопрацьовано можливість перевірки шаблону «UGV01». 
4.2.	Автоматична обробка документів
4.2.1.	Для операції «Обробка вхідних документів» додано налаштування «Вивантаження вхідних документів в форматі ДФС». Якщо обрано це налаштування, то можна обрати окрему папку для вивантаження документів.
Призначене для вивантаження в формат ДФС вхідних податкових накладних та розрахунків коригувань за поточну дату незалежно від статусу документа, в обрану папку, в підкаталог по даті обробки.
4.3.	Звірка документів з ЄРПН
4.3.1.	Виправлений підрахунок документів при звірці у випадку, якщо в коді ІПН контрагента присутні нулі на початку коду.

5.	Модуль «Довідники»

5.1.	Співробітники
Доопрацьований імпорт реєстру співробітників із DBF файлів.
5.2.	Контрагенти
Виправлена некоректна робота функції «Заборона відправки повідомлень» у картці контрагента. 
5.3.	Адресна книга
Виправлене дублювання записів, що виникало у програмі під управлінням СКБД Oracle при відправленні ПН контрагентам.  

6.	Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка

6.1.	Виправлено відображення поля «На дату» в переліку запитів при копіюванні «J1300103 (F1300103) Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних». 
6.2.	Реалізовано відображення зв'язку між Запитом та Витягом при відновленні резервної копії. 

7.	Модуль «Зарплата»

7.1.	Звіти
7.1.1.	Доопрацьовано формування звіту «Список перерахувань в банк» по обраних працівниках. 
7.1.2.	Реалізоване автоматичне заповнення колонки «24 - Ознака неповного робочого часу» у Таблиці 6 Додатку 4 даними з Кадрових даних.  
7.1.3.	Доопрацьовано автоматичне заповнення Таблиці 7 Додатку 4. 
7.2.	Адміністрування > Налаштування >Довідники
7.3.	Оновлений довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за травень 2015р. - 102,2%. 

8.	Оновлена інструкція "Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc IS»"

Розширено метод GetPrimaryReestr. Доданий метод GetDocSign.
Документ знаходиться за посиланням:
http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/formaty_import-export.doc

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Інформаційна довідка
Відновлене формування «Запиту щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ» (F1301202, J1301202).

Укроборонпром
UOP00106	Фінансовий план підприємства

Міністерство оборони
MOU00106	Фінансовий план підприємства

Мінпаливенерго
PE000106	Фінансовий план підприємства

Міністерство економіки > Фінансова звітність*
S2830106	Фінансовий план підприємства

Пенсійний фонд
Закрита можливість подання наступних форм із демо версії програми. 
P0103407	Дод.1. Звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у готівковій формі
P0103901	Дод.3. Звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні клеймування виробів державним пробірним клеймом
Створення та подання цих додатків виконується у програмі, що має ліцензію «Звітність».

Е0700І01	Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.
Поле «Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником) відкрите для редагування.09.06.2015-comment.10.01.050-10.01.051.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.051

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність»
1.1.	Єдиний внесок >Таблиця (Е0401І01)
1.1.1.	Збільшена ширина колонки 3 (Сума, грн.) Таблиці 1 для введення сум.  
1.1.2.	Відкоригований розрахунок сум в рядку 6.1. (в загальну суму в р. 6.1 також включаються дані, внесені в р.6.1.9 – 6.1.13).
1.1.3.	Помилки, які програма відображала при перевірці рядків 3.1,3.2, 3.3, 3.4, замінені на попередження.
1.2.	Додаток 6 (Таблиці Е0604І01, Е0603І01)
1.2.1.	Реалізовано збереження дати «Рік» на додаткових сторінках звіту.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Виправлене подання та прийом Додатку 7 в пакеті з Уточнюючим розрахунком… ПДВ (для спеціальної та скороченої):
J0294707	(самост.) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ	
J0294604	Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)
J0297008	(самост.) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0290704	Дод.7 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)05.06.2015-comment.10.01.049-10.01.050.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.050

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Сервіс «ЄДК»  
1.1.	При відправленні даних в ЄДК та редагуванні історії введена перевірка на зайві пробіли у внесених даних. 

2.	Клієнт серверна частина
Виправлена помилка у налаштуваннях для СКБД Oracle за допомогою утиліти ConnectionSetup.exе., якщо параметри були введені прописними літерами. 
Виконано доопрацювання, яке дає можливість додати новий пароль користувача для підключення до схеми, якщо він був відсутній раніше. 

3.	Модуль «Звітність»
3.1.	Єдиний внесок > Додаток 4
3.1.1.	Доопрацьований механізм створення та подання нових форм версії «І» у попередніх звітних періодах. 
1.	Створені скасовуючі/додаткові форми версії «І» відображаються та подаються у попередніх звітних періодах, а не у поточному, як у версії 10.01.049.
Для створення таких форм виконайте дії:
•	оберіть попередній період, в якому потрібно створити форму даного типу,
•	створіть її командою із контекстного меню > Створити скасовуючу (Створити додаткову). Створений пакет версії «І» відображається у попередньому періоді.
•	заповніть, перевірте та подайте звіт.
3.1.2.	Виправлене автоматичне заповнення Таблиці 7 записами співробітників, які мають спецстаж (дані про спецстаж заповнені в картках співробітників). 
3.1.3.	Доопрацьована та оптимізована перевірка Таблиці 6 з великою кількістю записів. 
3.1.4.	Виправлена помилка округлення даних у Таблиці 6. 
3.1.5.	Імпорт таблиць (5-9).
Після імпорту таблиць обов’язково створіть та відкрийте Таблицю 1. 
•	Якщо Ви застосовуєте понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску - проставте у шапці таблиці позначку у полі «Застосування коефіцієнта».
Після цього перевірте Таблицю 6.
Така послідовність дій необхідна, оскільки у модулі виконуються перевірки між таблицями 1 та 6. Таблиця 1 створюється у програмі, і після імпорту, за її відсутності, Таблиця 6 буде відображатися помилковою. Також доопрацьований текст помилки для такого випадку. 
3.1.6.	Виправлена помилка, за якою при поданні додатків не зберігався тип форми (початкова, скасовуюча, додаткова) у ярликах «Перелік таблиць звіту». 
3.1.7.	Виправлена помилка при перевірці Таблиці 6 з урахуванням класу профризику.
3.2.	Єдиний внесок > Додаток 5, Додаток 6, Додаток 7 
Заборонено створення та подання попередніх версій додатків за минулі періоди. Для подання додатків за попередні періоди використовуються звіти нової версії «І». 
3.3.	У разі подання звіту правонаступником за установи, які ліквідуються:
– 	реалізоване перенесення коду з заповненого у ярлику поля «Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником) у аналогічні поля у всіх таблицях Додатку 4.
3.4.	У довіднику «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску» виправлене відображення коефіцієнта для окремих підприємств.

4.	Модуль «Аналіз діяльності» 
В розрахунок фінансового аналізу в періоді за 1 кв. 2015 року додано фінансові форми:
S0100112 	Ф1. Баланс.
S0100212 	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

5.	Модуль «Довідники»
5.1.	Співробітники
5.1.1.	У попередній версії в картку співробітника додане нове поле «Ознака неповного робочого часу». 
Ознака проставляється для співробітників, які працюють неповний робочий час.
Ознака автоматично переноситься в Таблицю 6, що спрощує її заповнення. 
5.2.	 «Контрагенти» > Довідник контрагентів
5.2.1.	При додаванні нового контрагента в довідник додана перевірка на наявність дублюючих записів.

6.	Модуль «Зарплата»
6.1.	Звіти > Звітні форми > Єдиний внесок (Додаток 4)
6.1.1.	Реалізоване автоматичне заповнення нових колонок 19 та 21 у Таблиці 6 Додатку 4 даними з розрахункової відомості:
•	19 - Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою з/п за звітний місяць ( із з/п /доходу. Заповнюється тільки з типом нарахувань 13.);
•	21 - Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на з/п/дохід) - з урахуванням класу профризику та застосуванням коефіцієнту).
6.1.2.	Для установ, які використовують понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску, потрібно заповнити новий довідник «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску». 
Дані у довідник вносяться щомісяця у разі використання коефіцієнта.
Відкрийте: Довідники > Перелік довідників > Пенсійний фонд > Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску > Створити запис
6.1.3.	Змінена «Розрахунково-платіжна відомість форма №П-6». В розділ «Утримано» додано вид утримання «Військовий збір».
 
 НОВІ ФОРМИ  

Інформаційна довідка
Нові форми запитів/витягів
J1301203	ЗАПИТ щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1301203	ЗАПИТ щодо отримання реквізитів рахунку та відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість та суми податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних
J1401203	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401203	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ

Міністерство економіки > Фінансова звітність*
S2830106	Фінансовий план підприємства

Мінпаливенерго
PE000106	Фінансовий план підприємства
PE001212	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)

Укроборонпром
UOP00106	Фінансовий план підприємства

Міністерство оборони
MOU00106	Фінансовий план підприємства

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Інформаційна довідка
JF1490004	Інформаційне повідомлення

Наступні запити додані у комплект «Єдиний податок»:  
J1301202. 	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ
F1301202.	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ 

Податкова інспекція
У формах до всіх екранних полів, які створені розробником, доданий символ «*». 
* - тільки екранне поле, введене розробником».
JF1201007	Податкова накладна 
JF1201207	Додаток №2 

Міністерство економіки > Фінансова звітність*
S2830306	Показники виконання фінансового плану

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
UOP00306	Показники виконання фінансового плану

Державна служба статистики
S0423111	1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0423110	1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами


03.06.2015-comment.10.01.048-10.01.049.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.049

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ 

1.	Доданий новий сервіс «Кластер сервісів».
Кластер сервісів - це нова функція для мережевого варіанту програми, яка дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на службу при великій кількості підключених робочих станцій. На окремі служби розподіляється звичайна робота користувачів та автоматична обробка документів. 
Функція доступна тільки при використанні Firebird сервера чи СКБД Oracle та неможлива, якщо використовується Embedded Firebird. 
Разом з головною службою запускаються декілька дочірніх служб (кількість вказується користувачем). Головна служба виконує загальне керування процесом, а дочірні служби безпосередньо використовуються для підключення клієнтських станцій.
І головна служба, і дочірні самостійно підключаються до бази даних.  
	Головна служба виконує функції:
•	слідкує за кількістю запущених клієнтських станцій, 
•	рівномірно перерозподіляє навантаження між дочірніми службами, 
•	запускає додаткову дочірню службу у випадку включення на станції автоматичної обробки документів,
•	повторно запускає дочірню службу, якщо вона аварійно завершила роботу.
Розробник рекомендує розраховувати кількість запущених дочірніх служб з розрахунку використання 1 дочірньої служби на 10 клієнтських станцій. 
Оскільки 1 служба може використовувати 2 ГБ і більше оперативної пам'яті (ОЗП), то необхідний об'єм ресурсів для комп'ютера, на якому буде розгорнутий кластер сервісів, вираховується як добуток можливої максимальної кількості запущених служб х 2.
Необхідна оперативна пам'ять = 2 ГБ х максимальну кількість запущених служб.
1.1.	Налаштування Кластера сервісів
Виконується у новій вкладці утиліти ConnectionSetup.exe > Кластер сервісів. 
Параметри для налаштування сервісу однакові при використанні сервера Firebird та СКБД Oracle. 
1.2.	Оновлена довідка до сервісу.
Викликається кнопкою «Довідка» безпосередньо із утиліти ConnectionSetup.exe (F1) та із розділу «Допоміжні сервіси» загальної довідки до програми.

2.	Сервіс «Звірка даних з ЄДК»

2.1.	У вікні відправки в ЄДК (викликається командою меню Сервіс > Оновити дані в Єдиному довіднику контрагентів) замінена назва та призначення поля «Дата оновлення» на «Дані актуальні з дати». У цьому полі необхідно вносити (обирати) дату, з якої актуальні реквізити.
2.2.	У картку підприємства доданий новий розділ "Історія в ЄДК".
2.3.	Завдання на оновлення довідника контрагентів згідно з ЄДК додане у Планувальник завдань. 

3.	Модуль «Первинні документи».

3.1.	Реєстр первинних документів
3.1.1.	В податкових накладних/розрахунках коригування додана перевірка між полями «Особа (платник податку)» та «Індивідуальний податковий номер». Якщо ІПН = 100000000000, то назва замінюється на "Неплатник". 
3.1.2.	Виправлена помилка, за якою в процесі імпорту квитанцій з каталогу видалялись не тільки імпортовані у програму, а також ті квитанції, які не імпортувалися. 
3.1.3.	У відкритому вікні первинних документів додана можливість змінювати масштаб. 
3.1.4.	Виправлена помилка експорту даних реєстру в Excel, якщо у конфігураторі таблиці була відключена на відображення одна із колонок «Дата», «Сума», «ПДВ», «Сума без ПДВ». 
3.1.5.	Реалізовано копіювання первинного документа із Вхідного у Вихідний для всіх первинних документів. 
3.1.6.	Виправлено помилку при повторній відправці документа в ДФС із відкритого документу. 
3.1.7.	Реалізовано імпорт ПН для неплатників без контролю ІПН в картці. 
3.1.8.	У експорт в DBF даних про реєстрацію в ЄРПН у розділ «Отримані» додано поле «Реєстраційний номер». 
3.2.	«Шаблони первинних документів» > Реєстр шаблонів документів
3.2.1.	Оновлений шаблон UGV01. 
3.3.	Налаштування обміну документами
Всі маршрути діють для документів, які відправляються через Автоматичну обробку документів. 
Користувачу при відправленні ПН/РК дозволено самостійно обирати адресата (із Наступних дій – «Відправити в ДФС» чи «Відправити контрагенту»).
Дозвіл не поширюється на ПН/РК з умовними ІПН 100000000000, 200000000000, 300000000000, 400000000000, 500000000000 та Дод.2 з від’ємними сумами. 
3.4.	Автоматична обробка документів
3.4.1.	Виправлено помилку автоматичного розрахунку документів при вимкненій ознаці «Розраховувати імпортовані ПН», що виникала при імпорті документів через автоматичну обробку. 
3.5.	Щодо формування та роботи з новими звітами з ЄСВ.
Закрита можливість подання всіх НОВИХ додатків ЄСВ (Додаток 4, Додаток 5, Додаток 6 та Додаток 7) із демо версії програми. 
Створення та подання нових додатків виконується у програмі, що має ліцензію «Звітність».
У демо версію можливий тільки імпорт з інших програм і лише у форматі .pfz. Для такого імпортованого звіту доступне відправлення в ДФСУ з накладанням ЕЦП, інші варіанти експорту неможливі.
Відправлення звіту у демо версії програми запускається:
•	кнопкою Відправити ( ) на панелі інструментів модулю,
•	командою Наступні дії > Підписати звіт 
Безкоштовне створення та подання даних звітів можливе у програмі M.E.Doc Online.. 

4.	Модуль «Звітність»

4.1.	Єдиний внесок 
Оновлені форми звітності з ЄСВ згідно Наказу Мінфіну від 14.04.2015 р. №435 " Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Цим наказом внесені суттєві зміни до складання звітності з ЄСВ:
	1.	Змінена версія бланків звіту (на "І") та код всіх таблиць звіту для всіх додатків з ЄСВ. Нова версія застосовується з періоду "Травень, 2015".
	2.	Передбачено нарахування ЄСВ за кожну застраховану особу; 
	3.	Запроваджено мінімальний внесок за місяць за найманих працівників ; 
	4.	Запроваджено понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску за найманих осіб за основним місцем роботи.
	5.	Введено новий тип звіту «Ліквідаційний».
	6.	Змінений принцип створення скасовуючих та додаткових звітів. 
Заборонено використовувати інші версії звіту за попередні періоди. Всі звіти, як початкові, так і скасовуючі, додаткові, ліквідаційні будуть формуватися у поточному періоді з можливістю вибору дати подання звіту за потрібний період у версії "І", та зберігатись у періоді, в якому звіт подано до фіскального органу.
	7.	В усіх додатках змінено зовнішній вигляд ярлика, в ярлик додано ТИП форми.

Основні зміни у модулі формування Додатка 4 звіту з ЄСВ згідно цього наказу:
4.1.1.	Оновлений довідник «Категорії застрахованих осіб» - додані нові категорії співробітників 47, 48,49 згідно Порядку…
4.1.2.	Оновлений довідник «Тип нарахувань» - доданий новий тип 13 (для донарахувань до мінімальної зарплати). 
4.1.3.	Доданий новий довідник «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску». 
Довідник потрібно заповнити установам, які використовують понижуючий коефіцієнт. Дані у довідник вносяться щомісяця у разі використання коефіцієнта.
Відкрийте: Довідники > Перелік довідників > Пенсійний фонд > Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску > Створити запис 
4.1.4.	Змінена Таблиця 6. В таблицю додані нові колонки:
	•	19 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою з/п за звітний місяць ( із з/п /доходу. Заповнюється тільки з типом нарахувань 13.);
	•	21 - Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць (на з/п/дохід) - з урахуванням класу профризику та застосуванням коефіцієнту).
	•	24 - Ознака неповного робочого часу.
4.1.5.	Змінена Таблиця 1. 
4.1.5.1.	У шапку додані нові поля : 
	•	«Застосування коефіцієнта». Поле обов'язкове для заповнення. 
При застосуванні коефіцієнта заповнюються інші нові поля:
	•	«Розмір коефіцієнта». 
	•	«Середня заробітна плата за 2014 рік.»
	•	«Середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік».
4.1.5.2.	У таблицю доданий новий розділ 2.5 (рядки 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5), які відображають додаткову базу нарахування єдиного внеску.
4.1.5.3.	Рядок 3 таблиці рахується з понижувальним коефіцієнтом.
4.1.5.4.	Рядки 6 та 7 розраховуються з урахуванням коефіцієнта та виходячи з донарахувань до мінімальної зарплати.
4.1.6.	Для тих, хто використовує імпорт з інших бухгалтерських програм!!!
У зв'язку з введенням в дію нових бланків:
4.1.6.1.	Попередня версія звіту "Н" з файлів PFZ не може імпортуватися в нову версію "І" в періоді «Травень, 2015». У своїй бухгалтерській програмі внесіть зміни та експортуйте файл з новою версією таблиць.
4.1.6.2.	Імпорт із DBF файлів таблиць (5-9) попередньої версії "H" у нову версію «І» можливий. Але в таблиці 6 звіту потрібно самостійно заповнити нові поля.
4.1.6.3.	Оновлена структура DBF файлів для таблиць (5-9). Документ з назвою «Структура файлов импорта таблиц (5-9) Додатка 4, ЕСВ (DBF).pdf» міститься в папці help\manuals\ за шляхом встановлення програми. Також викликається із "Пуск > Програми > М.Е.Doc IS > Опис форматів експорту-імпорту > Імпорт документу ЄСВ".
4.1.7.	Подання звіту.
4.1.7.1.	З періоду за "Травень, 2015" формуються та подаються звіти версії "І". Подання звітів версії "Н" неможливе.
4.1.7.2.	Змінена версія документа (на "І") в імені файлу електронного звіту.
4.1.7.3.	Звіт подається, як і раніше, у форматі .pfz.
4.1.8.	Розрахунок нарахувань ЄСВ по інвалідах у суднобудівній промисловості очікуйте в наступних версіях (8,41 %).
Формування нового звіту виконується згідно документів:
	•	Наказ Мінфіну № 435 від 14.04.2015 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
	•	Наказ Мінфіну № 449 від 20.04.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

5.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

5.1.	Виправлена помилка, яка іноді виникала при переході між вкладками реєстру, якщо одна із них була порожньою. Помилка унеможливлювала додавання записів із вкладки «Відсутні у реєстрі» у вкладки «Видані» чи «Отримані». 
5.2.	Реалізоване відображення вхідних документів у вкладці «Відсутні у реєстрі» в періоді, що відповідає даті виписування. 
5.3.	У вкладці «Відсутні у реєстрі» додане відображення документів, що мають статус "Відхилено контрагентом". 
5.4.	Доопрацьований імпорт ПН та РК у Видані , який виконується через Наступні дії - Заповнити звіт згідно первинних документів. 

6.	Модуль «Адміністрування»

6.1.	Параметри системи
6.1.1.	Вибір способу відправлення звітності (Пряме з’єднання або Електронна пошта) перенесений із розділу Електронна пошта в розділ Звітність. 
Блок «Відправляти звітність до державних органів, використовуючи» містить поля:
	•	Пряме з'єднання  звіти в контролюючі органи відправлятимуться за прямим з'єднанням;
	•	Електронну пошту  звіти в контролюючі органи відправлятимуться електронною поштою.
Якщо встановлено обидві галочки, то спочатку виконується відправка за прямим з'єднанням. Якщо пряме з'єднання недоступне, то виконується відправка електронною поштою.
6.2.	Планувальник завдань
6.2.1.	Додане завдання на оновлення довідника контрагентів згідно з ЄДК. 
6.2.2.	Оновлена довідка до модулю (викликається по F1). 
6.3.	Менеджер архіву програми
6.3.1.	Виправлена робота створення архіву програми на базі Firedird з обраним параметром "Створювати архів з перевіркою бази». Перевірена БД додається у створений архів та не замінює існуючу базу у папці MedocIS\DB\. 
6.3.2.	Додане окреме логування операцій перевірки бази даних та створення архіву.
Log файли checkFB.log та createFB.log додаються у папку LOG кореневого каталогу програми. 
6.3.3.	Додане повідомлення при створенні, відновленні та перевірці архіву про результат виконання роботи. 
6.4.	Модуль Управління користувачами
У налаштуваннях «Управління користувачами та групами» в картці користувача поле Посада збільшене до 50 знаків.  
6.5.	Журнал подій
Доопрацьоване відображення подій у Журналі: 
•	перелік подій завантажується при вході у вкладку «Журнал». Максимальна кількість записів, які можуть відображатися на екрані – 20000;
•	після зміни налаштувань відображення журналу у вкладці «Параметри», при переході на вкладку "Журнал" записи одразу відфільтровуються та видаляються зайві.

7.	Модуль «Довідники»

7.1.	Картка підприємства
7.1.1.	У картку підприємства доданий новий розділ "Історія в ЄДК". 
7.1.1.1.	У розділі відображаються всі відправлені записи про організацію в ЄДК, тобто ведеться історія змін даних картки підприємства та оновлення цих даних в ЄДК.
7.1.1.2.	Надана можливість редагувати та блокувати ці записи.
Використовується у випадках, якщо, наприклад, користувач вручну вніс помилкові зміни у вікні оновлення даних в ЄДК та відправив їх на СДО. Тобто, реквізити підприємства у програмі та в ЄДК не співпадають.
	•	Записи відкриваються для перегляду та редагування подвійним кліком лівої кнопки миші. 
	•	Завантаження історії доступне лише по прямому з’єднанню.
	•	У відкритій картці Редагування запису історії картки підприємства містяться реквізити, які були відправлені в ЄДК: «Дата початку дії», «ІПН», «Назва», «Адреса», «Телефон». Всі реквізити дозволено редагувати.
	•	В картці присутня ознака «Дані актуальні», що дозволяє вказати актуальність/неактуальність даних організації на СДО.
		Якщо дані не актуальні, Ваші контрагенти не матимуть доступу до цих даних.
7.1.1.3.	У розділі додана функція відправки змінених даних в ЄДК. 
Може виконуватись автоматично за пропозицією програми чи вручну користувачем після змін будь яких реквізитів у картці Редагування запису історії картки підприємства. 
•	Програма запропонує оновити дані в ЄДК при переході до іншого модулю чи закритті картки установи.
•	Відправка вручну користувачем запускається кнопкою Оновити дані в ЄДК (розташована внизу розділу). Відредагований запис буде відправлений на СДО та запишеться в історію змін.
•	Якщо дані в історії не змінювалися, тобто є актуальними, функція недоступна. 
7.1.1.4.	Виконується перевірка статусу записів у розділі "Історія в ЄДК". Не можна заблокувати всі записи, повинен бути хоча б один актуальний.
7.2.	«Контрагенти» > картка контрагента
7.2.1.	Поле «Звірка з ЄДК» у вкладці Загальні дані замінене на «Дані актуальні з дати». Змінилась назва та призначення поля - у ньому відображається дата, з якої актуальні реквізити 
7.2.2.	У вкладці «Історія оновлень в ЄДК» додана можливість перегляду записів. Викликається подвійним кліком лівої кнопки миші на записі.
7.2.3.	При першому вході у вкладку «Історія оновлень в ЄДК» можуть не показуватися записи, що відображають історію оновлень даних цього контрагента.
Для заповнення історії оберіть функцію «Оновити дані по контрагенту». Буде виконана синхронізація з ЄДК, і якщо по контрагенту є історія оновлень на сервері документообігу, ці дані завантажаться у вкладку. 
7.3.	«Контрагенти» > Довідник контрагентів
7.3.1.	Виправлено помилку при імпорті більше 20 тисяч записів із DBF на Ораклі. 

8.	Модуль «Зарплата»

8.1.	Оновлено довідник індексу інфляції показником за квітень 2015р. – 114,00 %.
8.2.	Внесено зміни у «Довідку про заробітну плату для листа непрацездатності», якщо стаж працівника менше 6 місяців, згідно п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105. У табличній частині зберігається стандартний розрахунок, а під основною таблицею з’явиться текст про застосований розрахунок середньої згідно вимог законодавства.
8.3.	Внесено візуальні зміни до звіту «Довідка про доходи для отримання субсидії» для більшої зручності користувачів.
8.4.	Внесено зміни до звіту «Список перерахувань у банк». Звіт перестане заокруглювати значення по працівникам та рядкам «Усього». Тепер кожна сума матиме точне до копійки значення.
8.5.	Змінено розрахунок по фондах у випадку, якщо працівник отримав інвалідність посеред місяця.
8.6.	В розділі «Адміністрування > Експорт» додані нові поля для відображення: «Місяць розрахункового періоду» та «Рік розрахункового періоду».

 ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлений довідник "КОАТУУ для 2-інвестиції".
2.	Новий довідник «Понижуючий коефіцієнт розміру єдиного внеску» (Пенсійний фонд).
3.	Оновлений довідник «Категорії застрахованих осіб» (Пенсійний фонд).
4.	Оновлений довідник «Типи нарахувань» (Пенсійний фонд).
5.	Оновлений довідник Податкові інспекції (Довідник територіальних органів ДФС).
Довідник підключений у картці підприємства/Підприємство/група Територіальний орган Міністерства доходів і зборів /поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цьому полі.
Якщо змінились дані по інспекції, відкрийте податкові звіти та оновіть поля (F5).

 НОВІ ФОРМИ 

Державна казначейська служба
F128		Ф №1 Баланс (бюджетний)
D0106017	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
D0105017	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
F917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD34S09	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD34Z09	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD37009	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
F1515		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних
FRD18009	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FRD25009	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FRD13009	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FRD26009	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FRD24009	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FRD30009	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FRD27008	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
FRD21008	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
FRD20008	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
FRD22008	Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
FRD23008	Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спецiального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спецiальних реєстрацiйних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FRD32009	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FRD03007	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
FRD14009	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FM917		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
F7KD1S28	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z28	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD33S22	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33Z22	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33S23	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRD33Z23	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F7KDS28		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ28		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F43KD128	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD28	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD28	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD28	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD28	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F2KD28		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FRD28009	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
F2KDV28		Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FRD29010	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRD35009	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FRD31S09	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD31Z09	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
F7KM1S28	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z28	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRM33Z22	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRM33S22	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRM33Z23	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRM33S23	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F7KMS28		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ28		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F43KM128	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KM28	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KM28	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM28	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F2KM28		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FRM28009	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRM29010	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FDSAZP09	ДСА. Структура заробітної плати по посадах
 
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
У наступних звітах додані поля «Згідно рахунку-фактури» та «від» під таблицею. Ці поля імпортуються та експортуються у файлах формату XML та DBF.
JF1201007	Податкова накладна
F1201207	Додаток №2

Виправлено оновлення періоду у всіх додатках до декларацій при копіюванні:
F0209502	Декларація акцизного податку
J0209502	Декларація акцизного податку

Виправлено вивантаження в xml для форми:
J0302103	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Збільшено до 100 кількість знаків в полі «за договором №» у шапці форми.
J1201207	Додаток №2
F1201207	Додаток №2

Державна служба статистики
S0600314	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S0500908	9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S0301112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Державна казначейська служба
В шапці форм текст «фінансової та бюджетної» замінено на «фінансової, бюджетної та іншої звітності». Текст дозволено редагувати.
На всіх листах, починаючи з другого, доданий рядок, у якому вказаний номер аркуша та текст «Продовження додатка 1». Дані у рядку дозволено редагувати.
F2MD13	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MM13	Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MVAL13 	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43MD113	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43MM113	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1MD13	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1MM13	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2MD13	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2MM13	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3MD13	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3MM13	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4MD13	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7MD1S13	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z13	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MDS13	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ13	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MM1S13	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z13	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MMS13	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMZ13	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство економіки
S3000306	Звіт про показники фінансового плану
S3000106	Фінансовий план19.05.2015-comment.10.01.047-10.01.048.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.048

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Клієнт-серверна частина програми
Дозволено запуск ezvit.exe з мережевого каталогу.   

2.	Звірка даних з ЄДК
Доопрацьована звірка даних для ПН, що містять лише ІПН та без ЄДРПОУ.
Якщо в ЄДК є контрагенти з однаковим ІНП, різними кодами ЄДРПОУ і без ознаки філії, то при виборі даних для звірки спочатку виконується перевірка на відповідність ІНП та ЄДРПОУ (порівнюються 7-м перших цифр у ІПН та коді ЄДРПОУ). Якщо вони співпадають – звірка даних з ЄДК виконується, якщо не співпадають - звірка не відбувається.

3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	Налаштування > Види оплат > Відпустки 
Виправлений розрахунок кількості днів відпусток без збереження заробітної плати (ВБЗ) та чорнобильської додаткової відпустки (ЧДВ).  
3.2.	Звіти > Розрахункові відомості
Додана нова «Довідка про доходи для отримання субсидії». 
При її заповненні можливо самостійно обирати період, за який необхідно сформувати довідку. 
3.3.	Звіти > Банк та каса
Виправлене заповнення звіту «Список перерахувань в банк» (SPB) відповідно до вказаних в кадрових даних відсотків перерахувань. 

4.	Модуль «Звітність» > Єдиний внесок
У Таблиці 1 Додатка 4 (Е0401Н01 Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування) доданий додатковий контроль між даними, внесеними у полях:
•	«у тому числі: працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб», та
•	Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

 НОВІ ФОРМИ 

Міністерство економіки
S3000106 	Фінансовий план підприємства

Інформаційна довідка
До типу комплектності форм «Бюджетна конфігурація» додані нові форми запитів/витягів в ДФСУ:
J1301501	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій
J1401501	Відповідь на запит щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій
J1301601 	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами, які звернулися за призначенням житлових субсидій, від здійснення підприємницької діяльності
J1401601	Відповідь на запит щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами, які звернулися за призначенням житлових субсидій, від підприємницької діяльності 

Інша звітність
S0200611 	Форма 504 (з дес. зн). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200612 	Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200118 	Форма 503 (з дес. зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200119	Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

Мінкультури
MK300106	Фінансовий план підприємства

Первинні документи
PD050301 	ЗАЯВА про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг 

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Укроборонпром  
UOP90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
UOP90901	Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу
UOP00305	Показники виконання фінансового плану
UOP00306 	Показники виконання фінансового плану
UOP03002 	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Державна служба статистики
S0800107	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Міністерство економіки
S3000106	Показники виконання фінансового плану


08.05.2015-comment.10.01.046-10.01.047.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.047

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	Оновлений довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за березень 2015р. - 110,8%. 
1.2.	Згідно з Постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 105, яка набрала чинності з 17 березня 2015 року «Про затвердження Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» з виду нарахувань ВОЗ «Військові збори» скасовані утримання:  
•	єдиного внеску на загальних підставах,
•	прибуткового податку, 
•	військового збору.

2.	Модуль «Первинні документи».
2.1.	Реєстр первинних документів
2.1.1.	Відмінена звірка з ЄДК для контрагентів з умовними ІПН 100000000000, 300000000000, 400000000000 та без коду ЄДРПОУ в картці. 
2.1.2.	Виправлений помилковий перерахунок даних у відправлених в ДФС ПН та Дод.2 з відключеною функцією автоперерахунку. 
2.1.3.	Відновлена можливість відхилити вхідні зареєстровані Додатки 2 із додатніми сумами.

3.	Модуль «Звітність» > Реєстр звітів
3.1.	У демо версії програми відкрита можливість відправлення «Договору про визнання електронних документів (J1391003)», підписаного сертифікатами ІДД ДФС.
Договір… відправляється із таблиці модулю командою Реєстр звітів > Відправити. 
3.2.	Додана можливість внесення 10-значних чисел (млрд.) у числових полях звіту 1 ДФ.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлений довідник Податкові інспекції (Довідник територіальних органів ДФС).
Довідник підключений у картці підприємства/Підприємство/група Територіальний орган Міністерства доходів і зборів /поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цьому полі.
Якщо змінились дані по інспекції, відкрийте податкові звіти та оновіть поля (F5).


06.05.2015-comment.10.01.045-10.01.046.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.046

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ 

1.	Доданий новий сервіс - звірення даних довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів (ЄДК) на сервері документообігу.  
1.1.	Користувачам програми, які в попередніх версіях ще не скористались можливістю розмістити реквізити картки підприємства у ЄДК, пропонується це зробити.
1.2.	Користувачам, які вже відправили реквізити картки в ЄДК, буде запропоновано виконати звірення даних довідника контрагентів із ЄДК. 
1.3.	Функція звірення даних з ЄДК додана:
•	у Довідник контрагентів,
•	у картку контрагента,
•	включена безпосередньо у перевірку документа (у вкладці Наступні дії та по F4),
•	включена у групову перевірку документів у Реєстрі первинних документів,
•	виконується при автоматичній обробці документів,
•	виконується при відправленні документів у статусі "Готується".
1.3.1.	Звірка даних довідника контрагентів з ЄДК може виконуватися необмежену кількість разів на день.
1.3.2.	Звірка даних із документів запускається лише після успішної перевірки заповнення полів ПН/РК.
Якщо виявлені помилки при перевірці документа, звірка даних не виконується.
1.3.3.	Автоматична звірка даних контрагента з ЄДК при перевірці документів виконується лише 1 раз на день (тобто, лише 1 раз на день по кожному контрагенту).
Якщо дані контрагента в ЄДК оновлені вже після звернення сервісу, можлива ситуація, що в документі будуть неактуальні реквізити контрагента.
Для виправлення цієї ситуації користувач повинен самостійно синхронізувати дані з ЄДК через довідник контрагентів програми.
1.3.4.	Звірка даних відбувається на дату створення документа.
1.3.5.	Дані в картках контрагента, які були синхронізовані з ЄДК, користувач не може редагувати.
1.3.6.	Якщо виконується звірка даних контрагента, для якого відомий лише ІПН, при наявності в ЄДК декількох таких контрагентів, всі вони завантажуються у довідник.
Наприклад, це можуть бути декілька філій установ, які мають однаковий ІНП.
Звірення даних та можлива заміна даних буде виконуватися по головній установі.
1.4.	Якщо користувач змінює реквізити установи після синхронізації з ЄДК, у поточній версії пропозиція на оновлення даних відображається лише при повторному вході в програму.
У наступних версіях програми ця функція буде доопрацьована, і пропозиція на оновлення даних в ЄДК відображатиметься одразу після збереження внесених у картку змін.
1.5.	Детальна інструкція з використання ЄДК в різних модулях програми міститься у довідці до програми, розділ Допоміжні сервіси > Звірка даних довідника контрагентів програми із ЄДК на сервері документообігу.

2.	Модуль «Первинні документи».
2.1.	Реєстр первинних документів
2.1.1.	Виправлена помилка при повторному відправленні ПН у ДФС у програмі під управлінням СКБД Oracle. 
2.1.2.	У таблицю модулю додана нова колонка "Звірка з ЄДК". В колонці відмічається результат виконаного звірення даних (довідника контрагентів програми із Єдиним довідником контрагентів): 
•	"-" – в ЄДК немає даних контрагента»;
•	"✔" – дані співпадають;
•	"✖" – дані не співпадають.
•	"!" – дані не перевірені у зв’язку з відсутністю з’єднання з ЄДК.
2.1.3.	Додана групова перевірка виділених документів у таблиці модулю. 
Викликається одним із способів: 
•	командою Правка > Перерахувати документ;
•	кнопкою на панелі інструментів модулю;
•	за допомогою функціональної клавіші F6.
2.1.4.	Експорт в електронні таблиці. 
Доопрацьований експорт в Excel файл великої кількості записів. 
2.1.5.	У вихідних та отриманих ПН та Дод.2 відображаються дані про підписанта: сертифікат, видавець сертифікату, серійний номер, час підпису (для вихідного документу).
Ця інформація додається в документ за умови включення нового параметра у Параметри системи > Документообіг > «Накладати інформацію про підписантів (ПН та Дод.2)».
Якщо дозволений друк в PDF та графічне зображення підписів під час друку або друку в PDF, у друкованій формі документа також будуть відображатися дані про підписанта.
2.1.6.	Додана функція групової відміни вхідних документів, що мають статус «Отриманий».
Викликається для виділених документів із:
•	меню Файл > Відхилити обрані документи,
•	контекстного меню > Відхилити обрані документи.
Функція доступна, якщо активована опція Параметри системи > Документообіг > Дозволити групове відхилення документів.
Для групової відміни отриманих документів виконайте такі дії:
•	включіть на відображення відповідні колонки у конфігураторі таблиці (за потреби),
•	виділіть отримані документи звичайним чином (послідовні - з Shift, окремі – з Ctrl),
•	оберіть Відхилити обрані документи,
•	програма додатково запросить згоду на відхилення обраної кількості документів,
•	у наступному вікні Вкажіть причину відхилення оберіть причину із доступних варіантів або внесіть її вручну,
•	надалі на документи накладається ЕЦП печатки установи, і вони автоматично відправляються на сервер документообігу для отримання контрагентом.
2.1.7.	Введені додаткові перевірки при імпорті у програму документів із квитанціями.

2.2.	Новий модуль «Звірка документів з ЄРПН» 
Модуль Звірка документів з ЄРПН призначений для порівняння кількості документів, які зареєстровані на дану установу в ЄРПН та кількості таких документів у програмі.
Кількість зареєстрованих документів у ЄРПН підраховується за наявними фізично у програмі виданими та отриманими документами:
J1300103  Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1300103  Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J1400103  	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
F1400103  	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
Кількість документів у програмі враховує усі зареєстровані документи, виключаючи ті, що знаходяться в корзині.
Звірка документів з ЄРПН:
•	надає можливість визначити відсутні документи у програмі, 
•	із модулю відправити запити в ЄРПН одразу на декілька вказаних дат,
•	отримати витяги з документами, прийнявши пошту у модулі.
Модуль автоматично рахує кількість зареєстрованих документів у програмі та кількість документів в ЄРПН згідно витягів.
Модуль самостійно аналізує та визначає, якого типу необхідно сформувати та відправити запити, і потім формує і відправляє запити "на дату" і "за списком".
2.2.1.	Модуль є частиною «Реєстру первинних документів», але виконаний окремо для того, щоб не перевантажувати запитами Реєстр… Модуль також викликається із Реєстру первинних документів > Сервіс > Звірка документів з ЄРПН. 
2.2.2.	На поточну версію звірка виконується по даті реєстрації в ЄРПН. 
В наступних оновленнях буде додана можливість звірки по даті виписки, що дозволить контролювати кількість документів (присутніх, зареєстрованих, не зареєстрованих).
2.2.3.	 Звірка виконується із витягами "на дату", що отримані на відправлені запити, в яких користувачем було відмічено два типи документів - і видані, і отримані.
2.2.4.	 Якщо у запиті було відмічено тільки один тип документа (або видані, або отримані), користувач отримає повідомлення про відсутність актуального витягу.
2.2.5.	Навіть за умови, якщо в програмі буде присутній витяг із ЄРПН із датою, більшою ніж сама дата реєстрації, але в ньому буде лише одна відмітка - або "Видані", або лише "Отримані" - все одно користувач буде сповіщений про те, що відсутній актуальний витяг.
2.2.6.	Більш детально робота та процедура звірки описана у довідці до модулю, яка викликається за допомогою функціональної клавіші F1.

2.3.	Автоматична обробка документів
2.3.1.	Змінена назва модулю з «Автоматична обробка» на «Автоматична обробка документів».
2.3.2.	Додана операція подання звітних документів до контролюючих органів.
2.3.3.	Для імпортованих звітних документів з неповним комплектом підписів додана функція «Накладання підпису Печатки та подача звітності».
2.3.4.	У процесі автоматичної обробки документів при відправленні їх контрагентам та в ДФС виконується звірка даних контрагентів з ЄДК.
За результатами звірки, залежно від налаштованих параметрів, дані контрагента у документах будуть або замінені, або документи не будуть відправлені.
2.3.5.	Змінені назви параметрів та вкладок на більш коректні.
2.3.6.	Оновлена довідка до модулю (викликається по F1 у модулі).

3.	Модуль «Адміністрування»
3.1.	Журнал подій  
В налаштування параметрів аудиту у журналі додані параметри роботи у модулі «Звірка документів з ЄРПН». 
3.2.	Параметри системи
3.2.1.	У вкладку Документообіг доданий новий параметр «Накладати інформацію про підписантів (ПН та Дод.2)» - включає відображення даних підписанта у екранній формі вихідних та отриманих ПН та Дод.2.
3.2.2.	У вкладку Документообіг доданий новий параметр «Дозволити групове відхилення документів» - у Реєстрі первинних документів включає можливість групового відхилення вхідних документів, що мають статус «Отримані». 
3.2.3.	У вкладку Підпис додана можливість налаштовувати комплект підписів для модуля «Інформаційна довідка». Для налаштування доступні комплекти "Відповідальна особа - Печатка" та "Відповідальна особа". 
Зверніть увагу! 
У поточній версії програми при створенні запитів у документи автоматично підставляється комплект підписів, налаштований для ПН. Якщо запити повинні підписуватися іншим комплектом підписів, налаштуйте його у Параметрах системи > Підпис > Інформаційна довідка.

4.	Модуль «Довідники» 
4.1.	Контрагенти
4.1.1.	Змінений принцип оновлення даних по контрагентах – виконується звірення даних з ЄДК. Якщо контрагент відсутній у ЄДК, оновлення даних виконується, як раніше - з базою даних платників ДФСУ.
4.1.2.	Дані контрагента, які синхронізовані з ЄДК, не редагуються.
4.1.3.	У картку контрагента додана нова вкладка «Історія оновлень в ЄДК».
Вкладка містить інформацію щодо оновлення даних контрагента.29.04.2015-comment.10.01.044-10.01.045.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.045

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

Модуль «Первинні документи» > «Реєстр первинних документів»
1.	Виправлена помилка накладання підписів покупцем на Додаток 2 з від’ємними сумами.

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
Дата запровадження з 1 травня 2015 р:
J0208901 	Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
F0208901 	Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
J0207703 	Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
F0207703	Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
28.04.2015-comment.10.01.043-10.01.044.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.044

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

Модуль «Звітність» > «Реєстр звітів»
1.	При відправленні неперевіреного пакета податкових звітів за пропозицією програми виконується групова перевірка всіх документів пакета та окремо відображається повідомлення про перевірку головного документа та всіх додатків.

2.	Оптимізовано підпис та експорт пачки звітів ТЦУ з великою кількістю додатків.

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
J1391003 	Договір про визнання електронних документів  (вступає в дію з 01.05.2015)
F1391003	Договір про визнання електронних документів  (вступає в дію з 01.05.2015)

Міністерство економіки
S3000106 	Фінансовий план підприємства

Інформаційна довідка
J1301401	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1301401	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J1401401	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
F1401401	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних
23.04.2015-comment.10.01.042-10.01.043.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.043

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ 

1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	У звіті S0301009 1 ПВ (місячна) виправлена помилка розрахунку в р. 1060 графа 2. 
1.2.	Виправлене невірне відображення кількості фактично відпрацьованого часу при заповненні «Розрахункової відомості по видам оплат (RVV)».
1.3.	У звіті J0500105 Ф. №1ДФ виправлено некоректне заповнення графи «Сума нарахованого та сума виплаченого доходу» по військовому збору.
1.4.	Ставка коригуючого коефіцієнту ЕСВ буде актуальною для всіх наступних періодів, якщо не буде внесено іншого .
1.5.	Уточнено застосування коригуючого коефіцієнту відповідно до категорії застрахованої особи.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлений довідник КПКВ.
2.	Оновлений Довідник пільг (станом на 01.04.2015).
3.	Оновлений довідник Бюджетний класифікатор.

 НОВІ ФОРМИ 

МінКультури
MK300306 	Показники виконання фінансового плану
(Форма MK300305 буде закрита для подання, починаючи з 2 кварталу 2015 р.)

Міністерство соціальної політики
FFIN2811	Зведений звіт про фактичні витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
FFIN2821	Загальний обсяг фактичних витрат на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
У зв’язку з вступом в дію "Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII" внесені зміни в алгоритми розрахунків для 3 групи "Юрособи та фізособи-підприємці " у звітах (у зв"язку із зміною ставок єдиного податку на 2 і 4%, відповідні рядки Декларацій автоматично не розраховуються):
J0103505	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
F0103304 	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця
Додані два недрукованих поля «Найменування ДФСУ, в яку подається звіт» та «Найменування ДФСУ за місцезнах. об'єкта розд. торг» для вибору податкової інспекції:
J0295803	Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
F0295803	Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах

МОЗ України
До поля "Код функціональної класифікації видатків" підключений довідник «Коди функціональної класифікації видатків (КФК)» у звіті:
F3_402	Ф.№ 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення

Міністерство економіки
S2801114 	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство оборони
MOU31112 	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Укроборонпром
UOP31112 	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство соціальної політики
У наступному звіті додано поле для внесення дати (після підписів):
FFIN2801	Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період20.04.2015-comment.10.01.041-10.01.042.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.042

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Шаблони первинних документів
Додано шаблон первинних документів:
UGV01	УкрГазВидобування ДОВІРЕНІСТЬ

 НОВІ ФОРМИ 

Міністерство економіки > Фінансова звітність
S3000306	Показники виконання фінансового плану

Міністерство економіки > Фінансова звітність*
S2830306	Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
UOP00306	Показники виконання фінансового плану

Міністерство оборони
MOU00306	Показники виконання фінансового плану

Міністерство аграр. політики
MA300306	Показники виконання фінансового плану

Мінпаливенерго
PE000306	Показники виконання фінансового плану


17.04.2015-comment.10.01.040-10.01.041.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.041
 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлений довідник КПКВ.
 НОВІ ФОРМИ 
Інформаційна довідка
Нові форми запитів/витягів в ДФСУ:
J1301501	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, які звернулись за призначенням житлових субсидій
J1401501	Відповідь на запит щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми отриманих доходів фізичних осіб, які звернулися за призначенням житлових субсидій
J1301601 	Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами, які звернулися за призначенням житлових субсидій, від здійснення підприємницької діяльності
J1401601	Відповідь на запит щодо відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми доходів, отриманих фізичними особами, які звернулися за призначенням житлових субсидій, від підприємницької діяльності 
J1301202	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ
F1301202	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ
J1401202	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
F1401202	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Інформаційна довідка
J1301301	Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування
J1401301	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування
Податкова інспекція
Частково змінений зовнішній вигляд:
J0217008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0217008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0217106	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0217106	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297106	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294707	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294806	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
Внесені зміни в алгоритм перенесення даних (значення р.24 попереднього періоду - у р. 20.1 поточного періоду) у формах:
J0200116 	Податкова декларація з ПДВ
J0209407 	Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)
J0209008 	Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
F0200116	Податкова декларація з ПДВ (фо)
Державна казначейська служба
F127	Ф №1 Баланс (бюджетний)
Державна служба статистики
S1201111	14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку	
S1000212	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)


10.04.2015-comment.10.01.039-10.01.040.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.040

 ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ 

1.	Модуль «Звітність»
1.1.	Реєстр звітів
1.1.1.	Реалізований імпорт із файлів DBF формату в нову форму 1 ДФ (J0500105). 
1.1.2.	Структура імпорту описана в документі «Інструкція з формування файлів імпорту DBF для форми 1 ДФ», який міститься в папці help\manuals кореневого каталогу програми.  

2.	Модуль «Первинні документи».
2.1.	Реєстр первинних документів
2.1.1.	Виправлене значення, яке проставляється в колонці «Граничний термін реєстрації» - 15 днів, наступних за датою складання.  
2.1.2.	Виправлена помилка фільтрування даних у колонках таблиці модулю, яка виникала при використанні верхніх фільтрів, таких як «Дата реєстрації», «Тип документу» та інші.
2.1.3.	Виправлена помилка експорту таблиці в Excel, якщо дані були відфільтровані за ІПН.   
2.1.4.	Для Додатків 2 додано вивантаження в Excel полів "Дата ПН/номер ПН/причина». 

3.	Модуль «Звітність»
3.1.	Реєстр звітів
Оновлене вивантаження в формат ДКУ квартальних казначейських форм.  

4.	Модуль «Довідники» 
4.1.	Контрагенти
4.1.1.	Виправлена помилка при імпорті реквізитів контрагента із файлу PARTNER.DBF.  

5.	Модуль «Банківські рахунки» 
Виправлена помилка при збереженні налаштувань автоматичної обробки банківських рахунків. 

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлений бюджетний довідник КПКВ  

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S1000212 	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S1000308 	1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні
S0404508	Анкета для промислового підприємства

Міністерство Соціальної політики
F2KD2509	Ф.№2кд Мін. праці
F7KD2509	Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
У наступних звітах на всіх листах, починаючи з другого, доданий рядок, у якому міститься номер аркуша та текст «Продовження додатка 1». Дані у рядку дозволено редагувати. 
F127	Ф №1 Баланс (бюджетний)
F2KD27 	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV27 	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM27	Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KD127 	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM127 	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD27 	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM27 	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD27 	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM27 	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD27 	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM27 	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD27 	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KDS27 	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ27 	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27 	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ27 	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD14008 	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту

МінКультури
KKD14008 	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Міністерство Соціальної політики
PKD14008	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Державна служба статистики
S0600314 	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S1900610 	1-торги. Звіт про здійснення державних закупівель
S0301112 	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S1201111 	14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку
S2601001 	1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)
S0303002	1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили

Єдине вікно
S0110010 	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Укроборонпром
UOP90901	Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу
UOP90501	Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
UOP00305	Показники виконання фінансового плану

Звітність емітентів
E2390101	Додаток 39 (ч.1). Інформація про стан корпоративного управління
07.04.2015-comment.10.01.038-10.01.039.txt
	ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.039

	ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ

1.	Додані нові технологічні сертифікати Акредитованого центру сертифікації ключів ДФС та серверів центру.

2.	За згодою користувача, реалізоване відправлення деяких реквізитів картки підприємства для збереження у довіднику організацій на сервері документообігу. 
Ваші контрагенти матимуть доступ до цих даних і виписані Вами документи будуть містити коректні дані.
Запрошення оновити картку з’явиться при відкритті програми та при змінах реквізитів.

3.	Реалізоване запам’ятовування налаштувань фільтрів, виконаних у таблицях модулів «Реєстр консолідованих звітів», «Управління користувачами», «Управління ролями», «Підзвітні підприємства».   

4.	Модуль «Первинні документи».
4.1.	Реєстр первинних документів
4.1.1.	У таблицю модулю додані нові колонки, що відображають терміни реєстрації в ЄРПН та можливе їх прострочення (вимкнені, за замовчуванням):
·	«Граничний термін реєстрації» - 15 днів з дати виписки.
(Перевищення терміну реєстрації виділяється червоним кольором).
·	«Кількість днів прострочки»
Колонки включаються на відображення у конфігураторі таблиці. 
4.1.2.	Доопрацьоване збереження виконаних користувачем налаштувань фільтрів. 
4.1.3.	Додана можливість одночасного вибору двох фільтрів: «Інтервал» і «Створення/отримання».    
4.1.4.	У лівому фільтрі Реєстру первинних документів додані фільтри по користувачу (Користув.) та автору документів (Автор документу).  
4.1.5.	Доопрацьований пошук та фільтрування для великої кількості документів (більше 15000). Пошук та фільтрування виконується для всіх наявних у реєстрі документів, а не лише тих, які відображаються на екрані. 
Цей процес займає деякий час. Будь ласка, дочекайтеся його закінчення.
4.1.6.	Для попередніх версій бланків ПН/РК відновлена можливість друку оригіналу та копій податкових накладних та Додатків 2 (із вікна відкритих документів та із таблиці модулю). 
4.1.7.	Виправлено некоректне відображення статусів документів, яке виникало в окремих випадках після:
відправлення та приймання поштових повідомлень, 
автоматичній зміні маршруту після перевищення ліміту часу узгодження документів.      
4.1.8.	Виправлена помилка некоректного формування імені файлу при експорті вхідних ПН/РК у форматі «для подачі у контролюючий орган».
4.1.9.	Виправлена помилка, яка виникала під час пошуку ПН/РК для великої кількості обраних у фільтрі контрагентів (до 50).  
4.1.10.	Для вхідних документів видалена можливість їх перевірки (по F4).  
4.1.11.	Доопрацьована структура імпорту/експорту ПН/РК у форматі «Для обміну звітністю" DBF/XML.
(В експорт/імпорт додані нові поля "Дата реєстрації в ЄРПН" та " Реєстраційний номер", враховується наявність ЕЦП., тощо) 
У зв’язку з цим внесені зміни у перелік документів з описом структури, які розміщені на веб-сайті розробника за посиланням: http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=2234  
4.1.12.	Доопрацьований механізм вивантаження в Excel файл великої кількості первинних документів - більше 15000. У файл експортуються всі документи, наявні у реєстрі, а не тільки ті, що відображаються на екрані. 
4.1.13.	Доопрацьована процедура роздільного підписання вхідних документів, надісланих контрагентами для погодження. Коректно накладаються ЕЦП посадових осіб та шифрування з окремих робочих місць.  
4.1.14.	Для установ з філіальною структурою, де філія реєструє ПН/РК від імені головної установи, реалізоване відправлення контрагентам зареєстрованих ПН/РК за підписами головної установи.  
У таких документах міститься графічне зображення підпису головної установи.
4.1.15.	В документах змінено відображення стандартного графічного ЕЦП на .
Доопрацьоване відображення стандартного ЕЦП у звітах, імпортованих із МЕДОК-ОНЛАЙН.
4.1.16.	Реалізований друк архівних документів із модулю.  

4.2.	«Шаблони первинних документів» > Реєстр шаблонів документів
4.2.1.	Виправлена помилка відображення періоду у протоколі імпорту шаблону. 
4.2.2.	Виправлена помилка, яка виникала при редагуванні із відкритого документа імпортованого користувацького шаблону.  

5.	Модуль «Звітність»
5.1.	Реєстр звітів
5.1.1.	Реалізоване повернення на сторінку та позицію в документі в процесі переміщення між звітами з великою кількістю аркушів.  
5.1.2.	При налаштуванні фільтрів у всіх колонках таблиці модулю за замовчуванням обраний параметр «Містить», а не «Починається», як було раніше. 
5.1.3.	Оновлене вивантаження в формат dbf:
річних звітів (ДСА),  
7-х (квартальних) форм в формат ДКУ,  
квартальних казначейських форм в формат ДКУ.  
5.2.	Єдиний внесок > Додаток 5
Закрита помилкова можливість створювати форму з типом «скасовуюча» для версій додатку "F"та "H".  

6.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
6.1.	Додана заборона відправлення Реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, починаючи з періоду "Січень, 2015".
Згідно Листа ДФС України від 17.02.2015 №5292/7/99-99-19-03-02-17 "Про податок на додану вартість". Починаючи з періоду "Січень, 2015" Реєстри виданих та отриманих податкових накладних в ДФС не подаються.
Ці форми Державною фіскальною службою України будуть прийматися виключно за звітний період до 01 січня 2015 року" - Посилання на роз'яснення ДФС: 
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/elektronne-administruvannya-pdv/63549.html
При спробі відправити такий документ після вказаного періоду (в Реєстрі звітів, Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, Реєстрі консолідованих звітів) програма відображає повідомлення про заборону його подання. 
6.2.	Вкладка «Видані накладні»
6.2.1.	Додана перевірка на вміст дублів ПН/РК в поточному та попередньому звітних періодах командою Сервіс > Перевірити вміст ПН і РК в попередніх періодах.  
 (наприклад, у РПН за лютий перевіряються дублі у січні та лютому). 
Перевірка виконується за:
видом документа (ПНЕ, ПНП, РКЕ, РКП, ЧК, МДЕ, тощо),
датою виписки,
номером документа,
ІПН покупця,
загальною сумою.   
6.2.2.	Реалізоване групове копіювання виділених документів. 
6.2.3.	Функція копіювання для податкових накладних на послуги нерезидентів.
У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, податкові накладні також повинні бути додані у вкладку Отримані в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.
Для відображення податкових накладних на послуги нерезидентів як отриманИХ, необхідно в РПН скопіювати таку видану податкову накладну, обравши у вікні Копіювання… тип «Отримані».
В цьому випадку ПН буде присутня в обох вкладках РПН - Видані та Отримані.
Розподіл податкового кредиту за такими накладними здійснюється у вкладці Відсутні у Реєстрі. Тому, аби внести зміни в податкову накладну, її потрібно скопіювати у цю вкладку.  
У вікні копіювання оберіть тип «Отримані» та відмітьте параметр «Лише у вкладку "Відсутні у реєстрі".
Скопійований документ також додається у Реєстр первинних документів як вхідний та позначається як "Копіювання в РПН" у колонці «Походження документа», статус такого документу «Дублікат».  
6.3.	Вкладка «Відсутні у реєстрі»
У вкладку додана нова колонка «Примітка» для відображення довідкової інформації (наприклад: відмітки про сплату за вибраними ПН). 
Інформація в колонку переноситься із заповненої користувачем вкладки «Примітка» у документах. Зверніть увагу! Цю колонку можливо заповнювати також у ПН та РК, які недоступні для редагування (вхідні, підписані). 

7.	Модуль «Довідки державних органів» > Інформаційна довідка
7.1.	Змінений зовнішній вигляд модулю на більш інформативний.
Запити та надіслані на них витяги «прив’язуються» один до одного та відображаються у вигляді дерева. 
7.2.	Колонка «На дату» перейменована в «Дата створення». 
7.3.	Додані нові колонки в таблицю модулю:
«Номер» - відображаються номери запитів та витягів. 
«На дату» - в колонці відображається дата, на яку користувач перевіряє наявність документів (тобто, вказана у запиті та отриманому витязі з ЄРПН).  
«Автор» - відображається автор, який створив запит.  
7.4.	Для Витягів з ЄРПН (J1400103, F1400103) додано програму експорту даних в Excel із Наступні дії > Виконати додаткову програму обробки > Програма експорту в Excel.   
7.5.	Реалізований імпорт Витягів з ЄРПН (J1400103, F1400103) у форматі «для подачі у контролюючий орган». 
7.6.	Оптимізований процес паралельного приймання пошти декількома потоками (виключене можливе завантаження дублів документів, які надходять по Запиту в ЄРПН (форма J1300103 з опцією «Отримати файли документів ПН/РК з ЄРПН»). 
7.7.	Виправлена помилка універсального експорту в dbf/Excel для Витягу з ЄРПН (J1400103, F1400103) з великою кількістю записів. Помилка виникала у програмі на базі СКБД Oracle і полягала у неповному вивантаженні записів в дані формати (лише 1000). 

8.	Модуль «Адміністрування»
8.1.	Параметри системи
8.1.1.	Вкладка «Підпис».
До всіх комплектів додані нові налаштування підписів для установ, що не мають печатки. При поданні документи таких установ шифруються сертифікатом директора.   
У «Комплектах підписів» для первинних документів назва «Директор, Бухгалтер, Співробітник-Печатка» замінена на «Відповідальна особа-Печатка».

9.	Модуль «Довідники» 
9.1.	Картка підприємства
9.1.1.	У картку установи додане нове поле для внесення номера рахунка установи в системі електронного адміністрування ПДВ з назвою «р/р ел. адмін. ПДВ»
(картка підприємства > Підприємство > група Територіальний орган Міністерства доходів і зборів > р/р ел. адмін. ПДВ).  
При створенні «Запиту щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (J1301201, F1301201)» номер рахунку із нового поля переноситься у документ, що спрощує його заповнення.
Якщо дане поле в картці не заповнене, в Запиті… Ви можете внести його вручну. 
9.2.	Контрагенти
9.2.1.	Відмінений контроль на обов’язкове заповнення коду ЄДРПОУ при створені карток контрагентів із умовними ІПН 100000000000, 400000000000, 300000000000 (при автоматичному створенні картки та заповненні вручну користувачем). 
При створенні картки контрагента з ІПН 100000000000 автоматично заповнюється його назва «Неплатник».  
9.2.2.	Доопрацьований імпорт (у форматах XML та DBF) довідників контрагентів з великою кількістю записів.
Записи кількістю більше 20000 розбиваються на підгрупи. 

10.	Модуль «Реєстр бланків»
Розділ «Міністерство Праці» перейменований у «Міністерство Соціальної Політики»

11.	Система відображення квитанцій
Доопрацьовано:
видалено відображення маркера непрочитаних повідомлень,
оптимізований принцип роботи центру повідомлень про непрочитані повідомлення, 
кількість непрочитаних повідомлень на кнопці замінена символом «…». 

12.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
12.1.	Реєстр консолідованих звітів
При консолідації звітів за поточною формою у вікні «Додаткові звіти основної організації» попередня колонка «Дата створення» замінена на «Дата модифікації», що спрощує розпізнавання ідентичних звітів. 

13.	Модуль «Зарплата»
13.1.	Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за лютий 2015р. - 105,3%. 
13.2.	У розділ Звіти > Звітні форми додані нові бланки: 
 J0500105	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105 	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
Для нових звітів 1 ДФ реалізоване заповнення розділу 2 даними з Розрахункової відомості:  
13.3.	Виправлене заповнення колонки «Утримання» (доданий військовий збір) у звіті  PD012001 Довідка про доходи (за вимогою) 
13.4.	Виправлена помилка, яка полягала у невірному утриманні ЄСВ із всієї суми неоподатковуваної матеріальної допомоги, яка була нарахована звільненому працівнику. ЄСВ утримується лише із суми, що перевищує неоподатковуваний дохід.  
13.5.	Згідно з частиною четвертою статті 19 Закону N 1105 "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" змінено розрахунок середньої заробітної плати для лікарняного, якщо страховий стаж становить менше 6 місяців. 
Зверніть увагу! Для коректної роботи необхідно заповнити дані про загальний стаж на початок роботи в особовій картці працівника.
13.6.	У розділ Звіти > Звітні форми доданий новий бланк:
 S0301112 	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
Для нового звіту 1-ПВ реалізована можливість заповнення звіту даними з Розрахункової відомості
ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
Оновлений бюджетний довідник КПКВ
1.1.	Доданий новий код:
2755020 	Проведення земельної реформи
1.2.	Змінені назви:
2755010 	Керівництво у сфері геодезії картографії та кадастру 
2201130 	Підготовка робітничих кадрів у професійно - технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації їх методичного забезпечення
2.	У бюджетний довідник ТКВМБ доданий новий код:
080101_натуральна 	Лікарні
3.	Оновлений довідник Податкові інспекції (Довідник територіальних органів ДФС).
Довідник підключений у картці підприємства/Підприємство/група Територіальний орган Міністерства доходів і зборів /поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цьому полі.
Якщо змінились дані по інспекції, відкрийте податкові звіти та оновіть поля (F5).

	НОВІ ФОРМИ

Податкова інспекція
Нові форми запитів/витягів у системі електронного адміністрування ПДВ:
J1301301 	ЗАПИТ на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ
J1401301 	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних
F1301301	ЗАПИТ на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від'ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ
F1401301	Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних	в Єдиному реєстрі податкових накладних

Нові форми згідно Наказу Мінфіну № 4 від 13.01.2015 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»
J0500105	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105 	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Державна служба статистики
S2601001	1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)	

Міністерство Соціальної Політики
FFIN2801 	Звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Нові квартальні форми:
P127 		Ф №1 Баланс (бюджетний)
P2KD27 		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P43KD127 	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P4_1KD27 	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD27 	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD27 	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P7KD1Z27 	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KDS27 	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ27 	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD13008 	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
PKD14008 	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PKD18008 	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PKD24008 	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD25008 	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PKD26008 	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PKD28008 	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
PKD29009 	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PKD30008 	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD31S08 	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD31Z08 	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD32008 	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PKD33S20 	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD33Z20 	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD34S08 	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD34Z08 	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Міністерство культури
Нові квартальні форми:
K127 		Ф №1 Баланс (бюджетний)
K2KD27 		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K43KD127 	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K4_1KD27 	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K4_2KD27 	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_3KD27 	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_4KD27 	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
K7KD1S27 	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1Z27 	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KDS27 	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDZ27 	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KKD13008 	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KKD14008 	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KKD18008 	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KKD24008 	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KKD25008 	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KKD26008 	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KKD28008 	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KKD29009 	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KKD30008 	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KKD31S08 	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD31Z08 	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD32008 	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KKD33S20 	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD33Z20 	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD34S08	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD34Z08 	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD35008 	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
KKD37008 	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
MK881004 	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882004 	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK884004 	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885004 	Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

МОЗ України
F2KDMN27 	Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP27 	Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL27 	Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL27 	Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM27 	Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM27 	Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN189 	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Міністерство економіки
S2830610	1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

	ЗМІНИ У ФОРМАХ

Податкова інспекція
Починаючи з періоду «Січень, 2015» не подаються в ДФСУ: 
J1201508 	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200808 	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209008 	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209408	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
F1201508 	(ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ

	Форми, до яких додано підказки

Податкова інспекція
J0500105	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500105 	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку30.03.2015-comment.10.01.037-10.01.038.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.038

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлений довідник КВВ.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S0500908	9ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S1101108	3-лг. Лісогосподарська діяльність (квартальна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
F127		Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD34S08	Додаток 34 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD34Z08	Додаток 34 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD37008	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FKD18008	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD25008	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FKD13008	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FKD26008 	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FKD24008 	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD30008 	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD32008 	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FKD14008 	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD35008 	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FKD30018 	Додаток 30 (варіант №2) Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень
FKD28008 	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKM28008 	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
F43KD127 	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM127 	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD27 	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM27 	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD27 	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM27 	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD27 	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM27 	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FKD29009 	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM29009 	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
F7KD1S27 	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z27 	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S27 	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z27 	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS27 	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ27 	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27 	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ27 	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD33S20 	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33Z20 	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33S21 	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD33Z21 	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33S20 	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33Z20 	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33S21 	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33Z21 	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F4_4KD27 	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F2KD27 		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM27 		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV27 	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F7KDB27 	Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB27 	Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD31S08  	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK2M006 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41M06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42M06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43M06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71MS6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ6	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7MS06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2M06 	Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK41M6 	Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK42M6 	Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3M7 	Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M6 	Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVN71S6 	Зведена форма Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z6 	Зведена форма Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN7S06 	Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN7Z06 	Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZKSDP14 	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP14 	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSDSA7 	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA7 	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ14 	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG14 	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FKD31Z08 	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD19008 	Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
FVK2D006 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41D06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42D06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43D06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2D06 	Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK4106 	Зведена форма Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4206 	Зведена форма Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3D6 	Зведена форма Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D6 	Зведена форма Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S6 	Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z6 	Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK7S06 	Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z06 	Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НААН
U42VAL27 	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Державна служба статистики
S0301112 	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S0303002	1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили


26.03.2015-comment.10.01.036-10.01.037.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.037

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Новий Довідник до додатків по акцизу - використовується у формах по акцизному податку (див. далі).

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
NBU00001	Відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

Державна казначейська служба
Нові квартальні форми відповідно до Наказу Мінфіну №44 від 24.01.2012 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1339 від 17.12.2012:
F127		Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD34S08	Додаток 34 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD34Z08	Додаток 34 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD37008	Додаток 37 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FKD18008	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD25008	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FKD13008	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FKD26008 	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FKD24008 	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD30008 	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD32008 	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FKD14008 	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD35008 	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FKD30018 	Додаток 30 (варіант №2) Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень
FKD28008 	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKM28008 	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
F43KD127 	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM127 	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD27 	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM27 	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD27 	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM27 	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD27 	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM27 	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FKD29009 	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM29009 	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
F7KD1S27 	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z27 	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S27 	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z27 	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS27 	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ27 	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS27 	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ27 	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD33S20 	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33Z20 	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33S21 	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD33Z21 	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33S20 	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33Z20 	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33S21 	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33Z21 	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F4_4KD27 	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F2KD27 		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM27 		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV27 	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F7KDB27 	Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB27 	Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD31S08  	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FVK2M006 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41M06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42M06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43M06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71MS6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ6	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7MS06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2M06 	Зведена форма Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK41M6 	Зведена форма Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK42M6 	Зведена форма Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3M7 	Зведена форма Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M6 	Зведена форма Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVN71S6 	Зведена форма Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z6 	Зведена форма Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN7S06 	Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN7Z06 	Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZKSDP14 	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP14 	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSDSA7 	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA7 	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZKSPZ14 	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG14 	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FKD31Z08 	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD19008 	Додаток 19 Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання
FVK2D006 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41D06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42D06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43D06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ6 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7DS06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ06 	Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2D06 	Зведена форма Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK4106 	Зведена форма Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4206 	Зведена форма Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3D6 	Зведена форма Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D6 	Зведена форма Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVK71S6 	Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z6 	Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK7S06 	Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z06 	Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

НААН
FZNDR014 	Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
U2UKD27 	(УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD27 	(УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U41VAL27 	(УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD27 	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL27 	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD27 	(УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD27 	(УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U7UKDS27 	(УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDZ27 	(УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Державна служба статистики
S0600314	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S1001011	10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
S1001309	13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу

Міністерство економіки
S2801114	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Міністерство оборони
MOU31112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Укроборонпром
UOP31112	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
У формах реєстрів у Виданих податкових накладних в колонці 3 «Номер» збільшена до 50 кількість можливих знаків.
J1201508 	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200808 	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209008 	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209408	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
F1201508 	(ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ

У бланк Додатку 2 до податкової накладної додане екранне недруковане поле «Дата отримання розрахунку коригування». Дата із поля автоматично переноситься у відповідні поля у Реєстр податкових накладних та Додаток 1 до Декларації з ПДВ.
J1201207	Додаток №2
F1201207	Додаток №2

Відредагований текст перевірки у формах:
J0200514	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0294107	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1)
J0209108	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)
F0200414 	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

Внесені правки в алгоритми розрахунків у формах по акцизному податку: 
J0295104	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J0295504	Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
F0295104	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
F0295504	Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів

Доданий не обов’язковий контроль у р.9.1 Декларацій ПДВ з текстом «"У р.9.1 вкажіть суму податкових зобов’язань, які виникли після 01 лютого 2015 року"
J0200116 	Податкова декларація з ПДВ
J0209008 	Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
J0209407	Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)
F0200116	Податкова декларація з ПДВ (фо)

Доданий новий Довідник до додатків по акцизу для вибору Розділу і Коду операції у формах:
J0295104	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J0295204	Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
J0295304	Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
J0295404	Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
J0295504	Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
J0295602	Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
J0295704	Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії
J0295803	Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
J0295901	Дод.9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку
F0295104	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
F0295204	Дод.2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
F0295304	Дод.3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
F0295404	Дод.4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
F0295504	Дод.5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
F0295602	Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
F0295704	Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії
F0295803	Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах
F0295901 	Дод.9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку

Частково змінений зовнішній вигляд витягів:
J1400103	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних	
F1400103	Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних	

Відредагований алгоритм експорту із Реєстрів податкових накладних у нові форми (з 01.02.2015 р) Дод.8 до Декларації з ПДВ.
J0215806	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0290506	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0294506	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
F0215806	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)

Державна казначейська служба
FRES3003 	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES3121 	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3122 	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3123 	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3124 	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES3203 	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
FREZ3202 	Додаток 31 (заг.ф.) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ
FTER2204 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER22M3 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі
FTER2304 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER23M3 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER2404 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER24M3 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER2504 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER25M3 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FTER2604 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER2704 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER27M3 	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER2805 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER28M4 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2905 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER29M4 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2805 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES28M4 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2905 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES29M4 	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZFIN41 	Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42 	Інформація про фінансовий стан установи 2

НААН
N2000209	Додаток Б форма 4 - наука

Укроборонпром
UOP90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства


19.03.2015-comment.10.01.035-10.01.036.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.036

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

 1.	Оновлений Довідник НПП 2014.
 
 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S0403336	1-тариф (труб). Звіт про тарифи на транспортування вантажів трубопроводами.
S2703006	37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт.
S1605306	51-вант. Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами-підприємцями на комерційній основі.
S1615205	51-пас (2 рази на рік). Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські перевезення на маршруті.
S2305205	12-труб. Звіт про транспортування вантажів трубопроводами.
S0404507 	Анкета для промислового підприємства 
S0601312 	1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 
S0301112 	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 
S1616006 	31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення 
S1201111 	14 зв'язок. Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку 
S1900610 	1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти 
S0404801 	Ф.№1-ПО(поставки) (міс) (Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення 
S0303002 	1-РС. Звіт про витрати на утримання робочої сили

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Змінено назву Запиту, додано слова «в системі електронного адміністрування ПДВ»:
J1301201	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.
F1301201	Запит щодо отримання відомостей про стан рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.

Державна служба статистики
S1100110	1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі.
S0400408 	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості16.03.2015-comment.10.01.034-10.01.035.txt
Шановні користувачі!
Встановлення даного функціонального оновлення може зайняти деякий час, що пов’язано з оптимізацією бази даних. 
Обов’язково дочекайтесь закінчення оновлення програми.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.035

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Доопрацьовано процес постановки документа на маршрут при імпорті документів із Квитанцією 1 «Документ прийнято». Відновлено можливість відправки таких документів контрагенту.
1.1.2.	Оптимізовано функцію приймання квитанцій. Збільшено швидкість обробки отриманих квитанцій.
1.1.3.	Виправлено помилку копіювання Актів. 
1.1.4.	Виправлено помилку відображення пустих статусів.

2.2.	Автоматична обробка
Реалізовано обробку квитанцій у декілька потоків. Додано можливість одночасного приймання великої кількості квитанцій (декілька тисяч).
2.	«Моніторинг користувачів»
У заголовку вікна після номеру версії додано ім’я служби «M.E.Doc IS» для точної ідентифікації, на випадок якщо запущено декілька Моніторів на одному комп’ютері. 
Додано лічильник підключених користувачів. 
Додано кнопку примусового завершення роботи станції.

3.	«Зарплата»
Виправлено помилку, що виникала при імпорті даних з БЕСТ ЗАРПЛАТА.

4.	Виправлено помилку, яка виникала при імпорті документів із витягу ЄРПН. Помилка виникала, якщо у документі код інспекції містив «пробіли».

5.	Доопрацьовано алгоритм приймання повідомлень. Якщо у вікні для введення паролю секретного ключа сертифікату була натиснута кнопка Відміна, усі повідомлення, що зашифровані на цей сертифікат, ігноруються.

Для користувачів бази Oracle рекомендовано зібрати статистику зі схеми.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлено Довідник районів ДФС.


06.03.2015-comment.10.01.033-10.01.034.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.034

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлено Довідник районів ДФС.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Виправлено помилку вигрузки полів 25.1 та 25.2 із Уточнених розрахунків ПДВ:
J0294806	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0294707	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0297106	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0297008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0217106	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0217008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0217106	(додаток) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0217008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.

Реалізовано вигрузку в Excel Дод.1,5,6,8 по ПДВ:
J0200514	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1).
J0215107	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5).
J0299307	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0215806	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).


04.03.2015-comment.10.01.032-10.01.033.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.033

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Облік ПДВ» 
1.1.	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
1.1.1.	На виконання п.201.11 ст. 201 Податкового кодексу України реалізовано експорт рядків Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у бланк Реєстру документів. 
Податкові накладні та Розрахунки коригування у бланк Реєстру документів не експортуються. 
Щоб виконати експорт, оберіть пункт меню Файл > Експорт > Експорт у форми звітності > Реєстр документів (RDХХХХХХ), де «ХХХХХХ» — код, що відповідає типу Реєстру документів.
1.1.2.	Реалізовано заповнення колонки «Дата отримання покупцем РК» на вкладці Видані датою підтвердження\відхилення контрагентом. Заповнення колонки відбувається під час імпорту Додатків2 (F1201207, J1201207) з «Відсутніх у реєстрі».
1.1.3.	У бланк документу Додаток2 (F1201207, J1201207) додано поле розробника Дата отримання. Реалізовано можливість редагувати поле Дата отримання на вкладці Відсутні у реєстрі у випадку, якщо документ недоступний для редагування.

2.	Модуль «Первинні документи».
2.1.	Реєстр первинних документів
2.1.1.	Доопрацьовано обробку імен файлів під час імпорту з dbf. Файл приймається до обробки незалежно від регістру літер, що використані у імені файлу (маленькі чи ПРОПИСНІ).
2.1.2.	Доопрацьовано процес постановки документа на маршрут при передачі документів із 1С та ІС_ПРО, при імпорті у форматі для обміну звітністю та імпорті у форматі DBF. 
2.1.3.	Виправлено помилку відображення останньої 12 цифри ІПН контрагента після експорту даних про реєстрацію у ЄРПН з DBF-файлу. Помилка виникала, якщо у налаштуваннях експорту встановлена опція «Доповнювати ІПН та Номер свідоцтва провідними нулями». 
2.1.4.	Виправлено експорт значень ЄДРПОУ продавця, номеру реєстрації та дати реєстрації при експорті вхідної Податкової накладної у форматі DBF для обміну звітністю.
2.1.5.	Виправлено помилку збереження значення ІПН під час експорту даних про реєстрацію у ЄРПН Додатків 2 у форматі DBF. Для вихідних документів виконується збереження ІПН покупця, для вхідних документів — ІПН продавця. 

2.2.	Автоматична обробка
2.2.1.	З налаштувань періоду обробки видалено опцію Всі.
Щоб встановити період обробки, у полі Період встановіть дати початку та закінчення періоду, у який були створені документи. За замовчуванням, якщо період не обраний, для початку періоду встановлюється дата за 15 днів до поточної дати, для закінчення періоду встановлюється поточна дата.
2.2.2.	Додано новий параметр налаштування автоматичної відправки документів: Не відправляти документ, якщо він має статус. Статус документу обирається з випадаючого списку. Документи із вказаним статусом відправлятись не будуть. Якщо необхідно відправляти документи незалежно від статусу, оберіть значення «Не використовується» (встановлено за замовчуванням).
2.2.3.	Оптимізовано використання оперативної пам’яті під час автоматичної обробки.
2.2.4.	Оптимізовано швидкість обробки документів.

3.	Модуль «Звітність» > Універсальний імпорт
Доопрацьовано імпорт Податкових накладних (J1201007) и Додатків 2 (J1201207). У шаблони імпорту dbf та xls додано поле розробника DEPT_POK - «Код філії покупця». 

4.	Модуль «Зарплата»
4.1.	Оновлено довідник «Індекс споживчих цін». Додано індекс інфляції за січень 2015р. — 103,1.
4.2.	Звіти > Зведена відомість видів оплат та нарахувань до фондів.
Додано відображення суми виплати заробітної плати через банк та касу.

4.3.	Звіти > Видатковий касовий ордер та Видатковий касовий ордер (загальний).
У звітах «Видатковий касовий ордер» та «Видатковий касовий ордер (загальний)» додано автоматичне заповнення полів «Керівник» та «Головний бухгалтер» з картки підприємства.

4.4.	Налаштування > Види оплат > Компенсаційні нарахування > Індексація доходів.
Додано опцію «Розраховується згідно параметрів графіка роботи працівника», при встановленні якої працівникові розраховується індексація пропорційно відпрацьованим дням/годинам в залежності від графіку роботи співробітника.

4.5.	У звіті «Відомість розрахунку нарахувань у фонди з майбутніми періодами» виправлена помилка відображення суми в колонці «Нараховано ФОП» у випадку коли ця сума менше мінімальної заробітної плати.

4.6.	Виправлено помилку відображення поля «Таб. №» при збереженні звітів «Табель обліку робочого часу (скорочений)» та «Табель обліку робочого часу (кольоровий — з годинами)».

4.7.	Виправлено відображення наявності пільги в колонці «Пільги ПДФО» в розрахунковій відомості.

4.8.	У звіті «Відомість розрахунку утримань в Пенсійний фонд» виправлена помилка відображення суми єдиного внеску з тимчасової непрацездатності.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено Довідник КПКВ.
2.	Оновлено Довідник НПП.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
На виконання п.201.111 ст. 201 Податкового кодексу України створено нові форми:
RD121501	Реєстр виданих та отриманих документів (0110) ЗАГАЛЬНИЙ.
RD120901	Реєстр виданих та отриманих документів до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої.
RD129401	Реєстр виданих та отриманих документів до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної.
RDF12151	(ФОП) Реєстр виданих та отриманих документів (0110) ЗАГАЛЬНИЙ.

Податкова інспекція
На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 13 додано нові форми:
J0200116	Податкова декларація з ПДВ.
J0200514	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1).
J0215207	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2).
J0200612	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3).
J0299808	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4).
J0215107	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5).
J0299307	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0215707	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7).
J0215806	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
J0217008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0217106	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ 
J0215606	Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних.
J0299707	Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду.
J0209407	Податкова декларація з ПДВ (спеціальна).
J0294107	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1).
J0294207	Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр. (Д5).
J0294307	Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9).
J0294007	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0294604	Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7).
J0294506	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
J0294707	(самост.) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0294806	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0209008	Податкова декларація з ПДВ (скорочена).
J0209108	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1).
J0209207	Дод.5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5).
J0209307	Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9).
J0299007	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0290704	Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7).
J0290506	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
J0297008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
J0297106	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0200116	Податкова декларація з ПДВ (фо).
F0200414	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1).
F0215207	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2).
F0200512	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3).
F0299808	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4).
F0215107	Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.
F0299307	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
F0215707	Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, не обор. активів в оподатк. операціях (Д7).
F0215806	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
F0217008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0217106	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ.
F0299707	Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду.

Додано нові форми:
J1310401	Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.
F1310401	Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість.26.02.2015-comment.10.01.031-10.01.032.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.032

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
PD310203	Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.
PD300001	Форма №1-ОПП.

Державна служба статистики
S1500208	1-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт.
S0403336	1-тариф (труб). Звіт про тарифи на транспортування вантажів трубопроводами.
S2700208	4-сільрада. Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради.
S1001201	12-зез (ВПІ). Звіт про взаємозв'язки підприємства - прямого інвестора в рамках відносин прямого інвестування.
S1001103	11-зез (ВПІ). Звіт про окремі види взаємозв'язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування.

Інша звітність
S2400204	5-НО. Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи.
S0404603	1-НО (наука/оборона). Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Додано можливість відображення від’ємних значень у графах з кодами рядків 06 та 08:
J0101707	Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток.
J0117102	Додаток 1. Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и).

Державна служба статистики
S1904412	4-мтп (рік). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів.


20.02.2015-comment.10.01.030-10.01.031.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.031

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Додано поле (не для друку) в Декларацію і Додаток 6 для подачі звіту у контролюючий орган:
Податкова інспекція
J0209502	Декларація акцизного податку.
F0209502	Декларація акцизного податку.
J0295602	Дод. 6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
F0295602	Дод. 6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Оновлено форму:
Державна казначейська служба
FRES0002	Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (місцевий бюджет).


19.02.2015-comment.10.01.029-10.01.030.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.030

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Додано додаткове поле для вибору ДФС із Довідника при подачі звітності у контролюючі органи:
Податкова інспекція
J0295602	Дод. 6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
F0295602	Дод. 6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Оновлено форми:

Державна служба статистики
S0400116	1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності.
S0403417	1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства.

Міністерство культури
МК305002	Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"


18.02.2015-comment.10.01.028-10.01.029.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.029

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
Обмежено відображення кількості документів у розділі Відсутні у реєстрі до 10 000.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено Довідник по акцизу з 01.01.2015 р.

2.	Оновлено Довідник КПКВ.

3.	Оновлено довідник Перелік категорій відходів за матеріалом.

 НОВІ ФОРМИ 

На виконання Наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 14 додано нові форми:
Податкова інспекція
J0209502	Декларація акцизного податку.
J0295104	Дод. 1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів.
J0295204	Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно.
J0295304	Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками.
J0295404	Дод. 4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком.
J0295504	Дод. 5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів.
J0295602	Дод. 6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
J0295704	Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії.
J0295803	Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.
J0295901	Дод. 9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку.
F0209502	Декларація акцизного податку.
F0295104	Дод. 1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів.
F0295204	Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно.
F0295304	Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками.
F0295404	Дод. 4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком.
F0295504	Дод. 5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів.
F0295602	Дод. 6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
F0295704	Дод.7 Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії.
F0295803	Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.
F0295901	Дод. 9 Зразок доповнення до декларації акцизного податку.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S0602115	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юр. осіб).
S0602125	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)
S1901110	11-мтп. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії.
S0701111	1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт.


17.02.2015-comment.10.01.027-10.01.028.txt
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.028

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Виправлено помилку, що виникала при отриманні інформації із сертифікату на ранніх версіях Windows XP та Windows 2000.

2.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
У документі Податкова накладна збільшено кількість символів у графі 5.1 - умовне позначення (українське).