т. (044) 332-8030, 228-7283, 228-7568
    e-mail: premiumservis@ukr.net

Премиумсервис

 ф.(044) 467-53-09, 228-72-85

Обзор

Состав Обновления Медок

 
 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.012

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
1.1.	Реалізовано автоматичне заповнення полів П.І.Б. керівника та відповідальної особи контрагента при створенні первинних документів:
·	Акт (без ПДВ), розділ 1С 8.2;
·	Акт (ціна без ПДВ);
·	Акт (ціна з ПДВ);
·	Акт;
·	Акт (без ПДВ), розділ 1С 7.7.
Заповнення відбувається при виборі контрагента із довідника «Контрагенти», за умови, якщо заповнені поля П.І.Б. Керівника та Відповідальна особа у довіднику «Контрагенти».
1.2.	Відкрито можливість додавання полів П.І.Б. керівника та Відповідальної особи контрагента у дизайнері шаблонів первинних документів.
1.3.	Відновлено автоматичне заповнення полів Дата договору та Номер договору під час створення первинних документів. Поля заповнюються даними з «Картки контрагента» при виборі контрагента з довідника.
1.4.	Виправлено помилку автоматичного заповнення полів Дата договору та Номер договору при створенні документа на основі існуючого.

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	У розділі Адміністрування - Налаштування - Довідники додано новий індекс споживчих цін у жовтні 2014р - 102,4%.
2.2.	Виправлена помилка розрахунку індексації, що виникала якщо працівник відпрацював неповний місяць.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
PD013004	Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Міністерство культури
MK918102	Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс".
_________________________________________

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.011

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Для зручності користувачів збільшено розмір шрифту у інтерфейсі програми.
2.	Модуль «Первинні документи»
2.1.		Реєстр первинних документів
2.1.1.	Реалізовано можливість пошуку документів за декількома номерами. Для здійснення пошуку, у фільтрі Номер через кому вкажіть номери документів та натисніть кнопку Показати. У вікні буде відображено документи, номери яких містять вказані значення.
2.1.2.	Реалізовано групове відкриття первинних документів із реєстру. Для того щоб відкрити декілька документів, оберіть їх у списку вікна та виконайте команду Відкрити.
2.1.3.	Виправлено помилку автоматичної нумерації податкових накладних, що виникала під час виконання команди меню Правка > Очистити у вікні відкритого документу.
2.1.4.	Виправлено помилку, що виникала при погодженні групи первинних документів.
2.1.5.	Виправлено помилку відправки не підписаного первинного документа Фізичною особою підприємцем. Помилка виникала при спробі відправити не підписаний документ за допомогою кнопки панелі інструментів. 
2.1.6.	Виправлено помилку оновлення даних у колонці Реєстраційний номер для Податкових накладних. Після отримання квитанцій від ДФС дані колонки не оновлювались.
2.1.7.	Виправлено роботу функції Змінити для перевідправки на вкладці Наступні дії у вікні документів Податкова накладна та Додаток №2.
2.2.		Шаблони первинних документів
2.2.1.	Відкрито для редагування поле посади керівника Замовника у шаблонах документів:
•	Акт (без ПДВ);
•	Акт (ціна без ПДВ);
•	Акт (ціна з ПДВ).
2.2.2.	Відкориговано заповнення поля МФО при створенні первинного документа. Якщо в Контрагента не заповнене значення МФО, у документ записується значення "-" або «пусто», відповідно до значення, обраного у властивостях поля.
2.2.3.	Виправлено помилку, яка виникала під час створення шаблону документу при копіюванні полів з іншого шаблону.
2.2.4.	Збільшено кількість знаків у графі Кількість до 6 знаків після коми, та у графі Ціна до 12 знаків після коми (приведено у відповідність до Порядку заповнення Податкової накладної, де максимальна кількість знаків 6 і 12 відповідно у графах «Кількість» і «Ціна»):
•	Видаткова накладна;
•	Видаткова накладна (без ПДВ);
•	Рахунок;
•	Рахунок (без ПДВ);
•	Акт (без ПДВ);
•	Акт (ціна з ПДВ);
•	Акт (ціна без ПДВ);
•	Рахунок (без ПДВ);
•	Рахунок (ціна без ПДВ);
•	Рахунок (ціна з ПДВ);
•	Видаткова накладна (без ПДВ);
•	Видаткова накладна (ціна без ПДВ);
•	Видаткова накладна (ціна з ПДВ).
3.	Модуль «Банківські рахунки»
3.1.	Виправлено помилку, що виникала при збережені файлу відповіді.
3.2.	Змінено номер наказу у вікні Експорт відповіді. Відкориговано розмір вікна експорту.
4.	Модуль «Довідники» 
4.1.	Реалізовано пошук по всім полям довідника. На панелі інструментів вікна Довідника додано поле введення даних для пошуку. Якщо дані не введено, у полі відображено слово «Пошук». Для здійснення пошуку введіть потрібне значення у поле та натисніть клавішу <Enter>. У вікні буде відображено рядки довідника, що містять введене значення. Поля, у яких знайдено значення, позначаються жовтим кольором.
Для відображення всіх даних, що містяться у довіднику, натисніть кнопку  «Увесь довідник».
Зверніть увагу! З панелі інструментів вікна Довідників видалено кнопку пошуку.
4.2.	Контрагенти
4.2.1.	Відкориговано завантаження даних із сертифікатів у Картку контрагента по кнопці Завантажити сертифікат. Якщо в організації є декілька філій і одне ЄДРПОУ, виконується перевірка сертифікатів на наявність коду філії. Якщо знайдено сертифікат, що містить код філії, відбувається завантаження сертифікату відповідної філії. Якщо дані про код філії у сертифікатах відсутні, завантажується останній за датою отримання сертифікат.
4.2.2.	Виправлено помилку відображення адреси контрагента.
4.2.3.	Виправлено помилку, що виникала під час виконання запиту "Оновити дані по контрагенту" при встановленому .NET Framework 2.0 початкової версії.
5.	Модуль «Звітність» 
5.1.	Універсальний імпорт
Додано опцію Відкинути дублікати по первинному ключу у вікні Шаблон імпорта. Опція доступна для шаблонів Податкових накладних та Додатку 2 у режимі редагування. Якщо опція встановлена, при імпорті виконується контроль значень номерів та дати виписки документів. Якщо документ з такими значеннями вже існує у базі даних, імпорт не виконується. По замовчуванню опція вимкнена.
5.2.	Єдиний внесок
Відкориговано нумерацію сторінок при створенні скасовуючих форм щомісячної персоніфікації (до 2011р.) до дод.4 до таблиць 5,6,7,8,9.
5.3.	Реєстр звітів
Усунуто помилку, що виникала при відправці пакету документів по команді Відправити копію на іншу адресу на вкладці Наступні дії. У випадку невдалої відправки статус документу змінювався на «На підпис ...».
6.	Модуль «Облік ПДВ» 
6.1.	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
6.1.1.	Реалізовано відображення календаря звітного періоду при заповненні колонок з датами.
6.1.2.	Усунуто створення пустого рядка при імпорті реєстру у форматі обміну звітністю та ZDI.
6.1.3.	Допрацьовано імпорт значень «Вид документу (номер)» у форматах DBF та TXT.
6.1.4.	Виправлено помилку друку квитанцій для Податкових декларацій, що були створені безпосередньо у Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних.
7.	Модуль «Адміністрування» 
7.1.	Сертифікати
Змінено алгоритм спрацьовування попередження про закінчення терміну дії сертифіката.
7.2.	Заявки на сертифікат
Додано автоматичне створення Картки приєднання до договору про надання послуг. Опція «Картка приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового...». встановлюється автоматично, якщо обрано заявку створення сертифікату на печатку підприємства або керівника. 
7.3.	Документи від розробника
Дозволено друк документів з розділу Документи від розробника у Демонстраційному режимі.
7.4.	Параметри системи
7.4.1.	Додано функцію автоматичного експорту документів у форматі PDF. Автоматичний експорт налаштовується у розділі Експорт в PDF.
Налаштування виконуються для поточної організації. Якщо необхідно налаштувати експорт для іншої організації, виконайте команду Змінити поточне підприємство.
Опція Автоматичний експорт документів в PDF - встановленням «галочки» вмикається виконання автоматичного експорту документів. Якщо позначка не встановлена, експорт документів не виконується, поля налаштування експорту не активні.
Поле Шлях для збереження документів на сервері – у полі обирається каталог, в якому будуть зберігатися експортовані документи. У обраному каталозі автоматично створюється папка з номером ЕДРПОУ поточного підприємства. Папка містить підкаталоги, які відповідають розділам та періодам, до яких належать документи (починаючи від поточного періоду). Якщо в даному періоді чи розділі не було документів для експорту, підкаталог з такою назвою створений не буде.
У області Періодичність автоматичного експорту – задається періодичність виконання експорту:
•	Фіксована, через – якщо позначка встановлена, експорт виконується через сталий проміжок часу, який обирається у полі праворуч;
•	Під час прийому пошти – якщо позначка встановлена, експорт виконується під час кожного приймання пошти.
Зверніть увагу! Користувачам, які використовують Автоматичну обробку документів, рекомендується налаштовувати експорт через сталі проміжки часу.
У області Налаштування за розділами – вказуються розділи, з яких буде виконуватись автоматичний експорт документів. Щоб обрати розділ, встановіть позначку у відповідному рядку.
Опція Розбивати файли по папкам (ЄДРПОУ, ІПН) – використовується для налаштування експорту первинних документів. Якщо позначка встановлена, документи від різних контрагентів зберігаються у окремих підкаталогах.
Опція Додавати ідентифікатор (ЄДРПОУ, ІПН) у ім’я файлу - використовується для налаштування експорту первинних документів. Якщо позначка встановлена, до імені файлу додається коди ЄДРПОУ та ІПН. 
Експортуються лише ті документи, які отримали фінальну квитанцію, тобто були прийняті або відхилені Контролюючим органом або Контрагентом. 
Документ та квитанція зберігаються у одному PDF-файлі: на початку файлу - документ, після документу - квитанція. Експортується лише остання квитанція, в якій міститься інформація про те, прийнято документ або відхилено. 
При експорті пакету звітів, усі документи пакету та квитанція зберігаються у одному файлі. Документи пакету зберігаються у наступному порядку: головний документ, додатки, фінальна квитанція.
Якщо використовується мережева версія, поля для налаштування експорту на робочих станціях не доступні. Налаштування параметрів експорту виконуються на сервері. Каталог для зберігання експортованих файлів також розташовується на сервері. У цьому каталозі будуть зберігатися файли, які експортуються зі всіх робочих станцій. Для станцій має бути відкритий доступ до каталогу зберігання експортованих документів. 
Для отримання більш детальної інформації, у вікні Параметри системи натисніть посилання Детальніше. Відкриється розділ електронної довідки: «Модулі програми – Адміністрування - Параметри системи – Експорт у PDF». 
7.4.2.	У розділі Документообіг видалено опцію Автоматичне збереження зареєстрованих у ДПС документів на диск у форматі PDF. Якщо ця опція використовувалась у попередній версії програми, після встановлення оновлення буде автоматично налаштовано збереження Первинних документів у розділі Експорт в PDF. 
Документи, збережені до встановлення оновлення, буде переміщено до папки «Експортовані до <дата встановлення оновлення>" (наприклад, Експортовані до 15.11.2014). Цю папку буде створено у тому ж каталозі, де знаходились документи.
8.	Корпорація
Виправлено помилку отримання пошти у режимі «Корпорація».
9.	M.E. Doc IS - Інформер
Реалізовано синхронізацію роботи «M.E. Doc IS – Інформер» на станціях через серверну частину програми. Виправлено хибне відображення нових повідомлень.
10.	Модуль «Зарплата»
10.1.	У розділі Адміністрування – Налаштування - Довідники додано новий індекс споживчих цін у вересні 2014р - 102,9%. 
10.2.	Додано можливість видаляти період бази індексації в особистій картці співробітника.
10.3.	У модулі «Зарплата», у період відсутності порядку компенсаційних виплат з бюджету, Сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період визначається як база для нарахування Податку на доходи фізичних осіб, Єдиного соціального внеску, Військового збору з відповідним відображенням у розрахунках і Звітних формах.
11.	Реалізовано відправлення декількох звітів в одному листі при відправлені звітності у Контролюючі органи електронною поштою. Якщо об’єм вкладення перевищує 1 Мб, документи автоматично розподіляються на декілька електронних листів. Для відправлення звітів виключно електронною поштою необхідно у розділі Адміністрування > Параметри системи > Електронна пошта встановити опцію Увімкнути ручне керування трафіком. 
12.	Реалізовано функцію обміну документами між «M.E.Doc IS» та «M.E.Doc-Online». Функція дозволяє синхронізувати документи між програмою «M.E.Doc IS» та веб-сервісом «M.E.Doc-Online». Скористатися функцією обміну документами можливо у програмі «M.E.Doc IS» в розділах: «Реєстр звітів» та «Єдиний внесок». 
Для передачі документа з програми «M.E.Doc IS» до «M.E.Doc-Online» Оберіть документ, або групу документів, та виконайте команду меню Сервіс > Передати звіт в M.E.Doc-Online. 
Для завантаження документа з програми «M.E.Doc-Online» до «M.E.Doc IS» оберіть команду меню Сервіс > Завантажити звіти з M.E.Doc-Online.
Більш детально дивіться у розділі електронної довідки: «Допоміжні сервіси – Обмін документами з M.E.Doc-Online».

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	До довідника Причини звільнення додано статтю Кзот: 
•	ст.36 п.7.2 - з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади".

 НОВІ ФОРМИ 

ДСЗУ
С1000101	1-ТМ (трудова міграція) "Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном" (піврічна - за I півріччя, рік);
С1000201	2-ТМ (трудова міграція) "Звіт підприємств, організацій, установ про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні" (піврічна - за I півріччя, рік).

Пенсійний фонд
P0900101	Форма ОК-5 Індивідуальні відомості про застраховану особу;
P0900201	Форма ОК-2 Індивідуальні відомості про застраховану особу.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Міністерство культури
Відкрито для редагування текст в шапці «Ступінь розпорядника коштів» у формах:
K2KD25	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K4_3KD25	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.
K7KDZ25	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
K7KDS25	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

Податкова інспекція
Додано інформаційні поля, в яких відображаються суми «Всього» по колонці. 
Додано можливість копіювати текст у Розділі 1 гр.8, та у Розділі 2 гр.8. Копіювання виконується через додаткову програму обробки.
J0215804	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8).
 
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.010

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	В звіті «Розрахункова відомість по видам оплат» додана функція сортування по табельному номеру або прізвищу, імені та по батькові.
1.2.	У звіті «Список працівників Розрахункова відомість» реалізовано максимальне відображення колонок на аркуші.
1.3.	Виправлено відображення «кількість годин» за травень місяць у звіті «Особовий рахунок з розрахунковими листами за всі роки».

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Згідно наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. N 754 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»:
•	у додатку 1 до Положення у графі 1 рядка 2290 Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) цифри "2268" замінити цифрами "2280";
•	у додатку 2 до Положення у графі 1 рядка 2280 Звіту про фінансові результати (форма N 2-мс) цифри "2240" замінити цифрами "2160".
У зв’язку з цим внесено зміни у форми:
Інша звітність
S0110010	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.
S0111002	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Внесено зміни у форми:
Державна казначейська служба(додаткові перевірки для ЦВК)
F2KD24	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F7KDZ24	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

Міністерство праці
F2KD2507	Ф.№2кд Мін. Праці.
F7KD2507	Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. Праці.

Додано попередження для форм:
Державна казначейська служба
F7KDS25	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KDZ25	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KMS25	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
F7KMZ25	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
FKD29006	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості.

 Форми, до яких додано підказки 

Податкова інспекція
J0302001	Податкова декларація екологічного податку.
F0302001	Податкова декларація екологічного податку.

_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.009

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Оновлено файли електронної довідки.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено довідник Підакцизні товари групою кодів 2403.

2.	Оновлено Довідник пільг на 01.10 2014 р:
• Довідник № 72/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
• Довідник № 72/2 інших податкових пільг.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
Створено нову форму з 01 жовтня 2014 р. :
PD302001	Ф.20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Додано контроль заповнення рядка 26 при заповненому рядку 17 та рядка 25 при заповненому рядку 16 для платників 5-ї групи. Користувачу виводиться попередження про необхідність розрахувати та заповнити відповідний рядок:
F0103304	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця.

Державна казначейська служба (додаткові перевірки для ЦВК)
F2KD25	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду.
F7KDZ25	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.
 
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.008

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено довідник Підакцизні товари новими кодами та ставками з 01.11.2014 року, згідно Закону України від 31.07.2014 №1621-VII «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

2.	У довідник КПКВ додано новий код:
3701710	Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення національної безпеки. 

3.	У довідник ТКВМБ додано нові коди:
080208	Створення банків крові та її компонентів. 
250403	Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки. 

 НОВІ ФОРМИ 

Державна казначейська служба
FDODVL05	Варіант №2. Довідка про операції в іноземній валюті.

Первинні документи
PD300901	Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість.
PD301002	Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість.
PD310202	Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
У комірках розділу 3, графи 3 збільшено кількість знаків до 200:
J0700205	Декларація про валютні цінності.
F0700205	Декларація про валютні цінності.

Державна служба статистики
S1201209	12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку.
S2701110	13-заг. Надходження молока на переробні підприємства.
S0500907	9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг.
 
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.007

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	Уточнено відсоток нарахування лікарняного в залежності від загального стажу.
1.2.	Розширено можливості виду оплати "Індексація". Додано можливість розраховувати оплату пропорційно відпрацьованим годинам. Для цього у розділі «Налаштування > Види оплат > Компенсаційні нарахування > Індексація > Часові показники» встановіть опцію «Розраховується від робочих годин». 
1.3.	Виправлено розрахунок доплати за Шкідливі умови праці. Тепер доплата враховує відпрацьований робочий час.

2.	Модуль «Адміністрування» > Сертифікати
Виправлено помилку відображення адресатів. Помилка виникала при виконанні операції скасування сертифікату - у вікні «Вибір адресату» не відображався список адрес.

3.	Оновлено електронну довідку у розділах:
- «Реєстр первинних документів» у підрозділах:
•	«Робота з первинними документами > Зв’язані документи»;
•	«Робота з первинними документами > Як створити документ на основі існуючого»;
- «Облік ПДВ > Податкові накладні»;
- «Адміністрування > Параметри системи».

4.	Відновлено можливість перегляду відео-довідки.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КПКВ додано нові коди:
1001760	Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення національної безпеки.
2201140_розріз	Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації.

2.	Оновлено довідник КОДУ згідно Наказу 256 від 05.09.2014 р.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Скасовано контроль на розрахунок виправлених показників у Розділах 5 і 6 у формах:
J0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод.
F0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод.

У зв’язку з набуттям чинності закону № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» з 03.08.2014 р. (починаючи із звітного періоду 9 місяців 2014 р.), прибуток від операцій по торгівлі цінними паперами підлягає оподаткуванню за ставкою 18 відсотків. Відповідно ставка 10 відсотків для оподаткування таких операцій застосовується з 1 січня 2014 року до 2 серпня 2014 року включно.

Внесено зміни у алгоритми розрахунку. У рядку 05 Додатків ЦП відключено автоматичне нарахування податку на прибуток, тому розрахована сума податку вноситься вручну:
J0110305	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
J0180301	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
J0150304	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
J0120304	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.
J0130204	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток банку.
J0140205	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика.
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.006

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	Додано нову функцію «Групове погодження документів». Для групового погодження оберіть за допомогою лівої кнопки миші та клавіш <Shift> або <Ctrl> групу документів зі статусом «Отримані». З контекстного меню оберіть команду Погодити обрані документи. Буде виконано запит на необхідні підписи для кожного типу виділених документів, та виконана відправка квитанцій про підтвердження контрагентам. Після виконання операції буде виведено вікно протоколу відправки.
1.1.2.	Скасовано автоматичний перерахунок сум ПДВ при виконанні імпорту Податкових накладних у форматі контролюючих органів та у форматі обміну даними. Реалізовано контроль розбіжності суми ПДВ. У випадку, якщо імпортована сума ПДВ перевищує розрахункову суму більш ніж на 1 грн., виводиться відповідне повідомлення. 
1.1.3.	Виправлено помилку експорту у DBF зареєстрованих Податкових накладних. Помилка виникала у мережевій версії програми, при використанні Firebird.
1.1.4.	Виправлено помилку друку документу «Видаткова накладна (ціна з ПДВ)». 
1.1.5.	Реалізовано запам’ятовування позиції фільтру для кожної колонки первинних документів. 
Додано автоматичне розширення колонки при ввімкненні фільтра. Якщо фільтр вмикається, колонка автоматично збільшує свою ширину, так щоб були відображені усі елементи фільтру у колонці.
Відкориговано відображення фільтру для колонки «Зв’язані документи».
1.1.6.	Допрацьовано вікно вибору шаблону для створення первинного документа на підставі іншого. 
1.1.7.	Додано опцію Виключити документ з групи на вкладці Зв’язані документи у вікні відкритого документу. По натисканню кнопки відбувається виключення відкритого документа з групи.
1.1.8.	Внесено зміни у відображення колонок Реєстру первинних документів. Пусті колонки не відображається у вікні розділу. 

2.	Модуль «Первинні документи» > Автоматична обробка
2.1.	Допрацьовано відправлення контрагентам документів, які були відхилені у ДФС.

3.	Модуль «Довідники» 
3.1.	Контрагенти
3.1.1.	Реалізовано автоматичне оновлення довідника «Контрагенти». При внесенні змін у дані контрагента під час відправки первинних документів, виконується автоматичне оновлення довідника.
3.1.2.	Додано вікно індикації процесу, що виводиться на екран під час оновлення даних з Картки контрагента.
3.1.3.	У Картці контрагента додано розділ «Додатково», що містить дані договорів з контрагентом: «Підстава», «Номер договору» та «Дата договору». 
Для додавання Договору натисніть кнопку . У колонці «Підстава», оберіть потрібне значення з списку, що відкривається. У полях «Номер договору» та «Дата договору» введіть значення за допомогою клавіатури. Встановіть галочку у рядку договору, який потрібно використовувати при створенні документів. 
Під час створення первинних документів, поля документу, що містять дані про договір, буде автоматично заповнено даними з Картки контрагента.
3.2.	Картка підприємства
3.2.1.	Допрацьовано автоматичне заповнення Картки підприємства при створені підприємства на основі сертифікатів. У картку заноситься повне ім’я та по батькові директора та бухгалтера.

4.	Модуль «Адміністрування» 
4.1.	Управління ролями
4.1.1.	Додано нову опцію налаштування доступу «Створення первинного документа на підставі іншого». Опцію додано у розділах Облік ПДВ > Податкові накладні та Первинні документи > Реєстр первинних документів. Якщо опція не встановлена, у відповідному модулі програми користувачу заборонено створення документів на підставі інших (команда «Створити на основі» відсутня у контекстному меню та у меню програми). 
4.2.		Параметри системи
4.2.1.	У розділі Звітність внесено зміни у відображення полів Автоматичної нумерації документів. Якщо позначка у розділі Тип документа відсутня, поля налаштування автонумерації для цього типу документів неактивні. 
4.2.2.	У вікні Параметри системи додано можливість збереження змін у параметрах системи без закриття вікна.
Кнопку Зберегти перейменовано на Зберегти та вийти.
Додано нову кнопку Застосувати. По натисканню кнопки Застосувати відбувається збереження змін у налаштуваннях параметрів системи, вікно Параметри системи залишається відкритим. Якщо зміни не вносилися - кнопка Застосувати неактивна.
4.3.		Сертифікати > Заявки на сертифікат
4.3.1.	У розділі Заявки на сертифікат додано функцію копіювання Заявки на сертифікат. Для копіювання заявки оберіть один із способів:
- оберіть команду меню Файл > Копіювати;
- оберіть команду контекстного меню Копіювати;
- натисніть кнопку  панелі інструментів.
4.3.2.	Змінено формат поля Корпус у вікні Адреса підприємства при створенні заявок на сертифікат - дозволено вводити символ «дефіс».

5.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. 
5.1.	Змінено позиціонування курсору при копіюванні Податкової накладної та Додатку 2, що прив’язані до рядка РНН. Курсор зберігає своє положення на сторінці документа, що копіюється.
5.2.	Виправлено помилку, що виникала через наявність у назві контрагента символу перенесення рядка.

6.	Модуль «Зарплата»
6.1.	Доопрацьовано звіт «Розрахункова відомість нарахувань та утримань з авансу». Змінено вигляд таблиці і алгоритм розрахунку для оподаткування суми авансу, за умови перебільшення граничної суми ФОП (20706 грн.).
6.2.	Виправлено розрахунок сум податків у графі «База» у звіті «Зведена відомість видів оплат та нарахувань до Фондів», при редагуванні запису (F2) в частині «Утримання» через Розрахунковий лист працівника.
6.3.	В зв’язку з доопрацюванням, у програмі виплат працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, і для визначення при нарахуванні відпустки, у розділі Налаштування > Види оплат > Нарахування > Відпустки додано Опис по видам оплат: 
- Чорнобильська додаткова відпустка І-ІІ категорії; 
- Чорнобильська відпустка ІV категорії.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КПКВ додано нові коди:
7791710	Закупівля житла для забезпечення сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які брали безпосередню участь у проведенні антитерористичних операцій, інших спеціальних заходів та забезпеченні правопорядку на державному кордоні.
6521700	Проведення невідкладних антитерористичних заходів.
6521710	Проведення антитерористичних операцій, інших спеціальних заходів та забезпечення правопорядку на державному кордоні.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна судова адміністрація
FDSAZP08	ДСА. Структура заробітної плати по посадах.

Державна служба статистики
S0200116	Форма 503 (з дес. зн.). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.
S0200117	Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.
S0200609	Форма 504 (з дес. зн.). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.
S0200610	Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом.

Державна казначейська служба
FRES0002	Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.
FVPR0002	Витяг з помісячного розпису (місцевій бюджет).
FROZM002	Розподіл виділених бюджетних асигнувань.
FVRR0002	Витяг з річного розпису (місцевій бюджет).
FMER0003	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.
FZNR0001	Заявка на видачу готівки.

ДЦЗУ
С0301501	Довідка до порядку компенсації роботодавцям витрат по ЄСВ.

 Форми, до яких додано підказки 

Податкова інспекція
J0201406	Звіт про суми податкових пільг (кв, рік)
F0201406	Звіт про суми податкових пільг (кв, рік)
 
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.005

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи» > Шаблони первинних документів
Відкориговано відображення поля «Одиниця виміру» та заповнення номенклатури, при створені документу Рахунок.

2.	Модуль «Первинні документи» > Реєстр первинних документів
2.1.	Реалізовано автоматичне оновлення картки контрагента при відсутньому запису ЄДРПОУ. Для контрагентів платників ПДВ, у яких не заповнено поле ЄДРПОУ, виконується автоматичне оновлення картки з сайту. Для контрагентів неплатників ПДВ виводиться вікно Картка контрагента з повідомленням про необхідність заповнити поле ЄДРПОУ.
2.2.	Виправлено помилку, що виникала при відправці податкової накладної контрагенту із відкритого документу. Помилка виникала, якщо в податковій накладній не вказано ЄДРПОУ.

3.	Модуль «Довідники» > Контрагенти
Виправлено помилку завантаження сертифікатів контрагента у картці контрагента.

4.	Допрацьовано функцію друку кількох копій документів. 

5.	Модуль «Зарплата»
5.1.	Додано новий індекс інфляції за серпень 2014р - 100,8 %.
5.2.	У Реєстрі документів додано колонку утримання Військового збору з подальшим утриманням податку з лікарняного по ФСС.
5.3.	Доопрацьовано формування звіту «Платіжна відомість на виплату зарплати» по обраним працівникам за минулий період.
5.4.	Виправлено утримання Військового збору при нарахуванні лікарняного листа за попередній період.
5.5.	Доопрацьовано перерахування бази оподаткування Військовим збором, керуючись роз’ясненням із підкатегорії 132.02 «ЗІР», для відпускних за серпень та вересень, які нараховані в липні, і не обкладаються Військовим збором.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

У довіднику Підакцизні товари змінено ставки на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, згідно Закону України від 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актив України".
У довідник КПКВ додано новий код:
	3105700	 Проведення антитерористичних операцій, інших спеціальних заходів та забезпечення правопорядку на державному кордоні.

 НОВІ ФОРМИ 

ФСС від нещасних випадків
С0200222	(нещ.вип, дні в цілих) Дод.2 Довідка про середню заробітну плату (дохід) (для розр.страх.виплат).

Державна казначейська служба
FPERV013	Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Згідно Закону України від 31.07.2014 №1621-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актив України" змінено мінімальне податкове зобов'язання (графа 15) для алгоритму розрахунку у формі:
J0295203	Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно.
F0295203	Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно.

Державна казначейська служба
Внесено зміни у шапку форми:
FDOVNF01	Довідка про надходження у натуральній формі (місцевий бюджет).

 Форми, до яких додано підказки 

ФСЗІ
S0302004	10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

ФСС від нещасних випадків
C0800101	Звіт про сплату заборгованості
C0800201	Звіт про сплату заборгованості (грн. з коп.)
C0200605	(нещ.вип.) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

Податкова інспекція
J0103505	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0135002	Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи.

 Форми, до яких оновлено підказки 

Податкова інспекція
F0103304	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця.
_________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.004

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.		Реєстр первинних документів
1.1.1.	Додано нові статуси первинних документів: «Готовий до відправки в ДПС» і «Готовий до відправки контрагенту». Статуси проставляються після накладання на документ усіх підписів, що налаштовані у комплекті підписів, і в залежності від заданого маршруту.
1.1.2.	У вікні Реєстру первинних документів додано колонку Реєстрація в ДПC, у якій за допомогою відповідних символів відображається статус документу у ДПС. Символ  означає, що документ зареєстровано,  - документ відхилено, якщо колонка пуста – документ у ДПС не оброблено.
1.1.3.	Реалізовано функцію створення документів:
•	Податкової накладної, Акта, Видаткової накладної на підставі Рахунку;
•	Податкової накладної на підставі Видаткової накладної;
•	Податкової накладної на підставі Акту.
Для створення документу оберіть вихідний документ, натисніть праву кнопку миші або меню Файл та виберіть команду Створити на основі. Відкриється перелік документів, які можливо створити на основі обраного документу. Оберіть пункт, що відповідає документу (документам), які необхідно створити.
1.1.4.	Додано зв’язування первинних документів у реєстрі. Для імпортованих документів, зв’язок встановлюється автоматично за значенням номеру та дати Договору. Для інших документів зв’язок встановлюється по команді контекстного меню Згрупувати виділені документи, або по команді меню Файл\Згрупувати виділені документи.
Для відображення зв’язків у вікні «Реєстру первинних документів» додано поле Зв’язані док-ти. Поле містить «галочку», якщо для певного документа існують зв’язані документи.
Додано вкладку Зв’язані документи. Вкладка містить список пов’язаних документів. Для закритого документу вкладка Зв’язані документи завжди відкрита. Якщо документ не має зв’язаних документів, вкладка Зв’язані документи відсутня. 
Більш детальну інформацію див. у файлі довідки у розділі Реєстр первинних документів \ Робота з первинними документами \ Зв’язані документи.
1.1.5.	Реалізовано функцію групування зв’язаних документів у вікні реєстру. Групування документів відбувається по номеру та даті Договору.
Функція викликається по вибору пункту меню Вигляд\Згруповані документи. Команда доступна у меню, якщо у фільтрі для типу документу обрано значення – «Всі».
1.1.6.	Додано фільтр «Містить». Фільтр встановлюється по замовчуванню. Якщо встановлено цей тип фільтру, у вікні відображаються дані, що містять вказану комбінацію символів. Фільтр можливо застосувати у групі даних Контрагент.
1.1.7.	У довіднику «Номенклатура товарів та послуг» реалізовано позиціонування на групу, з якої обирався останній товар у списку.
1.1.8.	Виправлено помилку відображення ІПН у квитанції про відхилення контрагентом по причині невідповідності ІПН. У квитанції відображається значення ІПН у карточці підприємства-отримувача та у вхідному документі.
1.1.9.	Виправлено помилку, що виникала при груповій відправці первинних документів. Помилка виникала у мережевій версії програми, якщо не були налаштовані підписи для кожного типу документів. 
1.1.10.	Виправлено помилку, що виникала при погоджені чи відхилені первинного документу Юридичною особою, якщо документ надходив від ФОП.
1.1.11.	Виправлено помилку у зміні статусу обробки документу, що виникала при повторному отриманні квитанції від ДПС. 
1.1.12.	Доопрацьовано позиціонування курсору у первинних документах на основі шаблону. Після переключення з іншої вкладки курсор зберігає положення у конкретному місці документа, яке було вказано користувачем. 
1.1.13.	На вкладці «Протокол» додано розділ «Протокол перевірки». У розділі відображаються помилки, знайдені під час перевірки документів, або помилки, виявлені під час відправки неперевірених Податкових накладних та Додатку 2. Документ, що містить помилки, позначається червоним кольором. Якщо помилки відсутні, розділ "Протокол перевірки" містить повідомлення – «Помилки відсутні». Якщо документ не перевірявся, розділ "Протокол перевірки" містить повідомлення – «Не перевірено».
1.1.14.	Виправлено помилку, що виникала при погодженні та відхиленні первинного документа за умови автоматичного створення карточки контрагента в довідниках.

1.2.		Шаблони первинних документів
1.2.1.	При редагуванні шаблонів первинних документів збільшено розмір Порожнього поля, для якого обрано значення "ПУСТО".
1.2.2.	Виправлено помилку, що виникала при редагуванні списку фіксованих значень у шаблоні первинних документів.

2.	Модуль «Адміністрування»
2.1.		Параметри системи
2.1.1.	У розділі Загальні створено групу опцій Друк. До існуючої опції «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні звітів» додано опції:
•	«Друкувати номер на першій сторінці» - якщо опція встановлена, під час друку та експорту у PDF на першій сторінці документу проставляється номер сторінки. Опція працює для документів: Звіти, Реєстр податкових накладних, Податкова накладна та Додаток 2. По замовчуванню опція відключена;
•	«Накладати зображення підписів під час друку або друку в PDF» - опцію перенесено з розділу Звітність.
2.1.2.	Додано функцію автоматичної нумерації документів при створені, копіюванні та імпортуванні. Автоматична нумерація документів налаштовується у розділі Звітність. 
Налаштування автоматичної нумерації виконується за допомогою параметрів:
Область Тип документа - встановленням «галочки» обирається типи документів, для яких буде застосовуватися автоматична нумерація;
Поле Період – у полі обирається термін (місяць або рік), на протязі якого буде використовуватися автоматична нумерація;
Опція Встановити номер при імпорті, якщо номер був порожнім - якщо опція встановлена, імпортованому документу, який не містив номеру, буде автоматично присвоєно номер, сформований згідно вказаних налаштувань.
Поле Поточне значення чисельної частини – у полі вказується цифрове значення, з якого необхідно почати нумерацію документів. Для кожного наступного документу, що отримує автоматичний номер, чисельне значення номеру збільшується на 1. Після закінчення терміну, вказаного у полі Період, нумерація знов починається зі значення, вказаного у полі Поточне значення чисельної частини. Нумерація для кожного типу документів ведеться окремо.
Поле Префікс - вказується символ або комбінація символів, що буде додано перед чисельною частиною номеру. 
Поле Суфікс - вказується символ або комбінація символів, що буде додано після чисельної частини номеру. 
Поля Префікс та Суфікс містять символи, що є незмінними для всіх номерів, поля необов’язкові і використовуються при необхідності. Поля Префікс та Суфікс не використовуються при формуванні номерів Податкових накладних та Додатку 2.
Опція Доповнювати чисельну частину нулями - якщо опція встановлена, перед чисельним значенням номеру будуть додані нулі. Кількість нулів залежить від значення вказаного у полі Кількість знаків чисельної частини. 
Поле Кількість знаків чисельної частини – у полі вказується кількість числових символів, що повинен містити номер. Наприклад, у полі Поточне значення чисельної частини вказано значення «12» (два знаки), у полі Кількість знаків чисельної частини вказано значення «5» - до чисельної частини номеру документу буде додано 3 нулі.
У полі Наступний номер відображається номер, сформований згідно виконаних налаштувань, та який буде автоматично присвоєно наступному документу.
По натисканню кнопки Застосувати для всіх виконується дублювання виконаних налаштувань для всіх типів документів.

2.2.		Сертифікати
2.2.1.	Реалізовано друк згенерованих заявок з «Реєстру заявок на сертифікат». Додано можливість друку як окремої заявки, так і групи заявок. Увага! Друк можливий лише для заявок, що були згенеровані.
2.2.2.	Відкрито для редагування поля заявки на сертифікат, які містять дані контрагента: ІПН, Місцезнаходження та Номер телефону.
2.2.3.	Відновлено функцію «Оновити дані в картці підприємства» на основі сертифікатів.
2.2.4.	Реалізовано очищення поля Ідентифікатор відкритого ключа при копіюванні «Заявки на сертифікат».

2.3.		Планувальник завдань
2.3.1.	Для клієнт-серверної версії програми, у випадку не завершення роботи станції і неможливості виконати завдання планувальника, додана можливість відправити помилки на електронну пошту, яка вказується у спеціальному полі модуля.

3.	Модуль «Звітність»
3.1.		Єдиний внесок
3.1.1.	Виправлено відображення повного тексту квитанцій в закритому документі.
3.1.2.	Додано перенесення поля «стать» у картку співробітника функції «Оновити довідник співробітників» у Таблиці 6 Додатка 4.
3.1.3.	Оптимізовано швидкість перевірки ІПН у всіх додатках.
3.1.4.	Реалізовано запам’ятовування налаштувань користувача у додатках.

3.2.		Реєстр звітів
3.2.1.	Виправлено помилку, що виникала під час відправлення імпортованого пакету звітів у контролюючий орган. Помилка виникала при використанні ліцензії на ЕДО.
3.2.2.	Виправлено помилку, що виникала при виконанні команди «Відправити копію на іншу адресу» на вкладці «Наступні дії». Відправлявся лише виділений документ, а не весь пакет звітів.
3.2.3.	Виправлено помилку виконання команди «Зашифрувати та зберегти» на вкладці «Наступні дії» для пакету звітів. Зберігався лише один документ, який було виділено у вікні реєстру. 

3.3.		Оптимізовано розміщення тексту при роздрукуванні Квитанції 2.

4.	Модуль «Облік ПДВ» > Реєстр отриманих та виданих податкових накладних
4.1.		Виправлено помилку відображення команди «Перевірити звіт». Для перевіреного документу, що мав статус «Вірний», команда не відображалась на вкладці «Наступні дії».
4.2.		Додано відображення назви та типу Реєстру податкових накладних у вікні Вибір періоду імпорту документів. Назва та тип реєстру відображаються при виконанні імпорту документів у форматі контролюючого органу.
 
5.	Модуль «Аналіз діяльності»
5.1.		Виправлено помилку, яка виникала при відкритті розділу «Аналіз руху власного капіталу».

6.	Модуль «Облік ПДВ» > Податкова декларація з ПДВ
6.1.		Внесено зміни на аркуші «Інструкції» у файлі шаблону xls для Додатку 5 та Додатку 1.

7.	Модуль «Довідники»
7.1.		Співробітники
7.1.1.	Оптимізовано відображення вікна Фізична особа. Додано можливість зменшувати розмір вікна за допомогою миші.

7.2.		Карточка підприємства
7.2.1.	Збільшено кількість символів у полі «скорочено» довідника «Квартира/кімната тип». 

7.3.		Контрагенти
7.3.1.	Реалізовано заповнення полів адреси довідника з сертифікату контрагента. Заповнюється не лише повна адреса, а й її окремі складові компоненти: місто, вулиця, номер будинку, тощо.

8.	Модуль «Моніторинг користувачів»
8.1.		Доопрацьовано відображення підключених станцій після перезавантаження служби. Виправлена помилка завершення сесії після відключення станції.

9.	Модуль «Зарплата»
9.1.		Доповнено довідку про нові доопрацювання та можливості в програмі: імпорт в розрахункову відомість з файлів формату .dbf; фільтр по підрозділах та налаштування в реєстрі документів, тощо.
9.2.		Уточнено нарахування та відображення доходу, нарахованого мобілізованим, призваним на військову службу у звітах 1-дф, про ЄСВ (додаток 4) та 1-пв. У відповідності до роз'яснень та змін до законодавства.
9.3.		Внесені зміни до звіту 1-дф та звіт про ЄСВ (додаток 4) щодо нюансів відображення окремих видів доходів.
9.4.		Виправлено невірне відображення утримань та виплат у звіті «Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу».
9.5.		Скориговано розрахунок базового місяця для індексації при прийомі на роботу нових працівників посеред місяця.

10.	Оновлено налаштування друку. Додано можливість обирати сторінки документу, які необхідно роздрукувати. Для цього у вікні налаштувань друку, у полі Друкувати сторінки, із списку обирається значення: Всі, Парні або Непарні.
 
11.	Оптимізовано споживання ресурсів системи під час запуску програми.

 НОВІ ФОРМИ 

ДСЗУ
C0102202	Заява про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю.
C0102102	Повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва.
C0102701	Додаток 3 до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю.

Первинні документи
PD011102	Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (Додаток 1).

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Розділі II, суми ПДВ 20% і 7% відображаються окремими рядками:
J0215105	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5).
F0215105	Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

Додано новий довідник до форм:
F0299305	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0299405	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0294005	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0299005	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).
J0299305	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6).

Для електронної Податкової накладної при заповненні гр. 11 («Без ПДВ») поле «Підлягає реєстрації в ЄДРПН» не проставляється:
J1201005	Податкова накладна.
F1201005	Податкова накладна.

Збільшено кількість рядків до 9999 для форм:
F0525001	Довідка про використані розрахункові книжки.
J0525001	Довідка про використані розрахункові книжки.

Державна служба статистики
S2703005	37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт.
S2702410	24-сг (міс). Стан тваринництва.
S0700710	2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт.

Інша звітність
Зміни згідно наказу 754 від 14.07.2014:
S0111002	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.
S0110010	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.003
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Адміністрування» > Керування кодом доступу
Доопрацьовано завантаження ліцензії з сайту. 
У вікні Вибір коду доступу відображається список модулів, що містяться у обраній ліцензії.
 
Якщо на сайті присутні декілька ліцензій, по замовчуванню обирається ліцензія, що містить найбільшу кількість модулів. Така ліцензія відображається у першому рядку вікна.
Для того, щоб переглянути список усіх ліцензій, натисніть лівою клавішею миші позначку біля напису Показати всі. Відкриється список усіх доступних ліцензій.
Для завантаження оберіть потрібну ліцензію та натисніть кнопку ОК.
2.	Модуль «Зарплата»
Внесені зміни щодо бухгалтерських проводок по обліку військового збору, та виправлено неточність його утримання до серпня 2014 р.
 НОВІ ФОРМИ 
ФСС від нещасних випадків
C0103203	Форма Н-1 АКТ про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом
 
_________________________________________ 
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.002
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Зарплата»
Законом України від 31.07.2014 № 1621-VII «Про внесення змін в Податковий кодекс України і інші законодавчі акти України», тимчасово, до 1 січня 2015 року введено військовий збір, який стягуватиметься за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.
Зверніть Увагу! Утримання військового збору буде проводитись автоматично з усіх стандартних видів оплат в програмі, згідно чинного законодавства. Якщо Ви створювали власні нарахування, необхідно самостійно вказати їх, як об'єкти оподаткування, щоб з них також утримувався даний збір.
Для цього виконайте декілька простих кроків:
1) зайдіть у розділ Налаштування, та оберіть вкладку Таблиця входжень;
2) зліва оберіть розділ 3. Утримання, далі у списку оберіть пункт 15. Види оплат для розрахунку військових зборів;
3) у правій частині, в переліку видів оплат, галочками відмітьте ті, власноруч створені види оплат, з яких має справлятися військовий збір;
4) збережіть (Ctrl + S) та погодьтеся на пропозицію перерахувати табель та заробітну плату.
 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлено довідник Підакцизні товари.
 НОВІ ФОРМИ 
Державна служба статистики
S0404507	2К-П Анкета для промислового підприємства
ФСС від нещасних випадків
С0200605	Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
МінКультури
МК911110	Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
МК911210	Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
 Форми, до яких додано підказки 
Пенсійний фонд
P0103406	Дод.1. Звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі
P0103502	Дод.2.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ.пенс.страх. з послуг стільникового рухомого зв'язку
P0103601	Дод.3.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз.держ.пенс.страх. з операцій з продажу ювелірних виробів...
_________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.001
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Змінено назву модулю «Керування ліцензіями». Нова назва модулю - «Керування кодом доступу».
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Адміністрування > Налаштування > Види оплат
2.1.1.	Надбавки і доплати
Додано можливість нарахування доплат, пов’язаних з виплатою компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з Законом № 796:
•	«Доплата на забруднених територіях» з фіксованим розміром 5,20 грн. - скорочено код НЧЗ;
•	«Доплата на радіоактивно забруднених територіях працюючим пенсіонерам» з фіксованим розміром 1,35 грн. – скорочено код ЧЗП;
2.1.2.	Відпустки
Додано можливість нарахування:
•	«Чорнобильська відпустка IV категорії» код ЧВ 6 календарних днів;
•	«Чорнобильська додаткова відпустка І –ІІ категорії» код ЧДВ 16 календарних днів.;
Нараховується через визначення розрахункового періоду середньої заробітної плати по Постанові КМУ «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100 (Порядок 100).
2.1.3.	Лікарняний > Додаткові показники
Додана опція «Визначення того, що для розрахунку середньоденної, - годинної суми потрібно шукати періоди, в яких фактично відпрацьований час не дорівнює 0 (відпрацьовано хоча б один день в даному періоді)».
Якщо опція встановлена, для розрахунку середньоденної оплати не враховуються оплати за періоди, у яких не відпрацьовано жодного дня. 
2.2.	Звіти
2.2.1.	Платіжні відомості
Додано новий вид первинного бухгалтерського документу для відображення чорнобильських виплат у розділі «Платіжні відомості»:
•	«Платіжна відомість на виплату доплати за роботу на територіях радіоактивного забруднення».
2.2.2.	Проведення
Поповнено список бухгалтерських проводок у розділі «Проведення»:
•	Дт 48.2 – Кт 66.1 «Нараховано чорнобильцю кошти».
2.2.3.	Розрахункові відомості
Додано нову опцію «Профспілковий збір» у вікні налаштувань звіту «Розрахункова відомість нарахувань і утримань з авансу». Якщо опція встановлена, у документ додається колонка «Профспілковий Збір».
2.3.	Реєстр документів
2.3.1.	Додано фільтр відображення працівників По підрозділам. Фільтр вмикається по натисканню кнопки панелі інструментів . Якщо фільтр увімкнено, вікно розділу «Реєстр документів» має вигляд:
 
Для того щоб переглянути список співробітників певного підрозділу, оберіть найменування підрозділу у лівій частині вікна. У правій частині вікна буде відображено список співробітників, що належать до обраного підрозділу. 
2.3.2.	У вікні розділу «Реєстр документів» додано кнопку швидкого доступу до налаштувань шаблонів документів . По натисканню кнопки відкривається вікно «Налаштування шаблонів»:
 
2.4.	Розрахункова відомість
2.4.1.	Додано функцію імпорту даних з файлів DBF. Перед виконанням імпорту у вікні «Розрахункова відомість» необхідно встановити курсор у колонку даних, які будуть імпортуватися (наприклад, Премія). Функція імпорту, викликається по команді контекстного меню «Імпорт з DBF» або по натисканню клавіші F12. Відкриється вікно: 
 
У області Шаблони імпорту обирається ім’я шаблону, що визначає вид оплати та параметри імпорту. 
Увага: Для того, щоб додати шаблон у список, необхідно встановити курсор у відповідну колонку на вкладці «Розрахункова відомість». Доданий шаблон імпорту зберігається у списку вікна и може використовуватись надалі. 
У полі Файл імпорту обирається ім’я файлу, що містить дані для імпорту. 
Поля Табельний номер та Сума обов’язкові до заповнення. У полі Табельний номер із списку обирається назва поля dbf-файлу, яке містить дані про табельні номери співробітників. У полі Сума з списку обирається назва поля, яке містить суму оплати. 
Імпорт виконується по натисканню кнопки Виконати.
Імпортувати дані можливо лише у поточний період.
2.4.2.	Розрахунковий лист > Нарахування/утримання
Змінено відображення терміну відпустки у нарахуванні «Компенсація відпустки для звільнених» - кількість годин не відображається. 
2.5.	«Картка співробітника» 
Виправлено помилку збереження даних у полях «Моб. телефон» та «Е-mail».
2.6.	У розділах «Розрахунковий лист» та «Табель обліку робочого» часу виправлено помилку відображення фактично відпрацьованих днів за місяць при додаванні виду оплати «Лікарняний за рахунок підприємства».
 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлено довідник Підакцизні товари.
 НОВІ ФОРМИ 
МінКультури
MKP07002	ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
MКР08002	ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
MKP10002	ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Державна казначейська служба
FZM00003	Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
F7KDZ25	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
МінКультури
MKP09001	ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
Міністерство Праці
F2KD2507	Ф.№2кд Мін. Праці
F7KD2507	Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. Праці
Податкова інспекція
Збільшено кількість знаків до 1000 у полях «Зміст доповнення».
J0103505	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
Інша звітність
S0104053	Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
 Форми, до яких додано підказки 
ФСС з ТВП
С0100224	Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
C0101408	Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
ДСЗУ
C0302502	Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
С0302602	Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
С0302901	Форма №1-ПА . Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
Податкова інспекція
F0103304	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця
F0103402	(для I і II групи) Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи – підприємця
 Форми, до яких оновлено підказки 
Пенсійний фонд
E0406H01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.237

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	Додано індекс інфляції за червень 2014 р. – 101 %. 

2.	«Майстер заповнення даних про підприємство»
2.1.	Виправлена помилка відображення кнопки «Далі», що виникала під час виконання операції «Відновлення резервної копії». Якщо у обраному каталозі зберігалась лише одна резервна копія, кнопка була неактивною.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено довідник «Причини звільнення»: додано п. 5 ст. 41 КЗпП – «припинення повноважень посадових осіб».

 НОВІ ФОРМИ 

ФСС з ТВП
C0101202	Довідка для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
J1310201	Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

У демонстраційний режим додано форми:
J1391002	Договір про визнання електронних документів
F1391002	Договір про визнання електронних документів
 
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.236

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Адміністрування»
1.1.		Параметри системи > Документообіг
Додано опцію контролю імені вказаного у документі підписанта та сертифікату, яким підписується документ: «Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифікату (ПН та Дод2)». Перевірка виконується при підписанні документів Податкова накладна та Додаток 2. Якщо вказані особи відрізняються виводиться попередження. По замовчуванню опція вимкнена.
1.2.		Сертифікати > Документи від АЦСК
Виправлено помилку, що виникала під час виконання команди «Зашифрувати та зберегти» для документів «Лист про відкликання сертифікатів» та «Лист про заблокування сертифікатів». Виконання команди «Зашифрувати та зберегти» приведено у відповідність до команди «Відправити у контролюючий орган».

2.	Модуль «Реєстр звітів»
2.1.		Пенсійний фонд > Доходи
Додано нову форму - P0103406 «Додаток 1. Звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі».
Тимчасово прийом даного звіту в електронному вигляді неможливий до врегулювання на законодавчому рівні. Звіт приймається лише безпосередньо у відділеннях Пенсійного фонду України.

3.	Модуль «Довідники державних органів»
3.1.		Інформаційна довідка
Виправлено відображення позначки непрочитаних довідок від ДПС.

4.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
4.1.		Реєстр консолідованих звітів
Виправлено помилку консолідації звітів з класифікаційними розрізами. Помилка виникала, якщо звіти були відсутні у підзвітних установах.

5.	Модуль «Первинні документи»
5.1.		Шаблони первинних документів
Виправлено помилку що могла виникати при відкритті деяких шаблонів первинних документів.

6.	У розділах «Реєстр звітів», «Реєстр первинних документів» виправлено помилку, що виникала при виконанні команди «Зашифрувати та зберегти» у Вікні відкритого документу.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник Тимчасова класифікація видатків місцевого бюджету (ТКВМБ) додано новий код:
090407	Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

 НОВІ ФОРМИ 
Звітність емітентів
Реалізована можливість експорту нової річної звітності, яка діє з 01.01.2014:
E2380101	Додаток 38 (ч.1). Титульний аркуш
E2380201	Додаток 38 (ч.2). Зміст
E2380301	Додаток 38 (ч.3) Інформація про емітента
E2380401	Додаток 38 (ч.4). Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
E2380501	Додаток 38 (ч.5) Інформація про посадових осіб емітента
E2380601	Додаток 38 (ч.6). Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
E2380701	Додаток 28 (ч.7). Інформація про загальні збори акціонерів
E2380801	Додаток 38 (ч.8). Інформація про дивіденди
E2380901	Додаток 38 (ч.9). Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
E2381001	Додаток 38 (ч.10). Відомості про цінні папери емітента
E2381101	Додаток 38 (ч.11). Опис бізнесу
E2381201	Додаток 38 (ч.12). Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
E2381301	Додаток 38 (ч.13). Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
E2381401	Додаток 38 (ч.14). Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
E2381501	Додаток 38 (ч.15). Відомості про аудиторський висновок (звіт)
E2390101	Додаток 39 (ч.1). Інформація про стан корпоративного управління
E2390201	Додаток 39 (ч.2). Звіт про корпоративне управління
E2400101	Додаток 40. Інформація про випуски іпотечних облігацій
E2410101	Додаток 41. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
E2420101	Додаток 42. Основні відомості про ФОН
E2430101	Додаток 43 (ч.1). Титульний аркуш
E2430201	Додаток 43 (ч,2). Інформація щодо облігацій місцевих позик

Податкова інспекція
J1391002	Договір про визнання електронних документів
F1391002	Договір про визнання електронних документів

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Додано перевірку на кількість внесених рядків у ПН та Додатку 2 до ПН. Максимальна кількість рядків не повинна перевищувати 9999.
J1201005	Податкова накладна
J1201205	Додаток №2
F1201005	Податкова накладна
F1201205	Додаток №2

Міністерство культури
MK883003	Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду
MK884003	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885003	Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK886201	Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів
MKP09001	ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
MK882003	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK881003	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK886001	Дод.6. Інформація про надходження основних засобів
MK886101	Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK887201	Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів
MK887001	Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів
MK887101	Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів

Державна казначейська служба
F3_2S01	Ф №3-2 (спец.ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів
F3_2Z01	Ф №3-2 (заг.ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів
FZM00003	Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
FRMER001	Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету

МОЗ України
F41DEP25	Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.235

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	Модуль «Первинні документи»

1.1.		Реєстр первинних документів
1.1.1.	Оптимізовано швидкість відкриття документів, створених на основі шаблонів, що містять більше 200 рядків.
1.1.2.	У робочу область вікна Реєстру первинних документів, додано колонку «Електронна». У колонці міститься значення «Так» або «Ні» в залежності від наявності ознаки у полі «Електронна» у Додатку 2 та Податковій накладній.
1.1.3.	Доопрацьовано копіювання документу Податкова накладна. При копіюванні Податкових накладних у вікні «Дата виписки» присутня опція «Дата виникнення зобов'язання співпадає з датою виписки». Якщо опція не встановлена, дата виникнення зобов’язань копіюється з первинного документу.
1.1.4.	Доопрацьовано функцію повторної відправки квитанції. Функція доступна на вкладці квитанцій про доставку. Повторно відправляється квитанція про доставку. Якщо є квитанція з результатом обробки, відправляється квитанція про доставку та квитанція з результатом обробки документа. Функція працює тільки для документів, які були прийняті після 235-ого оновлення.
1.1.5.	Заборонено редагування вихідних первинних документів, що були відправлені, крім відхилених контрагентом.

1.2.		Автоматична обробка
1.2.1.	Додано механізм автоматичної зміни маршруту обробки ПН та Додатку 2. У налаштуваннях «Відправка первинних документів контрагенту» додано нову опцію «Відправляти необроблений контрагентом документ у контролюючий орган після закінчення: ___». У опції вказується термін (у днях), на протязі якого система буде очікувати результат обробки документа контрагентом. Якщо за вказаний термін від контрагента не надійшло затвердження або відхилення, документи автоматично відправляються у ДПС на реєстрацію. Відповідно змінюється статус документу. Після успішної реєстрації документу, контрагенту надсилається документ та квитанція про реєстрацію.

1.3.		Довільне підписання
1.3.1.	Виправлено відновлення файлів довільного підписання з резервної копії.

2.	Модуль «Адміністрування»

2.1.		Параметри системи > Підпис
2.1.1.	Змінено налаштування підписання документів. Для різних типів документів: Податкова накладна, Додаток 2, Акт, Рахунок, Інші додано окреме налаштування комплекту підписів.

2.2.		Параметри системи > Документообіг
2.2.1.	Додано нову опцію «Автоматичне збереження зареєстрованих у ДПС документів на диск у форматі PDF». Якщо опція встановлена всі документи, для яких є Квитанція 1, автоматично зберігаються на диску комп’ютера у файлах формату PDF. Каталог, у якому зберігаються документи, обирається у полі, розташованому безпосередньо під опцією.

2.3.		Параметри системи > Загальні
2.3.1.	Змінено розташування опції «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні РПН». Опцію перенесено до розділу «Адміністрування/Параметри системи/Загальні».

2.4.		Сертифікати > Заявки на сертифікат
2.4.1.	Виправлена помилка некоректного експорту в заявку символу «Ґ». Після імпорту такої заявки у полі «Назва організації» відображався символ "?". Символ «Ґ» замінено на «Г».
2.4.2.	У вікні розділу «Заявки на сертифікат» підключено сервіс "Конфігуратор таблиці", за допомогою якого можна налаштовувати відображення колонок даних. Конфігуратор викликається натисканням кнопки панелі інструментів . Для того, щоб відобразити або приховати колонки даних, зніміть або встановіть відповідні галочки у вікні конфігуратора.
2.4.3.	У вікні розділу «Заявки на сертифікат» додано поля, що містять реквізити організації: «Місцезнаходження», «ІПН», «Телефон». По замовчуванню поля не відображаються у вікні модуля. Для налаштування відображення полів скористайтеся «Конфігуратором таблиці».
2.4.4.	У вікні «Формування заявок на сертифікат» додано можливість редагування та ручного введення даних у обов'язкове поле "Номер телефону".
2.4.5.	Змінено формат імені файлу заявок на сертифікат і секретних ключів: введено транслітерацію серії паспорта.
2.4.6.	Заборонено функцію експорту у PDF для заявок на сертифікати, що не були згенеровані.

3.	Модулі «Звітність»

3.1.		Щомісячна персоніфікація, Річна персоніфікація, Додатки ПФУ
3.1.1.	Додано інформаційне попередження: «Тимчасово прийом даного звіту в електронному вигляді неможливий до врегулювання на законодавчому рівні». Попередження виводиться при спробі електронної відправки Додатка 2,3,8, Річної та щомісячної персоніфікації і додатків ПФУ до 2011 р. Нагадуємо, згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 28 жовтня 2013 року №20-2 звітність в електронному вигляді Пенсійний фонд не приймає. Дані звіти приймаються лише безпосередньо у відділеннях Пенсійного фонду України.

3.2.		Єдиний внесок 
3.2.1.	Для Додатків 4, 5, 6 та 7 додано вкладку «Протокол перевірки» для закритого документу. Після подвійного кліку на помилці у вкладці «Протокол перевірки», відкривається вікно документу. Курсор позиціонується на місці помилки.
3.2.2.	Заблоковано копіювання звіту в минулий період.

3.3.		Реєстр звітів
3.3.1.	В меню додано команди «Правка > Відмітити все» і «Правка > Зняти відмітки». За командою «Відмітити все» відбувається автоматичне позначення всіх документів обраного періоду. Команда «Зняти відмітки» відміняє виконане раніше позначення документів.

4.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»

4.1.	Для функції «Файл > Імпорт > Імпорт з файлів передачі даних .ZDI» виправлені помилки імпорту файлів з опцією «Додати рядки». Імпортовані рядки додаються до існуючих. Якщо реєстр складається з декількох порцій, то рядки додаються у останній порції. Виправлена помилка додавання пустого рядка у вкладках реєстру.
4.2.	Виправлено помилку імпорту Реєстру податкових накладних з шаблону Excel. Імпорт відбувається лише при закритій вкладці «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних».
Якщо вкладка реєстру відкрита, при спробі імпорту виводиться повідомлення про необхідність закінчити роботу з Реєстром податкових накладних та закрити його.
4.3.	Доопрацьовано структури файлів xml для експорту у форматі «обміну звітністю» та експорту у форматі «з квитанціями». 
4.4.	Оновлено структури файлів dbf та txt для імпорту полів:
•	на вкладці «Отримані»: «ПН, за якою проводиться коригування», «Підстава для коригування под. кредиту»;
•	на вкладці «Видані»: «ПН, за якою проводиться коригування», «Дата отримання покупцем РК», «Підстава для коригування под. зобов.».
Оновлено інструкцію з імпорту Реєстру виданих и отриманих податкових накладних у форматі dbf та txt.– файл «Структура файлов импорта Реестра НН (DBF, TXT).pdf». Файл розташовано у каталозі «\Medoc\help\manuals».
4.5.	Доопрацьовано збереження помилок реєстру у протоколі перевірки. Після виконання перевірки під час відправки або підписання, помилки, знайдені у реєстрі, фіксуються у протоколі перевірки модуля.

5.	Модуль «Довідники > Співробітники»

5.1.	Додано перевірку при імпорті даних з DBF :
- контроль на обов’язкове заповнення полів: ІПН, прізвище, ім’я. Якщо одне з цих полів не заповнено, дані співробітника не імпортуються;
- контроль дублювання даних, в залежності від обраних опцій: при співпаданні ІПН виконується оновлення даних співробітника, або дані співробітника не імпортуються до довідника;

6.	Модуль «Зарплата»

6.1.	Адміністрування > Налаштування > Довідники.
Додано індекс інфляції за травень 2014 р. - 103,8. 
6.2.	Налаштування > Види оплат > Компенсаційні нарахування > Індексація доходів.
На вкладці «Додаткові показники» додано опцію «Розрахувати індексацію пропорційно до відпрацьованого часу», при встановленні якої працівникові розраховується індексація пропорційно відпрацьованим дням у межах прожиткового мінімуму.
6.3.	Розрахункова відомість > Розрахунковий лист.
Виправлено помилку відображення суми розрахунку середнього заробітку за минулий період у «Лікарняному по вагітності». Помилка виникала, якщо співробітник відпрацював не повний місяць.
6.4.	Звіти > Список працівників розрахункова відомість.
Виправлено відображення колонки порядкового номеру у бланку «Список працівників розрахункова відомість».
Додано опцію «Макс. заповнений аркуш», що дозволяє оптимізувати компоновку звіту на аркуші.
6.5.	Додано можливість переглядати «Розрахунковий лист», натиснувши два рази ліву кнопку миші на періоді з меню «Кадрові дані співробітника».
6.6.	Виправлено помилку розрахунку НДФЛ з компенсації звільненим співробітникам, яка нараховувалась не в місяць звільнення.
6.7.	Налаштування > Види оплат > Оплата по середньому > Військові збори.
З грошових доходів мобілізованих осіб не утримуються податки та збори. Зміни внесено згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації». Закон набрав чинність з 8 червня 2014 р.
6.8.	Кадрові дані.
У особовій картці співробітника додано розділ «Відпустки», що містить дані про відпустки співробітника. Розділ призначений виключно для перегляду інформації. Редагування та доповнення даних у розділі не виконується.

7.	Функція Друк в PDF

7.1.	Виправлено помилку експорту у форматі PDF для документів Податкова накладна та Додаток 2, що виникала у ОС Windows XP.
7.2.	Доопрацьовано друк Оригіналу та Копії документів Податкова накладна та Додаток 2. 

8.	Модуль Експорт у форматі НКЦПФР

8.1.	Реалізована можливість експорту нової квартальної та фінансової звітності, яка діє з 01.01.2014.

9.	Модуль Банківські рахунки

9.1.	У розділі «Налаштування автообробки банківського модулю» на вкладці «Експорт відповідей» змінено номер наказу на «Наказ 853 МФУ».
9.2.	Реалізовано запам’ятовування клієнтських налаштувань головного вікна банківських рахунків.

10.	У електронну довідку до програмного комплексу внесено зміни: 
•	додано розділ «Допоміжні сервіси > Корзина»;
•	додано розділ довідки з експорту первинних документів «Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Експорт первинних документів»;
•	додано розділ з описом функції копіювання первинних документів «Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Копіювання документу»;
•	змінено розділ, що містить довідку з автоматичної обробки первинних документів «Модулі програми > Первинні документи > Автоматична обробка».

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ) додано нові коди:
1001730	Проведення антитерористичних операцій, інших спеціальних заходів та забезпечення правопорядку на державному кордоні
2501700	Надання одноразової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року.

2.	Оновлено Довідник пільг.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна казначейська служба
FDOMVL04	Довідка про операції в іноземній валюті.

Міністерство культури
MK300105	Фінансовий план підприємства.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
FDODVL04	Довідка про операції в іноземній валюті.

Державна служба статистики
Подача в електронному вигляді:
S0700502	1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла.

Податкова інспекція
Оновлено файл xsd згідно листа Міндоходів у формі:
J1310201	Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.

Скасовано перевірку на обов’язкове заповнення полів «За договором від» та «№ договору» (у заголовку документу):
J1201205	Додаток №2
F1201205	Додаток №2.

Первинні документи
Видалено контрольні цифри у формі:
PD013002	Трудовий договір між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю.

Звітність емітентів
Збільшено кількість символів у полі «Зміст інформації» у формі:
E0300703	Додаток 7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 Оновлено налаштування консолідації до форм 

Податкова інспекція
J0303403	Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу
J0111704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J0114004	Додаток ВП до рядків 19-22, 24-27 та 29-32 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0131404	Додаток ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0301205	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0311203	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0303503	Податкова декларація туристичного збору
J0140805	Додаток ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0313503	Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
J0302102	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
J0803403	Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
J0834101	Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1
J0834201	Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)
J0602003	Податкова декларація з плати за землю
J0620101	Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю
J0620201	Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
J0320101	Дод.1 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди..стаціонарними джерелами забрудн.
J0302001	Податкова декларація екологічного податку
J0836103	Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0103505	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0135002	Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи
J0299806	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
J0108101	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0100113	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0100513	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0120013	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0101207	Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0100311	Декларація з податку на прибуток банку
J0900108	Ф1. Баланс
J0901702	Ф1. Консолідований баланс
J0181701	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 Форми, до яких додано підказки 

Податкова інспекція
J0110104	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110204	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110305	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111503	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180101	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

 Форми, до яких оновлено підказки 

Податкова інспекція
J0104702	Звіт про контрольовані операції
F0104702	Звіт про контрольовані операції
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.234

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
1.1.	Доопрацьовано шаблон Excel імпорту/експорту документів: F1201507, J1201507, J1200807, J1209007, J1209407. 
На вкладці «Отримані» додано поля:
•	«ПН, за якою проводиться коригування»;
•	«Підстава для коригування под. кредиту».
На вкладці «Видані» додано стовбці:
•	«ПН, за якою проводиться коригування»;
•	«Дата отримання покупцем РК»;
•	«Підстава для коригування под. зобов.».
Поля призначені виключно для імпортування даних до програмного комплексу M.E.DOC. Експортувати дані до цих полів у шаблон Excel неможливо.
1.2	Виправлена помилка, що виникала при збереженні реєстру після редагування даних на вкладці «Отримані». Помилка виникала, якщо програмним комплексом використовувалась база даних Oracle.

2.	Модуль «Первинні документи > Автоматична обробка»
2.1.	Виправлено помилку, що виникала при ручній та автоматичній відправці первинних документів на основі шаблонів користувача. 

2.2.	Виправлено помилку, що виникала при відкритті вкладки «Монітор податкових накладних».

3.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
3.1.	В розділі «Заявки на сертифікат» виправлено помилку заповнення юридичної адреси у полі "Місцезнаходження" при формуванні заявки на сертифікат.

3.2.	В розділі «Заявки на сертифікат» виправлено помилку автоматичного заповнення типу населеного пункту "село" або "селище". 

4.	Модуль «Звітність > Реєстр звітів»
Виправлена помилка, що виникала при спробі підписати та відправити J1391101\F1391101\S1391101 "Повідомлення про реєстрацію електронного цифрового підпису".

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S2701506	1-зерно (півр). Наявність та надходження зернових культур

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S1802605	Додаток до 25-вод. Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)
S2700409	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S1402003	1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору)
S0600313	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.233

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Первинні документи»
1.1.	Реєстр первинних документів
1.1.1.	При копіюванні первинного документу додано вікно «Дата виписки». Містить вбудований календар для вибору потрібної довільної дати виписки документу, а також опцію встановлення дати як в оригіналі документу.
1.1.2.	Реалізовано можливість створювати декілька первинних документів одночасно. Для цього у вікні «Створення звіту» виділіть потрібні документи та натисніть «Створити».
1.1.3.	При виборі стандартної відповіді для відхилення первинного документу реалізовано позиціонування курсору вкінці строки для можливості доповнити обрану стандартну відповідь.
1.1.4.	В інтерфейсі фільтра первинних документів приведено назви до загального вигляду.
1.1.5.	Виправлено помилку повторного друку довільної сторінки первинного документу.

1.2.	Автоматична обробка
1.2.1.	В налаштування операції «Відправка первинних документів контрагенту» додано фільтр «Групи контрагентів». Фільтр дозволяє обирати групи контрагентів з довідника «Контрагенти» з метою відправки саме їм первинних документів.
1.2.2.	Виправлено роботу функції «Перевіряти ПН на дублюючі записи», якщо номери ПН/Дод.2 містять код діяльності та/або код філії.

1.3.	Довільне підписання
Виправлено помилку прийому довільно підписаних документів електронним каналом зв’язку.

1.4.	Шаблони первинних документів
1.4.1.	Виправлено функцію вставки зображення в шаблон первинного документу.
1.4.2.	Доопрацьовано шаблон первинного документу:
1С82АВРБ	Акт (без ПДВ)

2.	Модуль «Звітність > Реєстр звітів»
Реалізовано можливість імпорту пакетів звітних документів в форматі ZDI.

3.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
3.1.	Виправлено помилку округлення чисел при вивантаженні в ДБФ Таблиці 6 Додатка 4.
3.2.	Оптимізовано відображення протоколу перевірки Таблиці 6 Додатка 4.
3.3.	Відкориговано контроль дати складання акту розслідування професійного захворювання та період трудових відносин в Таблиці 1 Додатку 7.

4.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
4.1.	В розділі «Встановлені сертифікати» вимкнено функцію «Оновлення даних в картці підприємства».
4.2.	У вікні «Формування заявок на сертифікат» якщо редагуються дані в групі «Організація», то вони попадають в новостворені документи.
4.3.	У вікні «Формування заявок на сертифікат» в поле «Номер телефону» додано можливість переходу в довідник для внесення номеру. Також поле «Номер телефону» відображається як обов'язкове для заповнення.

5.	Модуль «Адміністрування > Параметри системи»
5.1.	Опцію «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні РПН» перейменовано в «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні звітів», переміщено в розділ «Загальні», а також доопрацьовано функціонал даної опції. Відтепер при виборі опції друкуються номери сторінок для звітів, РПН, ПН та Дод.2.
При виборі опції «Друкувати номери сторінок» в меню «Правка» в «Реєстрі первинних документів» відбувається перехід на налаштування параметрів системи.
Роздрукування номерів сторінок при виборі функції «Друк в PDF» буде реалізовано в наступному функціональному оновленні.

6.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
6.1.	При заповненні вручну або імпорті РПН в колонці «Номер» реалізовано автоматичне встановлення пробілу між двома знаками «/» (у випадку, якщо є номер філії, а код виду діяльності відсутній).
6.2.	Оптимізовано бланки РПН для роздрукування з метою зменшення кількості друкованих сторінок.
6.3.	Виправлено помилку експорту порцій РПН, що містить максимальну кількість записів в порції.
6.4.	Виправлено помилку роздрукування вкладки «Платники ПДВ».
6.5.	Для коректного заповнення Додатку 1 до декларації з ПДВ (графи 4, 5, 7, 8), у випадку заповнення даних (РК) в РПН рядками, в РПН додано графи для внесення даної інформації по податкових накладних, за якими проводиться коригування, а саме : 
- «ПН, за якою проводиться коригування»;
- «Дата отримання покупцем РК»; 
- «Підстава для коригування податкових зобов’язань»; 
- «Підстава для коригування податкового кредиту».

7.	Модуль «Адміністрування > Налаштування комплектності бланків»
Для повного комплекту бланків реалізовано можливість вимикати відображення бланків юр.осіб для фізичних осіб і навпаки – бланки фіз. осіб для юридичних осіб. Для цього в контекстному меню (правою клавішею миші в довільному місці) оберіть опцію «Зняти всі (юр.особа/фіз.особа)».
Примітка: для відновлення відображення всіх бланків комплекту оберіть опцію «Встановити всі».

8.	Модуль «Адміністрування > Управління користувачами»
Додано можливість змінювати пароль Адміністратора (Admin) в модулі «Управління користувачами». Для цього натисніть двічі по запису Адміністратора.

9.	У модулі «Налаштування з’єднання» (ConnectionSetup.exe) реалізовано налаштування екземпляра СКБД Firebird, що обслуговує поточну копію ПК Медок. Також додана можливість включити використання служби СКБД Firebird, якщо вона була попередньо встановлена. Опцією рекомендуємо скористатись, якщо файл бази даних zvit.fdb більший за 3 ГБ. За подробицями зверніться до файлу довідки модуля (запустіть файл ConnectionSetup.exe та натисніть клавішу F1) . 

10.	На вкладці «Довідка щодо заповнення бланку» звіту збільшено шрифт заголовка «Загальна довідка по бланку». Відтепер, щоб відкрити довідку до бланку натисніть на посилання «читати».

11.	Виправлено помилку оновлення даних в картці контрагента.

12.	Виправлено відображення накладених скан-копій підписів при друці документу.

13.	Виправлено помилки, що виникали при роздруковуванні документів (друк декількох копій документів, відміна друку, відновлення роботи принтера по технічним причинам).

14.	В звіті J0104702 «Звіт про контрольовані операції» виправлено відображення графічних підписів та печатки.

15.	Модуль «Планувальник завдань»
Виправлено помилку відновлення дампу для M.E.Doc-Oracle.

16.	Модуль «Зарплата»
16.1.	Додано попередження при спробі видалення працівника в довіднику «Співробітники», якщо по працівнику велись розрахунки в модулі «Зарплата».
16.2.	Доопрацьована можливість додавати відпустку за датою початку та кількістю днів, дата закінчення відпустки розраховується автоматично. 
16.3.	Змінено розрахунок відсотків при нарахуванні лікарняного по догляду за дитиною, який залежить від загального стажу, по шкалі: 60% - 5 років, 80% - від 5 до 8 років, 100% - від 8 років.

17.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
17.1.	Реалізовано консолідацію форми J0147101 «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» з автоматичним встановленням порядкових номерів в додатках. 
17.2.	В довіднику «Підзвітні підприємства» реалізовано можливість вводити ліцензію для підзвітних установ. Для цього в картці підзвітної установи оберіть розділ «Керування ліцензіями» та введіть код стандартним способом.
17.3.	В Реєстрі консолідованих звітів доопрацьовано механізм вивантаження звітів у формат ДКУ. Відтепер система надає можливість обрати який саме звіт експортувати.
17.4.	Реалізовано можливість експорту квартальних форм підзвітного підприємства у формат ДКУ із Головного підприємства.

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
Для уникнення помилок вибору одиниць виміру для звіту «Звіт про рух валютних цінностей за рахунком» під час його заповнення, (поточний код бланку JF0700601), створено додатковий бланк з кодом JF0700600, що має одиниці вимірювання «В одиницях з двома десятковими знаками». У той час, як бланк з кодом JF0700601 має одиниці виміру «в тисячах з трьома десятковими знаками».
Під час заповнення того чи іншого бланку необхідно брати до уваги розмірність бланку звітності.
Наприклад:
Бланк з кодом JF0700601 має розмірність «в тисячах з трьома десятковими знаками», отже показник «3000 грн» необхідно вносити як «3,000».
А бланк з кодом JF0700600 має розмірність «В одиницях з двома десятковими знаками», відтак показник «3000 грн» вноситься як «3000,00».
Тобто, можна подавати одну із форм звітності JF0700600 чи JF0700601.
Звертаємо Вашу увагу на те, що обидва бланки будуть сформовані за форматом файлу електронного звіту, визначеного Міністерством доходів і зборів (схема JF0700601.xsd)
Використання шаблону JF0700600 для ведення звітності не суперечить жодним нормам законодавства, оскільки при відправленні в органи ДПС звіт JF0700600 буде експортуватись у форму JF0700601 і буде зарахований як JF0700601.
J0700600	Звіт про рух валютних цінностей за рахунком
F0700600	Звіт про рух валютних цінностей за рахунком

F1301101	Заява про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики
J1301101	Заява про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики

Первинні документи
PD010220	Форма № 1-ТН Товарно-транспортна накладна
PD0651	Акт списання основних засобів

Державна казначейська служба
F4_2KD94	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM94	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZVM4295	Зведена форма №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR42M95	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR42D95	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZVR4295	Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Міністерство Праці
P4_2KD94	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K4_2KD94	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

МОЗ України
F42VAL94	Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

НААН
U42UKD94	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U42VAL94	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Первинні документи
PD013002	Трудовий договір між працівником і фізичною особою, що використовує найману працю

Податкова інспекція
Виправлено відображення друкованих звітів:
J0803403	Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
J0834101	Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1
J0834201	Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)

Оновлено зовнішній вигляд форм:
J0700205	Декларація про валютні цінності
F0700205	Декларація про валютні цінності

Державна казначейська служба
FRD21006	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України
F4_2MM11	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2MD11	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Міністерство Праці
PRD21006	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України

МінКультури
KRD21006	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державного казначейства України

Державна служба статистики
S0800107	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
S2700409	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур

 Форми, до яких додано підказки 

Податкова інспекція
J0108101	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0100113	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.232

 НОВІ ФОРМИ 

Звітність емітентів
E0529101	Додаток 29 (ч.1) Титульний аркуш
E0529201	Додаток 29 (ч.2) Зміст
E0529301	Додаток 29 (ч.3) Інформація про емітента
E0529401	Додаток 29 (ч.8) Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
E0529501	Додаток 28 (ч.6) Інформація щодо посади корпоративного секретаря
E0529601	Додаток 29 (ч.4) Інформація про посадових осіб емітента
E0529701	Додаток 29 (ч.5) Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
E0529801	Додаток 29 (ч.6) Відомості про цінні папери емітента
E0529901	Додаток 29 (ч.7) Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
E0530001	Додаток 30 Звіт про стан об'єкта нерухомості
E0531001	Додаток 31 Інформація про конвертацію цінних паперів
E0532001	Додаток 32 Інформація про заміну управителя
E0533001	Додаток 33 Інформація про керуючого іпотекою
E0534001	Додаток 34 Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
E0535001	Додаток 35 Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
E0536101	Додаток 36 (ч.1) Інформація про іпотечне покриття
E0536201	Додаток 36 (ч.2) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
E0536301	Додаток 36 (ч.3) Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
E0536401	Додаток 36 (ч.4) Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
E0537001	Додаток 37 Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Збільшено кількість знаків в полі «Зміст доповнення» до 1000 символів:
J0302102	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Первинні документи
Змінено кількість знаків у графах 7,10,12 до 3 символів:
PINV1201	Ф.№ инв-3 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей

Інша звітність
S0110010	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна служба статистики
S2700409	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S2701110	13-заг. Надходження молока на переробні підприємства
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.231

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
В Таблиці 6 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску додано контроль статі для категорій ЗО 42,43,44,45.

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Індекс інфляції цін за квітень 2014 р. - 103,3%
2.2.	Виправлено помилку дублювання запису утримання до Єдиного внеску після його коригування.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено довідник «Нормативи забруднення навколишнього середовища» згідно Змін до ПКУ.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S1802605	Додаток до 25-вод. Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.230

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	Оновлено «Підакцизні товари (новий)»

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
FDPLAN01	Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів

Податкова інспекція
У графах 17,18,21,22,26 змінено кількість знаків до 13 символів:
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

В типах звіту «Звітний Новий» і «Уточнений» рядок «Усього» залишати не заповненим:
J0500104	№1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500104	№1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

Змінено зовнішній вигляд:
J1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J1201105	Додаток 1 до податкової накладної
F1201105	Додаток 1 до податкової накладної
J1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15

У графі 6 реалізовано можливість відображення числа у цілих:
J1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11

У графі 6 та 9 реалізовано можливість відображення числа у цілих:
J1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
_________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.229

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Облік ПДВ»
Згідно Листа Міністерства доходів і зборів України № 10295/7/99-99-19-04-02-17 від 06.05.2014 р. «Про податок на додану вартість» реалізовано формування Додатку 5 та Декларації із врахуванням 7% ПДВ (Розділ І в частині «Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою» рядок 2.2).
Головною умовою для розрахунку є позначка «7» в полі «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість». Дана позначка проставляється автоматично із Картки підприємства. Отже, для платників ПДВ із ставкою 7% необхідно в Картці підприємства в полі «Номер свідоцтва» проставити значення «7».
Повний текст Листа додано на вкладці «Довідка про заповнення полів» - «Загальна довідка по бланку» до форм: 
J0200114	Податкова декларація з ПДВ
F0200114	Податкова декларація з ПДВ (фо)
J0215105	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
F0215105	Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

2.	Модуль «Аналіз діяльності»
Для проведення аналізу оновлено статистичні форми за I квартал 2014 року:
S0100212	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0104007	Ф4. Звіт про власний капітал

3.	Виправлено помилку, що виникала при спробі «Зашифрувати та зберегти» РПН в модулях «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» та «Реєстр звітів».

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КПКВ додано новий код:
2501470 Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

 НОВІ ФОРМИ 

Укроборонпром
UOP91001	Додаток 10. Довідка про роботу підприємства

Державна служба статистики
S2700409	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
S2703109	6-сільрада. Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства	
S2700207	4-сільрада. Посівні площі сільськогосподарських культур у господарствах населення на території сільської ради

Державна казначейська служба
FDODVL04	Довідка про операції в іноземній валюті

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Укроборонпром
UOP90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

Первинні документи
Перейменовано назви документів:
PD010114	(сертифікати АЦСК "Україна") Рахунок-фактура $SN
PD010112	(ПЗ M.E.Doc) Рахунок-фактура $SN
_________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.228

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Виправлено помилку, яка виникала при друці у форматі PDF.
2.	Виправлено формування розширення файлу при збереженні квитанцій у модулі «Банківські рахунки».
3.	Оновлено сторінку до модулю «Твій час».
4.	Модуль «Адміністрування > Резервне копіювання»
Виправлено створення резевної копії для баз з великою кількістю підприємств.

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція

Згiдно наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 866 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2014 за № 141/24918 (початок дії 01.07.2014):
J0311203	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0311203	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0301205	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301205	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0303503	Податкова декларація туристичного збору
F0303503	Податкова декларація туристичного збору
J0313503	Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
F0313503	Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору

Згiдно наказу Міністерства доходів і зборів України від 05.12.2014 № 766 „ Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ” (початок дії 12.05.2014):
J0302102	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
J0312102	Додаток до податкової декларації з податку на нерухоме майно

Згiдно наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2014 № 48 „Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.04.2014 за № 341/25118, (початок дії 01.04.2014):
J0901106	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901203	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
Однак попередні версії бланків J0901105 та J0901202 залишаються доступними для заповнення та подання, оскільки наразі немає відповідних розпоряджень з боку ДПС України щодо припинення прийому звітності за зазначеними бланками.

Державна служба статистики

S0404505	Анкета для промислового підприємства
S0404506	Анкета для промислового підприємства (додаток)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба

F7MDS12	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

МінКультури

MK918002	Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"

Податкова інспекція

У формах розраховані суми єдиного податку 5% та 7% (на бланку 7% та 10%) проставляються вручну:
J0103505	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
F0103304	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
F0103402	(для I і II групи)Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
_________________________________________
 
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.227

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	З метою коректної відправки звітів до контролюючих органів, в розділі «Інші» адресної книги видалені всі записи, адреси яких співпадають з адресами контролюючих органів, а також закрита можливість додавати адреси контролюючих органів в розділ «Інші».

2.	Модуль «Первинні документи»
2.1.	 Реєстр первинних документів
2.1.1.	Для документів, що проходять обробку по маршруту «Узгодження з контрагентом - Реєстрація - Відправка зареєстрованих контрагенту» реалізована можливість відправляти контрагенту документ, який був попередньо узгоджений з контрагентом, однак відхилений ДПС, з квитанцією про відхилення. Тобто контрагент тепер бачитиме, що документ відхилений ДПС.
Для цього в «Наступних діях» оберіть опцію «Продовжити обробку документу». Тепер документ можна відправити контрагенту, натиснувши «Відправити контрагенту».
2.1.2.	Реалізована можливість повторної відправки первинних документів контрагентам.
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Первинні документи > Реєстр первинних документів > Робота з первинними документами > Повторне відправлення первинних документів. Довідка викликається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.
2.1.3.	У вікно введення причин відхилення первинного документу додано довідник «Можливі відповіді». Якщо натиснути на кнопку, відкривається перелік можливих стандартних відповідей. 
Передбачено можливість самостійно додавати стандартні відповіді. Для цього введіть в текстове поле необхідний текст причини відхилення та натисніть «Запам’ятати поточну».
2.1.4.	Для первинних документів додано додаткові штампи-резолюції «Документ доставлено контрагенту», «Документ прийнято контрагентом», «Документ не прийнято контрагентом». 
Зверніть увагу! Штампи, що відображають обмін з контрагентами розміщуються на документі одночасно зі штампами обміну з ДПС («Документ прийнято», «Документ не прийнято» в ДПС), тобто документ може містити 2 штампи. 
2.1.5.	Доопрацьовано механізм перевірки можливості документообігу з контрагентом, якому відправляється первинний документ. Відтепер, перед відправкою квитанції з результатами обробки документа (Прийнято/Відхилено), перевірка не здійснюватиметься, оскільки на даному етапі вже очевидно, що контрагент гарантовано отримає квитанцію.
2.1.6.	В Реєстр додано колонку Код (документа). Відображає чаркод первинного документа.
Дана колонка відображається в таблиці за замовчанням. Для того, щоб вимкнути її відображення або відобразити її, натисніть на кнопку  - Конфігуратор таблиці. Зніміть або встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку  для збереження.
2.1.7.	У фільтр додано статуси «Відправлено в ДПС», «Відправлено контрагенту».
2.1.8.	У фільтрі додано можливість вводити суму від … до.
2.1.9.	При відправленні первинного документу контрагенту із кодом філії з відкритого документу система попереджає користувача про неможливість вказати код філії:
2.1.10.	Оптимізовано відкриття первинних документів, що містять велику кількість елементів.
2.1.11.	Виправлено помилку формування імені файлу первинного документу, якщо в Картці підприємства в полі «Код філії» введені букви та спецсимволи. При цьому, якщо в коді філії присутні букви та спецсимволи, в імені файлу первинного документу вони заміщуються нулями.
2.1.12.	Виправлено помилку відображення позначки ЕЦП після підписання ПН/Дод.2 (позначка ЕЦП відображається, якщо не налаштовані зразки підписів в Картці підприємства).
2.1.13.	Виправлено недоліки інтерфейсу, що виникали при експорті первинних документів.
2.2.	 Автоматична обробка

З метою пришвидшення процесу обробки первинних документів, в налаштування автоматичної обробки додано опцію «Приймати повідомлення тільки по прямому з’єднанню». Якщо встановлена галочка в цьому полі, то сервіс приймає поштові повідомлення виключно по прямому з’єднанню.

3.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
3.1.	 Встановлені сертифікати
3.1.1.	Додано перевірку на наявність дублікатів файлів секретних ключів в каталозі розміщення при зміні паролю секретного ключа та при пошуку секретного ключа. Якщо знайдено дублікати, система видасть попередження про некоректність подальшої роботи.
3.1.2.	В меню «Вигляд» додано опцію «Показати всі сертифікати». За замовчанням відображаються лише діючі сертифікати. Для відображення всіх завантажений в систему сертифікатів увімкніть опцію.
3.1.3.	Введено заборону експортувати в систему сертифікати з типом «Фізична особа».
3.1.4.	Виправлено помилку, що виникала під час зміни паролю секретного ключа, із встановленим атрибутом на файл секретного ключа «лише для читання».
3.2.	 Заявки на сертифікат
3.2.1.	У вікно «Формування заявок на сертифікат» додано поля, що відображають реквізити організації: «ІПН», «Місцезнаходження», «Номер телефону». На підставі цих даних формуються Податкова накладна та Акт приймання-передачі послуг (товарів), які ви отримуєте в електронному вигляді безпосередньо в програмі (модуль «Первинні документи»). 
Поля заповнюються автоматично з Картки підприємства. Якщо дані в картці підприємства відсутні, натисніть кнопку переходу  та у вікні "Адреса підприємства" заповніть всі необхідні дані. Дані, що були внесені, не копіюються в картку підприємства, її все одно потрібно заповнювати.
Зверніть увагу! Номер телефону заповнюється та редагується лише у вікні "Адреса підприємства".
На підставі вищеописаної доробки, змінено версію бланку Заявки на сертифікат на Z0200106. В бланк Заявки на сертифікат додано поля з реквізитами організації. Ці поля не виводяться на друк. Для Заявки на сертифікат фізичної особи ці поля не заповнюються.
Зверніть увагу! Ця доробка стосується лише заявок на сертифікати АЦСК «Україна»
3.2.2.	Для фізичних осіб Заявки на сертифікат завжди створюються в повному комплекті: Заявка на сертифікат підписання та Заявка на сертифікат шифрування. Згідно з цим у вікні «Формування заявок на сертифікат», якщо встановлюється одна з галочок напроти Заявки на сертифікат фізичної особи, автоматично встановлюється і друга галочка. При цьому програма попереджує користувача, що сертифікати фізичної особи не використовуються в програмі "M.E.Doc". Вони призначені для використання в проектах "Декларування доходів громадян", "M.E.Doc on-line", "Твій Час".
3.2.3.	У полі 1.2 «ЄДРПОУ або ІПН підписувача» Заявки на сертифікат (окрім Заявки на сертифікат з типом «Фізична особа») додано контроль на кількість символів. Допустимі значення: 8-10 цифр або серія і номер паспорта.
3.2.4.	Якщо в Картці підприємства (розділ «Керівництво > Головний бухгалтер») поле «Посада» не заповнено, у Заявці на сертифікат з типом «Бухгалтер» поле 1.4 «Посада» також не заповнюється.
3.2.5.	На виконання команди «Файл/Експорт/Експорт» реалізовано експорт Заявки лише у формат «для подачі в сертифікаційний центр».
3.2.6.	В Заявці на сертифікат фізичної особи закрито можливість заповнювати та редагувати поля 1.4 «Поля» та 1.5 «Назва організації».
3.2.7.	В Заявці на сертифікат з типом «Печатка» в полях 1.1 «Ім’я підписувача» та 1.2 «ЄДРПОУ або ІПН підписувача» вимкнено довідник «Співробітники».
3.2.8.	В Заявках на сертифікат з типом «Директор», «Бухгалтер», «Фізична особа» виправлено помилку заповнення поля 1.1 «Ім’я підписувача» з довідника.
3.2.9.	Виправлено помилку шифрування Заявки на сертифікат при виборі функції «Зашифрувати та зберегти».
3.2.10.	Виправлено помилку імпорту Заявки на сертифікат з типом «Фізична особа».
3.2.11.	Виправлено помилку генерації Заявки на сертифікат, при умові, що поле 1.2 «ЄДРПОУ або ІПН підписувача» заповнювалось або редагувалось вручну.
3.2.12.	Виправлено помилку генерації номера Заявки при її копіюванні.
3.3.	Для Адміністраторів реєстрації реалізовано можливість імпорту квитанцій на Заявки.
Для цього у модулі «Сертифікати» оберіть команду «Файл/Імпорт/Імпорт квитанцій». Вкажіть каталог розміщення файлів квитанцій. Далі відбувається стандартна процедура прийому пошти, де необхідно вказати сертифікат Адміністратора реєстрації та ввести його пароль.
3.4.	 Змінено принцип відображення кнопки «Отримати рахунок» у вікні Головного меню, якщо закінчився термін дії сертифікатів. Відтепер кнопка з’являється лише за умови, що в систему не завантажений новий сертифікат з тим же типом.
Нагадуємо, що дана функція (кнопка «Отримати рахунок» та подальше отримання рахунку) доступно лише для користувачів, що територіально розташовані в м.Києві (КОАТУУ 800000000).
Аналогічно у вікно Головного меню змінено принцип відображення візуального попередження для користувача про те, що термін дії сертифікатів закінчився (для всіх користувачів, незалежно від їх місця розташування).
3.5.	У вікні відкритої Заявки на сертифікат виправлено помилку перевірки пошти адміністратором реєстрації.
3.6.	В розділі «Документи від УСЦ» виправлено помилку оновлення списку документів, доступних для створення, після зміни Центрів в Параметрах системи.

4.	Модуль «Звітність > Реєстр звітів»
4.1.	В Реєстр додано колонку «Примітка» звіту. В колонці відображаються дані, внесені на вкладці «Примітка» відкритого документу.
4.2.	В меню «Вигляд» додано команди «Розгорнути всі пачки» та «Згорнути всі пачки».
4.3.	Якщо користувачу закрито доступ на роботу з модулем «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних», то у модулі «Реєстр звітів» РПН не відображаються.
4.4.	Доопрацьовано відображення створених додатків до основного документу по порядку.
4.5.	Доопрацьовано друк пакетів звітних документів. При виборі функції система запитає користувача друкувати основний документ, додатки до основного документу або квитанції 2 (якщо є).
4.6.	Відновлено функцію «Експорт квитанцій» через меню «Файл/Експорт».
4.7.	Відновлено відображення переліку помилок звіту на вкладці «Протокол перевірки», за умови, що документ перевірявся на наявність помилок з Реєстру (закритий документ).
4.8.	Виправлено помилку запам'ятовування параметрів фільтрації за датою модифікації після повернення до реєстру з відкритого документа.
4.9.	Виправлено збереження підписів та статусу документів після помилки відправлення копії на інші адреси.
4.10.	Виправлено помилку довільного сортування записів Реєстру після переміщення стовпчиків користувачем за власним бажанням.

5.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
5.1.	В Таблиці 6 Додатку 4 реалізовано можливість автоматичного групового заповнення даних про співробітників: категорія, місяць, рік, кількість днів перебування у трудових відносинах. Для використання оберіть опцію «Правка > Групова заміна полів» та заповніть необхідні дані. 
5.2.	В Таблиці 1 Додатку 4 оптимізовано округлення чисел.
5.3.	Відповідно до змін, внесених до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», в звітах з Єдиного внеску приведено у відповідність розрахунки та контролі щодо максимальних та мінімальних розмірів заробітної плати. 
5.4.	В таблицях Додатку 4 доопрацьовано дизайн відображення великих чисел.
5.5.	Виправлено помилку імпорту з DBF зі станції.
5.6.	В Таблиці 6 Додатку 4 виправлено помилку оновлення реєстру співробітників.
5.7.	В таблицях 8, 9 Додатка 4 встановлено обмеження вводу кількості символів в електронній формі у відповідності до друкованої форми бланку.
5.8.	В Додатку 4 удосконалено порядок імпорту з DBF поля «Громадянин України».

6.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
6.1.	Для функції «Правка > Оновити нумерацію» додано нову опцію «з початку поточного періоду».
При виборі даної опції відбувається нумерація записів реєстру в межах місяця, при цьому, накладні за попередні періоди нумеруються в останню чергу в кінці реєстру.
6.2.	Введено заборону підписання РПН в Реєстрі звітів, якщо відкрито вікно модулю Реєстру податкових накладних.
6.3.	Доопрацьовано функцію «Перевірка платників ПДВ»: якщо в ІПН контрагента передують нулі, а користувач не ввів їх при заповненні РПН, то при перевірці реєстрації платників ПДВ в базі ДПА система врахує ймовірну наявність нулів на початку ІПН і поверне коректну відповідь.
6.4.	За умови, що Реєстр містить підписані порції, при імпорті податкових накладних з архіву «Відсутні у реєстрі» додано повідомлення «Увага! Реєстр містить підписані порції. У випадку зміни підписаної порції, підписи з неї будуть видалені. Продовжити?».
6.5.	Виправлено помилку відображення позначки ЕЦП Директора (ФОП) у непризначеній для нього графі.
6.6.	Реалізований автоматичний експорт даних із Реєстру виданих та отриманих податкових накладних в Додаток 8 до податкової декларації з ПДВ. 
Для коректного вивантаження даних у таблиці Додатку 8 в довідник «Вид документа, отримані податкові накладні» доданий ще один номер «121» відмітки ЗП.
	Для вивантаження даних:
•	у Таблицю 1 Додатка 8 - оберіть попередній номер «12» відмітки ЗП, 
•	у Таблицю 2 Додатка 8 – оберіть новий номер «121» відмітки ЗП.

7.	Реалізована нова функція Реєстрація податкових накладних та додатків 2 філіями.
Детально див. у довідці до програми в розділі Допоміжні сервіси > Реєстрація ПН та Дод.2 філіями. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.

8.	Реалізована нова функція Друк в PDF.
Для модулів «Реєстр звітів», «Реєстр первинних документів», «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» реалізовано можливість вивантаження документів у форт PDF. Функція «Друк в PDF» доступна в контекстному меню та у меню «Файл», як для одного файлу, так і для групи файлів.
Якщо вивантажується пакет звітних документів, система пропонує на вибір: вивантажувати лише основний документ, вивантажувати додатки до основного документу або вивантажувати весь пакет звітних документів.

9.	На панелі вкладок як відкритого так і закритого звіту реалізована можливість збереження вмісту вкладок (квитанція, повідомлення, властивості тощо) у формат PDF.
Для цього на потрібній вкладці натисніть кнопку  та у вікні «Сохранить как» в полі «Тип файла» оберіть варіант «PDF».

10.	В документах з динамічними таблицями реалізована можливість дублювати рядки таблиці за допомогою комбінації клавіш Ctrl+D.

11.	Модуль «Довідники > Контрагенти»
11.1.	Додано нову функцію відстеження та ведення протоколу заборони/дозволу можливості відправки повідомлень контрагентам. Для відображення протоколу натисніть кнопку  «Показати історію встановлення заборони відправки» на панелі інструментів. Вкажіть період відображення протоколу. Протокол відкриється у окремій вкладці програми.
11.2.	Внизу реєстру довідника додано строку, яка відображає інформацію про кількість записів обраної групи довідника.

12.	Модуль «Довідники > Співробітники»
12.1.	В картку співробітника додано можливість завантажувати графічні зразки підписів. 
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Довідники > Співробітники. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.
12.2.	В картці співробітника опцію «Без сплати внесків» перейменовано на «Без сплати внесків (наявність спецстажу)».

13.	Модуль «Адміністрування > Параметри системи»
13.1.	В розділ «Звітність» додано опцію «Друкувати номери сторінок при роздрукуванні РПН».
13.2.	В розділ «Звітність» додано опцію «Відображати нестворені додатки в пачці».
13.3.	В розділі «Звітність» доопрацьовано функцію «Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку». Відтепер, якщо встановлена галочка, графічні зразки підписів та печатки додаються і при експорті у формат PDF. Функцію перейменовано на «Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку або експорту в PDF».

14.	Модуль «Адміністрування > Управління ролями»
В розділі «Доступ до бланків» налаштування ролі додано колонку «Перегляд». Встановлена позначка вмикає режим «тільки для перегляду» для документів у розділі «Реєстр звітів».

15.	Модуль «Адміністрування > Управління користувачами»
Виправлено помилку відображення підлеглої групи користувачів після редагування батьківської групи.

16.	Модуль «Адміністрування > Резервне копіювання»
При виборі одного підприємства під час створення резервної копії з модулю, у ім'я файлу, що автоматично привласнюється програмою, додається ЄДРПОУ підприємства, для якого створюється РК.

17.	Модуль «Адміністрування > Планувальник завдань»
Додано ведення детального протоколу автоматичного оновлення програми виконаного планувальником завдань. Файл протоколу UpdateLog.txt розташований в кореневому каталозі програми «M.E.Doc».

18.	Модуль «Адміністрування > Менеджер архіву програми»
Додано можливість зберігати не всі архіви програми, а обмежену задану кількість архівів. Для цього встановіть галочку в полі «Зберігати тільки..» та вкажіть кількість останніх створених архівів. Попередні архіви, що перевищують кількість заданих, безповоротно видаляються.

19.	Модуль «Довідки державних органів > Інформаційна довідка»
19.1.	Видалено «Довідку про податкову заборгованість»
19.2.	Виправлено помилку відправлення інформаційної довідки через «Наступні дії».
19.3.	Виправлено помилку відображення вкладки «Відправлено» після відправлення інформаційної довідки.

20.	 Майстер створення підприємства.
20.1.	Виправлено заповнення Назви населеного пункту при завантаженні даних з сертифікату ЕЦП.
20.2.	При заповненні даних про підприємство у вікні «Дані, зазначені в реєстраційних документах > Пенсійний фонд» додано підказку користувачу «Поле Управління ПФУ є обов’язковим для заповнення. У разі відсутності інформації в реєстраційних документах про орган ПФУ є можливість проставити - 28000 Пенсійний фонд України».
20.3.	Виправлено помилку запам’ятовування даних та створення нового підприємства, що виникала при відміні відправлення тестового повідомлення в контролюючі органи. 
20.4.	Виправлено помилку запам’ятовування даних та створення нового підприємства, що виникала при введенні номеру телефону у довільному форматі.

21.	Реалізовано запам’ятовування налаштувань друку у програмному комплексі.

22.	У Моніторинг користувачів додано відображення поточної версії програмного комплексу «M.E.Doc».

23.	Введено заборону запуску файлу ezvitnet.exe зі станції та файлу station.exe з серверу. 

24.	Оновлено файл MERst_NN.xls для експорту/імпорту нових податкових форм в формат *.xls. За замовчанням файли розташовано у папці \Medoc\tmpl\EXP_IMP\.

25.	Оновлено файл «Структура файлов импорта Реестра НН (DBF, TXT).pdf», що за замовчанням знаходиться у каталозі Medoc\Medoc\help\manuals\

26.	Виправлено помилку роботи програми, що виникала після зміни відображення формату дати в Регіональних налаштуваннях операційної системи.

27.	Виправлено недоліки інтерфейсу програми, що виникали після зміни розміру тексту та інших елементів екрану в Персоналізації операційної системи.

28.	Виправлено позиціонування фокусу після збереження змін в Картці підприємства.

29.	Виправлено виклик функції налаштування проксі у вікні «Оновлення програмного забезпечення».

30.	Модуль «Банківські рахунки»
30.1.	Реалізовано відображення роботи автоматичної обробки модулю в Журналі подій (Адміністрування > Журнал подій). Робота автообробника доповнена наступними подіями:
•	Підписання документу – відображається при підписанні документу автообробником;
•	Експорт файлів відкриття/закриття рахунків  відображається при експорті файлів автообробником. В описі вказується назва файлу та шлях розміщення;
•	Автоматична обробка кореспонденції – в описі відображається імпорт файлів з пошти автообробником.
30.2.	Реалізовано прийом квитанцій по пошті тільки за умови, що в користувача є доступ до модулю «Банківські рахунки».
30.3.	На вимогу користувачів в «Моніторі повідомлень про відкриття/закриття рахунків» додано функцію «Декодер найменування файлу». Функція визивається з контекстного меню (правою клавішею по потрібному файлу). 
30.4.	Змінено максимально допустиме значення Часу критичної затримки документу в дорозі з 72 годин на 48 годин.

31.	Модуль «Довідники > Картка підприємства» 
У групу ФСС з ТВП додані 2 нових поля:
•	Рахунок - номер рахунку, який відкритий у банку чи у відповідному органі Держказначейства відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності…"
•	МФО – МФО рахунку.
Даними з цих полів автоматично заповнюються відповідні поля у звітах "С0600102 Заява-розрахунок для ФСС з ТВП" та "С0601101 Заява-розрахунок для ФСС з ТВП (без підсумку таблиці 2)".

32.	 Модуль «Прийом та обробка звітності»
32.1.	В режимі «Корпорація» у вікні вибору підприємства в меню «Вигляд» додано функцію «Сховати/Показати підзвітні установи».
32.2.	При консолідації пакетів звітних документів враховується тип додатків до основного документу (Звітний, Звітний новий, Уточнюючий).
32.3.	Виправлено помилку відображення автора консолідованого документа.
32.4.	В Реєстрі консолідованих звітів реалізовано запам'ятовування конфігурації колонок, їх порядок та ширину. Якщо ширина перевищує розміри вікна програми, відображається полоса горизонтальної прокрутки.

33.	Модуль «Зарплата»
33.1.	Відтепер дані модулю «Зарплата» входитимуть в резервну копію програми «M.E.Doc»
33.2.	Адміністрування > Налаштування > Графіки.
Виправлено некоректне оновлення показників планового часу.
33.3.	Розрахункова відомість > Розрахунковий лист.
В розрахунку індексації доходів деталізовано опис «Приріст індексу споживчих цін за період з…»
33.4.	Виправлена помилка, яка виникала при заповненні адреси в Особовій картці > Область.
33.5.	Кадрові дані > Посвідчення особи. 
Додана нова група «Посвідчення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи»


 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник Посвідчення особи додано новий тип документа:
•	Закордонний паспорт
 НОВІ ФОРМИ 
Документи АЦСК "Україна"
Z0200106	Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписувача ЕЦП
_________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.226
 НОВІ ФОРМИ 
Податкова інспекція
J0901106	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901203	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Податкова інспекція
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.225

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Модуль «Зарплата».
1.1.	 Додано довідник «Причини непрацездатності». Даний довідник використовується при заповненні лікарняного листа. Обраний код автоматично переноситься у відповідну графу звіту «Заява розрахунок для ФСС з ТВП» (С0600102 і C0601101). Якщо в лікарняному вказано код 2 або 4, в звіт вони не попадають.
Перелік «Причин непрацездатності»:
1 - Захворювання загальне; 
2 - Професійне та його наслідки; 
3 - Наслідок аварії на ЧАЕС; 
4 - Нещасний випадок на виробництві та його наслідки; 
5 - Невиробничі травми; 
6 - Контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство; 
7 - Санаторно - курортне лікування; 
8 - Вагітність та пологи; 
9 - Ортопедичне протезування; 
10 - Догляд.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КПКВ додано новий код:
2501040_валюта Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики
2.	Оновлено довідник ОПФ (КОПФГ).

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
F1310802	Книга обліку доходів і витрат
F1310702	Книга обліку доходів
J1311002	Журнал господарських операцій
J1311102	Довідник класифікатора елементів аналітичного обліку
F1311102	Довідник класифікатора елементів аналітичного обліку
J1311202	Довідник видів первинних документів
F1311202	Довідник видів первинних документів
F1311002	Журнал господарських операцій

Інша звітність
Ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики не встановлено:
S0105006	Ф5. Примітки до річної звітності

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Виправлено зовнішній вигляд:
J0500104	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500104	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J0147201	Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
F0147201	Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J1310201	Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість

Міністерство економіки
S3000305	Показники виконання фінансового плану

МінКультури
MK105005	Ф5. Примітки до річної звітності
MK100111	Ф1. Баланс
MK102002	Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості
MK020002	Табл.20. Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
MK406002	Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"
MK104006	Ф4. Звіт про власний капітал

Мінрегіон
KG000100	1С - водопостачання, водовідведення
KG000200	1С – теплопостачання
KG000300	1С - житлове господарство

 Форми, до яких оновлено підказки 

Податкова інспекція
Для зручності заповнення форм доопрацьовано автоматичне перенесення даних із форми «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» (далі Відомості) в «Звіт про контрольовані операції» (далі Звіт).
Детально про автоматичне перенесення даних із форми «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» в «Звіт про контрольовані операції» читайте в загальній довідці в розділі «Сервіс розробника».
F0104702	Звіт про контрольовані операції
J0104702	Звіт про контрольовані операції
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.224

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

Виправлено помилку імпорту файлів для модулю «Банківські рахунки»

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
F1310104	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

 Форми, до яких оновлено підказки 

Податкова інспекція
J0500104	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500104	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.223 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 1. На виконання Листа Міндоходів від 04.04.2014 р. № 7860/7/99-99-19-04-02-17 "Про податок на додану вартість" Міністерством доходів і зборів України внесено зміни: 1.1. Податкові накладні на операції з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, які оподатковуються за ставкою 7%, складаються з урахуванням таких особливостей: • на операції з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, які оподатковуються за ставкою 7 відсотків, складається окрема податкова накладна; • при формуванні порядкового номера такої податкової накладної у полі, призначеному для коду виду діяльності, після порядкового номера через дріб проставляється спеціальна позначка "7"; • обсяг постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення, що підлягає оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7%, вказується в податковій накладній в графі 9 "Постачання на митній території України", оскільки ставка 7% не є основною; • номенклатура лікарських засобів та виробів медичного призначення вказується у відповідних рядках розділу І податкової накладної, сума податку вказується в розділі ІІІ податкової накладної в рядку "Податок на додану вартість" в графі 9 та переноситься в графу 12; • в розділі ІV податкової накладної в графах 9 та 12 вказується загальна вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення з податком на додану вартість. 1.2. В Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних додані колонки: гр.3а Розділу І та гр.4а Розділу ІІ, «Позначка «7», яка вказує що ПН (РК) складена на операції, які оподатковуються за ставкою 7 %»; 2. Модуль «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних». У зв’язку з вищеописаними змінами, для РПН, реалізовано функцію групового встановлення позначки «7» в гр.3а Розділу І та гр.4а Розділу ІІ для тих ПН (РК), операції в яких оподатковуються за ставкою 7%. Позначка проставляється для тих ПН (РК), в номері яких код виду діяльності – «7». Для групового встановлення: а. якщо потрібно встановити позначку в окремих записах, виділіть ці записи б. в меню «Правка» оберіть команду «Групова заміна виду та коду документів» в. оберіть опцію «лише по виділеним записам» або «по всім записам» г. встановіть галочку в полі «Позначка «7» д. натисніть ОК. 3. Модуль «Прийом та обробка звітності». Додано 2 нових методи консолідації: 1. Консолідувати обрані Використовується для консолідації однотипних звітів, які були самостійно обрані користувачем в Реєстрі. 2. Консолідувати від імені іншої установи. Використовується для консолідації звітів від імені підзвітних установ. Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Прийом та обробка звітності > Робота з модулем «Прийом та обробка звітності» > Робота з розділом "Реєстр консолідованих звітів" > Консолідація звітів. Довідка викликається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми. 4. Модуль «Зарплата». 4.1. Індекс інфляції цін за березень 2014 р. - 102,2%. 4.2. В табель обліку робочого часу додано функцію відображення списку співробітників у розрізі підрозділів підприємства. Для того, щоб ввімкнути відображення списку співробітників по підрозділам на панелі інструментів натисніть кнопку «По підрозділам» . З'явиться додаткова панель, що містить коди та назви підрозділів підприємства. Оберіть потрібний розділ, та у таблиці модулю справа відобразиться список робітників, що працюють у обраному підрозділі. 4.3. Виправлено помилку, що виникала при редагуванні суми авансу. 4.4. В розділ «Звіти» додано «Платіжну відомість на виплату інших видів оплат», що формується на підставі різних видів оплат. 4.5. В Адміністрування > Налаштування > Види оплат > К компенсаційні нарахування додано новий вид оплати «Оплата на харчування». Розраховується від кількості днів. ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 1. У довідник Причини звільнення додано нові статті КЗпПУ: ст.36 п.8 - підстави передбачені контрактом ст.36 п.4 - розірвання трудового договору з ініціативи ст.36 п.7.1 - за судовим рішенням ст. 41.п. 1.1 - несвоєчасна виплата зарплати ст.41. п.4 - перебування у підпорядкуванні у близької людини 2. Оновлено довідник «ЗВЕДЕНИЙ (універсальний) довідник». 3. Оновлено довідник «Нормативи забруднення навколишнього середовища». 4. Оновлено довідник «Ставки тр.збору ( I реєстрацiя)». НОВІ ФОРМИ МінКультури MK918002 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" MK918102 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс" ЗМІНИ У ФОРМАХ НААН U7UKDZ25 (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами U7UKDS25 (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Податкова інспекція Змінено типи полів «Код» для можливості внесення кодів нерезидентів до 20 знаків, збільшено кількість знаків після коми (до 6) для «Курсу валют» (гр. 21 Відомостей про контрольовані операції)" для документів: F0104702 Звіт про контрольовані операції F0147101 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях F0147201 Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб» J0147201 Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб» J0104702 Звіт про контрольовані операції J0147101 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях Форми, до яких оновлено підказки Податкова інспекція J1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11 J1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15 F1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11 F1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15 J1201507 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ F1201507 (ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.222

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КПКВ додано новий код:
2301170_валюта Діагностика і лікування захворювання і впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та у вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України
2.	Оновлено довідник «Підакцизні товари (новий)»

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція

Додано контроль на заповнення полів «Населений пункт платника», «Вулиця»
F0100107	( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0100207	( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
J1310104	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
F1310104	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

Виправлено подачу Уточнених Декларацій:
J0100113	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0100311	Декларація з податку на прибуток банку
J0100413	Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.221

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено Довідник пільг:
14010468	Тимчасово до 1 січня 2015 року від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з постачання деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД (крім брикетів та гранул товарної підкатегорії УКТ ЗЕД 4401 31 00 00, 4401 39 90 00).
14010469	У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року включно операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 - 4103, 4301) звільняються від оподаткування податком на додану вартість

2.	У довідник КПКВ додано новий код:
2301170_валюта Діагностика і лікування захворювання і впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та у вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
J0100513	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0150103	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150204	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150304	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150603	Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0150703	Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151103	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151203	Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151303	Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151404	Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151603	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0151704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0152801	Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0151503	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0152701	Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

МінКультури
MK911010	Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
MK911110	Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK911210	Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва

Мінпаливенерго
PE100203	Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
PE100303	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100403	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100503	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100603	Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
PE100703	Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Укроборонпром
UOP90901	Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Мінпромполітики
S2830105	Фінансовий план підприємства
S2820111	002 Ф1. Баланс

МінКультури
MK204002	Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Податкова інспекція
J0602905	Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

Інша звітність
S0100212	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0110010	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0111002	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0104007	Ф4. Звіт про власний капітал
S0104053	Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
S0100352	Ф3-н.Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0100462	Ф3-кн. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

Державна служба статистики
S0500907	9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
S1201209	12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку
S0403705	1-теп. Звіт про постачання теплоенергії
S2702110	50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
S2701409	21-заг (міс). Реалізація сільськогосподарської продукції
S0601311	1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
_________________________________________
Шановні клієнти!
У системі «M.E.Doc» з'явився розділ «Твій час».
За допомогою нового сервісу Ви можете легко і швидко придбати за безготівковим розрахунком або забронювати залізничні, автобусні або авіаквитки. 
Переваги для користувачів «M.E.Doc»:
•	Використання для замовлення квитків бази співробітників, наявної у Вас в «M.E.Doc» 
•	Придбання квитків за безготівковим розрахунком і отримання первинних документів по оплаті (рахунки, акти, податкові накладні) в електронному вигляді в «M.E.Doc».
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.220
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Нагадуємо, що в останній редакції ПН (JF1201005) та Дод.2 (JF1201205) було змінено відображення полів «Номер», «Код виду діяльності», «Номер філії».
 
У зв'язку з цим в програмному комплексі доопрацьовано наступне: 
1.1.	В Реєстрі первинних документів в колонках «Найменування» та «Номер» документу змінено відображення номеру відповідно до нового формату N/K/F, де N – номер ПН/Дод2, K  код виду діяльності, F  номер філії
1.2.	В Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних в колонці «Номер» змінено відображення номеру документу відповідно до нового формату.
1.3.	При заповненні РПН вручну в колонці «Номер» необхідно вводити номер відповідно до нового формату:
•	якщо код виду діяльності та номер філії відсутні, вводиться просто номер, наприклад: «123»;
•	якщо є код виду діяльності, а номер філії відсутній, після коду обов'язково встановлюється знак «/», наприклад: «123/2/»;
•	якщо є номер філії, а код виду діяльності відсутній, обов'язково встановлюється подвійний знак «/», наприклад: «123//2».
Зверніть увагу, між знаками «/» допускається наявність пробілу.
Правильність заповнення номеру власноруч таким способом гарантує коректне формування Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних на підставі записів Реєстру.
1.4.	В Запиті щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних та у Витязі з Єдиного реєстру податкових накладних в полі «Номер документа» змінено відображення номеру відповідно до нового формату.
 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	У довіднику ТКВМБ змінено код:
080203 Перинатальні центри, пологові будинки
2.	У довідник КПКВ додано новий код:
2101710 Проведення невідкладних заходів щодо забезпечення національної безпеки
 НОВІ ФОРМИ 
Міністерство оборони
MOU31111	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
MOU31009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
Мінпаливенерго
PE301009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
Мінпромполітики
S2821012	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S2801113	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S2829815	Перелік форм приймання квартальної звітності
Укроборонпром
UOP11108	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва	
UOP31111	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
UOP31009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
Державна служба статистики
S0500907	9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг
Інша звітність
S0100212	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0110010	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0100252	Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0111002	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0104007	Ф4. Звіт про власний капітал
S0104053	Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
МінКультури
MK881003	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882003	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK883003	Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду
MK884003	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885003	Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Міністерство оборони
MK911008	Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
MOU03002	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
MOU20211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Мінпаливенерго
PE100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Мінпромполітики
S2823706	004 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S2820211	003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S2820111	002 Ф1. Баланс
Укроборонпром
UOP03002	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
UOP20211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
UOP00305	Показники виконання фінансового плану
UOP90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
Податкова інспекція
Змінено зовнішній вигляд:
J1201005	Податкова накладна
F1201005	Податкова накладна
Реалізовано перенос даних із попередніх періодів:
J0900207	Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.219

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Реалізовано вивантаження в формат ДКУ нових форм квартальної звітності до Державної казначейської служби України.

2.	Модуль «Зарплата»
1.1.	В Адміністрування > Налаштування > Довідники «Індекс споживчих цін» додано індекс інфляції за лютий 2014р., який становить 100,6%.
1.2.	Виправлено сторнування лікарняних за попередні періоди.
1.3.	В розрахунковій відомості реалізована можливість навігації по клітинкам за допомогою клавіш керування курсором на клавіатурі (стрілки вправо/вліво, вверх/вниз).
1.4.	В Адміністрування > Налаштування > Довідники > Довідник «Категорії застрахованих осіб» виправлено назву для категорії 32.
1.5.	В Реєстрі документів реалізована можливість роздруковувати Роз’яснення розрахунку.
1.6.	В Адміністрування > Налаштування > Довідники
У довіднику «Проведення» назву рахунку 30.1 змінено на «Готівка в національній валюті». Згідно наказу Міністерства фінансів від 08.02.2014 р. №48
1.7.	Виправлено помилку заповнення даними звіту «(Дод.4)Довідка про середню заробітну плату С0200412» при формуванні його в модулі «Звіти».
1.8.	Згідно з «Інструкцією про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів» №80, затвердженою наказом Міноборони від 12.03.2007 р.:
•	у довідник «Види оплат» додано новий вид оплати «Військові збори (ВОЗ)». Розраховується як середня заробітна плата;
•	у довідник «Проведення» додано проводки:
Д-т 37.7 «Розрахунки з іншими дебіторами»
К-т 66.1 «Розрахунки за виплатами працівникам, яка відображає нарахування зарплати (ВОЗ)»
Д-т 66.1 К-т 651,641, яка за загальними правилами відображає суми сплаченого утриманого ЄСВ та ПДФО
Д-т 301,311 - К-т 37,2 запис, яким відображається погашення заборгованості військкоматом підприємству, установі.
•	У звіті «Табель обліку використання робочого часу» відсутність працівника, пов'язану з проходженням військових зборів, позначити літерним кодом «ІН» (цифровий код - 22). В умовні позначення табелю додано: «Військові збори»  «ВОЗ».
1.9.	У Таблиці 6 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску виправлено помилкове відображення працівників, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною від 3-х до 6-ти років (не відображатимуться).

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 р. № 49, що набирає чинності 01.04.2014 р., у Довіднику ознак доходів змінено назви деяких ознак доходів за колишньою нумерацією:
•	«108» – Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики);
•	«118» – Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Податкового кодексу;
•	«127» – Інші доходи;
•	«129» – Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов'язання Національного банку України;
•	«144» – Вартість вугілля та вугільних, торф’яних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 НОВІ ФОРМИ 

ФСС з ТВП
C0600102	Заява-розрахунок для ФСС з ТВП
C0100224	Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
C0101408	Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення

Податкова інспекція
J0500104	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
F0500104	Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

J0101207	Податкова декларація про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113003	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113104	Додаток СБ до рядка 03.10 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації про результ.спільн.діяльн. на території України без створ.юр.особи
J0113303	Додаток АМ до рядка 06.4.11 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності
J0113403	Додаток ВО до рядка 06.4.17 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113803	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0113903	Додаток ПН до рядка 15 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0114004	Додаток ВП до рядків 19-22, 24-27 та 29-32 Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи
J0114301	Додаток ТЦ до рядків 03.20, 03.21 додатка ІД та до рядків 06.4.25, 06.4.26 додатка ІВ Податкової декларації

J0130204	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131701	Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0130103	Додаток ОД до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130303	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130404	Додаток СБ до рядка 03.18 додатка ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток банку та рядка 07.31 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130503	Додаток ОВ до рядка 05 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130604	Додаток ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130703	Додаток АМ до рядків 07.3 - 07.5 додатка ІВ до рядка 07 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0130903	Додаток ТП до рядків 10 та 13 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131004	Додаток ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131203	Додаток АВ до рядка 18 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0131303	Додаток ПН до рядка 21 Податкової декларації з податку на прибуток банку
J0100311	Декларація з податку на прибуток банку
J0131404	Додаток ВП до рядків 24 - 27 та 29 - 32 Податкової декларації з податку на прибуток банку

J0100413	Декларація з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140205	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140304	Додаток ІВ до рядка 04 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140404	Додаток АМ до Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140504	Додаток ПН до рядків 16 ПН та 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140604	Додаток РН до р. 19.4 табл. 3 додатка ПН до р. 16 ПН та р. 19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140704	Додаток СВ до р. 19.3 СВтабл.3 додатка ПН до р.16 ПН та р.19 ПН Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0141101	Додаток ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0141201	Додаток СБ до рядка 03.9 СБ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; до рядка 04.3.5 СБ додатка ІВ до рядка 04 ІВ Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0141401	Додаток СП до рядка 01.1 СП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0141501	Додаток ТЦ до рядків 01.13 ТЦ, 01.14 ТЦ, 03.22 ТЦ, 03.23 ТЦ додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС; рядків 04.3.20 ТЦ, 04.3.21 ТЦ додатка ІВ до рядка 04 ІВ; рядків 01.13 ТЦ, 01.14 ТЦ, 02.13 ТЦ
J0141301	Додаток ПП до рядка 01.1.1 ПП додатка ДС до рядків 01 ДС та 03 ДС Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика
J0140805	Додаток ВП до рядків 24-27, 29-32 та 34-37 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика

J0100113	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0110104	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110204	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110305	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110603	Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110703	Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111303	Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111503	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111203	Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111103	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111404	Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111603	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0112801	Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0112701	Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

F0500601	Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості
J0500601	Інформація суб'єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості

J0119801	Додаток ГД до рядків 10.1, 13.1 та 16.1 Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій
J0101909	Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями
J0119702	Додаток до рядків 19-22 Податкового звіту про використ.коштів неприбут.установами й організаціями

J1310104	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
F1310104	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість

Первинні документи
PD014802	Довідка про заробітну плату, що подається для перерахунку пенсії непрацюючим державним службовцям, а також державним службовцям, які на момент перерахунку пенсії працюють на інших посадах, ніж ті, з яких їм призначено (перераховано) пенсію
PD014702	Довідка про заробітну плату державним службовцям, які на момент перерахунку працюють на посадах, з яких призначено (перераховано) пенсію
PD014602	Довідка про складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за ранг, або кваліфікаційні класи, або класний чин, або спеціальні звання, або дипломатичний ранг, надбавка (винагорода) за вислугу років), що подається для призначення пенсії відповідно до Закону України “Про державну службу”
PD200303	Заявка на придбання торгового патенту

Державна казначейська служба
F4_2KD25	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM25	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_5KD25	Ф №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F4_4KD25	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F43KD125	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F43KM125	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD25	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM25	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F7KD1S25	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z25	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S25	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1Z25	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F2KD25		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV25		Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KM25		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FKD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KDS25		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ25		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMS25		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMZ25		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F4_3KD25	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KM25	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDB25		Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB25		Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F125		Ф №1 Баланс (бюджетний)
FKD19006	Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FKD15006	Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FKD14006	Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FKD24006	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FKD25006	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FKD26006	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FKD29006	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKM29006	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FKD28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKM28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FKD31S06	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD31Z06	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FKD30006	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FKD34S06	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD34Z06	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FKD38006	Додаток 38 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FKD36006	Додаток 36 Довідка про стан фінансових казначейських векселів
FKD35006	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FKD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKD33S17	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKD33Z17	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FKM33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FKM33S17	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FZKZDP12	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FKM33Z17	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FVK2D005	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVK42D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3D5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71DS5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71DZ5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZKSDSA5	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FVK7DS05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7DZ05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK45D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FZVK2D05	Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK4105	Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK4205	Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3D5	Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43D5	Зведена форма №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZKZDSA5	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FZVK71S5	Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVK71Z5	Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZKSPZ12	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZVK7S05	Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK7Z05	Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK4505	Зведена форма №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FVK2M005	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FVK41M05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZKZAG12	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FVK42M05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVK43M05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVK4_3M5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVK71MS5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK71MZ5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVK7MS05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVK7MZ05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVK2M05	Зведена форма №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVK41M5	Зведена форма №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVK42M5	Зведена форма №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV4_3M6	Зведена форма №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVK43M5	Зведена форма №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVN71S5	Зведена форма №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN71Z5	Зведена форма №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVN7S05	Зведена форма №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVN7Z05	Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FKD32006	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
FZKSDP12	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FKD30016	Додаток 30 (варіант №2) Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень
FTER2805	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER2905	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES2805	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES2905	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER28M4	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER29M4	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTES28M4	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTES29M4	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

МінКультури
KKD32006	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KKD30006	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KKD29006	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KKD28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KKD26006	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KKD25006	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KKD31S06	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD31Z06	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
K4_4KD25	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
KKD14006	Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KKD15006	Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KKD19006	Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KKD24006	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
K4_1KD25	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K43KD125	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K2KD25		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_3KD25	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K4_2KD25	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K125		Ф №1 Баланс (бюджетний)
KKD35006	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
KKD38006	Додаток 38 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
KKD34S06	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KKD34Z06	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
K7KD1Z25	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S25	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KDZ25		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDS25		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
KKD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KKD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Міністерство Праці
P4_2KD25	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P2KD25		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_3KD25	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P4_1KD25	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P43KD125	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P125		Ф №1 Баланс (бюджетний)
P7KD1Z25	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KDS25		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KDZ25		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
PKD26006	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PKD25006	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PKD14006	Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
PKD29006	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PKD24006	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD15006	Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PKD19006	Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PKD30006	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD31S06	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD31Z06	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD32006	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PKD34S06	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD34Z06	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PKD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

МОЗ України
F2KDMN25	Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP25	Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL25	Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL25	Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3IM25	Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM25	Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDMIN187	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

НААН
FZNDR012	Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах
N2000208	Додаток Б форма 4 - наука

Державна служба статистики
S0600313	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S2701110	13-заг. Надходження молока на переробні підприємства
S2700911	11-заг. Надходження худоби та птиці на переробні підприємства

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
 
МінКультури
MK911008	Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
MK216003	Табл.16. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання інших власних коштів (доходів) та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"
MK215003	Табл.15. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання бюджетних коштів та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"
MK100352	Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
MK100308	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
MK104006	Ф4. Звіт про власний капітал
MK305101	Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"

Податкова інспекція
У графі 4 ставка забруднення - 100% обсязі (з 01.01.2014 р.) в наступних формах:
F0320101	Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320201	Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320301	Дод.3 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
F0320401	Дод.4 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
J0320101	Дод.1 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди..стаціонарними джерелами забрудн.
J0320201	Дод.2 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за викиди.. пересувними джерелами забруднення
J0320301	Дод.3 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за скиди забруд.  речовин безпосередньо у водні об'єкти..
J0320401	Дод.4 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за розміщення відходів

Реалізовано відображення «0» в графі 9 та 10, якщо коригування здійснюються, але суми не змінюються (наприклад, зміна лише товарної номенклатури):
J0294105	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1)
J0209106	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)
F0200412	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0201112	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства) (ДП1)
J0200512	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

 Форми, до яких додано підказки 
 
Податкова інспекція
F0104702	Звіт про контрольовані операції
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
F0147201	Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0147201	Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0104702	Звіт про контрольовані операції
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Підказки містяться у головній довідці до бланку:
J1201507	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
F1201507	(ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200807	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209007	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209407	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
_________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.218

 НОВІ ФОРМИ 
 
Державна служба статистики
S1000211	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S1201209	12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку
S1201106	11-зв'язок. Звіт про продукцію зв'язку
S0301111	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
 
Податкова інспекція
Внесені зміни в алгоритм розрахунків, що пов’язані із зміною мінімальної заробітної плати (1218,00 грн) на 01 січня 2014 року 
F0111503	Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111703	Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121503	Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121703	Додаток 7 до розділу II податкової декларації про майновий стан і доходи

Виправлено помилку подання Уточн. Дод.7 як самостійного документу у складі пакету Уточненого розрахунку ПДВ
J0285702	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0290702	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0294602	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)

Первинні документи
Сумарні рядки у звіті PD100102  зроблено доступними для редагування
PD100102	Декларація про обсяги зберігання зерна

Державна служба статистики
S0301009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S1001308	13-зез (з дин. табл). Звіт про інвестиції з України в економіку країн світу
S1001010	10-зез (з дин. табл). Звіт про іноземні інвестиції в Україну
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.217

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Аналіз діяльності»
Відкориговано методику розрахунків в розділі «Аналіз руху власного капіталу».
2.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
В Таблиці 5 Додатку 4 оптимізовано кількісне розміщення співробітників на аркуші у разі максимального заповнення колонки 13.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
PD100101	Декларація про наявні обсяги цукру
PD100102	Декларація про обсяги зберігання зерна

Державна служба статистики
S1201307	13-зв'язок. Звіт про наявність засобів зв'язку
S0601311	1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S1616005	31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

 Форми, до яких додано підказки 

Пенсійний фонд
E0400H01	Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів
E0401H01	Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
E0402H01	Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне cтрахування за деякі категорії застрахованих осіб
E0403H01	Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осiб, якi проходять строкову вiйськову службу
E0404H01	Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
E0405H01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0406H01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0407H01	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0408H01	Таблиця 8. Нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
E0409H01	Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу
E0500H01	Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
E0501H01	Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями
E0502H01	Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування
E0506H01	Таблиця 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0600H01	Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів
E0601H01	Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті
E0603H01	Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням - розрахунком
E0604H01	Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)
E0700H01	Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
E0701H01	Таблиця 1. Відомості про застраховану особу з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійного захворювання

Податкова інспекція
F0200114	Податкова декларація з ПДВ (фо)
F0200412	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
F0200510	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
F0215105	Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
F0215205	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
F0215705	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
F0299305	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
F1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201105	Додаток 1 до податкової накладної
F1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
J1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J1201105	Додаток 1 до податкової накладної
J1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.216 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 1. Модуль «Зарплата» 1.1. Додано новий звіт «Платіжна відомість на виплату зарплати (каса/банк)». 1.2. У звіті «Список перерахувань до банку» змінено методику формування списку: до списку не потрапляють співробітники с нульовою заробітною платою. 1.3. У «Розрахунковому листі» реалізована можливість одночасної відміни всіх змін, які користувач виконав власноруч. Для цього у контекстному меню оберіть команду «Видалити всі оплати створені вручну». Зверніть увагу, зміни відміняються для нарахувань та утримань окремо. 1.4. В Адміністрування > Налаштування > Види оплат > Лікарняні > Лист непрацездатності > Додаткові показники додано нову опцію «Пропорційний розрахунок матеріальної допомоги при розрахунку середньої». ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 1. Оновлено довідник податкових інспекцій: оновлено найменування та адреси деяких інспекцій. ЗМІНИ У ФОРМАХ Податкова інспекція Виправлено зовнішній вигляд документів (в полях, які не підлягають заповненню, не проставляються нулі, прочерки та інші знаки чи символи, змінено відображення «Ініціали та Прізвище особи», яка склала Податкову накладну) J1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11 F1201005 Податкова накладна №$N2_1 від $N11 J1201105 Додаток 1 до податкової накладної J1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15 F1201105 Додаток 1 до податкової накладної F1201205 Додаток №2 № $N1 від $N15 Міністерство економіки SM100103 Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання Укроборонпром UOP90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) Мінпромполітики S2820211 003 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) Мінпаливенерго PE100211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) Міністерство оборони MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.215

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок > Додаток 4»
В Таблиці 6 додано контроль заповнення поля «Категорія 2 не може бути обрана для інвалідів, які є найманими працівниками у ФОП».

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	В довіднику КПКВ змінено код:
6591700 Поховання Героя України, колишнього Віце-прем'єр-міністра України Зубця М.В.

 НОВІ ФОРМИ 

Інша звітність
S0200115	Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200114	Форма 503 (з дес.зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
FPLAN012	Помісячний план використання бюджетних коштів	

Податкова інспекція
Виправлено зовнішній вигляд бланків:
J1201005	Податкова накладна
F1201005	Податкова накладна

Державна служба статистики
S0701110	1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт
S2501003	1-технологія. Звіт про створення та використання передових виробничих технологій
__________________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.214

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	Модуль «Аналіз діяльності»
1.1.	Для проведення аналізу додано наступні річні статистичні форми фінансової звітності підприємства за 2013 рік:
S0100112	Ф1. Баланс
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100308	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0104006	Ф4. Звіт про власний капітал
1.2.	Відкориговано методику розрахунків фінансових показників згідно діючих форм фінансової звітності підприємства.
2.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
Згідно листа Міністерства доходів і зборів України від 09.12.2013 р. №17169/6/99-99-17-03-01-16 "щодо розміру нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для інвалідів, які працюють на підприємствах суднобудівної промисловості" змінено нарахування єдиного внеску за відсотком 8.41% у строку 2.1.4. Таблиці 1 Додатку 4.
3.	Доопрацьовано відправку Податкової накладної контрагенту.

 НОВІ ФОРМИ 
 
Звітність емітентів
Згідно рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.:
Е0300103 	Додаток 1. Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Е0300203	Додаток 2. Вiдомостi про прийняття рішення про розміщення цінних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капіталу
Е0300303	Додаток 3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Е0300403	Додаток 4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Е0300503	Додаток 5. Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Е0300603	Додаток 6. Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Е0300703	Додаток 7. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Е0300803	Додаток 8. Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Е0300903	Додаток 9. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Е0301003	Додаток 10. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
Е0301103	Додаток 11. Відомості про порушення справи про банкрутство емітента
Е0301203	Додаток 12. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента
Е0301303	Додаток 13. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Е0301403	Додаток 14. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
Е0301503	Додаток 15. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
Е0700102	Додаток 16. Відомості про зміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
Е0700202	Додаток 17. Відомості про заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів
Е0700302	Додаток 18. Відомості про дострокове погашення іпотечних облігацій
Е0700402	Додаток 19. Відомості про внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів
Е0700502	Додаток 20. Відомості про заміну управителя ФОН за рішенням суду
Е0700602	Додаток 21. Відомості про заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН
Е0700702	Додаток 22. Відомості про припинення функціонування ФОН
Е0700802	Додаток 23. Відомості про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами
Е0700902	Додаток 24. Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Е0701102	Додаток 25. Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Е0701202	Додаток 26. Відомості про конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
Е0701302	Додаток 27. Відомості про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Державна служба статистики
S0700609	1-буд. Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S0700710	2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S1803106	31-вод. Звіт про перевезення вантажiв i пасажирiв

Податкова інспекція
F0104702	Звіт про контрольовані операції
F0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
F0147201	Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0147201	Інформація до Додатка «Інформація про пов'язаних осіб»
J0104702	Звіт про контрольовані операції
J0147101	Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях
J1310601	Заява платника податків про проведення електронної перевірки

J1401001	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
F1401001	Витяг з реєстру платників податку на додану вартість
J1300701	Запит на проведення звірення
F1300701	Запит на проведення звірення
J1301001	Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
F1301001	Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість
J1300801	Акт проведення звірення розрахунків платника з бюджетом
F1300801	Акт проведення звірення розрахунків платника з бюджетом
J1400701	Повідомлення щодо необхідності звернутися до органу Міндоходів для проведення звірення розрахунків платника з бюджетом.
F1400701	Повідомлення щодо необхідності звернутися до органу Міндоходів для проведення звірення розрахунків платника з бюджетом.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
 
Державна служба статистики
S0501407	14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
S1900609	1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Форма, в якій встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S3200306	1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

Податкова інспекція
Виправлено подачу Уточненого комплекту податку на прибуток (річна):
J0108101	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0180101	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180601	Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180701	Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181101	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181201	Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181301	Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182701	Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182801	Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0181401	Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181601	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181701	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Виправлено зовнішній вигляд бланків:
J1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J1201105	Додаток 1 до податкової накладної
J1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201105	Додаток 1 до податкової накладної
F1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.213

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	 Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України №10 від 14.01.2014 р. «Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» з 1 березня 2014 р. вступають в дію нові бланки Податкових накладних та Додатків до них.
У зв’язку з цим в програмному комплексі:
1.1.	Додано нові бланки Податкових накладних та Додатків до них, - див. в розділі «Нові форми»
1.2.	Оновлено структуру імпорту у форматі XML для нових бланків Податкової накладної та Додатків до неї.
Опис нової XML-структури можна завантажити за посиланнями:
		http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/fj1201005.doc
		http://www.me-doc.com.ua/upload_images/files/XML/fj1201205.doc
1.3.	Створені шаблони універсального імпорту для нових бланків Податкової накладної та Додатків до неї.
Зразки типових шаблонів для універсального імпорту розташовано в каталозі C:\ ... \Medoc\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2\
Шаблони нових бланків Податкової накладної та Додатків до неї в модулі «Універсальний імпорт»:
•	Excel Податкова накладна (J1201005)
•	Excel Дод.2 (J1201005)
•	DBF Податкова накладна (J1201005)
•	DBF Дод.2 (J1201005)
1.4.	Оновлено стиковку з «ІС-ПРО».

Зверніть увагу!
В модулі «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних» створення документів на нових бланках доступно з періоду «Березень» 2014р. Для створення документу на старих бланках оберіть період включно до «Лютий» 2014р.
В модулі «Первинні документи» для створення документів на нових бланках оберіть період відображення «Березень» 2014р. Для створення документу на старих бланках оберіть період відображення «Лютий» 2014р.

2.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок»
Введено додатковий контроль на від'ємне значення у графі 4 Таблиці 2 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску.
3.	Починаючи з даного оновлення до бланків звітності будуть додані підказки по заповненню полів.
Для перегляду підказки у вікні відкритого бланку оберіть потрібне поле та на панелі вкладок звіту відкрийте вкладку «Довідка щодо заповнення полів».
Детально див. у довідці до програми в розділі Основні робочі процедури > Робота з документами > Довідка щодо заповнення бланку та полів. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.
Також додано відео-інструкцію «Як подивитись підказку по заповненню поля», яку можна подивитись в розділі «Реєстр звітів».
4.	Доопрацьовано довідку до розділу «Звітність філій».
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Звітність > Звітність філій. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми.

 Форми, до яких додано підказки 
 
Податкова інспекція
J0200114	Податкова декларація з ПДВ
J0200512	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0215205	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
J0200610	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
J0215105	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0299305	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0215705	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
 
1.	Згідно додатків №3 та № 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" внести зміни в довідник КПКВ.
2.	Оновлено довідники:
	Особливі примітки в подат. накладній
	Коди найменування операцій
	Код сторони та назви операції
	Класифікація зовнішньоекономічних послуг

 НОВІ ФОРМИ
 
Податкова інспекція
J1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J1201105	Додаток 1 до податкової накладної
J1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201005	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201105	Додаток 1 до податкової накладної
F1201205	Додаток №2 № $N1 від $N15

J0303403	Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

F1310701	Книга обліку доходів
F1310801	Книга обліку доходів і витрат
J1311001	Журнал господарських операцій
F1311001	Журнал господарських операцій
J1411601	Довідка
F1411601	Довідка
F1310601	Заява платника податків про проведення електронної перевірки
J1311601	Анкета платника податків про проведення електронної перевірки
F1311601	Анкета платника податків про проведення електронної перевірки
J1311101	Довідник класифікатору елементів аналітичного обліку
F1311101	Довідник класифікатору елементів аналітичного обліку
J1311201	Довідник видів первинних документів
F1311201	Довідник видів первинних документів
J1410601	Рішення
F1410601	Рішення


J1490602	Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість
F1490602	Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість

ДПС (бюджет)
FK100105	Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по групам посад
FK100206	Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по напрямкам роботи

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
 
Первинні документи
Змінено зовнішній вигляд:
PD030401	Наказ (розпорядження) про надання відпустки
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.212

 НОВІ ФОРМИ
 
ФСС з ТВП
C0601101	Заява-розрахунок для ФСС з ТВП (без підсумку таблиці 2)

Державна служба статистики
Форми, в яких не встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1001102	11-зез (ВПІ). Звіт про окремі види взаємозв’язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування
S3200306	1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
 
Державна служба статистики
S0401111	11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію	
S1901210	11-ер. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії

 Оновлено налаштування консолідації до форм 
 
Державна служба статистики
S0400115	1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства

Інша звітність
S0100112	Ф1. Баланс
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.211

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція

Збільшено кількість знаків в Таблиці 2:
J0181301	Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

Оновлено XSD-схему:
J0803501	Розрахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення
J0813501	Додатковий розрахунок збору, що сплачується підприємством, яке є замовником будівництва нових ядерних установок

Первинні документи

Виправлено зовнішній вигляд:
PD030302	Відомість на виплату грошей
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.210

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	В кадрових даних виправлено помилку формування звіту «Список працівників» по обраним працівникам.
1.2.	В Адміністрування > Налаштування > Довідники > Свята та перенесення > Перенесення, за умови що дата не переноситься, поле «Дата, на яку виконується перенос» залишається пустим (не заповнюється).
1.3.	У звіті «Довідки про заробітну плату для листа непрацездатності» виправлено помилку відображення даних по працівникам, у яких є в поточному місяці лікарняний або лікарняний по вагітності.
1.4.	Оптимізовано та пришвидшено заповнення Таблиць 6 та 5 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску даними з Розрахункової відомості.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
 
1.	У довідник «Податкові інспекції» додані нові інспекції:

Код		ЄДРПОУ		Найменування
9393	14167175	Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічног
9494	36308785	Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досл

 НОВІ ФОРМИ 
 
Податкова інспекція
J0902201	Звіт про фінансовий стан банку (Баланс)
J0902301	Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід банку (Звіт про фінансові результати)
J0902401	Звіт про прибутки і збитки банку
J0902601	Звіт про зміни у власному капіталі банку (Звіт про власний капітал)
J0902501	Звіт про сукупний дохід банку
J0902701	Звіт про рух грошових коштів банку за прямим методом
J0902801	Звіт про рух грошових коштів банку за непрямим методом
J0108101	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
J0180101	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180201	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180301	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180601	Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0180701	Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181101	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181201	Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181301	Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181401	Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181501	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181601	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0181701	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182701	Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0182801	Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
J0120013	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства (суб'єкта космічної діяльності)
J0120103	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120204	Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120304	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120603	Додаток АМ до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0120703	Додаток ВО до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121103	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121203	Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121303	Додаток ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121404	Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121503	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121603	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0121704	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0122701	Додаток ВС до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0122801	Додаток ТЦ до рядків 03.28, 03.29 додатка ІД до рядка 03, 06.4.41, 06.4.42 додатка ІВ до рядка 06.4, 01.13, 01.14, 02.13, 02.14 таблиці 1, 01.16, 01.17, 02.16, 02.17 таблиці 2 додатка ЦП до р
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.209

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
Реалізовано вивантаження в формат ДКУ (DBF) консолідованих форм до Держказначейства: 
 7-х форм місячної звітності;
 квартальної звітності;
 річної звітності.
Виконується: Реєстр консолідованих звітів/Файл/Ескпорт.

Увага!
Для ФОП з найманими працівниками, по узгодженню з Пенсійним фондом України у відповідності до Листа від 30.08.2012 р. № 17537/Г-4 «Щодо нарахування єдиного соціального внеску фізичними особами-підприємцями на зарплату працівників-інвалідів», категорія 2 не може бути обрана для інвалідів, які є найманими працівниками у фізичних осіб – підприємців, оскільки під дану категорію підлягають лише працюючі інваліди на підприємствах, установах і організаціях. Рекомендацією ПФУ є використання категорії 1 – для зазначеної категорії осіб. 

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
 
1.	Доповнено довідник КВЕД 2010, який використовується у формі S0401111 11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос).

 НОВІ ФОРМИ 
 
Первинні документи
PD100206	Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
 
Державна служба статистики
S0600714	7-торг. Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства
S0401111	11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію
S1904412	4-мтп (рік). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
S0501407	14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу
S2600308	1-КЗР (юр.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S1900609	1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
S0800107	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
__________________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.208

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	Виправлена помилка відправки податкової накладної.

__________________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.207

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	Для пакетів звітних документів, в разі отримання Квитанції №2 від шлюзу Міндоходів України лише для головного документу, реалізовано автоматичне копіювання цієї Квитанції для всіх додатків до головного документу пакету звітів. При цьому статус додатків буде такий самий, як і статус головного документу.
2.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок» 
2.1.	Відповідно до ЗУ № 719-VII від 16.01.2014 р. «Про державний бюджет України на 2014 рік» введено в дію розміри мінімальної та максимальної заробітної плати на поточний рік. 
У зв’язку з цим змінено контролі в тих бланках звіту з Єдиного внеску, які використовують дані про розміри заробітної плати.
2.2.	В Таблицю 6 Додатку 4 додано контроль на правильність заповнення статі працівників.
3.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати > Заявки на сертифікат»
3.1.	В заявці на отримання сертифікату печатки установи в полях 1.1 «Ім’я підписувача» та 1.2 «ЄДРПОУ або ІПН підписувача» відключено довідник «Співробітники» через непотрібність.
4.	Оновлено довідку до модулю «Первинні документ > Шаблони первинних документів». Довідку див. в розділі Модулі програми > Первинні документи > Шаблони первинних документів. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми, або з відкритого вікна модулю «Первинні документ».
5.	Модуль «Зарплата»
5.1.	Змінено відображення роз’яснення розрахунку до лікарняного по вагітності.
5.2.	Звіт «Реєстр депонованої заробітної плати» не відображається за замовчанням в переліку бухгалтерських звітів.
Для відображення цього звіту в Адміністрування > Налаштування > Звіти встановіть галочку напроти назви звіту.
5.3.	Налаштовано шаблони експорту «Аванс», «Заробітна плата», «Виконавчий лист» (додано за замовчанням поля, що будуть відображатись).
Також в перелік полів для відображення додано блок «Фіксовані поля».
5.4.	Реалізовано можливість вивантаження/завантаження шаблонів експорту в xml-файл з метою використання їх на інших робочих станціях.
Для вивантаження шаблонів натисніть кнопку «Зберегти шаблони експорту» на панелі інструментів та вкажіть шлях для збереження файлу.
Для завантаження шаблонів в програмний комплекс натисніть кнопку «Відновити шаблони експорту» на панелі інструментів та вкажіть шлях розміщення файлу.
5.5.	В Розрахунковій відомості при виборі фільтрів «Працівники, які отримують заробітну плату в касі» та «Працівники, яким заробітна плата нараховується на рахунок в банку» виправлено вибірку даних. Відтепер відфільтровуються працівники, які отримують заробітну плату змішаним способом (через касу та на картку одночасно), при цьому вказується частка виплати зарплати обраним способом.
5.6.	Для фільтрів «Працівники, які отримують заробітну плату в касі» та «Працівники, яким заробітна плата нараховується на рахунок в банку» за замовчанням додано умови відфільтровування звільнених працівників (відображаються лише ті, що працюють в обраному періоді). 
5.7.	В кадрових даних виправлено помилку формування звіту «Список працівників» по обраним працівникам.
5.8.	Виправлено розрахунок Єдиного внеску, якщо перевищено максимальний ФОТ.
5.9.	Виправлено розрахунок суми неоподаткованої матеріальної допомоги (що становить 1710 грн).

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КОАТУУ: 
 додано коди:
1825055500 ГОРОДОК 
4623088200 ЛИПІВСЬКА/С-ЩЕ ЛИПІВКА 
1825810000 МІСТА РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЧУДНІВСЬКОГО Р-НУ 
2323081809 ПІЩАНСЬКЕ 
 змінено коди:
6510300001 БІЛОГРУДОВЕ 
6510300000 ГОЛА ПРИСТАНЬ 
4623088201 ЛИПІВКА 
6110300000 ЧОРТКІВ 
1825810100 ЧУДНІВ 

 НОВІ ФОРМИ 

МінКультури
KRD38005	Додаток 38 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету	

Державна служба статистики
S0600714	7-торг. Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства
S1401111	1-туризм (юр.особа). Звіт про туристичну діяльність
S1401112	1-туризм (фіз.особа). Звіт про туристичну діяльність
S2702110	50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств
S0400115	1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства
S1901210	11-ер. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії
S1903308	1-біржа. Звіт про діяльність біржі.
S1921109	11-мтп (вер). Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
Звіти, які відправляються одним пакетом:
S1901110	11-мтп. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
S1911108	11-мтп (паливо). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S0403416	1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства
S0401111	11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію
S2700910	11-заг. Надходження худоби та птиці на переробні підприємства
S0403506	1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (річна)
S2600308	1-КЗР (юр.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S2600309	1-КЗР (фіз.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

Інша звітність
S0106004	Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"
S0100308	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
S0100452	Ф3к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
S0104006	Ф4. Звіт про власний капітал
S0100352	Ф3-н.Звiт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
S0100462	Ф3-кн. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
S0104052	Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
S0100112	Ф1. Баланс
S0100152	Ф1. Консолідований баланс
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100251	Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0105005	Ф5. Примітки до річної звітності,

Державна казначейська служба
FZFIN41	Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42	Інформація про фінансовий стан установи 2
FENERG03	Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

Міністерство Праці
F2KD2507	Ф.№2кд Мін. праці
F7KD2507	Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці
__________________________________________________


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.206

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	Реалізовано можливість подання Уточнюючого розрахунку з ПДВ, як додатку до Декларації з уточнюючими додатками.
2.	Для коректного експорту/імпорту нових податкових форм в формат *.xls, оновлено файли: MERst_NN.xls, MEDod1.xls, MEDod5.xls, MEDod8.xls. 
За замовчанням файли розташовано у папці \Medoc\Medoc_2\tmpl\EXP_IMP\.

 НОВІ ФОРМИ 
 
Державна служба статистики
S0800107	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Пенсійний фонд
P9900601	форма 8 Анкета застрахованої особи
Форма доступна тільки для друку в ліцензійній версії програмного комплексу.

 ЗМІНИ У ФОРМАХ
 
Укроборонпром
UOP40406	Ф4. Звіт про власний капітал

Міністерство оборони
MOU40406	Ф4. Звіт про власний капітал

Мінпромполітики
S2823806	005 Ф4. Звіт про власний капітал

Державна казначейська служба
F915	Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності	
F2KD24	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

МОЗ України
F2KDMN24	Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

МінКультури
MK105005	Ф5. Примітки до річної звітності
MK406002	Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"
MK104006	Ф4. Звіт про власний капітал

Податкова інспекція
F0217006	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0217104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0287008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0287105	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294705	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294804	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297006	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0217006	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0217104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
__________________________________________________

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.205

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Новий «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
(Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25 листопада 2013 року )

Внесені зміни:
1.1.	У електронній таблиці Реєстру, отримані податкові накладні:
В довідник «Податковий кредит» додано код 133 для експорту даних в рядок 16.1.4 Декларації з ПДВ.
1.2.	Змінені форми звітності, в які експортуються дані реєстру – див. в розділі «Нові форми».

2.	Модуль «Первинні документи»
2.1.	При прийомі первинних документів електронним каналом зв’язку, реалізовано інформування користувача про повідомлення, які не були розшифровані. 
Нерозшифровані повідомлення поміщаються в папку \incoming\Partner\not_decrypted\ххххххххх\ (де ххххххххх – ЄДРПОУ підприємства-отримувача).
2.2.	В протокол отриманого первинного документу (в т.ч. ПН) додано атрибут «Час відправки», який відповідно відображає дату та час відправки документу контрагентом.
 
2.3.	В таблицю Корзини додано колонку Переміщений в корзину. Відображає дату та час, коли документ було видалено з Реєстру (тобто переміщено в Корзину).
Дана колонка відображається в таблиці за замовчанням. Для того, щоб вимкнути її відображення або відобразити її, натисніть на кнопку  - Конфігуратор таблиці. Зніміть або встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку  для збереження.
Зверніть увагу! Для того, щоб в колонці «Переміщений в корзину» відображались відповідні дані, обов’язково в Адміністрування > Журнал подій > Параметри необхідно встановити позначку в полі «Переміщення в корзину».
2.4.	Доопрацьовано механізм відхилення первинного документу. Якщо у вікні «Вкажіть причини відхилення» натиснуто кнопку «Відмінити», процес відхилення первинного документу відміняється.
2.5.	Виправлено помилкове блокування від редагування Податкових накладних , що виникало після імпорту ПН із zdi-файлів.

3.	Модуль «Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
Доопрацьовано пошук документів по всіх сторінках Реєстру.

4.	Реалізовано вивантаження тимчасового кошторису в формат ДКСУ.
Виконується: Реєстр звітів/Файл/Ескпорт кошторису в форматі ДКУ

5.	Оптимізовано та пришвидшено перевірку сертифікатів через OCSP сервер.

6.	Довідник «Контрагенти»:
6.1.	Доопрацьовано можливість групової заборони відправки повідомлень контрагентам. Для цього потрібно виділити групу контрагентів та натиснути кнопку «Встановити заборону відправки повідомлень».
6.2.	Реалізовано виділення всіх записів довідника за допомогою комбінації клавіш Ctrl+A.

7.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
7.1.	В Реєстрі консолідованої звітності в меню «Вигляд» додано команди «Розгорнути всі пачки» та «Згорнути всі пачки».
7.2.	Для режиму «M.E.Doc Корпорація» в модулі «Звітність > Реєстр звітів» реалізована можливість підписувати документи, які відправляються на «Інші» адреси працівником, який має сертифікат ЕЦП з типом «Співробітник».
Для цього в розділі «Адміністрування > Параметри системи > Підпис» для типу «Звітність» оберіть комплект «Співробітник».
Якщо налаштовано даний комплект, при спробі відправити звіт в контролюючі органи, система повідомить користувача: «Налаштовано комплект підписів, який не дає можливості звітуватися до контролюючих органів», та відбувається автоматичний перехід в Параметри системи для переналаштування.
7.3.	При доданні бланків в Запит на консолідацію у вікні «Створення звіту» реалізовано відображення бланків у вигляді дерева тих документів, які зв’язані в пакет.

8.	Модуль «Зарплата»
8.1.	Реалізовано автоматичне заповнення звіту PD012001 «Довідка про доходи (за вимогою)» даними з Розрахункової відомості (кнопка «Заповнити» на панелі інструментів). Також додана можливість відображати суму доходу для працівників, у яких в програмному комплексі заведено дві особові картки (наприклад, за сумісництвом).
8.2.	Додано новий вид оплати «Погашення боргу». Використовується для погашення заборгованості звільнених працівників.
8.3.	В Табелі обліку робочого часу реалізована можливість розблокування архівного документу (табелю) з метою коригування в ньому кількості відпрацьованих годин працівникам.
Для цього:
а.	Оберіть архівний період Табелю.
б.	Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Alt+D. 
Слово «Період» на панелі вибору періоду змінить колір на помаранчевий, що свідчить про розблокування архівного документу і можливість вносити в ньому зміни.
в.	Виділіть запис працівника та день, де потрібно змінити кількість відпрацьованих годин.
г.	В контекстному меню оберіть команду «Змінити години» та встановіть потрібне значення.
д.	Виконайте дії описані в п. «в» та «г» зі всіма працівниками, яким потрібно змінити кількість відпрацьованих годин в минулому періоді.
е.	Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Alt+D для блокування документу від змін.
8.4.	В Розрахунковій відомості виправлено помилку нарахування суми профспілкового внеску за минулий період та заокруглення суми профспілкового внеску.
8.5.	Виправлено помилкове нарахування доплати за роботу в нічні та вечірні години, якщо в Табелі обліку робочого часу встановлюється неявка.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій:
•	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
•	змінено статуси на «Ліквідовано» в наступних інспекціях:
Код	ЄДРПОУ	Найменування
0471	38673254	ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ (БАГЛІЙСЬКИЙ Р-Н)
0472	38673254	ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ (ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н)
0473	38673254	ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДПІ (ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н)
2297	38714798	ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ГУ МІНДОХОДІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛ
2298	26037495	РУ ДЕПАРТАМЕНТУ САТ ДПА УКРАЇНИ В ХМЕЛЬН. ОБЛ.

 НОВІ ФОРМИ 

Податкова інспекція
F1300304	Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
F1400304	Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів
J1300304	Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
J1400304	Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів

Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 793 від 11.12.2013 р.:
F0100107	( ФОП ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0111102	Дод.1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111202	Дод. 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111302	Дод. 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111402	Дод. 4 до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111602	Дод. 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111503	Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111703	Додаток 7 до податкової декларації про майновий стан і доходи
F0100207	( ФО ) Податкова декларація про майновий стан і доходи
F0121102	Дод.1 до рядка 8 розділу І податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121202	Дод. 2 до рядків 01.02, 01.03, 01.05 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121302	Дод. 3 до рядка 01.04 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121503	Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121602	Дод. 6 до рядка 11 податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121703	Додаток 7 до розділу II податкової декларації про майновий стан і доходи
F0121402	Дод. 4 до рядка 01.06 податкової декларації про майновий стан і доходи

Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 678 від 13.11.2013 р.:
F0200114	Податкова декларація з ПДВ (фо)
F0200412	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
F0215205	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
F0200510	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
F0299806	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
F0215105	Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
F0299305	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
F0215705	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
F0215804	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
F0217006	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0217104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
F0299705	Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
F0215503	Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку
J0200813	Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
J0201112	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства) (ДП1)
J0285106	Дод.5 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства) (Д5)
J0299405	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0285702	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0285404	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0287008	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0287105	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0209405	Податкова декларація з ПДВ (спеціальна)
J0294105	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1)
J0294205	Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр. (Д5)
J0294005	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0294602	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0294504	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0294305	Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9)
J0294705	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294804	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0200114	Податкова декларація з ПДВ
J0200512	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0215205	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
J0200610	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
J0299806	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
J0215105	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0299305	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0215705	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0215804	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0217006	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0217104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0215604	Повідомлення про делегування філіям права виписки податкових накладних
J0299705	Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду
J0215503	Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку
J0209006	Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
J0209106	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)
J0209205	Дод.5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0209305	Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9)
J0299005	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0290702	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0290504	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0297006	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ

Згідно з Наказом Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25.11.2013 р.:
J1201507	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
F1201507	(ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200807	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209007	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209407	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
F0103402	(для I і II групи)Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
У ІІ Розділі в графі 7 збільшено кількість символів до 25 знаків.
J0700205	Декларація про валютні цінності
F0700205	Декларація про валютні цінності

Мінпромполітики
S2800103	010 ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства
S2800502	012 Ф1-КЗ Кредиторська заборгованість підприємств (організацій по окремих показниках звітності)
S2800305	011 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств

Державна служба статистики
Форми, в яких встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1802506	25-вод. Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)
S0301009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S1002006	2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S0602222	2-торг (авто). Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них

Міністерство Праці
PRD26006	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PRD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

МінКультури
MK911208	Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK103002	Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс"
MK918101	Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс"
MK208001	Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів
MK109001	Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів
MK100111	Ф1. Баланс
MK100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MK100352	Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
MK100308	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
MK104006	Ф4. Звіт про власний капітал
MK305101	Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.204

 НОВІ ФОРМИ
 
МінКультури
MK114101	Табл.14. Інформація про невикористані асигнування загального (спеціального) фонду, що повернуті до державного бюджету
MK911108	Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK911208	Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб'єктів малого підприємництва
MK100352	Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
MK100308	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
MK305002	Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів"
MK406002	Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"
MK104006	Ф4. Звіт про власний капітал
MK305101	Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 "Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)"

МінКультури/бюджет
MKZAG001	Загальна інформація

Державна казначейська служба
F4_5MD11	Ф №4-5д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (фінансові казначейські векселі) (форма №4-5д)

Державна служба статистики
S1002006	2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)
S0301009	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
 
МінКультури
MK103002	Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс"
MK204002	Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK918101	Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс"
MK111001	Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK101002	Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості
MK017201	Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017301	Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK105005	Ф5. Примітки до річної звітності
MK017401	Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017501	Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK911008	Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
MK017101	Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017601	Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK017701	Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK019001	Табл.19. Некомерційні показники діяльності суб'єктів господарювання
MK017801	Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі
MK918001	Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати"
MK406001	Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 "Звіт про власний капітал"
MK110001	Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK208001	Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів
MK114001	Табл.14. Інформація про залишки коштів
MK112001	Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK113001	Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій
MK208901	Табл.08-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості
MK109001	Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів
MK109901	Табл.09-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості
MK100111	Ф1. Баланс
MK100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MK216003	Табл.16. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання інших власних коштів (доходів) та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"
MK102002	Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості
MK020002	Табл.20. Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
MK215003	Табл.15. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання бюджетних коштів та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати"

МінКультури/бюджет
MK881001	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK887201	Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів
MK887101	Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK887001	Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів
MK886201	Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів
MK886101	Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK886001	Дод.6. Інформація про надходження основних засобів
MK885001	Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK884001	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK883001	Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду
MK882001	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK888002	Дод.8. Інформація про невикористані асигнування загального та спеціального фонду, повернуті до державного бюджету

Державна казначейська служба
F7MDS12	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ12	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS12	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMZ12	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1S12	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z12	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S12	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z12	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F4_2MD11	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43MD111	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_4MD11	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F4_3MD11	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F2MM11	Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MD11	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_1MD11	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_3MM11	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_1MM11	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2MM11	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43MM111	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F2MVAL11	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Державна служба статистики
S1101208	1-відходи. Поводження з відходами
S0601011	1-опт (рік). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S0900109	1-житлофонд. Житловий фонд
S2501003	1-технологія. Звіт про створення та використання передових виробничих технологій
S2702209	2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.203

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	Адміністрування > Налаштування > Довідники:
 Мінімальна заробітна плата з 01.01.2014 р. – 1218 грн.
 Прожитковий мінімум з 01.01.2014 р. – 1218 грн.
 Максимальний ФОТ з 01.01.2014 р. – 20706 грн.
 Індекс споживчих цін за грудень 2013 р.  100,5%
 Відсотки пільг податку на доходи 2014 р.  50%.
1.2.	У звітах «(дод.3) Довідка про середню заробітну плату (дохід)» та «(дод.4) Довідка про середню заробітну плату» додана можливість відображати суму доходу для працівників, у яких в програмному комплексі заведено дві особові картки (наприклад, за сумісництвом).

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КВК додано код:
		340 Міністерство молоді та спорту України
2.	Згідно наказу Державного комітету статистики України №423 от 27.12.2013 р. оновлено Довідник НПП новий.
3.	Оновлено довідники:
 Довідник пільг;
 Довідник УКТ ЗЕД;
 Довідник по акцизу.

 НОВІ ФОРМИ 

Державна казначейська служба
FDPLAN01	Довідка про зміну до плану використання бюджетних коштів
FDOVPR11	Довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
FDOVPR22	Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
FDOVPR02	Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету
FDOVPR01	Довідка про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету

Державна служба статистики
S2105106	51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S0403416	1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства
S1805105	51-вод. Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

Мінпромполітики
S2829814	Перелік форм приймання річної звітності

Міністерство оборони
MOU10111	Ф1. Баланс
MOU30308	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
MOU40406	Ф4. Звіт про власний капітал
MOU01002	Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
MOU02003	Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
MOU03002	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU05002	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU05103	Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
MOU06002	Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU07002	Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU08002	Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU09102	Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління
MOU09302	Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління
MOU09402	Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
MOU09502	Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління
MOU09603	Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
MOU09703	Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління
MOU10002	Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі
MOU04002	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
MOU00105	Фінансовий план підприємства
MOU00305	Показники виконання фінансового плану
MOU20211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
MOU31110	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
MOU50005	Ф5. Примітки до річної звітності
MOU40001	Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства
MOU90001	Анкета підприємства
MOU90301	Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
MOU90501	Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів
MOU90601	Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами
MOU90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
MOU31008	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
MOU41111	11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

МінКультури
KRD31Z06	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
MK882001	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

Податкова інспекція
У рядку 6 в полі «№» збільшено кількість символів до 18.
J0101908	Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

Державна служба статистики
S2500110	1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.202
 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
1.	В зв’язку з набранням чинності Закону України від 24.10.2013 №657-18 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень». Видалено обов'язковість заповнення полів для форм:
J1201004	Податкова накладна
J1201204	Додаток №2
F1201004	Податкова накладна
F1201204	Додаток №2
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.201

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	Доопрацьовано відправку Декларації з ПДВ.
Для повторної подачі неприйнятих звітів, після встановлення поточної версії програми виконайте наступні дії:
а. Скопіюйте або створіть пакет звітності.
б. Відкрийте та ЗБЕРЕЖІТЬ кожний звіт пакета.
в. В Декларації оновіть поля(F5), перерахуйте документ(F6) та обов'язково збережіть документ.
г. Підпишіть і відправте пакет документів.

 НОВІ ФОРМИ
 
Державна казначейська служба
FPLANZ22	Тимчасовий зведений помісячний план використання бюджетних коштів
FPLSNZ22	Тимчасовий зведений план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
FZPLN022	Тимчасовий зведений план використання бюджетних коштів
FZPLNK21	Тимчасовий зведений план надання кредитів із загального фонду бюджету
N0100212	Тимчасова довідка про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)
N0100313	Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису асигнувань заг. фонду бюджету
N0100712	Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису/плану спец.фонду бюджету
FK0SHT21	Тимчасовий кошторис
FPLAN022	Тимчасовий помісячний план використання бюджетних коштів
FK0SHT23	Тимчасовий зведений кошторис
FDPPL002	Тимчасова довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів
FPLAN021	Тимчасовий план використання бюджетних коштів
FLIM0002	Тимчасова лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування
FDK0SH02	Тимчасова довідка про зміни до кошторису
FDPLAZ02	Тимчасова довідка про зміни до плану асигнувань
FDPLS002	Тимчасова довідка про зміни спеціального фонду бюдждету
FDPLZ002	Тимчасова довідка про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюдждету
N0101212	Тимчасова довідка про зміни до помісячного розпису надання кредитів із заг. фонду бюджету
N0400121	Тимчасовий зведений план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
N0300121	Тимчасовий план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
FPLANK21	Тимчасовий план надання кредитів із загального фонду бюджету
FPLANS22	Тимчасовий план спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

Державна служба статистики
Форми, в яких не встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1802506	25-вод. Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)
S2105106	51-ЦА. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства
S1101011	3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)
S2702209	2-ферм. Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві
S0300212	6-ПВ. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання
S0200308	2-Б. Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів
S1600209	2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту
S0701110	1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт
S0401111	11-ОЗ. Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)
S1904412	4-мтп (рік). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти
S1805105	51-вод. Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації
S0602114	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
S0602124	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
S0602222	2-торг (авто). Звіт про продаж і запаси автотранспортних засобів, деталей та приладдя до них

 ВИЙДУТЬ В НАСТУПНОМУ ОНОВЛЕННІ
 
Державна служба статистики
Форми, в яких не встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1901110	11-мтп. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії
S1901210	11-ер. Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії
S1911108	11-мтп (паливо). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт
S1921109	11-мтп (вер). Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів
S0400115	1-підприємництво (річна). Звіт про основні показники діяльності підприємства
S0403416	1-підприємництво (річна, коротка). Структурне обстеження підприємства

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 
ФСЗІ
S0301902	Список працюючих інвалідів - штатних працівників, які були зайняті на підприємстві

Інша звітність
S0111001	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0110009	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна служба статистики
S1101208	1-відходи. Поводження з відходами
S1100109	1-екологічні витрати. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
S0423108	1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S1904107	4-мтп (міс). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти
S0300105	7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві
S0423109	1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.200

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	Доопрацьовано відправку Декларації з ПДВ.
Для повторної подачі неприйнятих звітів, після встановлення поточної версії програми виконайте наступні дії:
а. Скопіюйте або створіть пакет звітності.
б. Відкрийте та ЗБЕРЕЖІТЬ кожний звіт пакета.
в. В Декларації оновіть поля(F5), перерахуйте документ(F6) та обов'язково збережіть документ.
г. Підпишіть і відправте пакет документів.

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	В змінено роз'яснення розрахунків до лікарняного листа.
2.2.	Виправлено перерахунок Фондів для лікарняних, які розраховані в майбутньому періоді.
2.3.	У звіті C0200405 (дод.3) Довідка про середню заробітну плату (дохід) додано відображення зарплати працівника, який працює за трудовою угодою ЦПХ.
2.4.	Адміністрування > Налаштування >Графіки
Додано нові параметри на вкладці «Загальні»:
 Використовувати надурочний час – якщо встановлена дана галочка, за умови наявності в працівника надурочних годин, доплата за них нараховується окремо, якщо галочка не встановлена – оплата понадурочних годин входить в систему оплати;
 Входження надурочного часу в систему оплати – якщо встановлена дана галочка, то за умови наявності в працівника понадурочних годин, доплата за них входить в систему оплати та нараховується доплата за надурочні години.

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КТКВМБ змінено назви кодів:
250342 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для сплати заборгованості за поставлене у 2012 році медичне обладнання вітчизняного виробництва 
250348 Субвенція з державного бюджету бюджету м. Дніпропетровська для продовження будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровську на ділянці від Кайдацького шляху до автомобільної дороги Київ – Луганськ – Ізварине, у тому числі оплату виконаних у 2012 році робіт 
250347 Субвенція з державного бюджету районному бюджету Шацького району Волинської області для продовження будівництва та капітального ремонту доріг Шацьк – Світязь – Залісся – Пульмо – Шацьк, в тому числі на оплату виконаних у 2012 році робіт
2.	У довідник КПКВ додано коди:
3401110 Підготовка і участь національних збірних команд в олімпійських іграх 
3701730 Здійснення заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період

 НОВІ ФОРМИ 

ФСС з ТВП
С0400401	Дод.4 Зведений звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

ФСЗІ
SF010701	Звіт про використання коштів Фонду

Інша звітність
S0106004	Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"

Державна служба статистики
S1605107	51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
F1513	Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
FM915	Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD15006	Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
D0106015	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
FRD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Міністерство Праці
P0106015	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

МінКультури
K0106015	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування

Державна служба статистики
S0300306	1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці
S2600106	1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (місячна)
S0603204	1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту
S3200552	1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності
S0600110	1-торг. Звіт про товарооборот
S0700407	1-ціни (буд). Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
S0600312	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S1401109	1-туризм (юр.особа). Звіт про туристичну діяльність
S0601011	1-опт (рік). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S0900109	1-житлофонд. Житловий фонд
S0403506	1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (річна)
S2600207	1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (річна)
S1500111	3-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S2500110	1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства
S2501003	1-технологія. Звіт про створення та використання передових виробничих технологій
S1401110	1-туризм (фіз.особа). Звіт про туристичну діяльність
S2600308	1-КЗР (юр.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S2600309	1-КЗР (фіз.особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування
S0210109	1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

Податкова інспекція
Реалізовано формування пакетів звітних документів з метою відправки їх в ДПС для наступних форм:
F0209602	Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0209602	Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296102	Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д1 до Декларації
J0296102	Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д1 до Декларації
F0296202	Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативам - додаток Д2 до Декларації
J0296202	Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - додаток Д2 до Декларації
F0296302	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д3 до Декларації
J0296302	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д3 до Декларації
F0296402	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д4 до Декларації
J0296402	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д4 до Декларації
F0279602	Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0279602	Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296502	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД1 до Уточнюючої декларації
J0296502	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД1 до Уточнюючої декларації
F0296602	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД2 до Уточнюючої декларації
J0296602	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД2 до Уточнюючої декларації
J0100607	Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
J0165102	Додаток ПН до рядка 14 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
J0165202	Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
J0165302	Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво (пункт 4 розділу III) Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України
J0100806	Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
J0185102	Додаток ПН до рядка 13 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
J0185202	Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
J0185302	Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво (пункт 4 розділу III) Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.199

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	Модуль «Банківські рахунки»
Виправлено прийом та розшифрування квитанцій та файлів-відповідей.
2.	Виправлено помилку, яка виникала під час відправки заявок на сертифікат адміністраторами реєстрації. 
Для подальшої коректної роботи, адміністраторам реєстрації необхідно заново завантажити в програму свої сертифікати.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	Адміністрування > Налаштування > Види оплат.
Додано новий вид оплат: «Вихідна допомога».

 ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 

1.	У довідник КТКВМБ додано код:
250500 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів
2.	У довідник КПКВ додано коди:
3401110 Підготовка і участь національних збірних команд в олімпійських іграх 
3701730 Здійснення заходів із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період
3.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

 НОВІ ФОРМИ
 
МінКультури
MK888002	Дод.8. Інформація про невикористані асигнування загального та спеціального фонду, повернуті до державного бюджету

Державна служба статистики
S2703005	37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт
S2305107	51-зал. Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничного транспорту загального користування
S2701206	4-заг. Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства (міс)
S2700506	1-зерно (міс). Наявність і надходження зернових та олійних культур
S0300306	1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці
S2702410	24-сг (міс). Стан тваринництва
S2702609	10-мех. Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах
S2701311	1-риба (міс). Добування водних біоресурсів.
S2701409	21-заг (міс). Реалізація сільськогосподарської продукції
S1100208	2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства
S2000806	8-нк. Звіт про діяльність музею
S2000905	9-нк. Звіт про діяльність театру
S2000005	12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

Податкова інспекція
J0303305	РОЗРАХУНОК частки сільськогосподарського товаровиробництва
F0209602	Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0209602	Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296102	Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д1 до Декларації
J0296102	Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д1 до Декларації
F0296202	Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативам - додаток Д2 до Декларації
J0296202	Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - додаток Д2 до Декларації
F0296302	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д3 до Декларації
J0296302	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д3 до Декларації
F0296402	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д4 до Декларації
J0296402	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток Д4 до Декларації
F0279602	Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0279602	Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296502	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД1 до Уточнюючої декларації
J0296502	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД1 до Уточнюючої декларації
F0296602	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД2 до Уточнюючої декларації
J0296602	Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами - Додаток УД2 до Уточнюючої декларації
J0100607	Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
J0165102	Додаток  ПН до рядка 14 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
J0165202	Додаток  ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності
J0165302	Додаток  до Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво (пункт 4 розділу III) Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України
J0100806	Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
J0185102	Додаток ПН до рядка 13 Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
J0185202	Додаток ВП до Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби
J0185302	Додаток до Порядку розрахунку податкових зобов'язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво (пункт 4 розділу III) Відомості про доходи (прибуток), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародних договорів України

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S0400407	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості

Форми, в яких не встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S1500404	Дод.1 до КН. Список змін до картки кандидата наук
S1500604	Дод.1 до ДН. Список змін до картки доктора наук
S1500654	Дод.2 до ДН. Список докторів наук, які вибули у звітному періоді
S1500704	Дод.2 до КН. Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді
S1501006	КН. Картка обліку кандидата наук
S1502006	ДН. Картка обліку доктора наук

Державна казначейська служба
F124	Ф №1 Баланс (бюджетний)
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.198

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	Моніторинг користувачів.
1.1.	Додано нову функцію «Заблокувати вхід зі станцій». Якщо ввімкнено даний сервіс, користувачі не можуть увійти в програмний комплекс з робочих станцій. Використовується, наприклад, для оновлення серверної частини програмного комплексу.
1.2.	В переліку активних робочих станцій додано відображення відкритих звітів на робочій станції (звіт має бути збереженим).
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Новий звіт «Розрахунковий лист (вигляд 6)». Додано поля «Брутто», яке відображає суму «Всього нараховано», та «Нетто», яке відображає суму нарахованої зарплати без податків.

 НОВІ ФОРМИ 

Мінпромполітики
S2801406	Звіт про суми податкових пільг
S2823806	Ф4. Звіт про власний капітал
S2823706	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S2800215	2-інвестиції. Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (річна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Укроборонпром
UOP90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.197

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Відповідно до наказу Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18.12.2012 №739 «Про затвердження вимог до форматів криптографічних повідомлень» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2013 за № 108/22640 передбачено, що для шифрування повідомлень повинен використовуватись окремий сертифікат шифрування. Вимоги цього наказу вступають в дію з 01.01.2014 року і є обов’язковими для виконання акредитованими центрами сертифікації ключів, а також організаціями, які розробляють або експлуатують засоби криптографічного захисту інформації та надійні засоби електронного цифрового підпису в системах електронного документообігу.
З 01 січня 2014 року АЦСК «Україна» розпочне видавати окремі сертифікати для підписання електронної звітності та документів та окремі сертифікати для шифрування повідомлень. Таким чином, стандартний комплект сертифікатів для підприємства (юр. особа) буде містити наступні сертифікати ЕЦП: для підписання з типом «Директор», «Бухгалтер», «Печатка установи» та для шифрування «Печатка установи».
У зв’язку з цим в програмному комплексі «M.E.Doc» проведено наступні зміни та доробки функціоналу:
1.1.	В модулі «Адміністрування > Сертифікати > Встановлені сертифікати» додано колонку «Призначення».
 
В колонці відображається ціль використання сертифікату, передбачені наступні варіанти:
•	Універсальний – сертифікат старого зразка, виданий у 2013 році. Це сертифікат уніфікованого формату, дозволяє підписувати електронні документи та шифрувати повідомлення;
•	Шифрування – сертифікат нового зразка, використовується виключно для шифрування електронного повідомлення;
•	Підписання – сертифікат нового зразка, використовується виключно для підписання документів, як особистий юридично значимий підпис/печатка.
1.2.	В модулі «Адміністрування > Сертифікати > Заявки на сертифікат» у вікні «Формування заявок на сертифікат» окремо обираються типи заявок на сертифікати для підписання та для шифрування.
Для шифрування звітності, яка відправляється в контролюючі органи, використовується сертифікат шифрування печатки установи. Відповідна галочка встановлена за замовчанням (див. малюнок).
Сертифікати шифрування інших типів використовуються для довільного підписання документів.
 
В сформованих заявках на сертифікати в полі «Призначення ключа» відображаються відповідно: «Ключ шифрування печатки (директора, бухгалтера тощо)» та «Підпис директора (бухгалтера, співробітника тощо)».
 
Зверніть увагу! В сформованих файлах заявок та секретних ключів додається маркування:
«S» - від «sign» - файли призначені для формування сертифікатів підписання;
«С» - від «crypt» - файли призначені для формування сертифікатів шифрування.
 
1.3.	Порядок підписання ЕЦП електронної звітності, згідно налаштованого комплекту підписів, не змінено. Однак, при шифруванні використовується вже не печатка установи, а спеціальний сертифікат шифрування. 
1.4.	Відповідно при прийомі вхідних повідомлень, розшифровується так само сертифікатом з типом «Печатка установи - шифрування».
1.5.	В процесі обміну первинними документами між контрагентами, Повідомлення про отримання документу підписується печаткою установи, а Повідомлення про прийом/відхилення документу – шифрується сертифікатом шифрування та підписується комплектом підписів.
1.6.	Невеличка доробка в модулі «Адміністрування > Параметри системи». В розділі «Підпис» додано поле «Використовувати пароль останнього підпису для ключа шифрування». Призначено для тих користувачів, які використовують один і той самий пароль для сертифікату з типом «Печатка установи» та сертифікату шифрування з типом «Печатка установи». Якщо встановлена дана галочка, система автоматично підставляє пароль печатки установи для шифрування.
1.7.	Для адміністраторів реєстрації використовуватимуться сертифікати відповідно для підписання та шифрування вхідних/вихідних повідомлень.

2.	Для форми J(F)0500103 «1 Ф. №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» реалізовано групове автоматичне заповнення граф «Нараховано доходу» та/або «ОД».
Для цього виділіть у звіті необхідну кількість рядків та в меню «Правка» оберіть «Групова заміна полів доходу». Встановіть галочки:
 в полі «Сума нарахованого доходу» та внесіть суму для групової заміни;
 в полі «Ознака доходу (ОД)» та оберіть потрібний код у довіднику.

3.	Доопрацьовано відправку уточнюючих розрахунків з ПДВ.

4.	Для осіб, що з релігійних причин відмовились від присвоєння ІПН, та використовують реквізити паспорту (серія та номер), в Додатках 4,5,6,7 звітів з Єдиного внеску реалізовано автоматичне додання до реквізитів паспорту константи «БК» у відповідних полях.

5.	Реалізовано контроль на заповнення ІПН для іноземців в картці співробітника, в Картці підприємства на вкладці «Керівництво», а також в Додатках 4,5,6,7 звітів з Єдиного внеску.
Нагадуємо: для іноземців, які не мають коду ІПН, зазначається серія і номер документа, що засвідчує особу та обов’язково починається латинською літерою «F» та містить не менше 10 символів.

6.	Реалізовано вивантаження в формат ДКУ нових форм річної звітності до Держказначейства.

7.	Модуль «Звітність > Реєстр звітів»
Для пакетів звітних документів реалізовано пошук Додатків до основних документів за допомогою використання функції «Фільтр».

8.	Виправлено створення резервного копіювання користувачами при виході з програмного комплексу.

9.	Модуль «Прийом та обробка звітності > Реєстр консолідованих звітів»
Для пакетів звітних документів додано можливість переміщати додатки до основного документу між однотипними пакетами звітних документів.
Детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Прийом та обробка звітності > Реєстр звітів > Пакет звітних документів > Переміщення звітів між пакетами. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми, або з відкритого вікна модулю «Прийом та обробка звітності > Реєстр звітів».

10.	Моніторинг користувачів
У вікні попередження користувача про примусове завершення роботи робочої станції додано таймер зворотного відліку часу.
 
11.	Модуль «Зарплата»
11.1.	В особовій картці працівника, розділ «Стаж», реалізовано можливість додати Стаж в галузі з будь-якого моменту.
11.2.	В особовій картці працівника, розділ «Загальні дані», в полі «Оклад» збільшено кількість символів після коми до 4.,
11.3.	В розрахунковому листі реалізовано можливість нарахувати суму пільги з будь-якого дня місяця.
11.4.	Звіти «(дод. 3) Довідка про середню заробітну плату», «(дод. 4) Довідка про середню заробітну плату» реалізовано відображення сум доходів, якщо в «Розрахунковому листі» внески відкореговані вручну.
11.5.	В звіті «Список працівників розрахункова відомість» реалізовано відображення працівників, у яких не нараховано заробітну плату.
11.6.	Адміністрування > Налаштування > Види оплат.
Додана можливість самостійно створювати необхідний вид оплати на підставі заданих методів розрахунків. Для цього:
а) натисніть «Створити запис», створиться новий вид оплати;
б) заповніть Символьний код та Найменування;
в) на вкладці «Параметри розрахунку» оберіть вкладку «Початкові параметри»;
г) зі списку, що випадає, оберіть Еталонний вид оплати, натисніть «Завантажити параметри з еталонної оплати»;
д) новостворений вид оплати заповниться даними;
е) збережіть дані.
11.7.	При роботі в Розрахунковій відомості реалізовано запам’ятовування внесених та відкорегованих даних та подальше збереження їх при переході в минулий період і повернення в поточний.
11.8.	Виправлено розрахунок кількості днів лікарняного, за умови, що працівник працює по скороченому графіку.

 НОВІ ФОРМИ 

НААН
US702110	Ф.№50-сг(річна) Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств

МОЗ України
FRD33MZ4	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F2KDMN24	Ф №2д (інші міністерства) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F41DEP24	Ф №4-1д (депозитні суми) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F41VAL24	Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F42VAL24	Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F43_IM24	Ф №4-3д (інші міністерства) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDZM24	Ф №7д (заг. ф.) (інші міністерства) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.196

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	У Додатку 2 до Податкової накладної реалізований автоматичний розрахунок із врахуванням ставок ПДВ (0%, 20%, без ПДВ, дві ставки – 0% і 20%).
Для цього в Додатку 2 додано нове поле «Ставки ПДВ», де з довідника обирається потрібне значення. 
При виборі з довідника значення:
•	20%  розраховується поле «Оподатковуються за основною ставкою»  графа 10;
•	0%  розраховується поле «Оподатковуються за нульовою ставкою»  графа 11;
•	Без ПДВ  розраховується поле «Звільнені від ПДВ»  графа 12;
•	Дві ставки (0% і 20%) – суми оподаткування вносяться вручну в графи 10 і 11. При зміні попередньо вибраних ставок із довідника на «Дві ставки (0% і 20%)» - поле очищається.
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	В звіти «Розрахунковий лист (вигляд 1, 2, 3)» додане поле «Друк декількох розрахункових листів на одному аркуші». 
2.2.	В звіті «1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)» в 4 розділі в шкалі розподілу заробітної плати між працівниками змінено значення мінімальної заробітної плати.
2.3.	Звіт «1-ПВ. Звіт з праці (місячна)» виправлено розрахунок прибуткового податку.
2.4.	Виправлено перерахунок прибуткового податку для лікарняного по вагітності.
2.5.	При нарахуванні відпустки за минулий місяць, реалізовано автоматичне перерахування виплат за минулі місяці.

 НОВІ ФОРМИ
 
МінКультури
K0106015	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
K0105015	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
K915		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
K124		Ф №1 Баланс (бюджетний)
K1513		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
K4_1KD24	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
K2KD24		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
K4_2KD24	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
K43KD124	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
K7KDZ24		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K7KDS24		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
K4_3KD24	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
K7KD1Z24	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K7KD1S24	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
K4_4KD24	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
KRD15006	Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
KRD19006	Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
KRD27006	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
KRD22006	Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
KRD23006	Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
KRD24006	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
KRD21006	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
KRD20006	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
KRD25006	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
KRD26006	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
KRD34S06	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD34Z06	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
KRD30006	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
KRD29007	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
KRD14006	Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
KRD28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
KRD32006	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
KRD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD03005	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
KRD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
KRD31S06	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD31Z06	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KRD35006	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

Міністерство Праці
P0105015	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
P0106015	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
P1513		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
P915		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
P4_3KD24	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P4_2KD24	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P2KD24		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD24	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P124		Ф №1 Баланс (бюджетний)
P43KD124	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
P7KDS24		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
P7KD1Z24	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
P7KDZ24		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PRD19006	Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
PRD24006	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PRD34Z06	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
PRD21006	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
PRD20006	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
PRD22006	Додаток 22 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
PRD23006	Додаток 23 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
PRD30006	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PRD26006	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
PRD25006	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
PRD27006	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
PRD29007	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PRD28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
PRD15006	Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансового звіту
PRD32006	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
PRD14006	Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
PRD03005	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
PRD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PRD31S06	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD31Z06	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PRD34S06	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Державна служба статистики
S2305107	51-зал. Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничного транспорту загального користування
S2702310	24. Стан тваринництва
S2701206	4-заг. Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства (міс)
S2700506	1-зерно (міс). Наявність і надходження зернових та олійних культур
S2702410	24-сг (міс). Стан тваринництва
S2701311	1-риба (міс). Добування водних біоресурсів.
S2701409	21-заг (міс). Реалізація сільськогосподарської продукції
S2000806	8-нк. Звіт про діяльність музею
S2000905	9-нк. Звіт про діяльність театру
S2000005	12-нк. Звіт про діяльність концертної організації, професійного творчого колективу

 ЗМІНИ У ФОРМАХ
 
Міністерство Праці
F2KD2507	Ф.№2кд Мін. праці
F7KD2507	Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці

МінКультури
MK881001	Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK882001	Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом
MK883001	Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду
MK884001	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
MK885001	Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)
MK888001	Дод.8. Інформація про невикористані асигнування загального фонду, повернуті до державного бюджету
MK886001	Дод.6. Інформація про надходження основних засобів
MK886101	Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів
MK886201	Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів
MK887001	Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів
MK887101	Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів
MK887201	Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів

Державна служба статистики
S1600310	2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

Мінпромполітики
S2830305	Показники виконання фінансового плану

Міністерство аграр. політики
MA300305	Показники виконання фінансового плану
__________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.195

У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1. Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
 
 Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА 

Державна служба статистики
S0601213	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для юридичних осіб)
 Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА 

Податкова інспекція
J0200812	Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)


Державна служба статистики
S0500508	5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
___________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.194

 НОВІ ФОРМИ
 
НААН
U2UKD24	(УААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
U41UKD24	(УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42UKD24	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U43UKD24	(УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
U44UKD24	(УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
U41VAL24	(УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
U42VAL24	(УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
U7UKDS24	(УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
U7UKDZ24	(УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Первинні документи
PD401102	Дод.2 Розрахунок суми зменшення акцизного податку на суму податку, визначену виходячи із фактично втраченої кількості спирту етилового неденатурованого під час транспортування та зберігання...


Увага!
В модулі «Звітність > Єдиний внесок» для Фізичних Осіб-Підприємців з найманими працівниками-інвалідами в Таблиці 1 Додатку 4 авторозрахунок рядків 2.1.1., 2.3.1., 2.4.1. відкориговано згідно чинного законодавства (Лист ПФУ №17537/Г-4 від 30.08.2012р.). 
Прийом звітів із вказаними змінами буде проводитись після внесення відповідних правок на шлюзі Пенсійного фонду.
___________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.193

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	Модулі «Звітність > Єдиний внесок» 
2.1.	Для Додатків 5 та 6 реалізовано створення та відправку звітів з позначкою «Призначення пенсії».
Для створення такого звіту натисніть правою клавішею миші по створеному звіті та у контекстному меню оберіть команду «Створити призначення пенсії».
Створюється новий комплект звітів, в якому дана таблиця набуває тип «Призначення пенсії».
2.2.	Для Фізичних Осіб-Підприємців з найманими працівниками-інвалідами відкориговано авторозрахунок Таблиці 1 Додатку 4. 
3.	В бланку Запиту з ЄРПН реалізовано вибір територіального органу Міндоходів, до якого буде надіслано Запит.
4.	Модуль «Зарплата»
4.1.	Виправлено розрахунок суми проведення по лікарняним листам.
4.2.	У звіти «Розрахунковий лист (вигляд 1-5)» додано поле «Виводити нульові розрахункові листи». Якщо встановлена галочка в даному полі, звіт формується з врахуванням всіх працівників (в т.ч. тих, у кого не нарахована заробітна плата). Якщо галочка не встановлена, відображаються лише працівники з нарахованою зарплатою.
4.3.	У звіті «Список працівників розрахункова відомість» додано поле «Відображати заголовок». Якщо встановлена галочка в даному полі, при формуванні звіту заголовок таблиці відображається на кожній сторінці.
4.4.	У звіті S0301008 «1 ПВ. Звіт з праці (місячна)» виправлено розрахунок Фонду робочого часу, якщо звіт сформований за минулий період.
4.5.	В табелі обліку робочого часу виправлено відображення літерного коду умовних позначень відпустки без збереження заробітної плати.
4.6.	Виправлено перерахунок виконавчого листа.
4.7.	Адміністрування > Налаштування > Довідники
•	Індекс споживчих цін за листопад 2013 р. - 100,2%
•	Прожитковий мінімум з 01 грудня 2013 р. - 1218грн.

 Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА
 
Податкова інспекція
J0902002	Ф3-кн. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

 Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА
 
Пенсійний фонд
E0600H01	Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів 

Податкова інспекція
J0303402	Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу

 НОВІ ФОРМИ
 
Державна служба статистики
S1204304	43-зв'язок. Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування
S1101305	1-заповідник. Заповідники та національні природні парки
S2702508	21-заг (рік). Реалізація сільськогосподарської продукції
S2204005	85-к. Звіт дошкільного навчального закладу
S3200604	1-ПГО. Звіт про політичні партії та громадські організації

Державна казначейська служба
Згідно Наказу Міністерства фінансів №44 від 24.01.2012 р. зі змінами, внесеними Наказом Міністерства фінансів №866 від 09.10.2013 р.
FRD03005	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
F1513		Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
F915		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FM915		Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD19006	Додаток 19 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
F2KDV24		Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FRD20006	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
FRD21006	Додаток 21 Довідка про підтвердження залишків коштiв на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
FRD22006	Додаток 22 Реєстр про залишки коштiв загального та спецiального фондiв державного (мiсцевого) бюджету
FRD27006	Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами
FRD23006	Додаток 23 Реєстр залишків коштiв загального та спецiального фондiв державного (мiсцевого) бюджету на реєстрацiйних (спецiальних реєстрацiйних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FRD24006	Додаток 24 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FRD28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRD25006	Додаток 25 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FRD29007	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRD26006	Додаток 26 Довідка про депозитні операції
FRM29007	Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
F124		Ф №1 Баланс (бюджетний)
FRD30006	Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
F4_2KD24	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_2KM24	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KM24	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_3KD24	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FRD31S06	Додаток 31 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
F4_4KD24	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FRD31Z06	Додаток 31 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD32006	Додаток 32 Довідка про використання іноземних грантів
F4_5KD24	Ф №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FRD35006	Додаток 35 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
F2KD24		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KD124	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F2KM24		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KM124	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD24	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_1KM24	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FRD15006	Додаток 15 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
FRD14006	Додаток 14 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
D0105015	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
D0106015	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F7KDS24		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KDZ24		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KMS24		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRD33S17	Додаток 33 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRD33Z17	Додаток 33 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRM33S16	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
F7KMZ24		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FRM33Z16	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRM28006	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRM33S17	Додаток 33 (спец.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
FRM33Z17	Додаток 33 (заг.ф.) (місц.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)
F7KD1S24	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD34S06	Додаток 34 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
F7KD1Z24	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KM1S24	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD34Z06	Додаток 34 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD38005	Додаток 38 Довідка про надходження плати за надання адміністративних послуг, які зараховуються до бюджету
FVR2D005	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F7KM1Z24	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FRD36006	Додаток 36 Довідка про стан фінансових казначейських векселів
FREM7S03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FREM7Z03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FVR41D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR42D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F7KDB24		Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KMB24		Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR43D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR45D05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FVR4_3D5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVR71DS5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR71DZ5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7DS05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7DZ05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZV2D005	Зведена форма №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZVR4105	Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FZVR4505	Зведена форма №4-5д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FZVR4205	Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FVR2M005	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FZV4_3R5	Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVR43D5	Зведена форма №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVR71S5	Зведена форма №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR71Z5	Зведена форма №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR7S05	Зведена форма №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FZVR7Z05	Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR41M05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV2003	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FVR42M05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4103	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FVR43M05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FVR4_3M5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FVR71MS5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR71MZ5	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FVR7MS05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FVR7MZ05	Для одержувачів бюдж. коштів ф. №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDOV4203	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FZV2M005	Зведена форма №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
FDOV4303	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FZVM4105	Зведена форма №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV4313	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FZVM4205	Зведена форма №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4403	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FZV4_3M5	Зведена форма №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
FZVR43M5	Зведена форма №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZRN71S5	Зведена форма №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZRN71Z5	Зведена форма №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
FZVR7MS5	Зведена форма №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDOV70S3	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FZVR7MZ5	Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
FDOV70Z3	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV71S3	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV71Z3	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER2011	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FTER4111	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FTER4211	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FTER4312	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FRES7S03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)
FRES7Z03	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(заг.ф.)
FTER4313	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FTER4402	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FTER70S2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER70Z2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FTER71S2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FTER71Z2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZKSPZ11	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZAG11	Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)
FMDOV203	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FMDOV413	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FMDOV423	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FMDOV434	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FMDOV435	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FMDOV7S4	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7Z4	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FMDOV7S5	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FMDOV7Z5	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FZKSDSA4	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDSA4	(для ДСА) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ
 
Державна казначейська служба
FRES2111	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES4111	(для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4211	(для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4311	(для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4411	(для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM2111	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FREM4111	(для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM4211	(для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FREM4311	(для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
F2MM11		Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2MVAL11	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43MM111	Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_2MM11	Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_1MM11	Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_3MM11	Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_1MD11	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F2MD11		Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F4_2MD11	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3MD11	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4MD11	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F43MD111	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
FZFIN41		Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42		Інформація про фінансовий стан установи 2
FZKSDP11	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP11	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

Державна служба статистики
S0403805	1-газ (природний). Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
S0800607	1-водопровід. Звіт про роботу водопроводу
S0403810	1-газ (зріджений). Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу
S0601223	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для фізичних осіб)
S0601213	12-торг. Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію с/г-кої продукції на них (для юридичних осіб)
S0400802	6-тп (ес). Звіт про роботу електростанції
S0900402	4-житлофонд. Квартирна черга та надання житлових приміщень
___________________________________________________ 
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.192

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 
 
1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	В Демонстраційному режимі програми доопрацьовано імпорт пакетів Уточнюючих розрахунків з ПДВ з Додатками.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	В розрахунковому листі, вкладка «Фонди» реалізовано перерахунок фондів для звільнених працівників.
Нагадуємо: для виконання перерахунку оберіть «Файл/Перерахунок відрахувань до фондів», виберіть період початку перерахувань та натисніть «Виконати».
3.2.	При формуванні звітів «Табель обліку робочого часу (кольоровий – з годинами)» та «Табель обліку робочого часу (скорочений)» додане поле «Повне прізвище». Якщо встановлена позначка в даному полі, у сформованому табелі прізвища, імена та по-батькові будуть відображатись повністю, якщо позначка не стоїть – відображатимуться прізвища на ініціали.
3.3.	При формуванні звіту «Довідка про заробітну плату для листа непрацездатності» додано поле, в якому відображається підстава для формування звіту: Лікарняні або Лікарняні по вагітності. Відповідно, Довідка відтепер формується для звичайного лікарняного так і для лікарняного по вагітності.
3.4.	У сформованому звіті «Відомість розрахунку нарахувань у фонди з майбутніми періодами» реалізовано групування по категоріям застрахованих осіб. 
3.5.	У сформованих звітах «Зведена відомість видів оплат та нарахувань у фонди» та «Зведена відомість оплат та нарахувань у фонди (по періодам)» реалізовано відображення фондів по категоріям застрахованих осіб.
3.6.	Адміністрування > Налаштування > Види оплат > Проведення додано проведення по 23 рахунках для всіх видів оплат.
3.7.	Виправлено розрахунок середньої заробітної плати для розрахунку лікарняного по вагітності.

•	Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА 

Державна служба статистики
S0500508	5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування 

 НОВІ ФОРМИ 

Укроборонпром
UOP30308	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
UOP40406	Ф4. Звіт про власний капітал

Пенсійний фонд/Додатки ПФУ
E0600301	Додаток 30 Відомості про суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнонообов'язкове державне пенсійне страхування" (1058-15)
E0601301	Таблиця. Відомості про суми доплати до Пенсійного фонду України

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Податкова інспекція
Згідно з вимогами Міндоходів "суми податкових зобов'язань і податкового кредиту постачальника і покупця повинні бути відкориговані одночасно в тому звітному періоді, на який припадає дата одержання і підписання одержувачем розрахунку коригування до податкової накладної"(лист від 26.09.2013 р. № 11981/6/99-99-19-04-02-15).
Якщо в Дод.1 до Декларації з ПДВ включено РК з Датою отримання отримувачем РК, що не співпадає з датою звітного періоду - додано попередження: «Дата отримання РК отримувачем не відповідає звітному періоду - Розділ I, гр.7».
J0200511	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
F0200411	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)
J0201111	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства) (ДП1)
J0209105	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)
J0294104	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1)

ДСЗУ
C0200405	(дод.3) Довідка про середню заробітну плату (дохід) (для розрахунку виплат на випадок безробіття)
Відкореговано заповнення графи 3 «Кількість календарних днів у розрахунковому періоді», заповнюється в цілих числах

Мінрегіон
KG020400	Т-4 Оперативна інформація про стан розрахунків теплопостачальних підприємств комунальної власності з постачальниками газу
___________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.191

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	В реєстрі звітів видалено відображення коду КОАТУУ в назві 1-4 Додатків (JF0320101, JF0320201, JF0320301, JF0320401) до Декларації з екологічного податку .
Заповнення Декларації відбувається в межах пакету по порядковому номеру, по коду філії, типу звіту.
2.	Реалізовано заповнення податкових накладних (JF1201004) для кількісного і вартісного відображення послуг

 НОВІ ФОРМИ 

Державна служба статистики
S0403705	1-теп. Звіт про постачання теплоенергії
S1600310	2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
S0800507	1-каналізація. Звіт про роботу каналізації
S1100910	2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (річна)

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна служба статистики
S2702908	29-сг. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду
S2204103	1-НК. Звіт про роботу аспірантури та докторантури
S2000103	1-виставки. Звіт про виставкову діяльність

Державна казначейська служба
FRBZ0001	Реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів
FRFZ0001	Реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників(одержувачів) бюджетних коштів
FRRZ0001	Реєстр-розпорядження на виділення коштів з рахунку на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
F7MDS12	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ12	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS12	Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMZ12	Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1S12	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z12	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S12	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z12	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
______________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.190

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка»
2.	Згідно вимог наказу Міндоходів від 09.10.2013р. №561 «Про внесення змін до формату (стандарту) електронного документа звітності платників» з 27.11.2013 року приймання звітності в електронному вигляді буде здійснюватись тільки за зміненими форматами. У зв’язку з цим:
В модулі «Реєстр звітів» реалізовано створення та відправка пакету податкових звітних документів в Міністерство доходів і зборів України.

Про роботу з пакетами звітних документів детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Звітність > Реєстр звітів > Пакет звітних документів. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми, або з відкритого вікна модулю «Реєстр звітів». 
3.	Модуль «Первинні документи»
3.1.	Додано новий маршрут обробки податкових накладних – «Тільки реєстрація».
Передбачає реєстрацію податкової накладної в ЄРПН, без попереднього узгодження з контрагентом та без подальшого відправлення ПН контрагенту.
Податкова, яка пройшла цим маршрутом, після отримання квитанції про прийом, автоматично переміщається в «Архів».
Для вибору даного маршруту, в Налаштуваннях обміну документами оберіть опцію «Тільки реєстрація».

Нагадуємо: для перегляду архівних документів відкрийте «Реєстр первинних документів», у Фільтрі оберіть стан обробки «Архів».
3.2.	Для архівних документів в статусі «Зареєстровано ДПС» в Наступних діях додано команду «Відправити контрагенту».

Звертаємо Вашу увагу, що не обов’язково обирати маршрути, які передбачають відправку контрагенту ПН, можна обрати «Тільки реєстрація» і відправити ПН контрагенту з Архіву.
3.3.	Для архівних документів, які не були зареєстровані в ДПС, але були відправлені контрагенту, знаходяться в статусі «Затверджено контрагентом» та «Відхилено контрагентом» в Наступних діях додано команду «Відправити в ДПС».
3.4.	Реєстр первинних документів
3.4.1.	У Фільтр додано смугу прокрутки, яка з’являється, якщо Фільтр не поміщається у вікні програми.
3.4.2.	Виправлено відображення після імпорту первинних документів з невірним значенням «Тип документу».
3.4.3.	Відновлено відображення колонки «Код УКТ ЗЕД»
3.5.	Податкова накладна
3.5.1.	Реалізовано автоматичне заповнення ПН (J1201004, F1201004), при виборі з довідника «Номенклатура» значення з типом «Послуга».
Зверніть увагу! В довіднику ціна вказана за одиницю послуги. Враховуючи особливість виписки ПН за послуги, вказана ціна ніяк не перераховується.
3.5.2.	В протокол перевірки податкової накладної додано нову підказку «Зауваження! Дата виписки ПН відрізняється від дати виникнення податкового зобов'язання.»
3.5.3.	Реалізовано можливість створювати ПН та РК за старі періоди (на бланках, які діяли в обраний попередній період).
4.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
4.1.	Для РПН з типом (0130) Скорочений, (0140) Переробний, (0121-0123) Спеціальний доповнено довідник «Податкові зобов’язання та податковий кредит», який використовується для заповнення графи «Код».
4.2.	Оптимізовано зовнішній вигляд РПН для виводу на друк.
4.3.	На вкладці «Отримано» реалізовано контроль на відповідність дати виписки ПН та дати отримання ПН.
5.	Модуль «Звітність > Єдиний внесок > Додаток 4»
При копіюванні звітів з періоду в період, додано інформаційне вікно, яке повідомляє, в який період скопійовано звіт.
6.	Модуль «Довідники > Картка підприємства > Пенсійний фонд»
Поле «Реєстраційний код в ПФУ» відтепер не обов’язкове для заповнення.
7.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
Модуль доступний лише в режимі «M.E.Doc Корпорація»
7.1.	Згідно з вимог запроваджених наказом Міндоходів №561 від 09.10.2013р:
7.1.1.	Реалізовано створення та відправка пакету податкових звітних документів в Міністерство доходів і зборів України.
Про роботу з пакетами звітних документів детально див. у довідці до програми в розділі Модулі програми > Прийом та обробка звітності > Реєстр звітів > Пакет звітних документів. Довідка визивається функціональною клавішею F1 із Головного меню програми, або з відкритого вікна модулю «Прийом та обробка звітності > Реєстр звітів».
7.1.2.	В режимі «M.E.Doc Корпорація» в модулі «Облік ПДВ > Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» змінено функцію «Експорт у форми звітності». По виконанні команди доступно для створення одразу пакет звітних документів.
8.	Модуль «Зарплата»
8.1.	В розрахунковому листі при додаванні в розрахунок Відпуски по догляду за дитиною або Відпустки без збереження зарплати виправлено помилкове нарахування окладу (оклад не нараховується).
8.2.	Змінено метод розрахунку надбавок та доплат. Відтепер надбавки та доплати до заробітної плати будуть розраховуватись від фактичного заробітку.
8.3.	В реєстрі документів, вид документу «Забаргованості» виправлено відображення суми до виплати лікарняного по вагітності.

 НОВІ ФОРМИ 

Первинні документи
PD010203	Накладна

ДЦЗУ
Бланки річної звітності:
C0302901	Форма №1-ПА. Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні
C0303100	Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Державна служба статистики
S2702009	9-б-сг. Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів
S2702908	29-сг. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду
S2703205	1-виноград. Переробка винограду на виноматеріали
S2702806	29-сг (меліорація). Збір урожаю сільськогосподарських культур

 ЗМІНИ У ФОРМАХ 

Державна казначейська служба
FZM00003	Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки
______________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.189 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 1. Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка». 2. Модуль «Звітність > Єдиний внесок > Додаток 4» 2.1. В Таблиці 6 додано контролі заповнення поля «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах» для категорій 42-45 за майбутні періоди. 2.2. В Таблиці 1 додано контроль заповнення поля «Середньоблікова кількість штатних працівників за звітний період». 3. Оновлено відео-інструкцію «Як зареєструвати податкову накладну у Єдиному реєстрі». Для перегляду в Головному меню програми оберіть Довідка > Відео > Облік ПДВ > Як зареєструвати податкову накладну у Єдиному реєстрі. 4. Модуль «Зарплата» 4.1. Адміністрування > Налаштування > Довідники: • Індекс споживчих цін за жовтень 2013 р. – 100,4%; • Мінімальна заробітна плата з 01 грудня 2013 р. 1218,0 грн.; • Максимальний фонд з 01 грудня 2013р. – 20706 грн. 4.2. Додано новий вид оплати «Компенсація відпустки при звільнені». При використанні даного виду оплати, на суму компенсації не нараховується та не утримується єдиний внесок. 4.3. В розрахунковому листі виправлено відображення кількості годин відпусти, якщо власноруч відкореговано сума середньої заробітної плати (при розрахунку відпустки). 4.4. В Таблиці 6 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску додано можливість відображати по одному співробітнику записи з різними кодами застрахованої особи. 4.5. Виправили врахування календарних днів поважних причин при розрахунку лікарняного по вагітності Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА Податкова інспекція J0901602 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) Державна служба статистики S0300105 7-тнв. Звіт про травматизм на виробництві S0403506 1П-НПП. Звіт про виробництво промислової продукції (річна) Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА Податкова інспекція F1201506 (ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ J0900108 Ф1. Баланс J1200806 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства J1201506 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ J1209006 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої J1209406 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної Інша звітність S0100112 Ф1. Баланс ЗМІНИ У ФОРМАХ Мінрегіон KG010200 Інформація про здійснення розрахунків за водопостачання та водовідведення KG010300 Інформація про здійснення розрахунків за водопостачання та водовідведення (нарост.) KG010500 Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств ВКГ KG020200 Інформація про здійснення розрахунків за спожиту теплоенергію теплопостачальним підприємством (нарост) KG020400 Оперативна інформація про стан розрахунків теплопостачальних підприємств комунальної власності з постачальниками газу KG030300 Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств ЖКГ Інша звітність Реалізовано вивантаження форм в Excel: S0100211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) S0100112 Ф1. Баланс
______________________________________________________
ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.188

 У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
 
1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка»
2.	В Модулі «Облік ПДВ > Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» змінено функцію «Експорт у форми звітності». 
По виконанні команди доступно для створення одразу пакет звітних документів, далі необхідно обрати, які саме додатки будуть входити в склад пакету звітних документів. Створений пакет звітних документів розміщується в Реєстрі звітів.
3.	Модуль «Первинні документи»
3.1.	Реєстр первинних документів
3.1.1.	Додано колонку «Номер» договору.
3.1.2.	Виправлено відображення даних в колонках «Сума без ПДВ» та «ПДВ».
3.1.3.	Реалізовано запам’ятовування розміщення груп колонок «Документ» та «Контрагент», а також розміщення колонок в середині груп.
3.1.4.	Виправлено запам'ятовування позиціонування курсору в Реєстрі.
3.2.	Монітор обміну документами
З метою оптимізації роботи модулю, в Моніторі відображатимуться документи починаючи з листопада 2013 р.
Документи створені до листопада 2013 р. переміщено в «Архів».

Нагадуємо: для перегляду архівних документів відкрийте «Реєстр первинних документів», у Фільтрі оберіть стан обробки «Архів» та натисніть кнопку «Відобразити документи».
4.	Реалізовано можливість роботи (експорт, друк, відправка) зі звітами з Єдиного внеску для користувачів, які мають ліцензію на модуль «Зарплата».
5.	В модулі «Довідки державних органів > Інформаційна довідка» виправлено помилку, що виникала при підписанні Запиту в ЄРПН.
6.	Виправлено передачу документів з використанням СОМ-технології.
7.	Модуль «Довідники > Картка підприємства»
У довідник «Код управління ПФУ» для підприємств зареєстрованих після 01.10.2013 р. додано код:
28000 Пенсійний фонд України
Даний код використовується при відсутності коду управління ПФУ. Використання коду набуває сили з 18 листопада 2013 р.
 
	ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 
1.	В довідник «Номенклатури товарів і послуг» додано нові типи номенклатури:
•	основні засоби;
•	нематеріальні активи;
•	тара.
 
	Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА 
Податкова інспекція
J0900904	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 
 
	Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА 
Податкова інспекція
J0901902	Ф3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
J0902102	Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
 
	ЗМІНИ У ФОРМАХ 
Податкова інспекція
Виправлено період і терміни подання:
J0200113	Податкова декларація з ПДВ
В рядках 1.2, 1.9 реалізовано можливість вводити 6 знаків після коми:
F0320501	Дод.5 Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку
J0320501	Дод.5 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
______________________________________________________  
Шановні користувачі!
Встановлення даного функціонального оновлення може зайняти деякий час. Обов’язково дочекайтесь закінчення оновлення програми.

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.187

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено модуль «Первинні документи»
Більш детально про оновлений модуль див. у довідці до модулю. Файл довідки UCDFDocsRst.chm знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
2.	Модуль «Адміністрування > Користувачі»  закрито! 
Функціонал модулю було розширено, вдосконалено та доопрацьовано в результаті чого в програмному комплексі з’явилось 2 нових модулі «Управління користувачами» та «Управляння ролями».
Про роботу з модулем «Управління користувачами» детально див. у довідці до модулю. Файл довідки UCAdminUsers.chm знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
Про роботу з модулем «Управління ролями» детально див. у довідці до модулю. Файл довідки UCManageRoles.chm знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
Зверніть увагу!
Після встановлення оновлення відбудеться автоматичне перенесення налаштованих даних зі старого модулю в нові в ваших програмних комплексах.
У зв’язку з тим, що раніше для однієї ролі була можливість надати доступ до декількох підприємств програмного комплексу, а в новому функціоналі реалізована жорстка прив’язка 1 роль – 1 підприємство, при перенесенні буде створено таку кількість ролей з однаковою назвою + ЄДРПОУ підприємства, скільки було доступних підприємств в ролі.
Наприклад: 
Існувала роль «Бухгалтер», якій було надано доступ до ВАТ «Пегас» 123456789, ПП «Укрфлора» 987654321, ПАТ КБ «Бест» 111222333.
Після переходу матимемо ролі «Бухгалтер123456789», «Бухгалтер987654321», «Бухгалтер111222333».
3.	Модуль «Довідки державних органів > Інформаційна довідка»
3.1.	Додано лічильник кількості документів в кожному періоді на панелі «Стан» (біля «Всі» та «Корзина»).
3.2.	Підключено функцію «Знайти запис» по таблиці документів інформаційної довідки.
3.3.	При імпорті файлів з квитанціями реалізовано автоматичне розподілення документів по періодам. При цьому у колонку «На дату» буде встановлена дата імпорту документу, «Дата відправлення» та «Дата отримання» будуть співпадати з даними з квитанції.
4.	Реалізовано вивантаження в формат ДКУ (DBF файли) нових 7-х форм місячної звітності до Держказначейства.
Виконується: Реєстр звітів/Файл/Ескпорт 7-х форм в формат ДКУ.
5.	Під час оновлення програмного комплексу відмінено перевірку наявності ліцензій та відображення переліку підприємств, які після оновлення працюватимуть в демо-режимі.
Зверніть увагу! Дана доробка буде відображена під час наступного оновлення після поточного.
6.	Відтепер, всі нові форми, які йдуть в пакеті оновлення, автоматично додаються в загальний перелік використовуваних бланків.
7.	Модуль «Первинні документи > Шаблони первинних документів».
Доопрацьовано наступні форми первинних документів: 
Група «1С 7.7»:
1С77АВР	Акт
1С77АВРБ	Акт (без ПДВ)
1С77ВН	Видаткова накладна
1С77ВНБ	Видаткова накладна (без ПДВ)
1С77РАХ	Рахунок
1С77РАХБ	Рахунок (без ПДВ)

Група «1С 8.2»:
1С82АВР	Акт (ціна з ПДВ)
1С82АВРБ	Акт (ціна без ПДВ)
1С82АВР0	Акт (ціна з ПДВ)
1С82РАХ	Рахунок (ціна з ПДВ)
1С82РАХБ	Рахунок (ціна без ПДВ)
1С82РАХ0	Рахунок (ціна з ПДВ)
1С82ВН	Видаткова накладна (ціна з ПДВ)
1С82ВНБ	Видаткова накладна (ціна без ПДВ)
1С82ВН0	Видаткова накладна (ціна з ПДВ)
8.	Модуль «Довідники > Реєстр бланків»
Реалізовано можливість відновлення параметрів бланку, вказаних Розробником за замовчанням (в разі зміни користувачем власноруч будь-яких параметрів у властивостях бланку).
Для цього, у вікні «Властивості бланку» додано кнопку «За замовчуванням», яка активна тільки, якщо користувач змінив які-небудь параметри самостійно. 
Підтвердіть повернення до властивостей бланку, прийнятих Розробником, обравши «Так».
9.	Модуль «Єдиний внесок»
9.1.	Для підприємств суднобудівної промисловості відкореговано авторозрахунок Таблиці 1 Додатку 4.
9.2.	В Таблиці 1 Додатку 4 виправлено консолідацію полів 1.3. «сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності..», 1.4. «сума допомоги по тимчасовій непрацездатності..», 1.4.1. «сума допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування..».
9.3.	Пам'ятка користувачу:
Якщо Ви відправили звіт з Єдиного внеску в контролюючий орган і довгий час немає Повідомлення та Квитанцій, в жодному разі не відправляйте цей самий звіт знову.
Для того, щоб повторно відправити звіт, скопіюйте його та знову відправте електронним каналом зв’язку.
10.	Виправлено завантаження сертифікатів АЦСК Міндоходів в програмний комплекс. 
11.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
11.1.	У вікно формування заявок на сертифікат додано можливість створення документів «Картка приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису» та «Лист про скорочену назву». 
Документи створюються для ЦСК, який обраний в полі «Оберіть АЦСК». 
За замовчанням біля Картки приєднання встановлено галочку, яку за необхідності можна зняти. 
Створені документи знаходяться в розділі «Документи від АЦСК».
11.2.	Для користувачів, які використовують сертифікати різних сертифікаційних центрів («УСЦ», «Україна»), в розділі «Документи від АЦСК» реалізовано відображення документів всіх АЦСК («УСЦ», «Україна»).
11.3.	При прийомі пошти в розділі «Заявки на сертифікат» система запитує підпис Адміністратора реєстрації і завантажує в програмний комплекс лише ті вхідні повідомлення, які зашифровані на Адміністратора реєстрації, який ввів свій пароль.
12.	В Майстрі створення нового підприємства додана можливість завантажувати сертифікати АЦСК «Україна» з Інтернету. При виборі опції «Завантажити сертифікат через Інтернет», за умови, що на підприємстві використовуються сертифікати різних сертифікаційних центрів (АЦСК «УСЦ», АЦСК «Україна»), можна обрати потрібний сертифікаційний центр для відображення сертифікатів.
Також при налаштуванні комплекту підписів Майстер пропонує сертифікати обраного сертифікаційного центру.
13.	Оновлено Інструкцію щодо використання СОМ-об'єктів - версія 8.
14.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
В режимі «M.E.Doc Корпорація» в модулі Звітність > Єдиний внесок > Додаток 4 реалізовано можливість консолідувати звіти. 
В меню «Файл» оберіть команду «Консолідувати звіти в режимі корпорації». В результаті зконсолідуються всі звіти поточного періоду.
Консолідований звіт з’явиться вкінці переліку. Звіт виділений жирними літерами. Також є можливість передивитись розшифровку консолідації в полях звітів.

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Інша звітність
S0200112	Форма 503 (з дес.зн). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200113	Форма 503 (в цілих). Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200607	Форма 504 (з дес.зн). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
S0200608	Форма 504 (в цілих). Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.186

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка»
2.	Виправлена помилка відкриття квитанції у окремій вкладці програмного комплексу (панель вкладок звіту > Квитанція№1,2 > Показати документ).

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Державна служба статистики
S0401206	1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

Податкова інспекція
J0901005	Ф4. Звіт про власний капітал	
J0900904	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Державна служба статистики
S0700407	1-ціни (буд). Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
S1500207	1-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0600110	1-торг. Звіт про товарооборот
S2600106	1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (місячна)
S1904107	4-мтп (міс). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти
S1000210	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S0701109	1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт
S0700608	1-буд. Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S0700709	2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S0423108	1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0423109	1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0400407	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
S0210109	1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

Податкова інспекція
J0312101	Додаток 1 до податкової декларації з податку на нерухоме майно
J1201506	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
F1201506	(ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J1200806	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1209006	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1209406	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
J0200812	Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
J0700101	Довідка про проведення декларування валютних цінностей

Пенсійний фонд
E0400H01	Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
E0407H01	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0406H01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0600H01	Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

*» НОВІ ФОРМИ «*

ДПС (бюджет)
FK100104	Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по групам посад
FK100205	Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по напрямкам роботи

Первинні документи
PD010114	Рахунок-фактура

Податкова інспекція
F0302201	Податкова декларація з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
J0302201	Податкова декларація з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Державна казначейська служба
FZFK0001	Заява про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості	

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Податкова інспекція
Реалізовано автоматичний розрахунок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року. 
Термін подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та Додатку до Декларації – Рік (згідно статті 265 ПКУ)
J0302101	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Укроборонпром
UOP90301	Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.185

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	 У звітах «Реєстр лікарняних листів» та «Реєстр лікарняних листів (з розбивкою по дням)» виправлено відображення значення в колонці «Дата початку».
2.2.	 В Адміністрування > Налаштування > Графіки виправлено відображення початку періоду в календарі.
2.3.	При розрахунку лікарняного середня зарплата вираховується лише на підставі повних відпрацьованих місяців. Якщо працівник був прийнятий на роботу не першого числа, місяць не включається в розрахунок.
2.4.	За умови нарахування працівнику заробітної плати, меншої за суму мінімальної заробітної плати, до розрахунку місячного доходу працівника включено вид оплати «Доплата до мінімальної заробітної плати».

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Інша звітність
S0100112	Ф1. Баланс

Податкова інспекція
J0299404	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0287104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0287007	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0285701	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0285403	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0285105	Дод.5 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства) (Д5)
J0201111	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства) (ДП1)
J0200812	Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)

Пенсійний фонд
E0604H01	Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)
E0603H01	Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням - розрахунком
E0601H01	Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті
E0600H01	Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України

*» НОВІ ФОРМИ «*

Податкова інспекція
J1310901	Заява про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів
F1310901	Заява про обрання способу відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість шляхом отримання фінансових казначейських векселів

Міністерство економіки
SM100103	Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання
SM100303	Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100403	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100503	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100603	Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100703	Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління
SM100203	Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
SM100512	Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
SM100963	Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
SM100972	Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

Укроборонпром
UOP02003	Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління
UOP05103	Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління
UOP09603	Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління
UOP09703	Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

Державна казначейська служба
F7MDS12		Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MDZ12		Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMS12		Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MMZ12		Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7MD1S12	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MD1Z12	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1S12	Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7MM1Z12	Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна служба статистики
S2600106	1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (місячна)

Державна казначейська служба
FZFIN41		Інформація про фінансовий стан установи
FZFIN42		Інформація про фінансовий стан установи 2
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.184 1. Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка». *» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «* Податкова інспекція J0294803 (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ J0294704 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ J0294601 Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7) J0294503 Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8) J0294304 Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9) J0294204 Дод.5 до декларації з ПДВ(спеціальної)Розшифровки подат. зобов.та подат.кредиту в розр.контр. (Д5) J0294104 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ(спеціальної) (ДСп1) J0294004 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6) J0209404 Податкова декларація з ПДВ (спеціальна) *» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «* Податкова інспекція J0830101 Дод. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України J0803104 Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами J0803004 Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України J0901801 Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) J0900207 Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) J0201406 Звіт про суми податкових пільг F0201406 Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт про суми податкових пільг J0831101 Дод.Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами J0299004 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6) J0297103 (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ J0297005 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ F0831101 Дод.Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами F0830101 Дод. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України F0803104 Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами F0803004 Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України ДСЗУ C0302602 Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці C0302502 Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії) Інша звітність S0100251 Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах) S0100211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) Пенсійний фонд E0400H01 Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України *» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «* 1. Оновлено довідник податкових інспекцій:  оновлено найменування та адреси деяких інспекцій;  додано наступні інспекції: Код ЄДРПОУ Найменування Регіон 1534 38723933 ДПІ У БІЛЯЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (М.ТЕПЛОДАР) ГУ МІНДОХОДІВ М.ТЕПЛОДАР 2101 38740105 КАХОВСЬКА ОДПІ ГУ МІНДОХОДІВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ М.КАХОВКА 2131 38697233 ДПІ У М.ХЕРСОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н М.ХЕРСОН 2132 38697233 ДПІ У М.ХЕРСОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ СУВОРОВСЬКИЙ Р-Н М.ХЕРСОН 2133 38697233 ДПІ У М.ХЕРСОНІ ГУ МІНДОХОДІВ У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ Р-Н М.ХЕРСОН 1534 38723933 ДПІ У БІЛЯЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (М.ТЕПЛОДАР) ГУ МІНДОХОДІВ В М.ТЕПЛОДАР *» ЗМІНИ У ФОРМАХ «* Податкова інспекція Комплект «Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів» відредаговано електронні форми (одиниці виміру – 2 знаки після коми) Міністерством доходів і зборів України: J0209601 Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами F0209601 Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами J0279601 Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами F0279601 Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами J0296301 Додаток 3. Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами F0296301 Додаток 3. Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами J0296401 Додаток 4. Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами F0296401 Додаток 4. Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами J0296501 Додаток 5. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами F0296501 Додаток 5. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами J0296601 Додаток 6. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами F0296601 Додаток 6. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами Укроборонпром UOP90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів Міністерство економіки S3000305 Показники виконання фінансового плану
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.183

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	В таблицю E0406H01 Додатку 4 звіту з Єдиного внеску додано попередження для коду категорії 46.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	Індекс інфляції цін за вересень 2013 р. - 100,2%.
3.2.	Реалізована можливість власноруч корегувати суму нарахувань у фонди для кожного працівника. Для цього натисніть кнопку  на панелі інструментів та введіть нову суму нарахування.
3.3.	В Розрахунковій відомості реалізована можливість власноруч змінити кількість відпрацьованих днів (колонка «Днів»), незалежно від графіку роботи працівника. Автоматично змінюються дані в табелі робочого часу працівника.
3.4.	Додано новий вид оплати – Премія (квартальна). Даний вид оплати дозволяє розрахувати премію працівнику на підставі суми доходів трьох попередніх місяців. 
На підставі цього виду оплати є можливість розрахувати премію за місяць, використовуючи дані попереднього місяця. Для цього в Адміністрування > Налаштування > Види оплат >Премія скопіюйте «Премію (квартальну)». Далі на вкладці Параметри розрахунку > Додаткові показники в полях «Період початку відносно місяця оплати» та «Період закінчення збору відносно місяця оплати» встановіть значення «1». Збережіть налаштування.
3.5.	Додана можливість сформувати звіт «Довідка (Форма №3)» за попередні періоди. Для цього у вікні попередніх налаштувань в полі «Звітний період» оберіть значення місяця по який необхідно сформувати Довідку. 
Нагадуємо, що дана довідка формується за період з початку року.
3.6.	У звіті «Відомість розрахунку утримань в Пенсійний фонд» доопрацьовано відображення суми «База для розрахунку» після корегування суми утримання власноруч.
3.7.	Реалізована можливість для бухгалтерських проведень списати затрати на рахунки не використовуючи 8 класи.
Для цього в Адміністрування > Налаштування > Довідники > Проведення необхідно додати нове проведення, наприклад Д  233, К  66,1, (зверніть увагу, в полі «По підрозділам» необхідно встановити значення «Так»).
Далі в Адміністрування > Налаштування > Види оплат для тих видів оплат, де не потрібно використовувати 8 клас, на вкладці «Проведення» додайте щойно створені в довідниках нові проведення.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Новий довідник План рахунків.
2.	Оновлено Довідник пільг станом на 01.10.2013р.
3.	У довідник КПКВ додано нові коди:
2301810 Будівництво та реконструкція (у тому числі розширення) об'єктів,що відносяться до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України 
1801360 Реставрація та ремонт будівель, фасадів та приміщень вищих навчальних закладів в сфері культури і мистецтва в містах проведення ЄВРО-2012 

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Державна служба статистики
S1201208	12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку

Податкова інспекція
J0901702	Ф1. Консолідований баланс
J0901202	Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901105	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0900108	Ф1. Баланс
F0831101	Дод. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транспортування нафти та нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
F0830101	Дод. Розрахунок податкового зобов'язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
F0803104	Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
F0803004	Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Пенсійний фонд
E0701H01	Таблиця 1. Відомості про застраховану особу з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійного захворювання
E0700H01	Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0201406	Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт про суми податкових пільг
J0901801	Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0900207	Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
J0201406	Звіт про суми податкових пільг
F0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
F0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
F0209501	Декларація акцизного податку
J1201004	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
J0100112	Податкова декларація з податку на прибуток підприємства
F1201004	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J0209501	Декларація акцизного податку	
J0202504	Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
J0111102	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110103	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0108207	Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету унітарними під-вами
F0202504	Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Пенсійний фонд
E0406H01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Державна служба статистики
S0500508	5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
S0400407	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
S0301008	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Інша звітність
S0100251	Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

*» НОВІ ФОРМИ «*

Первинні документи
PD012303	Довідка-розрахунок на виплату зарплати, затвердж.Пенсійн.фондом

Пенсійний фонд
P0100280	Заява про взяття на облік платника єдиного внеску
P0100290	Заява про зняття з обліку платника єдиного внеску	

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба
FROZDB01	Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд)
FROZKD01	Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд)
FROSDB01	Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд)
FROSKD01	Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд)

Податкова інспекція
Реалізовано відображення від’ємних чисел в дужках в наступних формах:
J0901801	Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0900207	Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Інша звітність
Реалізовано відображення від’ємних чисел в дужках в наступних формах:
S0100251	Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.182

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Модуль «Фінансовий аналіз діяльності»
Створено методику розрахунків для періоду "9 місяців 2013 року", на основі даних фінансових звітів до статистики (S0100112, S0100211).

*» ВИПРАВЛЕНО «*

1.	Виправлено помилку, яка виникала під час виклику довідника «КВЕД» при створенні нового підприємства в програмному комплексі.
2.	Виправлено помилку відправки «Запиту на сертифікат» на приймальний шлюз АЦСК.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник «Країни». Додано наступні значення:
004	Афганістан
531	Кюрасао
534	Сінт-Мартен (нідерландська частина)
535	Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба
680	Сарк
728	Південний Судан
729	Судан

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Виправлено налаштування консолідації в наступних формах:
Податкова інспекція
J0111502	Додаток ПН до рядка 17 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0209304	Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9)
J0215104	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0215704	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0285701	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0287007	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0287104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0290701	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0295103	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J0295203	Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
J0295303	Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
J0295403	Дод. 4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
J0295503	Дод. 5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
J0295703	Дод. 7 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового
J0295802	Дод. 8 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні нафтопродуктів
J0297005	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297103	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0299004	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0299304	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0299404	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0302001	Податкова декларація екологічного податку
J0303502	Податкова декларація туристичного збору
J0311202	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0313502	Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
J0320401	Дод.4 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за розміщення відходів
J0320501	Дод.5 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
J0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
J0800306	Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат
J0801904	Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
J0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
J0811902	Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 
J0836103	Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 
J0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

Державна служба статистики
S0301008	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)	
S0301110	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S0423109	1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0602113	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
S0602123	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)
S0800106	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
S1100405	2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (квартальна)
S1101106	3-лг. Лісогосподарська діяльність (квартальна)
S1101304	1-заповідник. Заповідники та національні природні парки
S1201208	12-зв'язок. Звіт про доходи від послуг зв'язку
S1201306	13-зв'язок. Звіт про наявність засобів зв'язку
S2703004	37-сг. Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

Міністерство економіки
S3000305	Показники виконання фінансового плану
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.181

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка»
2.	Модуль «Єдиний внесок»
В Таблиці 1 Додатку 7 реалізована можливість відправки звіту при заповненні однієї з дат: або дата складання акту про настання нещасного випадку або дата складання акта розслідування професійного захворювання.
3.	Адміністрування > Параметри системи > Електронна пошта
Доопрацьовано налаштування електронної пошти: 
при переключенні протоколу серверу вхідної пошти з POP3 на IMAP, автоматично заповнюється значення порту:
– 993 з використанням SSL з’єднання;
– 143 без використання SSL з’єднання
4.	Виправлено некоректний запуск термінального режиму програмного комплексу з ezvitnet.exe.
5.	Модуль «Зарплата»
5.1.	Додана можливість сторнувати відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Для цього необхідно додати дату початку і дату закінчення відпустки.
5.2.	У звіті «Платіжна відомість на виплату зарплати» додано нове поле «Розмір шрифту».
5.3.	В звітах «Зведена вiдомiсть видiв оплат та нарахувань до фондiв» та «Зведена вiдомiсть видiв оплат та нарахувань до фондiв (по періодам)» виправлено помилкове відображення сум нарахувань до фондів.
5.4.	У звіті PD010903 «Довідка про доходи» реалізовано автоматичне заповнення колонки «Сплачені аліменти (грн.)»

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0830101	Дод.Розрахунок податкового зобов'язання з рентої плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
J0803004	Податковий розрахунок з рентої плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
J0831101	Дод.Розрахунок податкового зобов'язання з рентої плати за транспортування нафти та нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
J0803104	Податковий розрахунок з рентої плати за транспортування нафти і нафтопродуктів нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
J0834201	Дод.2 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 (населення)
J0834101	Дод.1 Розрахунок податкового зобов'язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1
J0803403	Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Пенсійний фонд
E0407H01	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0406H01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0405H01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0401H01	Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
E0400H01	Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
J0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей

Пенсійний фонд
P0103502	Дод.2.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ.пенс.страх. з послуг стільникового рухомого зв'язку
P0103601	Дод.3.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз.держ.пенс.страх. з операцій з продажу ювелірних виробів...

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
2.	Оновлено довідник «Підстави для пільг страхувальника», який підключено до поля «Спецстаж» Таблиці 7 Додатку 4.:
	ЗШП001А1  Працівники, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівники шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день…
3.	У довідник КПКВ додано нові коди:
3301820	Співфінансування проектів транскордонного співробітництва на розвиток митної інфраструктури міжнародних автомобільних пунктів пропуску 
0701800	Капітальне будівництво комплексу адміністративних будівель

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Мінпромполітики
S2830105	Фінансовий план підприємства

Мінпаливенерго
PE000105	Фінансовий план підприємства

Міністерство аграр. політики
MA300305	Показники виконання фінансового плану
MA300105	Фінансовий план підприємства

Укроборонпром
UOP00305	Показники виконання фінансового плану
UOP11107	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.180

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	Відкориговано встановлення дати реєстрації податкової накладної під час прийому квитанцій про реєстрацію податкових накладних (зміни виконані у зв’язку зі змінами приймальної частини Міністерства доходів і зборів України). Для документів, у яких відсутня дата реєстрації потрібно виконати наступні дії:
•	в меню «Сервіс» оберіть пункт «Оновити дані про реєстрацію в ЄРПН»;
•	з’явиться вікно вибору періоду, за який необхідно провести оновлення дат. Оберіть дати початку та закінчення періоду та натисніть кнопку «ОК»;
•	зачекайте поки виконується запит на оновлення даних. В результаті Ви отримаєте повідомлення про успішне оновлення даних.
3.	Модуль «Єдиний внесок»
3.1.	В Ярликах Додатку 4 (Е0400H01), Додатку 5 (E0500H01), Додатку 6 (E0600H01), Додатку 7 (E0700H01) додане поле «Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт». Поле не редагується та не роздруковується, заповнюється даними з Картки підприємства.
3.2.	Виправлено заповнення даних поля «Норма» Таблиці 7 Додатку4 при імпорті з *.dbf.
3.3.	 При друці Таблиці 6 Додатку 4 виправлено перенос підписів на наступну сторінку.
4.	Модуль «Зарплата»
4.1.	У звіті «Зведена відомість оплат та нарахувань до фондів» в поле «Сортувати по..» додано нове значення «Розрахункова відомість», яке встановлено по замовчанню.
4.2.	Доопрацьовано розрахунок виплати за перебування працівника у відрядженні. 
Для налаштування відкрийте Адміністрування > Налаштування > Види оплат > Оплата по середньому > Відрядження > Додаткові параметри > Варіант розрахунку заробітку.
Передбачено три варіанти нарахування за відрядження:
0  автоматичне нарахування більшої суми – денної або середньоденної ЗП;
1  нарахування середньоденної ЗП;
2  нарахування денної ЗП.
4.3.	 Введені нові умовні позначення в табелі обліку робочого часу:
Вд	– Відрядження;
В	– Відпустка;
Вх	– Вихідні дні
Змінити умовні позначення за власним бажанням можна відкривши Адміністрування > Налаштування > Вигляд > Табель (умовні позначення).
4.4.	Реалізована можливість фіксувати розмір колонок в Розрахунковій відомості. Для цього в Адміністрування > Налаштування > Розрахункова відомість натисніть на кнопку   «Дозволити фіксування колонок».

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0209005	Податкова декларація з ПДВ (скорочена)
J0290503	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
J0297103	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0297005	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0290701	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0299004	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0209304	Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9)
J0209204	Дод.5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0209105	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0613406	Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики	Податкова інспекція
F0613406	Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики	Податкова інспекція

Пенсійний фонд
E0700F01	Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
E0500F01	Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Державна служба статистики
S1100405	2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (квартальна)

*» НОВІ ФОРМИ «*

Звітність емітентів
E0203403	Додаток 38. Звіт про корпоративне управління

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна служба статистики
Форма, в якій встановлена ознака подачі в електронному вигляді в Державну службу статистики:
S2202305	2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.179

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Модуль «Єдиний внесок»
1.1.	Оновлені форми звітності з ЄСВ
Наказом Міністерства доходів і зборів України № 454 від 09.09.2013 та Наказом Міністерства доходів і зборів України № 455 від 09.09.2013 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» затверджені нові форми звітності з єдиного соціального внеску та порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску.
Звертаємо вашу увагу на те, що згідно з новим порядком, звіт, надісланий поштою, не вважається поданим, а можливість подання звітності на паперових носіях передбачена для страхувальників, кількість застрахованих осіб у яких не більше п’яти.
1.1.1.	У новій редакції в Додатку 6 зменшено кількість таблиць до 3.
1.1.2.	У новій редакції Додатку 4 викладені таблиці:
•	Таблиця 5 – додана нова колонка «Договір ЦПХ»;
•	Таблиця 6 - додана нова колонка «Кількість днів у зв’язку з вагітністю та пологами»; додано нові типи нарахувань: 11 та 12.
1.1.3.	У довідник «Категорії особи» доданий новий код 46 «Особа, яка працює у фізичної особи на умовах трудового договору (контракту)».
Довідник використовується у Таблиці 6 Додатку 4 та Таблиці 1 Додатку 7.
1.2.	Зміни у модулі «Єдиний внесок»:
1.2.1.	Змінена версія бланків (на «H») та код всіх таблиць звітів Додатку 4 (Е0400H01-Е0409H01), Додатку 5 (E0500H01-E0506H01), Додатку 6 (E0600H01-E0604H01), Додатку 7 (E0700H01-E0701H01) з періоду «Вересень, 2013».
1.2.2.	Змінена версія документа (на «H») в імені файлів електронних звітів. 
1.2.3.	Внесені зміни у форми додатків 4, 5, 6, 7, які подаються починаючи зі звітного періоду за «Вересень, 2013».

E0400H01	Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
E0401H01	Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
E0402H01	Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
E0403H01	Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осiб, якi проходять строкову військову службу
E0404H01	Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
E0405H01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0406H01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0407H01	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0408H01	Таблиця 8. Нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
E0409H01	Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

E0500H01	Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
E0501H01	Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями
E0502H01	Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування
E0503H01	Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно
E0506H01	Таблиця 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

E0600H01	Додаток 6 Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України
E0601H01	Таблиця 1. Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті
E0603H01	Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням - розрахунком
E0604H01	Таблиця 3. Відомості про збільшення або зменшення сум зобов'язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)

E0700H01	Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
E0701H01	Таблиця 1. Відомості про застраховану особу з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійного захворювання

1.3.	Зміни в Картці підприємства
У зв'язку з введенням в дію нової постанови:
1.3.1.	На вкладці «Підприємство» назва блоку «Податкова» замінено на «Територіальний орган Міністерства доходів і зборів».
1.3.2.	Додано поле «Код» територіального органу. Поле заповнюється автоматично після вибору назви територіального органу.
1.4.	Для тих, хто використовує імпорт з інших бухгалтерських програм
У зв'язку з введенням в дію нових бланків, відправка/прийом звітів з літерою «G» неможливо, з вересня 2013 року відправляються/приймаються звіти лише з літерою «H»:
1.4.1.	При імпорті звіту із PFZ файлів, який містить перелік вже недіючих таблиць версії «G» програма попереджає про можливе некоректне відображення даних.
Такий звіт може імпортуватися тільки в стару версію.
Є 2 варіанти виправлення цієї ситуації:
•	у своїй бухгалтерській програмі внесіть зміни та експортуйте PFZ файл з новою версією таблиць;
•	створіть копію імпортованого звіту у програмі M.E.DOC (таблиці звіту вивантажуються у нову версію), та відредагуйте його, враховуючи зміни.
1.4.2.	При імпорті таблиць (5-9) із DBF файлів версії «G» дані одразу переносяться у відповідні таблиці версії «H».
Файл «Структура файлов импорта таблиц (5-9) Додатка 4, ЕСВ (DBF).pdf» за замовчанням знаходиться у каталозі програми C:\ ... \Medoc\help\manuals\
1.5.	У зв'язку з введенням в дію нових бланків, старі звіти, які не були відправлені електронною поштою автоматично відображаються на нових бланках. Якщо звіти були підписані (але не відправлені), підписи знімаються і також відображаються на нових бланках.
Звіти, які були відправлені – не змінюються, при цьому заголовок вікна відображається червоним кольором. 
Для того щоб подати у ПФУ повторно цей звіт на нових бланках, скопіюйте його у той самий звітний період.
Зверніть увагу! Перед відправленням радимо обов’язково перевірити пакет звітів з єдиного внеску, для того, щоб уникнути відправлення звітів на старих бланках.
2.	При відновленні з резервної копії через «Майстер заповнення даних про підприємство» опцію «Видалити усі існуючі підприємства. Замінити підприємствами з резервної копії» замінено на «Замінити обрані підприємства підприємствами з резервної копії». При виборі даної опції система перевіряє наявність підприємств в резервній копії в базі ПК «M.E.Doc». Якщо є збіг, виводиться повідомлення з попередженням видалення підприємств. 
При відновленні резервної копії з програмного комплексу (Адміністрування > Резервне копіювання), опцію «Видалити усі існуючі підприємства. Замінити підприємствами з резервної копії» видалено.
3.	Медок-інформер
Вдосконалено вхідний фільтр, який відбирає для завантаження в програмний комплекс лише повідомлення від контролюючих органів.
4.	В модуль «Служба підтримки» в розділ «Новини» інтегровано стрічку новин від «Дебет-Кредит».
5.	В Реєстрі отриманих та виданих податкових накладних реалізована можливість вибору кодування при імпорті з DBF-файлів.
6.	В Реєстрі модулю «Довідки державних органів > Інформаційна довідка» додано панель вкладок.
7.	Реалізовано експорт та імпорт даних довідника «Контрагенти» в форматі XML.
8.	У відкритому документі Реєстру звітів реалізовано пошук значень по полям документу.
9.	При використанні фільтру в Реєстрі звітів реалізовано візуальне відображення виділення частини пошукового значення.
10.	Оновлено Інструкцію щодо використання СОМ-об'єктів - версія 7.
11.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
11.1.	В Реєстрі консолідованих звітів на навігаційну панель додано новий додатковий фільтр «Одержувач». Для того, щоб ввімкнути відображення даного фільтра, в меню «Вигляд» оберіть опцію «Одержувач».
11.2.	В таблицю вкладки «Розшифровка консолідації» додано строку, що містить назву й опис поля, консолідація якого розшифровується.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
2.	Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. N 535-р у довідник КПКВ додано новий код:
3701700 Відшкодування витрат, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха, що сталося 22 - 26 березня 2013 р. на території Вінницької, Волинської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської, Чернігівської областей та м. Києва 

*» НОВІ ФОРМИ «*

Податкова інспекція
J0900108	Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
J0900904	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
J0901602	Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
J0901005	Звіт про власний капітал
J0901702	Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 
J0901902	Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
J0902002	Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
J0902102	Консолідований звіт про власний капітал 
J0901105	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0901202	Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
J0201406	Звіт про наявність пільг
F0201406	Звіт про наявність пільг

Інша звітність
S0100308	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100452	Ф3к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0104006	Ф4. Звіт про власний капітал
S0100352	Ф3-н.Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0100462	Ф3-кн. Консолідоівний звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0104052	Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
S0111001	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0110009	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0100112	Ф1. Баланс
S0100152	Ф1. Консолідований баланс

Державна служба статистики
S2202305	2-3 нк. Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року

Пенсійний фонд
P0100270	Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", згідно інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкового д	
P9900501	Дод. 2 Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування	

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Податкова інспекція
J0101707	Консолідований розрахунок
J0320501	Дод.5 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
F0320501	Дод.5 Розрах.подат.зобов'яз.з еколог.податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

НААН
N2000504	Аналіз надходження коштів, отриманих від інноваційної діяльності
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.178

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	У Таблиці 6 (E0406G01) Додатку 4 виправлено некоректний контроль підсумкової суми Скасовуючої та Початкової форми.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	Адміністрування > Налаштування > Довідники
Індекс споживчих цін за серпень 2013 р. – 99,3%
3.2.	В розрахунковому листі доопрацьовано можливість корегувати нараховану суму лікарняного та відпустки, за умови, що лікарняний/відпустка календарно розташовані в різних суміжних місяцях.
Для корегування відкрийте вікно редагування лікарняного листа/відпустки, власноруч змініть значення в полі «Сума» та натисніть «Зберегти».
3.3.	Доопрацьовано формування звіту «Розрахункова відомість по видам оплат» для великої кількості працівників (> 1000 чол.).

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0603406	Податкова декларація збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0603406	Податкова декларація збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
J0613406	Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
F0613406	Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0811902	Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
J0801904	Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
F0811902	Додаток Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
F0801904	Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Державна служба статистики
S1904107	4-мтп (міс). Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів переробки нафти

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
F0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
J0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0900207	Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0901801	Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
J0165302	Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі міжнародних дог. України
J0185302	Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі міжнародних дог. України

*» НОВІ ФОРМИ «*

НААН
FZNDR011	Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Агенство держмайна
S2870202	Декларація про валютні цінності, що належать резиденту України і знаходяться за її межами
S2820111	002 Ф1. Баланс	

Укроборонпром
UOP00305	Показники виконання фінансового плану
UOP10111	Ф1. Баланс

Мінпаливенерго
PE100111	Ф1. Баланс
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.177

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Реалізовано пріоритет нарахування доплати за святкові та вихідні дні, за умови встановлення відсотку нарахування в особовій картці працівника:
•	відкрийте Кадрові дані > Особова картка > Нарахування;
•	натисніть кнопку ;
•	у вікні «Додати нарахування» перейдіть в «Надбавки і доплати» та оберіть «Надбавка за роботу у святкові дні» та/або «Доплата за роботу у вихідні дні»;
•	встановіть необхідний відсоток нарахування та збережіть налаштування.
2.2.	Додані нові поля для створення фільтрів: 
«Шкідливі умови праці (код)»
«Шкідливі умови праці (назва)»
«Проф. майстерність (код)»
«Проф. майстерність (назва)»
«Кваліфікація (код)»
«Кваліфікація (назва)».
2.3.	Скориговано коефіцієнт індексації за 2008 рік на 0,1.
2.4.	Реалізована можливість додавати суму індексації зі знаком мінус.
2.5.	«Платіжна відомість на виплату в міжрозрахунковий період» (Реєстр документів > Звіти) додано поле «Відображати ІПН», призначено для відображення ідентифікаційного коду працівника в звіті.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0611302	Перерахунок податкових зобов'язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0611302	Перерахунок податкових зобов'язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
J0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
F0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0601304	Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0601304	Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Пенсійний фонд
E0401G01	Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

*» ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник «Бюджетний класифікатор»:
•	Додано коди авансових платежів з податку на прибуток;
•	Додано коди по екологічному податку.

*» НОВІ ФОРМИ «*

ДПС (бюджет)
FK100103	Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по групам посад
FK100204	Звіт про чисельність, склад і переміщення працівників, по напрямкам роботи

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Податкова інспекція
Встановлено контролі на заповнення обов’язкових полів
J1300102	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
F1300102	Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних
J1300402	Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ
F1300402	Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ

Інша звітність
S1400705	Форма 7 ВК Звіт про виплату компенсацій, допомоги та надання пільг громадянам, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи
______________________________________________________ ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.176 *» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «* 1. Виправлено помилку, що виникала при отриманні пошти по протоколу IMAP 2. Виправлено відображення статусів в реєстрі звітів. 3. Модуль «Зарплата» 3.1. Додано новий звіт «Табель обліку робочого часу (скорочений)» 3.2. Для звітів «Платіжна відомість на виплату зарплати» та «Платіжна відомість на виплату зарплати (по періодам)» створено додаткове поле «Відображати ІПН», призначений для відображення ідентифікаційного коду працівника в звіті. 3.3. В звіті «Розрахункова відомість по видам оплат» реалізовано відображення звільненого працівника, при наявності в нього видів оплат та залишку. 3.4. Додана можливість розраховувати кількість днів відпустки, якщо обрати дату початку та кількість днів. 3.5. У Дод.4 Табл. 7 ЄСВ реалізовано відображення кількості днів пільги в залежності від дати звільнення. 3.6. Додана нова можливість автоматично розраховувати святкові дні. 3.7. Налаштовано розрахунок виконавчого листа, коли відсутній дохід. *» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «* 1. Оновлено довідник податкових інспекцій:  оновлено найменування та адреси деяких інспекцій. 2. Оновлено довідник кодів тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (КТКВМБ). *» ЗМІНИ У ФОРМАХ «* МінКультури MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта Первинні документи PD010121 Рахунок-фактура Мінрегіон KG030300 Ж-3 Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств ЖКГ KG030100 Ж-1 Інформація про стан розрахунків і заборгованості підприємств ЖКГ за спожиту електроенергію
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.175

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка».
2.	Виправлено відображення ціни за одиницю в податковій накладній.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Інша звітність
S0110008	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0111000	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Державна служба статистики
S0700608	1-буд. Інформація про одержання дозвільного документа на виконання будівельних робіт
S0700709	2-буд. Звіт про реалізацію дозвільного документа на виконання будівельних робіт

*» Оновлено налаштування консолідації до форм «*

Податкова інспекція
J0836103	Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
______________________________________________________  
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.174 *» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «* 1. Оновлено новини до модулю «Ліга:Підказка». 2. Модуль «Єдиний внесок» У зв’язку з введенням в дію Постанови Правління ПФУ № 12-1 від 22.07.2013 р.1.: 2.1. У Таблиці 7 (E0407G01) Додатку 4 доопрацьовано контроль категорії 6 застрахованої особи. 2.2. У Таблиці 6 (E0406G01) Додатку 4 додано контроль перевірки «кількості календарних днів..» в залежності від коду категорії осіб 4, 5, 6 у відповідності із Таблицею 5 (E0405G01) Додатку 4. 2.3. У Таблиці 7 (E0407G01) Додатку 4 додано попередження у разі, якщо в Таблиці 5 (E0405G01) Додатку 4 більше одного заповненого рядка, та додано категорію 6. 3. Медок-інформер 3.1. При використанні термінального режиму, після завершення роботи з програмним комплексом, «Медок-інформер» закривається. Таким чином виправлено зависання сеансу користувача, за умови використання опції «Запуск программы» (Диспетчер сервера/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Свойства пользователя/Среда/Запуск программы). 3.2. В налаштування «Медок-інформер» додано опцію «Фільтр по користувачам». Якщо опція ввімкнута (галочка встановлена), стає доступним для вибору перелік користувачів зі всіх встановлених екземплярів програмного комплексу на поточному комп’ютері (в тому числі станцій). Оберіть логін користувача, який буде працювати із програмним комплексом. Згідно налаштування ролі для обраного користувача і права доступу до підприємств, «Медок-інформер» буде перевіряти пошту. 4. Модуль «Первинні документи» 4.1. Реєстр первинних документів 4.1.1. Реалізовано можливість експорту первинних документів разом з квитанціями. 4.1.2. Змінено зовнішній вигляд вікна «Створення звіту» (аналогічно як у Реєстрі звітів). 4.2. Автоматична обробка На панелі налаштування відправки ПН, РК на реєстрацію в ДПС додано опцію «Групи контрагентів». Дозволяє обрати групу, створену в довіднику «Контрагенти». 4.3. Шаблони первинних документів 4.3.1. Додано групи шаблонів первинних документів:  1С 7.7 – системна група;  1С 8.2 – системна група;  Медок – системна група;  Інші – користувацька група. Всі шаблони, створені користувачем розміщуються в групі «Інші». Тут є можливість створити підгрупи. Відповідно при створенні нового шаблону додано опцію вибору групи у яку буде розміщено шаблон. Також у вікні створення шаблону додано опцію, при ввімкненні якої новостворений шаблон відображатиметься в усіх підприємствах системи. 4.3.2. Реалізовано збереження зображень в шаблоні первинного документу за замовчанням. Відтепер, при отриманні первинного документу контрагентом відображатиметься додане в документ зображення. 4.3.3. Перейменовано форми первинних документів (вилучено з назви "Шаблон 1C", оскільки організовано відповідні групи): Група «1С 7.7» 1С77АВР Акт 1С77АВРБ Акт (без ПДВ) 1С77ВН Видаткова накладна 1С77ВНБ Видаткова накладна (без ПДВ) 1С77РАХ Рахунок 1С77РАХБ Рахунок (без ПДВ) Група «1С 8.2» 1С82АВР Акт (ціна з ПДВ) 1С82АВРБ Акт (без ПДВ) 1С82АВР0 Акт (ціна без ПДВ) 1С82РАХ Рахунок (ціна з ПДВ) 1С82РАХБ Рахунок (без ПДВ) 1С82РАХ0 Рахунок (ціна без ПДВ) 1С82ВН Видаткова накладна (ціна з ПДВ) 1С82ВНБ Видаткова накладна (без ПДВ) 1С82ВН0 Видаткова накладна (ціна без ПДВ) 4.4. Конструктор первинних документів 4.4.1. На вкладці «Програми» додано кнопки «Закоментувати/ Відкоментувати» 4.4.2. Кнопки перемикання режимів відображення документа на екрані «Редагування/Отладка» замінено кнопками . 4.4.3. В перелік основних полів шаблону додано нові поля:  «Назва договору», «Дата договору», «Номер договору»;  «Адреса» перейменовано на «Юридична» та додано нове поле «Фізична». Доопрацювання виконано для груп «Організація» та «Контрагент». 5. Модуль «Адміністрування > Параметри системи» 5.1. Реалізовано можливість використання списку відкликаних та заблокованих сертифікатів для різних сертифікаційних центрів (Адміністрування > Параметри системи > Перевірка підписів). 5.2. В налаштування доступу до проксі-серверу додано опцію «Використовувати налаштування проксі за замовчанням для всіх користувачів». Опція доступна лише під обліковим записом «Admin». Якщо встановлена дана галочка, у інших користувачів системи використовуються ті ж налаштування підключення до проксі-серверу, які встановлені під обліковим записом «Admin», при цьому в облікових записах користувачів налаштування проксі блокуються. Опцію «Використовувати налаштування проксі за замовчанням для всіх користувачів» також додано в налаштування проксі «Моніторингу користувачів». 5.3. При налаштуванні комплекту підписів реалізовано відкриття випадаючого списку із переліками комплектів одним кліком в будь-якому місці рядка. 6. Модуль «Адміністрування > Сертифікати > Заявки на сертифікат» 6.1. Додано контроль на заповнення поля «ЄДРПОУ»: якщо поле заповнене значенням серії і номеру паспорту, то поле «Посада» для директора не заповнюється. 6.2. Виправлено заповнення поля «Назва організації» з картки підприємства (Довідники > Картка підприємства > Коротка назва), при умові, що повна назва підприємства перевищує 63 знаки. 7. Додано функцію перевірки актуальності сертифікатів ЕЦП в наступних модулях: • Адміністрування > Сертифікати > Встановлені сертифікати; • Довідники > Контрагенти; • Довідники > Адресна книга. Функція «Перевірка сертифікату» доступна у меню «Файл» або у контекстному меню. На виконання команди відбувається наступне: а. перевіряється кореневим сертифікатом АЦСК; б. перевіряється термін дії сертифікату; в. якщо повірка кореневим сертифікатом пройшла успішно, за умови налаштувань перевірки підписів (Адміністрування > Параметри системи > Перевірка підписів), система перевіряє актуальність серед заблокованих та відкликаних сертифікатів; г. система повідомляє про актуальність, або неактуальність сертифікату. 8. Для документів «Лист про відкликання сертифікатів» та «Лист про заблокування сертифікатів» реалізовано можливість підпису електронним цифровим підписом двома різними способами: 1. Документ підписується тим сертифікатом, який потрібно відкликати/заблокувати, а потім (шифрування) – будь-яким із наявних сертифікатів. 2. Документ підписується та шифрується сертифікатом Адміністратора реєстрації. 9. Модуль «Довідки державних органів > Інформаційна довідка» 9.1. Оптимізовано зовнішній вигляд вікна «Створити довідку». 9.2. Реалізовано відправку нової довідки F(J)1300303 «Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів» та отримання на неї відповіді F(J)1400303 «Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів». 9.3. Реалізовано імпорт документів J1400101 «Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №», J1400102 «Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №» як з квитанціями так і без них. 9.4. Для документу «Запит по контрагентам» реалізована можливість підписати та відправити звіт із вкладки «Наступні дії». 9.5. Змінено назву документу, який приходить на запит по контрагенту, на «Відповідь на запит по контрагенту». 9.6. Реалізовано відображення зв’язку запиту до контролюючих органів та відповідей на запити. Для того, щоб відкрити зв’язаний документ, на вкладці «Наступні дії» оберіть опцію «Відкрити зв’язану довідку». 10. Модуль «Облік ПДВ > Реєстр отриманих та виданих податкових накладних» 10.1. Оптимізовано зовнішній вигляд таблиці Реєстру для зменшення кількості роздрукованих аркушів. 10.2. При копіюванні РПН у вікно «Копіювання…» додано нову опцію «Додати рядки». 10.3. При формуванні запиту стану реєстрації ПН по всім записам реєстру реалізовано розділ та відправлення запитів по 10 тис рядків. 10.4. В розділ «Відсутні у реєстрі» додано колонку, яка відображає відмітку реєстрації податкової накладної в ЄРПН. 11. Додано Програму користувача для експорту даних із Декларації ПДВ (основної) J0200113 в Уточнені розрахунки (J0217005, J0217103) і із Уточнених (J0217005, J0217103) в Уточнені (J0217005, J0217103). 12. Для користувачів, які ведуть велику кількість підприємств в програмному комплексі, у вікні «Вибір установи» додано функцію пошуку за відомим параметром та фільтр для полегшення пошуку потрібного підприємства. 13. Реалізовано запам’ятовування користувацького розміру вікна «Вибір установи», та відновлення його розмірів при наступному запуску програми. 14. У вікно «Завершення роботи» додано нову опцію «Змінити користувача». Дозволяє змінити поточний обліковий запис користувача на обліковий запис іншого користувача системи не виходячи з програмного комплексу. 15. Додано нову перевірку під час закриття програмного комплексу, або зміни підприємства, на наявність процесу прийому/обробки пошти в поточний момент. Якщо процес прийому/обробки пошти активний, система видає попередження «Увага! Виконується прийом та обробка пошти, обов'язково дочекайтесь завершення операції», при цьому спроба закриття M.E.Doc або зміни підприємства буде скасовано. За потреби після завершення процесу прийому/обробки пошти повторіть спробу. 16. При підписанні документу ЕЦП у вікні «Підпис» реалізовано можливість вручну вказувати шлях до розміщення файлів секретних ключів в полі «Каталог з секретними ключам». 17. В Реєстрі звітів, Реєстрі первинних документів після відправки документів (одного або групи) електронною поштою із реєстру повідомлення про успішне відправлення замінено на протокол відправки. 18. Модуль «Фінансовий аналіз діяльності» Реалізовано аналіз за I квартал 2013 р. та I півріччя 2013 р. 19. До всіх модулів, що містять відео-інструкії, на панель інструментів додано відповідну кнопку . 20. Оновлено «Инструкция по СОМ объектам.pdf». 21. Модуль «Прийом та обробка звітності» 21.1. В режимі «M.E.Doc Корпорація» додано нову функцію в Реєстр отриманих та виданих податкових накладних «Експорт у форми звітності головної установи». 21.2. Реалізовано відображення РПН від підзвітних установ у вигляді електронної таблиці в режимі «Тільки для читання». 21.3. В таблицю вкладки «Розшифровка консолідації» додано нову колонку «№», що відображає номер по порядку записів таблиці. 21.4. В колонці «Найменування організації» вкладки «Розшифровка консолідації» відтепер відображається коротка назва підприємства (раніше була повна назва підприємства). 21.5. Виправлено помилку консолідації форми J0120203 Додаток СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка 06.4.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства. 21.6. Виправлено помилку запам’ятовування встановленого користувачем сортування на навігаційній панелі Реєстру консолідованих звітів. 22. Модуль «Зарплата» 22.1. В звіті 1-ДФ реалізовано розділення суми матеріальної допомоги на неоподаткований мінімум 1610 грн (код 169) та вищє цієї суми (код 126), з нарахуванням податків на суму, що перевищує неоподаткований мінімум. 22.2. Додана нова можливість в табелі обліку робочого часу змінювати вихідні дні на робочі, як для одного працівника, так і для групи працівників. Для цього: а. встановіть галочки напроти записів працівників, для яких потрібно змінити табель б. оберіть вихідний день, який потрібно змінити, та далі в контекстному меню (для відображення контекстного меню натисніть по клітинці правою клавішею миші) оберіть функцію «Змінити години» в. встановити потрібну кількість годин роботи та натисніть кнопку «Зберегти» г. відображення вихідного дня зміниться на робочий. Зверніть увагу! Після змін в табелі обліку робочого часу в Розрахунковій відомості необхідно виконати перерахунок заробітної плати (на панелі інструментів кнопка «Перерахунки» і далі «Перерахунок заробітної плати підприємства»). 22.3. Виправлено розрахунок середньої зарплати для лікарняного по вагітності, якщо немає доходу з поважних причин. 22.4. Виправлено розрахунок лікарняних по вагітності, якщо є продовження лікарняного, а також зберігається поле номер та серія лікарняного. *» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «* Податкова інспекція F0299702 Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду F0217103 (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ F0217005 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ F0215704 Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7) F0200411 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) J0215704 Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7) J0299704 Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду J0217103 (додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ J0217005 (самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ J0200511 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) J0215502 Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку F0215502 Розрахунок податкових зобов'язань нарахованих отримувачем послуг, які постачаються нерезидентами, і т.д., не зареєстрованими як платники податку *» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «* Податкова інспекція F0103304 Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця J1209406 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної J1209006 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої J1200806 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства F1201506 (ФОП) Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ J1201506 Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ *» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «* 1. Оновлено довідник податкових інспекцій:  оновлено найменування та адреси деяких інспекцій. *» ЗМІНИ У ФОРМАХ «* Мінрегіон KG020700 Т-9 Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств теплового господарства KG020300 Т-3 Розшифровка заборгованості державних бюджетних установ за послуги теплопостачання KG020400 Т-4 Оперативна інформація про стан розрахунків теплопостачальних підприємств комунальної власності з постачальниками газу KG020500 Т-6 Інформація про здійснення розрахунків за спожиту електроенергію
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.173

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено сертифікат шлюзу АЦСК УСЦ.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» НОВІ ФОРМИ «*

Первинні документи
Z0200201	Картка приєднання до договору про надання послуг електронного цифрового підпису

Податкова інспекція
F1300303	Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
J1300303	Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
F1400303	Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів
J1400303	Довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів
 
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.172

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Виправлено можливість друку документів з програмного комплексу.

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Податкова інспекція
J0209601	Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0279601	Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0296301	Додаток 3. Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0296401	Додаток 4. Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0296501	Додаток 5. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
J0296601	Додаток 6. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0209601	Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0279601	Уточнююча декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296301	Додаток 3. Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296401	Додаток 4. Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296501	Додаток 5. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
F0296601	Додаток 6. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.171

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0215204	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
J0200609	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
J0299805	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)
J0215104	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
F0215104	Дод. 5 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів
F0215204	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
F0200509	Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
F0299805	Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Пенсійний фонд
E0405G01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0406G01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

Інша звітність
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100251	Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.170

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	В адресній книзі програмного комплексу виправлено відображення запису електронної адреси прийомного шлюзу і відповідно сертифікату Пенсійного фонду України.

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	У бухгалтерські звіти «Особовий рахунок з розрахунковими листами за всі роки» та «Особовий рахунок з розрахунковими листами по періодам» додано поле «Сортувати по» із варіантами: «по табельному номеру» або «ПІБ». 
2.2.	В звіті «1-ПВ. Звіт з праці (місячна)» виправлено розрахунок середньооблікової кількості штатних працівник.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.169

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка
2.	Додано інструкцію з експорту/імпорту Запиту до ЄРПН у файлі MEReqst.xls. 
Файл розташовано за замовчанням C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\TMPL\EXP_IMP.
Відкривається за замовчанням на вкладці «Настанова (укр.)» документу.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	В «Особовій картці» працівника додано можливість проставляти власноруч табельні номери в полі «Табельний номер».
3.2.	В таблиці 6 Додатку 4 звіту з ЄСВ виправлено відображення лікарняного по вагітності без сум з кодом 42,43,44.
3.3.	Виправлено можливість створення бухгалтерського звіту, за умови, що він був відкоригований в попередньому місяці.
3.4.	Адміністрування > Налаштування > Звіти > Звітні форми > E0400F01
Підключено типи нарахувань 10 «Відпустка», 10 «Учбова відпустка».

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Пенсійний фонд
E0407G01	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0406G01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0405G01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0401G01	Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
E0400G01	Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України

Податкова інспекція
J1310103	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
J0299304	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0215803	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)
F1310103	Реєстраційна заява платника податку на додану вартість
F0299304	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
F0215803	Дод.8 Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (Д8)

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0100606	$VD Розрахунок оподатковув. приб. та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України (на підставі склад. відокр. балансу фін.-госп. діяльн.)
J0100805	$VD Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

МінКультури
MKP01001	ф.4 Бюджетна пропозиція Наука
MKP09001	ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
MKP05001	ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники
MKP04001	ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри
MKP06001	ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта
MKP07001	ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
MKP21001	Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
MKP08001	ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
MKP02001	ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки
MKP22001	Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)
MKP02101	Дод.1. Спілки. Перелік заходів
MKP10001	ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
MKP11001	ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи
MKP12001	ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.168

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

МінКультури
MKP01001	ф.4 Бюджетна пропозиція Наука
MKP09001	ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
MKP05001	ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники
MKP04001	ф.4 Бюджетна пропозиція Бібіліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри
MKP06001	ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта
MKP07001	ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
MKP21001	Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
MKP08001	ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
MKP02001	ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки
MKP22001	Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)
MKP02101	Дод.1. Спілки. Перелік заходів
MKP10001	ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
MKP11001	ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи
MKP12001	ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.167

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Доопрацьовано перегляд квитанцій для мережевої версії.
2.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0111403	Додаток ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
В звіти міністерства культури (підгрупа «Бюджетні пропозиції (запити)») додано нове поле «Сценарій».
Обов'язково заповніть це поле значенням, рекомендованим Міністерством культури, перед поданням звітності!
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.166

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Модуль «Єдиний внесок»
1.1.	Оновлені форми звітності з ЄСВ – Додаток 4
Постановою Правління ПФУ № 12-1 від 22.07.2013, (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2013 року за № 1289/23821 та вступила в дію 9.08.2013 р.) затверджені «Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску...» затвердженого Постановою правління ПФУ від 08 жовтня 2010 року № 22-2. 
Постановою внесено зміни до деяких таблиць Дод.4, Дод.5 (ярлик), Дод.6 (ярлик та таблиця 1) та довідників. 
У Додатку 4 зміни стосуються відображення сум допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, на які з 1.07.2013 нараховується ЄСВ.
1.1.1.	У новій редакції викладені таблиці:
•	Таблиця 1 - (додані додаткові рядки 1.5, 2.4, 3.4 та 4.4 для відображення сум допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами і сум нарахованого на таку допомогу ЄСВ);
•	Таблиця 4 - (доданий розділ ІІ для відображення нарахувань у зв'язку з вагітністю та пологами та сум нарахованого ЄСВ).
1.1.2.	У довідник «Категорії застрахованої особи» додані 5 нових кодів (41, 42, 43, 44, 45). Довідник використовується у Таблиці 6.
1.1.3.	У довідник «Категорії особи» доданий новий код 6 «Особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».
Довідник використовується у Таблиці 5.
1.2.	Зміни у модулі «Єдиний внесок»:
1.2.1.	Змінена версія бланків (на «G») та код всіх таблиць звіту на Е0400G01-Е0409G01 (з періоду «Липень, 2013»).
1.2.2.	Змінена версія документа (на «G») в імені файлу електронного звіту. 
1.2.3.	Внесені зміни у форми додатку 4, який подається починаючи зі звітного періоду за «Липень, 2013».
E0400G01	Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України
E0401G01	Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
E0402G01	Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб
E0403G01	Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу
E0404G01	Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення
E0405G01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
E0406G01	Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам
E0407G01	Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0408G01	Таблиця 8. Нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства
E0409G01	Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу
1.3.	Для тих, хто використовує імпорт з інших бухгалтерських програм
У зв'язку з введенням в дію нових бланків:
1.3.1.	При імпорті звіту із PFZ файлів, який містить перелік вже недіючих таблиць версії «F» програма попереджає про можливе некоректне відображення даних.
Такий звіт може імпортуватися тільки в стару версію.
Є 2 варіанти виправлення цієї ситуації:
•	у своїй бухгалтерській програмі внесіть зміни та експортуйте PFZ файл з новою версією таблиць;
•	створіть копію імпортованого звіту у програмі M.E.DOC (таблиці звіту вивантажуються у нову версію), та відредагуйте його, враховуючи зміни.
1.3.2.	При імпорті таблиць (5-9) із DBF файлів версії «F» дані одразу переносяться у відповідні таблиці версії «G».

2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	В таблиці 6 Додатку 4 звіту з ЄСВ виправлено розрахунок графи 17 «Сума в межах максимальної величини», якщо є перехідна відпустка і сума перевищує максимальну величину.
2.2.	Таблиця 6 Додатку 4 звіту з ЄСВ реалізовано відображення суми доходу одним рядком, за умови, що працівник був звільнений потім знову прийнятий.
2.3.	В звіті «Список перерахувань в банк» реалізовано автоматичний підбір ширини графи «ПІБ» відносно довжини прізвищ працівників.
2.4.	В звіті «Платіжна відомість по періодам» реалізовано відображення звільнених працівників та вибір по підрозділах, якщо стоїть фільтр.

*» НОВІ ФОРМИ «*

МінКультури
MKP01001	ф.4 Бюджетна пропозиція Наука
MKP09001	ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки
MKP05001	ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники
MKP04001	ф.4 Бюджетна пропозиція Бібіліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри
MKP06001	ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта
MKP07001	ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти
MKP21001	Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240)
MKP08001	ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ
MKP02001	ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки
MKP22001	Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210)
MKP02101	Дод.1. Спілки. Перелік заходів
MKP10001	ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати
MKP11001	ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи
MKP12001	ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.165

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Модуль «Зарплата».
1.1.	Додано нові категорії в довідники.
1.2.	Виправлено вибір табельного номеру у «Особовій картці».
1.3.	У звіті «Платіжна відомість на виплату зарплати» виправлено відображення звільненого працівника.
2.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

ДСЗУ

C0302502	Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
C0302602	C0302602	Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці	ДСЗУ

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція

F0303502	Податкова декларація туристичного збору
J0303502	Податкова декларація туристичного збору
J0303501	Податкова декларація туристичного збору
J0311201	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0301203	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0303501	Податкова декларація туристичного збору
F0311201	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0301203	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0103304	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
F0103303	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
J0303402	Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу
J0620101	Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю
F0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
J1209406	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
J1209006	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1200806	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1201506	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
F0103401	(для I групи)Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
F0700101	Довідка про проведення декларування валютних цінностей
J0108302	Звіт про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів
J0303304	Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва
F0121502	Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F0111502	Дод.5 до розділу ІІІ податкової декларації про майновий стан і доходи
F1201104	Додаток 1 до податкової накладної
F1201204	Додаток №2 № $N1 від $N15
J1201204	Додаток №2 № $N1 від $N15
F0201405	Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт про суми податкових пільг
J0108207	Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету унітарними під-вами
J0201405	Ф.№1-ПП (кв, рік) Звіт про суми податкових пільг
J0620201	Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
J0602003	Податкова декларація з плати за землю
F0602003	Податкова декларація з плати за землю
F0620201	Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
F0620101	Додаток 1 до податкової декларації з плати за землю
J0100805	Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента
J0100606	Розрахунок оподатковув. приб. та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України (на підставі склад. відокр. балансу фін.-госп. діяльн.)
F0295303	Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
J0295303	Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
J0111202	Додаток ТП до рядків 08 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0111102	Додаток ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
F0295103	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J0295103	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
J1201104	Додаток 1 до податкової накладної
F0700205	Декларація про валютні цінності
J0700205	Декларація про валютні цінності
F0206202	Довідка про суми збору на розвиток виноградарства, cадівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. у резултаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.
J0206202	Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, cадівництва і хмелярства, які зменшують або збільшують податкові зобов'яз. у резултаті випр-ня самостійно виявленої помилки в поп. звіт. пер.
J0208304	Ф3-РС Звітність про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів
J0206507	Ф2-РС ... про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв
J0206407	Ф1-РС ...про обсяги виробництва та реалізації спирту
J0208403	Ф1-ОТ Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів
J0208204	Ф1-ОА Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв
J0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
J0700101	Довідка про проведення декларування валютних цінностей
J0302101	Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
J0111703	Додаток ВП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
J0110103	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
F0602905	Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України
J0602905	Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України

Первинні документи

PD100204	Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
PD100205	Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт(для ФО)
PD800201	Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування
PD800101	Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування
PD100203	Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт
 
______________________________________________________ 
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.164 *» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «* 1. Модуль «Інформаційна довідка». Реалізовано прийом та відправку нових інформаційних довідок. 2. Модуль «Зарплата». 2.1. Закрита можливість розрахунку лікарняного по вагітності в годинах. 2.2. Дороблена можливість корегувати середню заробітну плату лікарняних та відпустки в реєстрі документів. 3. Виправлена помилка, яка виникала при підписанні звітів та введенні невірного паролю: "Не знайдено секретний ключ". 4. Виправлена помилка друку документів з квитанціями з Реєстру звітів. 5. Виправлено відображення ціни за одиницю в податковій накладній. *» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «* 1. Оновлено довідник податкових інспекцій:  оновлено найменування та адреси деяких інспекцій. *» НОВІ ФОРМИ «* Податкова інспекція J1490402 Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстр. (відстроч, реструктур) суми грошових зобов'язань (податкового боргу) J1490502 Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ J1490202 Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН J1490302 Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами F1300402 Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ F1400202 Довідка щодо розрахунків з бюджетом F1300202 Запит щодо розрахунків з бюджетом F1300102 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №$N1 F1490502 Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ F1300302 Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів F1400402 Відповідь на запит щодо інформації з Реєстру платників ПДВ № $N1 F1490003 Інформаційне повідомлення F1490102 Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків та зборів F1490202 Довідка щодо обсягів податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в ЄРПН F1490302 Інформаційне повідомлення про заборгованість за іноземними кредитами F1490402 Інформаційне повідомлення про настання терміну сплати розстр. (відстроч, реструктур) суми грошових зобов'язань (податкового боргу) F1400102 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № $N1 J1300202 Запит щодо розрахунків з бюджетом J1300102 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних №$N1 J1490102 Інформаційне повідомлення про заборгованість з податків та зборів J1300302 Заява на отримання довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів J1350102 Запит щодо розбіжностей у податковій звітності J1300402 Запит щодо отримання інформації з Реєстру платників ПДВ J1400102 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних № $N1 J1400202 Довідка щодо розрахунків з бюджетом J1400402 Відповідь на запит щодо інформації з Реєстру платників ПДВ № $N1 J1450102 Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) даних податкової звітності J1490003 Інформаційне повідомлення F1490701 АКТ (Довідка) J1490601 Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість J1490701 АКТ (Довідка) J1500201 Висновок про наявність значної кількості ризиків після проведеної електронної камеральної перевірки по ПДВ, які будуть підставою для прийняття рішення щодо проведення планової/позапланової документаль F1500201 Висновок про наявність значної кількості ризиків після проведеної електронної камеральної перевірки по ПДВ, які будуть підставою для прийняття рішення щодо проведення планової/позапланової документаль F1490601 Електронне повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.163

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Виправлена помилка при роботі з сертифікатами на станції в мережевій версії програми.
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.162

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка
2.	Модуль «Банківські рахунки»
2.1.	Виправлено помилку отримання квитанцій на документи з однаковими іменами, які були створені в різних періодах (квитанція приєднувалась до документу попереднього періоду).
2.2.	Відновлено можливість імпорту документів (при автообробці та вручну), якщо файли з таким ім’ям вже існують в базі.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	В Таблиці 6 Додатку 4 звіту з ЄСВ виправлено помилку розрахунку колонки 17 «Сума в межах максимальної величини», в яку не повинна входити сума неоподаткованої матеріальної допомоги в розмірі 1610 грн.
3.2.	В Таблиці 6 Додатку 4 звіту з ЄСВ виправлено відображення суми єдиного внеску при нарахуванні учбової відпустки.
3.3.	В Таблиці 5 Додатку 4 звіту з ЄСВ додано нову категорію - 6 «Особи яким надана відпустка по догляду за дитиною до 3 років».
3.4.	В розділі «Реєстр документів» виправлено розрахунок виплати лікарняного по вагітності.
4.	 Виправлено помилку в документі J(F)1201204 «Розрахунок коригування до податкової накладної», що виникала при перевірці документа.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836103	Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
F0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0111602	Додаток АВ до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція 
F0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів	
J0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів	
J0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...	
J0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод	
F0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...	
F0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост	
J0900207	Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	
J0900107	Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)	
J0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин	
J1201004	Податкова накладна №$N2_1 від $N11	
J0901701	Форма № 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)	

Інша звітність
S0100111	Ф1. Баланс	
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)	
S0100151	Ф1. Консолідований баланс	

Державна служба статистики
S0601310	1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі	
S0301008	$NOMER, 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0301110	$NOMER, 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)	

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.


*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

МінКультури
MK114001	Табл.14. Інформація про залишки коштів

______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.161 *» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «* 1. Модуль «Адміністрування > Параметри системи > Резервне копіювання». 1.1. Реалізовано можливість зберігати резервні копії в будь-якому місці локальної мережі. Для цього вкажіть мережевий шлях в полі «Розташування резервних копій». 1.2. Відновлено можливість вибору папки для збереження попередньої робочої копії програмного комплексу в полі «Зберігати попередню робочу копію програми». 2. Виправлено помилку друку документів каталогу «Первинні документи» в модулі «Реєстр звітів». 3. Модуль «Зарплата» 3.1. Розділ «Звіти» - «Звітні форми». У звіті «Заява-розрахунок для ФСС з ТВП» виправлено відображення всієї суми лікарняних в графі 9. 3.2. Доопрацьовано можливість сторнувати лікарняний лист, для цього в поточному місяці необхідно проставити дату початку та дату закінчення лікарняного, який був нарахований в попередньому місяці. 3.3. В розділі «Реєстр документів» реалізовано можливість корегувати премію. Для цього виділіть комірку, суму в якій потрібно відкорегувати, та власноруч змініть суму на потрібну. *» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «* 1. Оновлено довідник податкових інспекцій:  оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.160

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

2.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати»
2.1.	Встановлені сертифікати
2.1.1.	Реалізовано можливість роздрукувати паперову форму сертифікату.
Для цього скористайтесь одним із наступних способів:
 на панелі інструментів натисніть кнопку ;
 виберіть команду Файл/Друк сертифікату;
 у контекстному меню оберіть команду Друк сертифікату;
 натисніть комбінацію клавіш Сtrl+P. 
На виконання команди у окремому вікні відкриється бланк сертифікату для попереднього перегляду. Повторіть одну з вищеописаних команд. 
Відкриється стандартне вікно Печать. Встановіть потрібні параметри та натисніть кнопку Печать.
2.1.2.	Виправлено помилку, що виникала при спробі повторної зміни паролю секретного ключа.
2.2.	Заявки на сертифікат
2.2.1.	За численними проханнями, при генерації Заявки реалізовано АВТОМАТИЧНЕ заповнення ПРІЗВИЩЕМ ТА ІНІЦІАЛАМИ наступних полів даними з картки підприємства:
•	поле 1.1. «Ім’я підписувача (назва юридичної особи або ФОП для печатки або прізвище та ініціали для підпису фізичної особи)»:
•	для юр. особи – в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
•	для ФОП - в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
•	для фіз. особи – в заявці на підпис фізичної особи.
•	поле 1.5 «Назва організації (або прізвище та ініціали ФОП)»:
•	для ФОП – в заявці на печатку, в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера.

Зверніть увагу! Якщо в картці підприємства в полях «ПІБ керівника» та «ПІБ бухгалтера» 2 слова (Прізвище та ім’я; ім’я та по-батькові), або більше 3, поле в Заявці на сертифікат не заповнюється.

2.2.2.	Введено заборону проставляти пробіли (тобто в полі окрім пробілу немає жодного символу) в обов’язкових для заповнення полях бланку Заявки на сертифікат. У зв’язку з цим реалізовано контроль на наявність лише пробілів в обов’язкових полях Заявки та попередження користувача, в разі знаходження таких полів.
2.2.3.	Виправлено помилку отримання квитанцій на відправлені Заявки.
2.2.4.	В таблицю розділу додано колонку «Адміністратор реєстрації». Відображає прізвище та ім’я адміністратора реєстрації (вповноважений співробітник сертифікаційного центру), який підписав заявку своїм ЕЦП.
2.2.5.	За умови, що при генерації Заявки на сертифікат, користувач відмовився від публікації сертифікату на загальнодоступному ресурсі АЦСК, адміністратор реєстрації втрачає змогу вільно отримати такий сертифікат для передачі його клієнту. Спеціально для такого випадку реалізована функція Запиту сертифікату адміністратором реєстрації в АЦСК та отримання його з метою передачі клієнту.
2.3.	Оновлено файл довідки UCAsignCert.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.

3.	Модуль «Первинні документи»
3.1.	Після одночасної відправки групи документів з Реєстру первинних документів, виводиться протокол відправки. Містить перелік документів, які відправились та/або не відправились, а також ЄДРПОУ і назву контрагентів, яким заборонено відправляти первинні документи.
 
3.2.	Для більшої зручності користувачів перейменовано назви Квитанцій та Повідомлень, що відображаються на панелі вкладок документу:
•	Відправлено ДПС;
•	Доставлено ДПС;
•	Відправлено контрагенту;
•	Доставлено контрагенту;
•	Затверджено контрагентом/Відхилено контрагентом.
3.3.	Уніфіковано та стандартизовано тексти квитанцій і повідомлень.
3.4.	При автоматичному доданні контрагента, відсутнього в довіднику «Контрагенти», реалізовано перенесення з первинного документу ще таких даних, як: адреса, телефон, банківські рахунки.
3.5.	Оновлено шаблони первинних документів:
	1С82АВР	Шаблон 1С 8.2. Акт (ціна з ПДВ)
	1С82АВРБ	Шаблон 1С 8.2. Акт (без ПДВ) 
	1С82АВР0	Шаблон 1С 8.2. Акт (ціна без ПДВ)
	1С82РАХ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)
	1С82РАХБ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (без ПДВ)
	1С82РАХ0	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна без ПДВ)
	1С82ВНБ	Шаблон 1С 8.2. Видаткова накладна (без ПДВ) 
	1С82ВН	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ) 
	1С82ВН0	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна без ПДВ)
	1С82АЗ	Шаблон 1С 8.2. Акт звіряння
3.6.	Доопрацьовано конструктор шаблона:
•	створення таблиць: за замовчанням створюється 1 рядок та 6 комірок;
•	додано можливість коригувати відступи полів мишкою на горизонтальній та вертикальній лінійках за допомогою ;
•	виділення всього поля подвійним кліком на полі,
•	при створенні бланку автоматично проставляється галочка в полі "Використовується".
 
3.7.	Реалізована можливість додавати та видаляти строки в таблиці за допомогою кнопок «Плюс/мінус» що знаходяться зліва від таблиці (як в звичайних документах).
3.8.	У відкритому вікні первинного документу меню створення нового документу, що викликається при натисненні на кнопку «Створити», приведено до відповідності зі стандартним переліком (Податкова накладна, Додаток 2, Первинний документ).
3.9.	Об’єднано вікна вибору параметрів друку ПН та Додатків 2.

4.	Модуль «Реєстр звітів»
4.1.	При обранні помилкового документу в робочій області Реєстру (незалежно від того заблокований документ чи ні) та виборі подвійним кліком помилки на вкладці «Протокол перевірки» відкривається цей помилковий документ з позиціонуванням курсору на полі, що містить помилку.
4.2.	Відправка статистичної та фінансової звітності: прибрано вікно відображення підрозділу – отримувача. Нагадуємо, що отримувача звітності можна побачити в полі "Інспекція".

5.	Реалізовано можливість перегляду друкованої (готової) форми звіту 1ДФ шляхом використання кнопки  на панелі інструментів.

6.	При зміні підписаного документу (Наступні дії > Змінити звіт) додано попередження про наявність накладених електронних цифрових підписів на документ та видалення їх з документу в разі продовження операції зміни.

ПРИКЛАД:
Увага! Документ містить підписи: 
Головний бухгалтер 1234567890 Іванова Лідія Сергіївна 
Директор 0987654321 Смірнов Олександр Миколайович 
Печатка 66699912 ТОВ "КОЛОСОК" 
Вказані підписи будуть видалені з документу. Продовжити? 

7.	Модуль «Довідки державних органів > Інформаційна довідка»
7.1.	До модулю додано Корзину.
7.2.	Реалізовано прийом F(J)1490501 «Повідомлення щодо допущених помилок у податкових розрахунках за формою 1ДФ».
7.3.	Оптимізовано час формування та відправки Запитів до ЄРПН та час завантаження по пошті Витягів з ЄРПН, що містять велику кількість рядків.

8.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних».
В повідомлення, що виникає при відкритті ПН та РК, які вже додано в РПН, додано інформацію про тип даного документу та звітний період.

9.	Модуль «Довідники»
9.1.	Контрагенти
Для випадків, коли за будь-яких причин Контрагенту примусово не потрібно відправляти первинні документи, в картку Контрагента на вкладку «Загальні дані» додано галочку «Заборона відправки повідомлень».
Якщо дана галочка встановлена хоча б у одного Контрагента, в таблиці реєстру з’явиться додаткова колонка «Заборона відправки», де напроти Контрагентів, яким встановлено заборону відображатиметься ознака «Так».
Для того, щоб не заходити в кожну картку Контрагента, для встановлення галочки, виділіть в реєстрі контрагентів потрібні записи та натисніть кнопку  на панелі інструментів (для групового розблокування  аналогічно).
Після встановлення даної галочки, при відправці документів з Реєстру первинних документів, відміченим Контрагентам повідомлення не будуть надіслані, про що система зазначить в повідомленні.
9.2.	Адресна книга
В записі адресної книги Контрагента реалізовано відображення всіх наявних сертифікатів ЕЦП контрагента.
 
9.3.	Картка підприємства
Відтепер для ФОП поле «Код території за КОАТУУ» в розділі «Додатково» обов’язкове для заповнення.

10.	Модуль «Адміністрування > Параметри системи»
10.1.	Оптимізовано та систематизовано зовнішній вигляд модулю.
Більш детально див. у оновленій довідці до модулю: Основні модулі програми – Адміністрування – Параметри системи.
Файл довідки FormCompanyParams.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
10.2.	На вкладку «Документообіг» додано галочку Перевіряти можливість документообігу контрагентів
Встановлена галочка в даному полі вмикає функцію перевірки наявності актуальної ліцензії у контрагента, з яким здійснюється обмін документами. В разі відсутності ліцензії, блокується можливість відправки цьому контрагенту первинних документів.

11.	Модуль «Банківські рахунки»
В документі DPI20101 «Інформація про відкриття/закриття рахунків Платників податків у фінансових установах» в полі «Рахунок клієнта» збільшено кількість символів до 17.

12.	Згідно з рішенням НКЦПФР від 20.11.2012 р. № 1632 про зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, з 01.01.2013 затверджений відкритий формат XML для передачі даних між Комісією та підзвітними суб`єктами. В ПК «M.E.Doc» реалізовано можливість створення звітності емітентів та експорт її з програми у формат XML з подальшою передачею звітності в електронному вигляді до НКЦПФР. 
Звітність емітентів складається відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1591, та створюється в Реєстрі звітів в каталозі «Звітність емітентів».
Експорт створених звітів з програми у формат XML виконується з модулю Звітність > Реєстр документів > Файл > Експорт > Експорт у формат НКЦПФР. 
Є можливість експорту окремих звітів, а не всього комплекту.
Створення та експорт звітності емітентів виконується для таких комплектів:
•	Особлива інформація про емітента;
•	Квартальна звітність емітентів;
•	Річна звітність емітентів (випуск планується в наступних оновленнях).
Для кожного з цих комплектів у вікні модулю відображається список звітів згідно нормативних документів НКЦПФР, у якому користувач повинен відмітити ті, які він повинен подавати до цього органу. 
Для комплекту «Особлива інформація про емітента»:
•	в полях «Період» та «Рік» потрібно обрати відповідні параметри та дату у полі «Вчинення дії»;
•	вибрати із списку та відмітити потрібні документи;
•	документи можна створити та заповнити як звичайним способом (до експорту із Реєстру звітів) так і з цього модулю;
•	після створення та перевірки статус звітів у вікні модулю змінюється із «Не створено» на створені з відображенням дати модифікації (зміни);
•	в наступному вікні вказати носій (каталог) для збереження файлів;
•	по завершенні експорту відкривається Протокол, який містить перелік документів, які складають звіт, та перелік збережених файлів. Цей протокол можна роздрукувати;
•	у вибраний каталог поміщаються файли звітності.
Комплекти «Квартальна звітність емітентів» та «Річна звітність емітентів» потребує вибору додаткових параметрів у закладці «Налаштування»:
Ця закладка додається лише для цього комплекту, в кожній із 3-х груп вибрати:
•	вид цінних паперів - у групі «Емітент здійснив відкрите розміщення»;
•	тип емітента за видом діяльності - у групі «Емітент»;
•	тип емітента за державною часткою акцій у статутному капіталі - у другій групі «Емітент».
Зберегти налаштування.
Вибір, створення та експорт документів цього комплекту виконується у вікні «Вибір комплекту звітності» за процедурою, описаною вище.
Фінансова звітність для комплектів «Квартальна звітність емітентів» та «Річна звітність емітентів» створюється із розділу Реєстр звітів > Створити звіт > Інша звітність > Баланси.

13.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
13.1.	Реалізовано обробку прийнятих звітів від підзвітних установ в ручному режимі.
Більш детально див. у оновленій довідці до модулю: Основні модулі програми – Прийом та обробка звітності – Робота з модулем "Прийом та обробка звітності"  Реєстр консолідованих звітів  Робота з розділом "Реєстр консолідованих звітів"  Ручний режим обробки прийнятих документів.
Оновлений файл довідки UCDocNaklRstMain5.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
13.2.	В реєстрі консолідованих звітів реалізовано можливість видаляти РПН підзвітної установи в Корзину. РПН, які знаходяться в Корзині не будуть включатися до консолідації.
13.3.	Згруповано функцію відправки звіту від головної та підзвітної установи.
 
13.4.	Реалізовано відображення розшифровки значень для динамічних строк, які не були зконсолідовані, а просто додані в консолідований звіт.
13.5.	В таблицю реєстру додано колонку Відправка в Контр. Орган. Дана колонка за замовчанням не відображається в таблиці. Для того, щоб відобразити її в реєстрі, натисніть на кнопку  - Конфігуратор таблиці. Встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку  для збереження.

14.	Створено нові функції роботи з використанням СОМ об'єктів.

15.	Оновлено Інструкції, що знаходяться за замовчанням ...\help\manuals:
•	Инструкция по СОМ объектам.pdf;
•	Инструкция по импорту Контрагентов (DBF).pdf.

16.	Відтепер документи, передані за допомогою технології СОМ об'єктів, реєструються в «Журналі подій».

17.	Модуль «Зарплата».
17.1.	Виправлено розрахунок «Виконавчого листа» якщо є перехідна відпустка. 
17.2.	Виправлено розрахунок «Утримання без виплати».
17.3.	Додана можливість корегувати види оплат та утримань в «Розрахунковій відомості».
17.4.	Виправлено розрахунок «Надбавки» від іншого користувача.
17.5.	Виправлено розрахунок доходу працівника поточного місяця при додаванні «Відпустки без збереження заробітної плати» за попередній місяць.
17.6.	Додано новий фільтр «Рахунок обліку витрат».
17.7.	Додана можливість розраховувати «Доплату за роботу в вихідні дні» незалежно від графіка, якщо зробити наступні налаштування. Адміністрування/Налаштування/Види оплат/Надбавки і доплати/Доплата за роботу в вихідні дні/Часові показники/ Розраховується від робочих годин.
17.8.	В Таблиці 6 з Єдиного внеску додана можливість відображати працівників, у яких немає доходу.
17.9.	У звіт «Розрахункова відомість (періоди)» додано ознаку «Не відображати звільнених працівників».
17.10.	Реалізовано заповнення звіту PD011601 «Акт завдання-приймання виконаної роботи» на підставі даних розрахункової відомості. Заповнення відбувається за допомогою кнопки «Заповнити».

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
2.	Оновлено довідник «Довідник корисних копалин».

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0311202	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
J0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0303502	Податкова декларація туристичного збору
J0313502	Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
F0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0311202	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0303502	Податкова декларація туристичного збору
F0313502	Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
F0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
J0836103	Дод. 1. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Пенсійний фонд
E0500F01	Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску	
Державна служба статистики
S0210109	1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

*» НОВІ ФОРМИ «*

Державна казначейська служба/бюджетування
N0101012	Зведення показників спеціального фонду кошторису

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

МінКультури
K122	Ф №1 Баланс (бюджетний)
KKD30Z04	Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
KKD30S04	Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.159

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

2.	Модуль «Зарплата».
2.1.	 Звіт «1- ДФ» виправлено відображення лікарняного по вагітності з кодом 128  однією сумою.
2.2.	 Звіт «Табель обліку робочого часу» виправлено відображення  днів відпустки та лікарняного.
2.3.	 Звіт «МО-5» виправлено  формування звіту по обраним працівникам.
2.4.	 Особова картка. «Нарахування» виправлено збереження інформації по розрахунку оплати які розраховуються для всіх.
2.5.	 Додано новий вид оплати «Неоплачувана післяпологова відпустка більше 3 років» та відображення в таблиці 5 дод.4 ЄСВ.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» НОВІ ФОРМИ «*

ДСЗУ
C0302502	Форма №3-ПН. Інформація про попит на робочу силу (вакансії)
C0302602	Форма №4-ПН. Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

МінКультури
MK020002 	Табл.20. Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Міністерство Праці
Додано форми до бюджетної конфігурації:
P7KD1Z22	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PKD14004	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
P122	Ф №1 Баланс (бюджетний)
P2KD22	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD22	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD22	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD22	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P43KD122	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
PKD18005	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
P7KDS22	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD27004	Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
P7KDZ22	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD23004	Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD29004	Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD28004	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PKD30Z04	Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD30S04	Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD31004	Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
PKD32S05	Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD32Z05	Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.158 *» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «* 1. Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка 2. Модуль «Зарплата» 2.1. Адміністрування > Налаштування > Довідники Індекс споживчих цін за квітень 2013 р. – 100,0%, травень 2013 р.– 100,1% 2.2. Реалізовано можливість продовження учбової відпустки без перерахунку середньої заробітної плати. 2.3. Згідно ЗУ №231-VII від 14.05.2013р. реалізовано нарахування Єдиного внеску та утримання на лікарняний по вагітності. Зверніть увагу! Нарахування ЄВ на лікарняний відбувається виключно з 01.07.2013р. 2.4. Адміністрування > Налаштування > Графіки Додано нову функцію «Норма тривалості робочого часу» для розрахунку нестандартних графіків. Для цього потрібно: створити новий графік роботи, наприклад: 4 робочих дня, інші - вихідні дні; в залежності від системи оплати (оклад/тариф) обрати поденний або погодинний облік робочого часу; в полі «Норма тривалості робочого часу» обрати графік, згідно якого потрібно розрахувати оклад, наприклад «П’ятиденка». 2.5. У звіт «Список працівників розрахункова відомість» додано нові колонки для відображення: «Посада», «Підрозділ», «Стать». 2.6. Адміністрування > Експорт В форму налаштування шаблону експорту додано поле «Кодування». 2.7. Адміністрування > Налаштування > Звіти > Звітні форми > E0400F01 Підключено тип нарахувань 8,9,10. 2.8. Виправлена помилка відображення нарахованої відпустки в Реєстрі документів. 2.9. Виправлено помилку створення нового фільтру по підрозділам. 2.10. Виправлено помилку збереження даних на вкладці «Загальні» при заповненні особової картки. 2.11. Виправлено помилку розрахунку надбавки для погодинної системи оплати. 2.12. Виправлено розрахунок невідпрацьованого часу в звіті «1-ПВ (квартальна)». 2.13. Виправлено відображення кількості днів без збереження ЗП в звіті з ЄСВ, Таблиця 6. 2.14. Бухгалтерські звіти. Виправлено помилку формування табелю обліку робочого часу *» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «* 1. Оновлено довідник податкових інспекцій:  оновлено найменування та адреси деяких інспекцій. *» НОВІ ФОРМИ «* Укроборонпром UOP01002 Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання UOP02002 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління UOP03002 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління UOP04002 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління UOP05002 Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління UOP06002 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління UOP08002 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління UOP09102 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління UOP09302 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління UOP09402 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління UOP09502 Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління UOP09602 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління UOP10002 Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі *» ЗМІНИ У ФОРМАХ «* Податкова інспекція В полі «До державної податкової інспекції» змінено кількість символів до 200 знаків: J0500202 Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок) F0500202 Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок) J0525001 Довідка про використані розрахункові книжки F0525001 Довідка про використані розрахункові книжки МінКультури MK103002 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс" MK204002 Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" MK918101 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м "Баланс" MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів MK101002 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості MK102001 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості MK017201 Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017301 Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017401 Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017501 Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK911008 Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва MK017101 Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017601 Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK017701 Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK019001 Табл.19. Некомерційні показники діяльності суб'єктів господарювання MK017801 Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі MK918001 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" MK020001 Табл.20. Показники стану активів та інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання MK110001 Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів MK208001 Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів MK114001 Табл.14. Інформація про залишки коштів MK112001 Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій MK113001 Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій MK208901 Табл.08-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості MK109001 Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів MK109901 Табл.09-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості MK100111 Ф1. Баланс MK100211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) MK216003 Табл.16. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання інших власних коштів (доходів) та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати" MK102002 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості MK215003 Табл.15. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання бюджетних коштів та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати" ФСС з ТВП C0100223 Ф4-ФСС з ТВП Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.157

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

До уваги бюджетних організацій!
Згідно з Указом Президента України від 24.12.2012 р. відбулась реорганізація деяких старих та створення нових Міністерств. Таким чином виникла необхідність створювати подвійний комплект звітів для подачі в Державну казначейську службу.
У зв’язку з тим, що в програмному комплексі «M.E.Doc» заборонено створення двох комплектів звітів, спеціально для даного випадку, надана тимчасова можливість створення другого комплекту квартальної звітності в періоді І півріччя (без перетяжок та перевірок попереднього періоду).

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*
1.	У довідник ТКВМБ додано нові коди тимчасових класифікацій.

2.	У довідник КПКВ додано новий код:
7861800 Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт в Полтавській області

3.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція

J0901701	Форма № 1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)	
J0901801	Форма № 2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Інша звітність

S0100151	Ф1. Консолідований баланс
S0100251	Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція

F1201204	Додаток №2 № $N1 від $N15
J1201204	Додаток №2 № $N1 від $N15

Пенсійний фонд

E0700F01	Додаток 7 Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

*» НОВІ ФОРМИ «*

Державна судова адміністрація

Всі нижченаведені форми створюються за класифікаціями.
Також, в кожній формі реалізовано можливість перетяжки даних із казначейських форм. Для цього скористайтесь функцією «Додаткова програма обробки» в Наступних діях.

S122	Ф №1 Баланс (бюджетний)
S2KD22	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
S4_1KD22	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
S4_2KD22	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
S4_3KD22	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
S4_4KD22	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
S43KD122	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
S7KDZ22	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
S7KDS22	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
S7KD1Z22	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
S7KD1S22	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
SKD14004	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
SKD18005	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
SKD23004	Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
SKD27004	Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
SKD28004	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
SKD29004	Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
SKD30Z04	Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
SKD30S04	Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
SKD31004	Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
SKD32Z05	Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
SKD32S05	Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Державна казначейська служба

У зв’язку з реорганізацією деяких бюджетних установ, випускається основний комплект річних форм. Решта форм вийде пізніше.

D0105014	Ф №5 Звіт про рух необоротних активів
D0106014	Ф №6 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування
F123	Ф №1 Баланс (бюджетний)
F1512	Ф №15 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей
F2KD23	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F2KDV23	Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F43KD123	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
F4_1KD23	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
F4_2KD23	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
F4_3KD23	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F4_4KD23	Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
F7KD1S23	Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KD1Z23	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
F7KDS23	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F7KDZ23	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
F914	Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності
FRD03004	Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів
FRD13005	Додаток 13 Звіт про виконання (бюджету) кошторису Фонду
FRD14005	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
FRD18006	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
FRD19005	Додаток 19 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
FRD20004	Додаток 20 Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства України
FRD21004	Додаток 21 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
FRD22004	Додаток 22 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів
FRD23005	Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
FRD24005	Додаток 24 Довідка про залишки коштів бюджетних установ на інших поточних рахунках у банках
FRD25005	Додаток 25 Довідка про депозитні операції
FRD27005	Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
FRD28005	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
FRD29006	Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
FRD30S05	Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD30Z05	Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
FRD31005	Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
FRD32S15	Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD32Z15	Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
FRD33S05	Додаток 33 (спец.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD33Z05	Додаток 33 (заг.ф.) Довідка про кредиторську заборгованість
FRD34005	Додаток 34 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я
FZKSDP11	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)
FZKZDP11	(для ДПС) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба

FTER2010	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER4110	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (варіант №2)
FTER4210	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (варіант №2)
FTER4310	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (варіант №2)
FTER4311	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій) (варіант №2)
FTER4401	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (варіант №2)
FTER70S1	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER70Z1	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71S1	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FTER71Z1	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі (варіант №2)
FRES2111	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду
FRES4111	(для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4211	(для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FDOV4102	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
FDOV4202	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
FDOV4302	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень
FDOV4312	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)
FDOV4402	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
FDOV70S2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV70Z2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі
FDOV71S2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV71Z2	(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі
FDOV2002	(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі
FRES4311	(для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES4411	(для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду
FRES7S02	(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ(спец.)

______________________________________________________

ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.156

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій:
     - оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» НОВІ ФОРМИ «*

Податкова інспекція
Включено в комплекти «Бюджетної класифікації» та «Єдиний податок»:

J0611302	Перерахунок податкових зобов'язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0601304	Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0185301	Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі міжнародних дог. України
J0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
J0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
F0603406	Податкова декларація збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0603406	Податкова декларація збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
J0613406	Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
F0613406	Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
F0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
F0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
F0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0311202	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0311202	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0303502	Податкова декларація туристичного збору
F0303502	Податкова декларація туристичного збору
J0313502	Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
F0313502	Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
F0601304	Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0611302	Перерахунок податкових зобов’язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.155

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Додано новий довідник КОДУ.
2.	У довідник ТКВМБ додано нові коди тимчасових класифікацій.
3.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
F0103304	Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця
*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Інша звітність
S0100111	Ф1. Баланс

*» НОВІ ФОРМИ «*

Податкова інспекція
J0611302	Перерахунок податкових зобов'язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0601304	Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
J0185301	Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі міжнародних дог. України
J0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
J0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
F0603406	Податкова декларація збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0603406	Податкова декларація збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
J0613406	Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики
F0613406	Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики
J0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
F0600407	Податкова декларація збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
F0610405	Перерахунок збору за спеціальне водокорист...для потреб водного транспорту (крім стоянк.,службово-допом)
F0600909	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною сист водопост
F0610905	Перерах.подат.зобов.збору за спеціальне водокорист.поверхневих та підземних вод;викор. води теплоел. з прямот.сист.водопоcт,ЖКП...
J0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
F0301204	Податкова декларація збору за місця паркування транспортних засобів
J0311202	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
F0311202	Перерахунок податкового зобов'язання збору за місця для паркування транспортних засобів
J0303502	Податкова декларація туристичного збору
F0303502	Податкова декларація туристичного збору
J0313502	Перерахунок податкового зобов'язання із туристичного збору
F0313502	Перерахунок податкового зобов'язання туристичного збору
F0601304	Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів
F0611302	Перерахунок податкових зобов’язань збору за спеціальне використання лісових ресурсів

Міністерство Праці
P7KD1Z22	Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами
PKD14004	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансового звіту
P122	Ф №1 Баланс (бюджетний)
P2KD22	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
P4_1KD22	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
P4_2KD22	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
P4_3KD22	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
P43KD122	Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
PKD18005	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
P7KDS22	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD27004	Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості
P7KDZ22	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
PKD23004	Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків
PKD29004	Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України
PKD28004	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості
PKD30Z04	Додаток 30 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD30S04	Додаток 30 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів
PKD31004	Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів
PKD32S05	Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками
PKD32Z05	Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Інша звітність
S0111000	1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0110008	1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
S0104005	Ф4. Звіт про власний капітал
S0100307	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100111	Ф1. Баланс
S0100351	Ф3-н. Звiт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Агенство держмайна
S2830305	Показники виконання фінансового плану

Укроборонпром
UOP00105	Фінансовий план підприємства
UOP00305	Показники виконання фінансового плану
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.154

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

 новини до модулю Ліга:Підказка
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Пришвидшено час формування наступних звітів на підставі даних розрахункової відомості (як з модулю «Звітність», так і з «Зарплата > Звіти > Звітні форми»):
	Єдиний внесок (Додаток 4);
	1ДФ;
	1-ПВ (місячна);
	1-ПВ (квартальна);
2.2.	Оптимізовано розрахунок фактично відпрацьованого часу з врахуванням даних (неявки, відпустки, лікарняні) за попередні періоди, та пришвидшено час формування табелів обліку робочого часу.
2.3.	Виправлено помилку відображення суми проведення в лікарняному по догляду за дитиною.
2.4.	Виправлено помилку у довіднику «Види оплат», що виникала при імпорті даних із БЕСТ ЗАРПЛАТА.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Згідно Наказу МОН 1/9-307 від 26.04.2013р. у довіднику КВК змінити назву коду 220 «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» на «Міністерство освіти і науки».
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0103505	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0135002	Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Податкова інспекція
J0103704	Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
J1201204	Додаток №2 № $N1 від $N15
J1201004	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
J0300906	Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку
J0165301	Відомості про доходи (прибуток),що звільн. від оподатк. на підставі міжнародних дог. України
J1201104	Додаток 1 до податкової накладної
F1201104	Додаток 1 до податкової накладної
F1201204	Додаток №2 № $N1 від $N15
F1201004	Податкова накладна №$N2_1 від $N11

Інша звітність
S0100111	Ф1. Баланс
ФСС з ТВП
C0101407	Ф14-ФСС з ТВП Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення
Державна служба статистики
S1605106	51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S1000307	1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні
	
*» НОВІ ФОРМИ «*

НААН
N2000207	Додаток Б форма 4 - наука

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Державна казначейська служба
FROZKD01	Розшифровка кредиторської заборгованості
FROZDB01	Розшифровка дебіторської заборгованості
FDK0SH01	Довідка про зміни до кошторису

Податкова інспекція
F1391001	Договір про визнання електронних документів
J1391001	Договір про визнання електронних документів
Виправлено контроль на заповнення р. 25.1, 25.2:
J0200812	Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
Змінено налаштування консолідації:
J0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0302001	Податкова декларація екологічного податку
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.153

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
•	оновлено найменування та адреси деяких інспекцій.
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.152

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.
2.	Оновлено відео до модулю «Сертифікати > Заявки на сертифікат».
3.	Модуль «Зарплата» 
Реалізоване автоматичне відображення в Таблиці 5 Додатку 4 ЄСВ інформації про початок (кінець) неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (категорія 4), наданої застрахованій особі. 
Дані вносяться на підставі внесення до розрахункового листа періоду відпустки наступним чином: Відпустки > Неоплачувана післяпологова відпустка.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*

Державна служба статистики
S0400407	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
S1500207	1-наука. Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт
S0435003	1-ціни (послуги). Звіт про ціни підприємств - виробників послуг

*» НОВІ ФОРМИ «*

Інша звітність
S1400402	Дод.3 (Чорнобиль). Розрахунок видатків, пов'язаних з виплатою компенсацій та допомог, надання пільг відповідно до Закону України “Про статус та соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чо
S1400302	Дод.2 (Чорнобиль). Паспорт даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомоги
S1400705	Форма 7 ВК Звіт про виплату компенсацій, допомог та надання пільг громадянам, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*

Агенство держмайна
S2823206	Податкова декларація з ПДВ
Державна служба статистики
S0301110	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)


______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.151

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
Реалізоване коректне заповнення поля 04 «Платник» у РПН у разі ведення Реєстру філіями та структурними підрозділами платника. 
Поле заповнюється згідно з вимогами п. 4 «Порядку ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних» (№ 1340): Найменування платника/Найменування філії_номер філії (наприклад: Підприємство/Київська філія 02) 
Для коректного заповнення Декларацій ПДВ встановлено контроль на заповнення р.25.1, 25.2.
2.	Виправлено відображення Квитанцій №2 від ПФУ.
3.	Модуль «Первинні документи > Шаблони первинних документів»
Оновлено шаблони первинних документів:
203		Акт наданих послуг ИСПРО
1С82РАХ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)
Доопрацьовано позначення недрукованих полів зеленим кольором (аналогічно загальноприйнятому в шаблонах податкових звітів):
1С82РАХ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)
1С82ВНБ	Шаблон 1С 8.2. Видаткова накладна (без ПДВ) 
1С82ВН	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ) 
Доопрацьовано розрахунок частки ПДВ:
1С82РАХ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*

1.	У довідник КВК додано нові коди:
•	370 Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
2.	У довідник КПКВ додано нові коди для Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
3.	Оновлено довідник податкових інспекцій: 
•	додано регіональні митниці Міндоходів;
•	оновлено найменування деяких інспекцій.

*» НОВІ ФОРМИ «*

Агентство держмайна
S2823206	Податкова декларація з ПДВ
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.150

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	У зв’язку з наданням можливості реєстрації в ЄДРПН розрахунків коригування до ПН (J1201002) за 2010 р. з нулями на початку номеру в ПН, змінено тип поля номеру ПН з числового на текстовий.
В нових ПН в поточному періоді, нуль на початку номеру в ПН не проставляється згідно Розділу ІІІ п.2.1. Порядку заповнення Реєстру податкових накладних № 1340 від 17.12.2012 р.
Згідно Листа ДПАУ від 18.07.2011 р. №12901/6/16-1115 «порядок нумерації податкових накладних встановлено за принципом повної чисельної послідовності натуральних чисел (1,2,3,4 і т.д.) і не передбачає застосування інших принципів нумерації та кодування в порядковому номері» тобто, нулі на початку номера ПН не проставляються.
Зверніть увагу! Реалізовано контроль на заповнення номеру ПН і РК по F4, система видає попередження «Поле «Порядковий номер» не повинно містити нулів на початку номера».
2.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	Адміністрування > Налаштування > Види оплат > Інші утримання.
Додано новий вид оплати «УТМ.Утримання».
3.2.	Доробка. налаштування /види оплат/надбавка /додаткові дані додано параметр. Визначення необхідності розрахунку даного виду оплати тільки при введенні по ньому суму в списку постійних нарахувань/утримань в особовому рахунку. Якщо ми поставимо галочку в даному параметрі ,будуть відображатися дні та години в розрахунковому листі для постійних сум, які добавленні в карточку.
3.3.	Розділ «Звіти»:
3.3.1.	Реалізовано можливість формувати наступні звіти безпосередньо з модулю:
•	Єдиний внесок (Додаток 4);
•	1ДФ;
•	1-ПВ (місячна);
•	1-ПВ (квартальна);
•	4-ФСС з ТВП;
•	Заява розрахунок для ФСС з ТВП;
•	Довідка про доходи;
•	(дод.3) Довідки про середню заробітну плату (дохід);
•	(дод.4) Довідки про середню заробітну плату 
3.3.2.	Для звіту 1-ДФ реалізована можливість формування по обраним працівникам.
Нагадуємо, для формування звіту по обраним працівникам обов'язково потрібно відкрити Розрахункову відомість та виділити записи потрібних робітників. Саме для них і сформується звіт.
3.3.3.	Додано новий звіт «Розрахункова відомість по періодам»
3.3.4.	Виправлено помилку заповнення стр. 7030, 7040 в 1- ПВ квартальний.
3.3.5.	Оптимізовано час формування звіту 1- ПВ квартальний.
3.3.6.	Виправлено наступні звіти:
•	Розрахункова відомість по видам оплат;
•	Відомість розрахунку утримань в Пенсійний Фонд (Єдиний внесок);
•	Відомість розрахунку нарахувань у фонди з майбутніми періодами;
•	Список працівників розрахункова відомість.
4.	Модуль «Реєстр звітів»
Виправлено помилку, що виникала при відкритті Квитанції №2.
5.	Модуль «Первинні документи»
Виправлено помилку видалення первинних документів в стані «Готується» з корзини.
6.	Оновлено довідку до модулю «Прийом та обробка звітності». Файл довідки UCIncRst.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*
1.	У довідник КВК додано нові коди:
•	330 Міністерство доходів і зборів України
•	370 Міністерство надзвичайних ситуацій
2.	У довідник КПКВ додано нові коди для Міністерства доходів і зборів України та 0901800 Здійснення капітальних видатків органами прокуратури
3.	У довідник ТКВМБ додано нові коди:
•	250911_ВБ Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам
•	250911_ВБС Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0103704	Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
F0700205	Декларація про валютні цінності
J0700205	Декларація про валютні цінності
F0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
F0700101	Довідка про проведення декларування валютних цінностей
J0700301	Довідка про відсутність за межами України валютних цінностей
J0700101	Довідка про проведення декларування валютних цінностей
*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0119201	Додаток до спрощеної податкової декларації
F0602003	Податкова декларація з плати за землю
J0602003	Податкова декларація з плати за землю

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Податкова інспекція
Для відправлення звіту за місцем знаходження філії додано поле з підключеним довідником «Податкові інспекції»:
J0103704	Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток

*» НОВІ ФОРМИ «*
Державна казначейська служба
FDSAZP07	ДСА. Структура заробітної плати по посадах

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Державна казначейська служба
FDSAZP06	ДСА. Структура заробітної плати по посадах
 
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.149

З 01.06.2013 року, у відповідності до Наказу Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України №1236/5/453 від 20.08.2012, вступають в дію нові формати надійних засобів електронного цифрового підпису. Тому, починаючи з 01.06.2013 р. усі органи влади, які приймають звітність в електронному вигляді, переходять на нові формати надійних засобів.
В даному оновленні програмного забезпечення «M.E.Doc» реалізовано нові формати надійних засобів електронного цифрового підпису, які забезпечують можливість подавати звітність в електронному вигляді.

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.
2.	Модуль «Облік ПДВ > Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»
2.1.	Реалізовано подання Реєстру податкових накладних за попередні періоди на новій діючій формі.
Більш детально див. у оновленій довідці до модулю: Основні модулі програми – Облік ПДВ – Реєстр отриманих та виданих податкових накладних - Подання РПН за попередні періоди.
Файл довідки UCDocNaklRstMain5.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
2.2.	Для реєстру отриманих ПН реалізована функція перевірки дублювання ПН і РК в попередніх періодах. 
Для виконання оберіть Сервіс > Перевірити вміст ПН і РК в попередніх періодах.
3.	Медок-інформер
3.1.	Реалізовано перевірку наявності кореспонденції на шлюзах контролюючих органів (Міністерство доходів і зборів України, Державна служба статистики).
3.2.	Додано довідку до модулю. Файл довідки Informer.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна налаштувань Інформеру.
4.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати > Заявки на сертифікат»
Реалізовано нову функцію запису файлів секретних ключів на оптичний диск.
Більш детально див. у оновленій довідці до модулю. Файл довідки UCAsignCert.chm знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
5.	Модуль «Довідники > Контрагенти»
5.1.	Реалізовано нову функцію перевірки можливості здійснення Документообігу між контрагентами.
Більш детально див. у оновленій довідці до модулю. Файл довідки UCPartnerRst.chm знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна модулю.
5.2.	Реалізована можливість вибору кодування при імпорті довідника.
6.	Модуль «Реєстр звітів»
6.1.	Реалізовано можливість перегляду помилок в помилкових звітах, які заблоковані від редагування (підписані ЕЦП або відправлені електронним каналом зв’язку).
У відкритому документі, поля, що містять помилки підсвічуються червоним кольором та при позиціонуванні на полі, що містить помилку, відображається підказка, в чому саме полягає помилка.
6.2.	Суміщено пункт «Імпорт ZDI» з загальним пунктом «Імпорт».
7.	Модуль «Первинні документи»
7.1.	Якщо імпортується сторонній первинний документ (в якому ІПН Продавця та/або Покупця не співпадає з ІПН поточного підприємства) із внутрішнього XML, йому автоматично присвоюється статус «Відхилено».
7.2.	В таблицю реєстру первинних документів додано колонку Особа, яка склала документ – відображає прізвище особи, яка склала податкову накладну.
За потреби, для того, щоб сховати дану колонку, натисніть на кнопку  - Конфігуратор таблиці. Зніміть відповідну галочку та натисніть кнопку  для збереження.
7.3.	Шаблони первинних документів
7.3.1.	Додано нумерацію строк на вкладці «Програми».
7.3.2.	Додано можливість об'єднувати клітинки таблиці, аналогічно іншим редакторам таблиць, наприклад, Excel.
7.3.3.	Доопрацьовано конструктор шаблона: 
додано новий тип поля "Автоінкремент", що застосовується найчастіше в якості "Номера за порядком" (1,2,3...) в динамічних таблицях першим рядком.
Для використання цього типу необхідно створити поле з типом "Число" та вказати чеккер "Автоінкремент".
в групи «Картка підприємства» та «Контрагенти» додано поле «Коротке найменування»;
в групу «Основні поля» додано «Підпис бухгалтера (контрагента)», «Підпис директора (контрагента)», «Печатка установи (контрагента)» - відображають скан-копії підписів та печатки отриманих від контрагентів при затвердженні документів.
7.3.4.	Нові шаблони первинних документів:
1С82ВН0	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна без ПДВ)
1С82РАХ0	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна без ПДВ) 
1С82АВР0	Шаблон 1С 8.2. Акт (ціна без ПДВ)
7.3.5.	Оновлено шаблони первинних документів:
1С82АЗ	Шаблон 1С 8.2. Акт звіряння
1С82АВРБ	Шаблон 1С 8.2. Акт (без ПДВ) 
1С82АВР	Шаблон 1С 8.2. Акт (ціна з ПДВ)
1С82РАХБ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (без ПДВ)
1С82РАХ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)
1С82ВНБ	Шаблон 1С 8.2. Видаткова накладна (без ПДВ)
1С82ВН	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (ціна з ПДВ)
7.3.6.	Вилучено шаблони первинних документів оскільки типових форм первинних документів не існує, є лише набір необхідних реквізитів:
1С77АВР	Шаблон 1С 7.7. Акт (типовий)
1С77РАХ	Шаблон 1С 7.7. Рахунок (типовий)
1С77ВН	Шаблон 1С 7.7. Видаткова накладна (типова) 
1С77АЗ	Шаблон 1С 7.7. Акт звіряння (типовий)
8.	Модуль «Первинні документи > Автоматична обробка» 
Реалізовано багатопоточний імпорт документів. Швидкість завантаження помітно збільшиться на багатоядерних процесорах.
9.	За умови, що в налаштуваннях встановлено опцію використання гарантованої доставки (Адміністрування > Параметри системи > СДО), а при відправці документу електронним каналом зв’язку відсутнє пряме з’єднання з Сервером документообігу, система видасть повідомлення в лівому нижньому кутку програмного комплексу:
 
Для більш детального ознайомлення зі змістом повідомлення натисніть на нього лівою клавішею миші. Відкриється модальне вікно «Проблема підключення до СДО».
 
10.	В числових полях документів реалізовано відображення роздільника груп розрядів встановленого в налаштуваннях регіональних параметрів (Панель управления - Язык и региональные стандарты – Региональные параметры – Настройки - Разделитель групп разрядов).
Зверніть увагу! Коректно відображається для форматів «Украинский» та «Русский» регіональних параметрів.
11.	Адміністрування > Параметри системи > Загальні
Додано позначку «Накладати графічні зображення підписів та печатки під час друку». Встановлена галочка в цьому полі дозволяє роздрукувати документи із скан-копіями підписів та печаток установи, як власної, так і контрагентів.
12.	Доопрацьовано модуль «Фінансовий аналіз» за період «2012 рік».
13.	Довідники > Картка підприємства > Пенсійний фонд 
поле «Код управління ПФУ» ‑ обов’язкове для заповнення (у тому числі для фізосіб).
14.	Додано довідку до Моніторингу користувачів. Файл довідки UsersMonitor.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна Монітору.
15.	Оновлено довідку до модулю «Адміністрування > Планувальник Завдань».
Файл довідки UCPlanner.chm розміщено у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого вікна відповідних модулю.
16.	Модуль «Прийом та обробка звітності»
16.1.	Нова функція «Відправка звіту від імені підзвітної установи»
Для того, щоб відправити звіт від імені підзвітної установи:
на панелі "Установи" оберіть підзвітну організацію, від імені якої потрібно відправити звіт в контролюючий орган;
виділіть звіт, що потрібно відправити в контролюючий орган;
оберіть команду Файл > Відправити від імені його установи;
розпочнеться стандартний процес відправки вихідних повідомлень.
Обов'язково переконайтесь, що в підзвітній установі налаштована електронна пошта.
16.2.	Нова функція «Отримання повідомлень від імені підзвітної установи»
Для того, щоб отримати повідомлення від імені підзвітної установи, виконайте дії в наступній послідовності:
оберіть команду Файл > Отримати повідомлення за підзвітні установи;
відкриється вікно Перелік підприємств. Оберіть установу, від імені якої потрібно отримати повідомлення та натисніть кнопку «ОК»;
розпочнеться стандартний процес прийому вхідної кореспонденції.
Обов'язково переконайтесь, що в підзвітній установі налаштована електронна пошта.
16.3.	При імпорті звітів, які не можуть дублюватись в межах періоду, система запропонує варіанти дії:
Замінити. При виборі цього варіанту звіт (за умови, що він не містить класифікатори) видаляється в Корзину, імпортований заміняє видалений звіт. Звіт, що містить класифікаційний розріз, видаляється безповоротно та замінюється імпортованим.;
Додати. При виборі цього варіанту в існуючий звіт (без класифікаційних розрізів) додаються дані імпортованого. Звіт, що містить класифікаційний розріз, видаляється безповоротно та замінюється імпортованим.;
Пропустити. При виборі цього варіанту, звіти, що дублюються, не імпортуються.
16.4.	При імпорті бюджетних звітів, класифікаційні розрізи яких відрізняються від встановлених в системі для цих бланків, система попередить про виникнення помилкового відображення та запропонує варіанти дії: 
Імпортувати.
Пропустити. 
Зверніть також увагу, якщо такий звіт із класифікаційними розрізами, що відрізняються від встановлених в системі, буде відправлений електронним каналом зв’язку, ПК M.E.Doc його автоматично відхилить, як помилковий.
16.5.	Реалізована додаткова перевірка в документах для полів, суми яких автоматично розраховуються. Якщо введена сума відрізняється від розрахованої, система виводить попередження в протоколі перевірки документу.
16.6.	При створенні звіту в реєстрі консолідованих звітів реалізовано можливість створювати декілька звітів одночасно. Вибір декількох бланків відбувається за стандартною для ОС Windows процедурою:
при натиснутій клавіші Ctrl лівою кнопкою миші обираються довільно розташовані бланки; 
при натиснутій клавіші Shift - лівою кнопкою миші обирається діапазон розташованих підряд бланків.
16.7.	Реалізована можливість експорту із подальшим імпортом консолідованих звітів із ознакою «Консолідований».
16.8.	Довідники > Підзвітні підприємства
При доданні підзвітних установ Головній установі, у вікні «Перелік підприємств» відображаються тільки ті підприємства, які ще не підпорядковані даному Головному підприємству.
16.9.	Реалізована можливість перегляду розшифровки консолідації в звітах, які заблоковані від редагування (підписані ЕЦП або відправлені електронним каналом зв’язку). Перегляд відбувається при позиціонуванні на поле із підсумковим значенням.
16.10.	В реєстрі консолідованих звітів реалізовано відображення даних введених в текстове поле вкладки «Примітка» (Панель вкладок звіту) відкритого звіту:
на панель вкладок звіту в Реєстрі консолідованих звітів додано вкладку Примітка;
в таблицю реєстру додано колонку Примітка. Дана колонка за замовчанням не відображається в таблиці. Для того, щоб відобразити її в реєстрі, натисніть на кнопку  - Конфігуратор таблиці. Встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку  для збереження.
16.11.	В таблицю реєстру додано колонку Дата модифікації. Дана колонка за замовчанням не відображається в таблиці. Для того, щоб відобразити її в реєстрі, натисніть на кнопку  - Конфігуратор таблиці. Встановіть відповідні галочки та натисніть кнопку  для збереження.
16.12.	При виборі в полі «Період» значення «Всі» реалізовано фільтрацію по розділам і станам.
16.13.	Реалізовано запам’ятовування позиціонування при групуванні даних в реєстрі консолідованих звітів.
17.	Модуль «Зарплата»
17.1.	Реалізовано можливість закриття вкладки розрахункового листа за допомогою комбінації клавіш Ctrl+Q.
17.2.	Відновлено можливість видалення працівника із Довідника співробітників та кадрових даних.
17.3.	Додано новий вид оплати - Лікарняна довідка. Даний вид оплати використовується, якщо працівник відсутній на роботі і немає лікарняного листа. В табелі робочого часу автоматично проставляється неявка з причини хвороби, при цьому виплата лікарняного не нараховується.
17.4.	В розрахунковому листі виправлено помилка заокруглення фактично відпрацьованих годин, після того, як їх відкоригували власноруч.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0602905	Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України
F0602905	Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України
J0103704	Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток
Державна служба статистики
S0701109	1-кб. Звіт про виконання будівельних робіт

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0108207	Розрахунок частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету унітарними під-вами
J0110103	Додаток ІД до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Пенсійний фонд
Виправлено помилку прийому наступних звітів:
P0103502	Дод.2.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ.пенс.страх. з послуг стільникового рухомого зв'язку
P0103601	Дод.3.Звіт про нарах. та сплату збору на обов'яз. держ.пенс.страх. з операцій з продажу ювелірних виробів...
Податкова інспекція
В р.4.4 для розрядності коефіцієнта рентабельності реалізовано чотири знаки після коми:
F0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0803602	Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
Виправлено алгоритм розрахунку в р.6.3:
F0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
J0836203	Дод. 2. Розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.148

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено сертифікат УСЦ для Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
2.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.
3.	Модуль «Зарплата»
3.1.	Закрито можливість створення бухгалтерських звітів після закінчення ліцензії.
3.2.	Виправлена помилка, яка виникала при створенні нового графіка в мережевій версії програмного комплексу.
3.3.	Виправлена помилка, яка виникала при створенні лікарняного по вагітності в мережевій версії програмного комплексу.
3.4.	Виправлено помилку, що виникала при використанні користувацького фільтру, створеного на основі значення «Сумісник».
3.5.	Звіт «Платіжна відомість на виплату зарплати».
Відкориговано перелік значень у полі «Виплата».
3.6.	Звіт «Видатковий касовий ордер»
Додано значення «Виплата в між розрахунковий період» у полі «Підстава».
3.7.	Звіт «Табель обліку робочого часу».
Оптимізовано для друку загальний вигляд першої сторінки табелю.

*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Державна служба статистики
S0423109	1-П (ф). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0423108	1-П (ю). Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами
S0602123	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для фізичних осіб)
S0602113	1-торг (нафтопродукти, міс). Про продаж світлих нафтопродуктів і газу (для юридичних осіб)
Податкова інспекція
F0209501	Декларація акцизного податку
F0295103	Дод.1 Розрахунок акцизного збору з підакцизних товарів
F0295203	Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно
F0295303	Дод. 3 Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками
F0295403	Дод. 4 Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткуванню акцизним податком
F0295503	Дод. 5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів
F0295601	Дод. 6 Довідка про суми акцизного податку, які збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки
F0295703	Дод. 7 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового
F0295802	Дод. 8 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні нафтопродуктів
*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J1209406	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0130) Спеціальної
J1209006	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0121-0123) Скороченої
J1200806	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (0140) Переробного підприємства
J1201506	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (0110) ЗАГАЛЬНИЙ
J0303402	Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортного засобу
*» НОВІ ФОРМИ «*
ФСС з ТВП
C0900102	Заявка на часткове фінансування оздоровлення дітей
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
ФСС з ТВП
На численні прохання користувачів у формі С0600101 відкрито для редагування адресну частину бланку Заяви-розрахунку. Тепер передбачений формою бланку текст можна буде відредагувати відповідно до вимог місцевої виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування
Державна казначейська служба
Реалізовано вивантаження форми в Excel:
FDSAZP06	ДСА. Структура заробітної плати по посадах
______________________________________________________
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.147 *» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «* 1. Модуль «Зарплата» 1.1. Виправлено розрахунок неоподаткованої матеріальної допомоги: сума матеріальної допомоги, нарахована протягом календарного року, яка перевищує 1610 грн оподатковується (відповідно, в межах цієї суми, нарахованої протягом року – не оподатковується). 1.2. Виправлено розрахунок виконавчого листа при умові нарахування перехідної відпустки. 1.3. Звіти. Платіжна відомість на виплату зарплати. Виправлено відображення сум по підрозділам. 1.4. Виправлено фактичні дні при розрахунку лікарняного листа за минулий місяць. *» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «* 1. Довідник КПКВ *» ЗМІНИ У ФОРМАХ «* МОЗ України F3_402 Ф.№ 3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення F31MOZ01 Ф.№3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ F3201Z02 Ф.3-2.оз.1 (заг.фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів F3201S02 Ф.3-2.оз.1 (спец.фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки кадрів F38MZZ02 Ф.3-8.оз (заг.фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах F38MZS02 Ф.3-8.оз (спец.фонд) Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у ВНЗ і науково-дослідних установах F3202Z02 Ф.3-2.оз.2 (заг.фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів F3202S02 Ф.3-2.оз.2 (спец.фонд) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підвищення кваліфікації кадрів F3210Z03 Ф.№3-2 в т. ч. сироти (заг.ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів F3203S03 Ф.3-2.оз.3 (спец.ф.)- Довузівська підготовка Звіт про виконання по штатах закладів медичної освіти F32DB03 Довідка до розділу Б "Інші показники" форми 3-2 FOZ24D03 Ф.№оз-2д/4д Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів МінКультури K4_1KD22 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги K4_2KD22 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Державна служба статистики Перелік форм, в яких додано ознаку подачі в електронному вигляді: S1402003 1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору) S2700408 4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур Інша звітність AD100251 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) ______________________________________________________ 
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.146

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*
1.	Оновлено адреси в довіднику податкових інспекцій
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Державна служба статистики
S1605106	51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S0500508	5-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування
Податкова інспекція
F0200113	Податкова декларація з ПДВ (фо)

*» Форми, в яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Пенсійний фонд
E0506F01	Таблиця 4. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
E0500F01	Додаток 5 Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску
E0503F01	Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно
E0502F01	Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування
E0501F01	Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями
E0602F01	Таблиця 2. Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску

*» НОВІ ФОРМИ «*
Агенство держмайна
S2820151	Ф1. Консолідований баланс
S2820251	Ф2. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)
Первинні документи
DO100201	Уточнююча Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Державна служба статистики
S1402003	1-ОТ. Звіт дитячого оздоровчого закладу (табору)
S2700408	4-сг (річна). Посівні площі сільськогосподарських культур
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Агенство держмайна
S2830305	Показники виконання фінансового плану
S2820111	002 Ф1. Баланс
Укроборонпром
UOP90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
МінКультури
МК911008	Ф1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
Первинні документи
PD010110	Рахунок-фактура
Перелік форм, в яких знято ознаку подачі в електронному вигляді:
DO100501	Додаток 5. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 
DO100101	Декларація з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 
DO100601	Додаток 6. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 
DO100301	Додаток 3. Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 
DO100401	Додаток 4. Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 
______________________________________________________     
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.145

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.	Модуль «Адміністрування > Сертифікати > Заявки на сертифікат»
Згідно із змінами у чинному законодавстві, в деяких полях Заявки на сертифікат ім’я та по батькові особи відтепер потрібно вводити не повністю, а лише ініціали.
У зв’язку з цим було змінено бланк Заявки на сертифікат та принцип заповнення деяких полів. А саме, при генерації Заявки наступні поля (пусті при генерації) мають заповнюватися власноруч:
•	поле 1.1. «Ім’я підписувача (назва юридичної особи або ФОП для печатки або прізвище та ініціали для підпису фізичної особи)»:
	для юр. особи – в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
	для ФОП - в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера;
	для фіз. особи – в заявці на підпис фізичної особи.
•	поле 1.5 «Назва організації (або прізвище та ініціали ФОП)»:
	для ФОП – в заявці на печатку, в заявці на підпис директора, в заявці на підпис бухгалтера.
•	поле 1.4 «Посада»:
	для ФОП – в заявці на підпис директора (поле заповнюється тільки для адвокатів та приватних нотаріусів, для ФОП – не заповнюється).
2.	Модуль «Єдиний внесок», Додаток 4, Таблиця 7 (E0407F01)
2.1.	Додано контроль заповнення строк при повному збігу певних записів.
2.2.	У довідку до модулю додано розділ «Зміна тексту квитанції про обробку звіту ПФУ». Файл довідки UCContribution.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого модулю.
3.	Оновлено інструкції:
Инструкция по импорту Контрагентов (DBF).pdf
Инструкция по СОМ объектам.pdf
Инструкция по импорту Сотрудников (DBF).pdf
Детальний опис змін дивіться в переліку версій Інструкцій, на останній сторінці кожної з Інструкцій.
Інструкції розташовано у папці manuals (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help\manuals)
4.	Доопрацьовані шаблони первинних документів, а саме відображення в полі «Сума» значення поля «Сума без ПДВ» (нагадуємо, що в даних документах не передбачено розрахунок ПДВ):
1С77АВРБ	Шаблон 1С 7.7. Акт (без ПДВ) 
1С77РАХБ	Шаблон 1С 7.7. Рахунок (без ПДВ) 
1С77ВНБ	Шаблон 1С 7.7. Видаткова накладна (без ПДВ) 
1С82АВРБ	Шаблон 1С 8.2. Акт (без ПДВ) 
1С82РАХБ	Шаблон 1С 8.2. Рахунок (без ПДВ) 
1С82ВНБ	Шаблон 1С 8.2. Видаткова накладна (без ПДВ)
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Державна служба статистики
S0700407	1-ціни (буд). Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві
S0400407	1-ПЕ. Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості
*» НОВІ ФОРМИ «*
Мінрегіон
KG000100	Форма №1С-водопостачання, водовідведення
KG000200	Форма № 1С-теплопостачання
KG000300	Форма № 1С-житлове господарство 
KG010100	В-1 Інформація про здійснення розрахунків за спожиту електроенергію підприємством ВКГ
KG010200	В-3 Інформація про здійснення розрахунків за водопостачання та водовідведення (міс.)
KG010300	В-2 Інформація про здійснення розрахунків за водопостачання та водовідведння (нарост.)
KG010400	В-4 Інформація про розподіл виручки підприємств ВКГ
KG010500	В-5 Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств ВКГ
KG010600	В-6 Розшифровка заборгованості державних бюджетних установ за послуги водопостачання та водовідведення
KG010700	Тар-В Інформація про тарифи на послуги водопостачання 
KG010800	Тар-С Інформація про тарифи на послуги водовідведення 
KG010900	Інформація про фінансово-економічні показники діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
KG011000	Інформація про технічні показники діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
KG020100	Т-1 Інформація про здійснення розрахунків за спожиту теплоенергію теплопостачальним підприємством (міс.)
KG020200	Т-2 Інформація про здійснення розрахунків за спожиту теплоенергію теплопостачальним підприємством (нарост.) 
KG020300	Т-3 Розшифровка заборгованості державних бюджетних установ за послуги теплопостачання
KG020400	Т-4 Оперативна інформація про стан розрахунків теплопостачальних підприємств комунальної власності з постачальниками газу 
KG020500	Т-6 Інформація про здійснення розрахунків за спожиту єлектроенергію 
KG020600	Т-7 Інформація про розподіл виручки теплопостачальних підприємств комунальної власності 
KG020700	Т-9 Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств теплового господарства 
KG020800	Тар-Т Інформація про тарифи на послуги теплопостачання
KG020900	Інформація про фінансово-економічні показники діяльності підприємств комунальної теплоенергетики
KG021000	Інформація про технічний стан джерел теплопостачання та теплових мереж
KG021100	Інформація про технічні показники діяльності підприємств комунальної теплоенергетики
KG030100	Ж-1 Інформація про стан розрахунків і заборгованості підприємств ЖКГ за спожиту електроенергію
KG030200	Ж-2 Інформація про здійснення розрахунків за квартплату підприємств ЖКГ
KG030300	Ж-3 Інформація про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість підприємств ЖКГ
KG030400	Тар-Ж Інформація про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
KG030500	Інформація про фінансово-економічні показники діяльності підприємств житлового господарства
KG030600	Інформація про технічний стан об'єктів житлового господарства
KG040000	Інформація про фінансово-економічні показники діяльності підприємств, що працюють у сфері поводження з твердими побутовими відходами
______________________________________________________     
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.144

*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.	Модуль «Єдиний внесок > Додаток 4»
1.1.	Для таблиць E0405F01, E0406F01, E0407F01, E0408F01, E0409F01
	додано контроль заповнення номеру ОКЗО, в разі невірного заповнення система видає: «Невірний формат, оскільки складається з 10 нулів або 10 однакових цифр»;
	додано попередження при незаповненому полі «По батькові».
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Адміністрування > Налаштування > Довідники
Індекс споживчих цін за березень 2013 р. - 100%
2.2.	У підрозділі Звіти реалізовано можливість створювати звіт 1ДФ по підрозділам.
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Державна служба статистики
S1000210	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S1000307	1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні
*» Форми, до яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0200113	Податкова декларація з ПДВ
J0901201	Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
Державна служба статистики
S0301008	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0301110	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S0600312	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
ФСЗІ
S0302004	10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів

*» НОВІ ФОРМИ «*
Податкова інспекція
Міністерством доходів і зборів України розроблено проект наказу «Про затвердження Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, Порядку заповнення та подання Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами» та рекомендовано платникам податків використовувати запропоновану форму декларації для її подання до органів ДПС за своїм місцезнаходженням. 
Проект наказу розміщено на веб-сайті ДПС. (лист від 24.04.2013 р. № 2174/7/99-99-19-04-03-17).
З метою забезпечення платникам податків можливості виконання зазначених рекомендацій Міністерства доходів та зборів України, розробником реалізовано для заповнення та друку наступні форми звітності:
DO100101	ДЕКЛАРАЦІЯ з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100301	Дод.3. Розрахунок суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 
DO100401	Дод.4. Розрахунок суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
DO100501	Дод.5. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за біржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами 
DO100601	Дод.6. Уточнюючі розрахунки суми особливого податку за позабіржовими операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами
Зверніть увагу!
В наступній версії оновлення програмного комплексу планується до випуску форма «УТОЧНЮЮЧА ДЕКЛАРАЦІЯ з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами».

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Державна казначейська служба
FDODVL01	Довідка про операції в іноземній валюті
______________________________________________________    
ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.143
*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.	Модуль «Зарплата»
1.1.	Виправлено помилку заповнення даними про зарплату звіту 1-ДФ.
1.2.	Звіти > Платіжна відомість на виплату зарплати (по періодам)
Виправлено відображення залишку заробітної плати для звільнених працівників.
1.3.	Виправлено помилку, що виникала під час імпорту даних з ПК «Бест-Зарплата».
1.4.	Виправлено розрахунок надбавки, при умові зміни графіку роботи (перенесення робочих днім).
2.	Додано довідку до модулю «Первинні документи > Контрагенти Пошук документів». Файл довідки UCSearch.chm, що знаходиться у папці help кореневого каталогу програми (за замовчанням: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Medoc\Medoc\help), а також визивається функціональною клавішею F1 із відкритого модулю.
*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*
1.	Оновлено довідник «Підакцизні (новий)»
*» НОВІ ФОРМИ «*
Податкова інспекція
J0900903	Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
J0901601	Ф.3-н Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
J0901901	Ф.3-к Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
J0902001	Ф.3-кн Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
J0901004	Ф.4 Звіт про власний капітал 
J0902101	Ф.4-к Консолідований звіт про власний капітал 
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Інша звітність
AD100151	Ф1. Баланс
______________________________________________________  ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.142
*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.
2.	Модуль «Зарплата»
2.1.	Адміністрування > Налаштування > Довідники > Ставки нарахування в фонди > Єдиний внесок. 
Додано відсотки нарахувань для наступних категорій: 2, 201, 29.
2.2.	Виправлено розрахунок днів тарифної відпустки, якщо графік роботи нестандартний.
2.3.	Звіт > список перерахувань в банк.
Виправлено відображення заробітної плати з копійками.
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Державна служба статистики
S0301008	1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S1000307	1-ІП. Звіт підприємства про реалізацію інвестиційного проекту в спеціальній (вільній) економічній зоні
S0301110	1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
*» НОВІ ФОРМИ «*
Податкова інспекція
J0120303	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток 
J0150303	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток 
J0130203	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток
J0140204	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток 
J0110304	Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток
Міністерство економіки
Згідно Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №253 від 15.03.2013:
SM100102	Дод.1 Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання 
SM100202	Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління 
SM100302	Дод.3 Соціально-економічні показники діяльності суб"єктів господарювання, що належать до сфери управління 
SM100402	Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління 
SM100502	Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління 
SM100602	Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління 
SM100702	Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління 
SM100802	Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління 
SM100912	Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління 
SM100922	Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна 
SM100932	Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління 
SM100942	Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління
SM100952	Дод.9.5. Інформація про прийняті управлінські рішення щодо списання державного майна суб'єкта управління 
SM100962	Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління 
SM101002	Дод.10 Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі 
SM101102	Дод.11 Інформація щодо суб"єктів господарювання державного сектору економіки 
SM101202	Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів 
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Інша звітність
Реалізовано контроль "Значення ряд 3405 гр 3 повинно дорівнювати значенню ряд 3415 гр 4":
S0100307	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100451	Ф3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
МінКультури
MK204002	Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Укроборонпром
UOP90501	Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів 
Агенство держмайна
S2801111	005 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна) 
______________________________________________________    
 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.141
*» НОВІ ФОРМИ «*
Інша звітність
S0100307	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0100351	Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0100451	Ф3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
S0100461	Ф3-кн. Консолідоівний звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)
S0104005	Ф4. Звіт про власний капітал
S0104051	Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал
*» ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ «*

1. Оновлено Бюджетний класифікатор - код 14021200 "Операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами"(зміна назви)
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Державна служба статистики
На прохання Державної служби статистики відкориговані контролі в наступних формах:
S1605106	51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом
S2702409	24-сг (міс). Стан тваринництва
S0800305	1-субсидії (паливо). Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива
S0500906	9-ЗЕЗ. Звіт про експорт (імпорт) послуг (в справочнике на код 0- немає валюти поставили фильтр)
МінКультури
MK103002	Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс" 
MK204002	Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" 
Агенство держмайна
S2800103	007 ФЗв Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства 
S2800305	008 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств 
Укроборонпром
UOP10111	Ф1. Баланс 
UOP90701	Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства
Міністерство Праці
F7KD2507	Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. праці
МінКультури
K122	Ф №1 Баланс (бюджетний)

______________________________________________________    
 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.140
*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Виправлено помилку завантаження сертифікатів та ліцензій з Інтернету.
2.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.
3.	Реалізовано вивантаження в формат ДКУ (dbf) квартальної звітності до Державної казначейської служби України.
4.	В модулі Єдиний внесок в Таблиці 8 Додатку 4 (E0408F01) додано перевірку на правильність заповнення полів, а саме, сума поля 16 «Сума нарахованого грошового забезпечення...» не повинна перевищувати суму поля 15 «Загальна сума нарахованого грошового забезпечення...».
5.	Модуль «Зарплата»
5.1.	Доопрацьовано заповнення звіту 1ДФ для фізичних осіб даними заробітної плати.
5.2.	Виправлено відображення кінцевої дати лікарняних листів в реєстрі документів.
5.3.	Виправлено заповнення Довідки про середню заробітну плату (С0200405, С0200412), якщо працівник був повторно прийнятий на роботу після звільнення.
5.4.	Доопрацьовано врахування доплати за роботу в нічний час після імпорту даних з «БЗ-Зарплата».

*» ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ «*
1.	Оновлено довідник «Відділення ФСС з ТВП»
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0200113	Податкова декларація з ПДВ
J0900107	Форма № 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан)
J0900207	Форма № 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Інша звітність
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100111	Ф1. Баланс
Державна служба статистики
S0600312	3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства
S1000210	2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
*» Форми, до яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J0901201	Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва
ФСЗІ
S0302004	10-ПІ. Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів
*» НОВІ ФОРМИ «*
МінКультури
MK300305	Показники виконання фінансового плану
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
МінКультури (бюджет)
K122	Ф №1 Баланс (бюджетний) 
K2KD22	Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 
K4_1KD22	Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 
K4_2KD22	Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 
K4_3KD22	Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 
K7KDZ22	Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
K7KDS22	Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 
KKD18005	Додаток 18 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ" 
KKD23004	Додаток 23 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків 
KKD27004	Додаток 27 Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості 
KKD28004	Додаток 28 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 
KKD29004	Додаток 29 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України 
KKD31004	Додаток 31 Довідка про використання іноземних грантів 
KKD32Z05	Додаток 32 (заг.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 
KKD32S05	Додаток 32 (спец.ф.) (держ.бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками 
K41VAL22	Ф №4-1д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 
K42VAL22	Ф №4-2д (іноземна валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 
K42KDB22	Зведена форма №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень 
K41KDB22	Зведена форма №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 
______________________________________________________    
 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.139
*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*
1.	Згідно рекомендацій Пенсійного фонду України було додано та відкориговані контролі в Таблиці 6 Додатку 4 (E0406F01).

*» НОВІ ФОРМИ «*
МінКультури
MK204002	Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK215002	Табл.15. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання бюджетних коштів та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK216002	Табл.16. Порівняльна таблиця між показниками звіту про фактичне використання інших власних коштів (доходів) та фактичними витратами по формі 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK101002	Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості 
MK102002	Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості 
MK103002	Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 "Баланс" 
Інша звітність
AD100307	Ф3. Звiт про рух грошових коштiв 
AD104005	Ф4. Звіт про власний капітал
AD100151	Ф1. Баланс
AD100251	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
МінКультури (бюджет)
K122	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту 
MK884002	Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки
МінКультури
MK111001	Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів 
MK017201	Табл.17.2. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK017301	Табл.17.3. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK017401	Табл.17.4. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK017501	Табл.17.5. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK017101	Табл.17.1. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK017601	Табл.17.6. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK017701	Табл.17.7. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK017801	Табл.17.8. Порівняльна таблиця структури доходів підприємства галузі 
MK918001	Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 "Звіт про фінансові результати" 
MK112001	Табл.12. Інформація про надходження об'єктів незавершених капітальних інвестицій 
MK113001	Табл.13. Інформація про вибуття об'єктів незавершених капітальних інвестицій 
MK208901	Табл.08-ін. Інформація про надходження об'єктів інвестиційної нерухомості 
MK109001	Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів 
MK109901	Табл.09-ін. Інформація про вибуття об'єктів інвестиційної нерухомості 
______________________________________________________    
 ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.138
*» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «*

1.	Оновлено новини до модулю Ліга:Підказка.
2.	У зв’язку з переходом на новий Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, у РНН реалізовано можливість автоматичної групової заміни даних імпортованих із реєстрів старого зразка колонки 4 «Вид документу» та колонки «Код». Для цього виконайте дії в наступній послідовності:
а.	якщо заміну потрібно виконати для вибіркових записів, виділіть ці записи в реєстрі. Для заміни даних в усьому реєстрі можна нічого не виділяти.
б.	у меню Правка оберіть функцію Групова заміна виду та коду документів.
 
в.	Відкриється модальне вікно «Нові значення». Діалогове вікно вибору параметрів групової заміни відрізняється в залежності від обраного реєстру – отриманого чи виданого:
 	 
Для отриманих накладних				Для виданих накладних
г.	оберіть необхідні параметри заміни даних в реєстрі:
	якщо потрібно виконати заміну в обраних записах, встановіть позначку в полі «лише по виділеним записам», інакше оберіть значення «по всім записам»;
	для вибору значень для заміни із довідників, встановіть галочки у відповідних полях та натисніть кнопку . Оберіть у довіднику потрібне значення. Якщо потрібно замінити дані на пусте значення, лишіть поле із ввімкненою галочкою незаповненим.
 
	у полях, до яких не підключено довідники, допустимі значення можуть бути виключно «У» або «Р» (не залежно від введеного символу). Якщо потрібно замінити дані на пусте значення, видаліть літеру, але галочка повинна бути ввімкненою;
	якщо в діалоговому вікні вимкнути всі галочки, кнопка «ОК» стає неактивною
 
	після внесення потрібних параметрів натисніть кнопку «ОК»
д.	система повідомить про закінчення процедури.
*» Форми, до яких додано ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Державна служба статистики
S0601310	1-опт (кв). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
S1100405	2-тп (повітря). Звіт про охорону атмосферного повітря (квартальна)
*» Форми, до яких оновлено ЛІГА:ПІДКАЗКА «*
Податкова інспекція
J1209406	Реєстр нн спеціальний с/г 11.21
J1209006	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ(скороченої)
J1200806	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних до декларації з ПДВ (переробного підприємства п. 11.21 ЗУ)
J1201506	Реєстр виданих та отриманих податкових накладних
J1201004	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
F1201004	Податкова накладна №$N2_1 від $N11
Пенсійний фонд
E0405F01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
*» Змінено налаштування консолідації «*
Податкова інспекція
J0294803	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294704	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0294601	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0294304	Дод.9 Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) (ДС9)
J0287104	(додаток)Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0287007	(самост) Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ
J0285701	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7)
J0299404	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0285105	Дод.5 Розшифровки подат.зобов.та подат.кредиту в розрізі контр.(переробного підприємства) (Д5)
J0201111	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (переробного підприємства) (ДП1)
J0200812	Податкова декларація з ПДВ (переробного підприємства)
J0209105	Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1)
J0299304	Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6)
J0215104	Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)
J0215204	Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2)
J0600908	Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
J0600406	Податковий розрахунок збору за спец.водокористування... для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів)
J0620201	Додаток 2 до податкової декларації з плати за землю
J0135001	Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи
J0103504	Податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи
J0500202	Ф.№ ЗВР-1 Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій(розрахункових книжок)
J0602905	Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України
J0295503	Дод. 5 Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів 
J0295703	Дод. 7 Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового 
J0135001	Дод.1 до податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи 
J0603405	 Подат.розрах.збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики 
J0613405	Перерахунок податк.зобов'язання збору за спеціальне водокорист... для потреб гідроенергетики 
J0215204	 Дод.2 Довідка щодо залишку від'ємного значення попереднього періоду (Д2) 
J0215104	 Дод. 5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5) 
J0299304	 Дод.6 Довідка подається платниками, які заповнюють рядки 3, та/або 4, та/або 5 декларації, та підприємствами інвалідів (Д6) 
J0209105	 Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (скороченої) (ДС1) 
Пенсійний фонд
E0405F01	Таблиця 5. Трудові відносини застрахованих осіб
*» НОВІ ФОРМИ «*
Міністерство Праці
F7KD2507	Ф.№7кд. (заг.ф.) Мін. Праці
F2KD2507	Ф.№2кд Мін. праці
*» ЗМІНИ У ФОРМАХ «*
Державна казначейська служба
FKD14004	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
МінКультури
KKD14004	Додаток 14 Пояснювальна записка до фінансовго звіту
MK883002	Дод.3. Інформація про залишки коштів загального та спеціального фондів
Інша звітність
Значення в р.2300 «Витрати з податку на прибуток» проставляється без дужок:
S0100211	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Державна служба статистики
S0800106	1-заборгованість (ЖКГ). Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
Податкова інспекція
J0215704	Дод.7 Розрахунок (перерах) частки використ товарів/послуг, необор активів в оподатк операціях (Д7) 
F0215704	Дод.7 Розрахунок (перерах)